На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Стилістичні помилки в юридичних документах

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження стилістичних помилок в юридичних документах ... 5
1.1. Поняття мовної норми ... 5
1.2. Помилки та їх види. Класифікація помилок ... 9
Розділ 2. Аналіз та особливості стилістичних помилок в юридичних документах ... 18
2.1. Особливості активної та пасивної лексики як засобу юридичної техніки ... 18
2.2. Мовні помилки у перекладах міжнародних правничих документів ... 27
2.3. Типові помилки у проектах термінологічних стандартів ... 31
Висновки ... 42
Список використаних джерел ... 44

Для придбання курсової роботи "Стилістичні помилки в юридичних документах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Стилістичні помилки в юридичних документах"

Курсова робота "Стилістичні помилки в юридичних документах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Стилістичні помилки в юридичних документах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Стилістичні помилки в юридичних документах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Стилістичні помилки в юридичних документах" і призначений виключно для пошукових систем.

ХАРАКТЕР - сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що складається і що виявляється в діяльності і спілкуванні, зумовлюючи типові індивід способи поведінки Індивід особливості, створюючі X, відносяться насамперед до волі і емоцій, але певною мірою і до розуму Вияву X - комплексни і в ряді випадків практично не піддаються класифікації по вольових, емоцион або інтелектуальним процесам (наприклад, підозрілість, великодушність, щедрість, злопам'ятність і інш.) Становлення X відбувається в умовах включення особистості в разл соціальні групи (в сім'ї, серед друзів, в неформальному об'єднанні і. ЛИЛИНА Злато Іоновна - (1882, м. Друя Вітебської губ., - 1929, Ленінград), педагог, діяч нар. освіти. Дружина Г. Е. Зіновьева. По закінченні гімназії в Мітаве працювала учителькою (1902). У 1902 вступила в РСДРП, з 1903 в орг-ции більшовиків. У 1902 - 03 знаходилася в Швейцарії, вчилася на мед. курсах в Берні. У 1905 - 07 в Петербурге, брала участь в рев. подіях, продовжувала пед. діяльність. У 1908 - 17 знову в Швейцарії (Женева), працювала під керівництвом В. І. Леніна. Співробітничала в газетах "Зірка", "Правда", жури. "Робітниця", брала участь в підготовці. СМИРНОВ Василь Захарович - [28.12.1898 (9.1.1899), дер. Носоново Смоленської обл., - 29.10.1962, Москва], історик педагогіки, ч.-до. АПН РСФСР. (1955), д-р пед. наук (1948), проф. (1950). Закінчив Ін-т нар. освіти в Москві (1920), Висш. науч. курси при 2-м МГУ (1928). У 1921 - 26 завідував школою; потім викладав в Куйбишевськом пед. ин-ті (зав. кафедрою педагогіки). і МГПИ ім. В. І. Леніна; з 1943 вчений секретар АПН РСФСР, ст. науч. співробітник, зав. сектором історії школи і педагогіки, заст. директора НДІ теорії і історії педагогіки АПН РСФСР. Розробляв проблеми історії русявий. школи і педагогіки. ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ДЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ - - спеціальна установа, знаходиться у ведінні Міністерства труда і соціального захисту. Відкритий в 1963 в м. Загорске (нині Сергиєв Посад) Московської області за активною участю співробітників лабораторії вивчення і виховання слепоглухих дітей НДІ дефектології (нині НДІ коррекционной педагогіки РАО) під керівництвом А.І. Мещерякова. Спочатку в ньому виховувалося 50 дітей. У 1991 побудована нова будівля, де навчаються св. 100 дітей і дорослих (у віці від 2 до 18 років). У дитячому будинку виховуються діти з порушеннями складними: слабовидящие глухі, слабовидящие слабослишащие, слабослишащие.
Кожна вагома структурна частина курсової "Стилістичні помилки в юридичних документах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бершадський Сергій Олександрович - Бершадський, Сергій Олександрович, - юрист і історик (1850 - 96). Закінчив курс в Новороссийськом університеті; був професором енциклопедії і філософії права в Петербургськом університеті; перебував також викладачем у військово-юридичній академії і імператорському Александровськом ліцеї, де читав поліцейське право і історію російського права. Наукова діяльність Бершадського була майже виключно зосереджена на вивченні по першоджерелах історії литовських євреї. Протягом декількох років він збирав матеріали в актових книгах метрики литовської (т. е. державного архіву великого князівства. Епіктет - ок. 50- ок. 138 рр. н. е., грецький філософ. Народився рабом в Гиєрополе у Фрігиї. Згодом жил в Римі серед рабів Епафродіта, секретаря Нерона. Ок. 80 р. слухав лекції відомого стоїка Музонія Руфа. Звільнений ок. 90 р., сам почав вчити. Будучи вигнаний з Рима імператором Доміцианом, осел в Нікополе в Греції і там заснував власну філософську школу. Е. не залишив жодного твору, але його учень Арріан записав вчення свого майстра. Також ми знаходимо сентенції Е. в антології Стобея. Зміст лекцій Е. можна відновити на основі писаний Арріана. Е. розумів філософію в дусі стоїків як любов і потяг до. Послання до Колоссянам - 1-ая розділ укладає подячну молитву за колоссян і прославляння Бога за Його милості. 2-я розділ - попереджає проти помилкових вчень, 3-ья і 4-ая розділи укладають умовляння і вітання. Це послання написане Павлом, ймовірно, одночасно з посланням до Ефесянам і Філімону, під час першого висновку в Римі, біля 62 року. Мотивом до написання цього послання послужило звістку, отриману Павлом від Епафрата, відносно внутрішнього стану общини Він попереджає їх про лжеучителях, які схиляли колоссян до виконання єврейського закону відносно їжі і свят, і розповсюджували різні східні фантазії, чим і.
У вступі курсової "Стилістичні помилки в юридичних документах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КОРИН - Павло Дмитрович (1892, Палех - 1967, Москва), російський живописець, монументаліст. Син крестьянина-иконописца. Працював в іконописній палаті при Донському монастирі (1908-11). Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (1912-16) у К. А. Коровіна, С. В. Ма лютина, Л. О. Пастернака. Викладав в Державних вільних художніх майстернях в Москві (1918-19). У 1932-59 рр. очолював реставраційні майстерні Державного музею зображальних мистецтв ім. А. С. Пушкина, реставрував полотна Дрезденської галереї. Народний художник СРСР (з 1962 м.). Головним твором Коріна стала картина.

АФРИКА - материк в Східній півкулі, другий по величині після Євразії. Територія материка чітко розділена на декілька регіонів. Країни Північної Африки із заходу омиваються водами Атлантичного океану, з півночі - середземним море, з сходу - Червоним. Південні території північно-африканських держав, в основним моноетнических - арабських, розташовані в найбільшій пустелі світу Цукрі. Південніше розташована т. н. зона Сахеля - степові простори савани. Тропічна Африка охоплює території держав від Гвінейського затоки Атлантіки на заході до Індійського океану на сході і тягнеться на південь, включаючи в себе і. ПОЛІТИКИ І ВІЙНА - два найвпливовіших інституту суспільних відносин. Війна є пануючий спосіб дозволу істотних конфліктів в суспільстві або політика, здійснювана крайніми коштами - масовими вбивствами політичних ворогів. Війни можна розділити на міждержавні і цивільні. У промисловому суспільстві утворення світового ринку і формування інших моментів глобализации суспільного життя привели до ескалації військових дій до рівня світових воєн. Розвиток науково-технічного прогресу привів до створення таких коштів знищення, які спроможний багато разів знищити все живе на планеті. Громадянські війни ХХ сторіччя показали, що люди.
Список літератури курсової "Стилістичні помилки в юридичних документах" - більше 20 джерел. КЛАСИ - (лати. classis - розряд) - великі групи людей, по теорії Маркса, що є основою, на якій формується політична організація суспільства. Поняття класів з'явилося в науці XIX в. в зв'язку з їх розвитком і класичним оформленням в буржуазному суспільстві. Маркс і Енгельс, незалежно один від одного, прийшли до теоретичному висновку про той, що класова боротьба - основний момент сучасної історії. Можна вважати, що теорія класів пов'язана з первинним етапом розвитку промислового суспільства. Різка межа між буржуа і пролетарями, а також уявлення про те, що суспільство йде до класичної, по Марксу. ФРОЛОВ Михайло - Керівник групи Краснознаменного інституту КДБ СРСР, в якому вчився майор В. В. Путін. Полковник у відставці. Співробітник радянських резидентур в ряді країн. Проробив в інституті 13 років, викладав мистецтво розвідки. Закінчив інститут (тоді ще разведшколу) під прізвищем Філімонов. Там не називали справжніх прізвищ. Як правило, залишали тільки першу букву. В. В. Путін означався під прізвищем Платов, поступив в інститут в званні майора з Ленінградського управління КДБ. М. Фролов призначив його старшиною відділення: "Я пам'ятаю, що він приходив до мене на доповідь в.

ІНДУКТИВНА ЛОГІКА - в традиційній логіці розділ, що займається логічними процесами умовиводів від приватного до загального (Індукція). Представники традиційного индуктивизма, напр. Милль, убачали задачу І. л. в аналізі процесів отримання загального теоретичного знання з одиничного, емпіричного. У історії логіки мала місце і інш. концепція предмета І. л., що обмежує її задачі аналізом логічних критеріїв перевірки наукових тверджень в рамках гчпотетико-дедуктивного методу, краю була сформульована в 19 в. англ. логіком У. Уевеллом і набула широкого поширення в совр. логіці науки. Вона має свою основу в.
Посилання в тексті роботи "Стилістичні помилки в юридичних документах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВСЕ У ВСЬОМУ - основний принцип синкретизма, для якого характерна логіка інверсії, оборотничества, можливість розгляду кожного явища як перевертня, як зрадника, тобто не тим, чим воно здавалося щойно. Прінцип В. у в. спирається на можливість ототожнення явищ на основі спільності їх емоційної оцінки, наприклад, можливості вважати, що ведмідь і люди мого племені - одне і те ж, єдине нерозчленоване ціле. Подібне існує і в сучасних культурах, відтіснене в гру, мистецтво, в мир дітей і т.д. Собака для багатьох - та ж людина, предмет любові і турботи, часом навіть вище за людину. Емоційний механізм дозволяє ігнорувати уявні. Фантазм - Франц. FANTASME або PHANTASME. Переклад фрейдовского терміну Phantasie. З самого початку свого застосування був набагато більш завантажений власне психоаналитическими значеннями і тому має в порівнянні зі своїм німецьким еквівалентом більш обмежене вживання: "це особливий продукт уяви, а зовсім не мир фантазій і не діяльність уяви в цілому" (Лапланш, Понталіс:1996, з. 552). У його найбільш поширеному вживанні термін означає будь-яке породження уяви, за допомогою якого Я намагається уникнути небажаного в своєму примушенні впливу реальності. Однак оскільки під реальністю у фрейдизмі. АЛОПЛАСТИЧНИЙ - тип пристосування, адаптації людини до навколишньої дійсності шляхом її зміни.    Термін алопластичний був використаний в психоаналитической літературі Ш. Ференци (1873-1933), а потім З. Фрейдом і іншими психоаналітик. У статті "Феномени істеричної матеріалізації. Роздуми про концепцію істеричної конверсії і символізм" (1919) Ш. Ференци писав про аллопластической адаптацію, розуміючи під нею направлені зовні реакції і дії людини, завдяки яким індивіду вдається встановити рівноважний зв'язок із зовнішнім світом.    З. Фрейд використав поняття алопластичний при розгляді відмінностей.

ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ - (англ. ability formation). Здібності - психічні властивості, що є умовами успішного оволодіння і успішного виконання одного або декількох видів діяльності. Загальноприйнято у вітчизняній психології вважати здібності прижиттєвий складивающиемися психічними властивостями індивіда. Ф. з. відбувається на основі природжених задатків здібностей. Однак питання про природу задатків і їх роль в Ф. з. є дискусійним. На думку одних авторів (Б. Г. Ананьев, Б. М. Теплоє і інш.), задатки специфічні по відношенню до здібностей, хоч і багатозначні (т. е. одні і ті ж здібності можуть формуватися на. ЩЕЛОВАНОВ - Микола Матвійович (1892- 1981) - російський психолог, рефлексолог, д-р медичних наук (1934), чл.-кор. АМН СРСР (1946). Після закінчення природно-історичного факту Психоневрологічного ин-та в Петербурге (1911) працював в ньому асистентом на створеній В.М. Бехтеревим кафедрі рефлексологии (1917-1921). У 1918- 1931 рр. працював в Інституті по вивченню мозку і психічної діяльності, де організував і очолив в 1927 р. клініку фізіології НС і невропатології дитинства, а також Відділ генетичної рефлексологии (Методи об'єктивного дослідження дитини / під ред. Щ., 1924). У 1931 р. відділ і клініка були. Невроз ипохондрический - 1. невротичний розлад, що характеризується тривожними побоюваннями з приводу стану свого здоров'я, суб'єктивне відчуття загрози якому явно не співпадає з реальними для цього основами. Пацієнти, увага яких фіксується на самопочутті, відмічають появу у себе різноманітних неприємних фізичних відчуттів, яких раніше вони не помічали, пригнічений настрій з тривогою і страхами відносно стану свого здоров'я, постійні думки про можливість серйозного захворювання, загострену недовірливість і надмірну вразливість по відношенню до медичної інформації і відомостями про хвороби інших людей. Вони постійно. ПРИДАТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНА - сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини - комплекс якостей, необхідних і достатніх для досягнення суспільно прийнятної ефективності в деякій професії. Не дана людині спочатку, але формується в навчанні і подальшій професійній діяльності при наявності позитивної мотивації. Її появі і зміцненню сприяють система матеріальної і моральної стимуляції, задоволення, що отримується від діяльності, усвідомлення суспільної значущості її результатів, і пр. Такі якості можна прижиттєвий сформувати в досить широкому діапазоні. Але час, потрібний для формування придатності професійної.