На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особове дієслово та інфінітив у художньому тексті: функції та стилістичні властивості категорії ... 5
1.1. Функція дієслова в художньому тексті та частотність його вживання ... 5
1.2. Використання парадигми дієслівних категорій зі стилістичною метою ... 10
Розділ 2. Дієприкметник і дієприслівник у художньому тексті ... 16
2.1. Способи передачі російських дієприкметників українською мовою ... 16
2.2. Дієприслівник і дієприслівниковий зворот у художньому тексті ... 18
Розділ 3. Дієслівні форми на -но, -то в художньому стилі ... 21
Висновки ... 23
Список умовних скорочень ... 25
Список використаних джерел ... 26
Додатки ... 28

Для придбання курсової роботи "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі"

Курсова робота "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ - - одна з форм відтворювання, успадкування моральності в суспільстві. У розуміння Н.у. в історії культури склалися 4 осн. традиції: патерналистская (Н.в. як обов'язкове шанування старших); релігійно-церковна (Н.в. як підтримка авторитету віри); просвітницька (Н.в. як результат освоєння наукових знань, схильних до суду розуму); коммунитарная (Н.в. як процес формування почуття колективізму). Багатоманітні концепції, в яких втілювалися (не завжди, зрозуміло, в чистому вигляді) ці традиції, мали, як правило, філософський статус - обмежувалися постановкою питання про принципову можливість в загальному. ПСИХОТЕХНИКА - напрям в психології, що розробляв питання застосування знань про психіку людини до рішення практич. задач, преим. пов'язаних з трудовою діяльністю; за своїм змістом і методам в Значить. частині співпадала з психологією труда. П. виникла в нач. 20 в. Термін "П." був запропонований В. Штерном в 1903. У 1908 Г. Мюн-стербергом зроблена спроба оформити П. як науку, визначивши її зміст і методи. У задачі П. включалося розв'язання таких питань, як проф. відбір і проф. консультація, раціоналізація трудових прийомів, боротьба з проф. стомленням, аварійністю і травматизмом, створення. БЮЛЕР Шарлотта - (20.12.1893, Берлін, - 3.2.1974, Штутгарт), ньому. психолог. Вчилася в ун-тах Фрайбурга, Кіля, Берліна і Мюнхена. Проф. ун-тов Вени (1929), Осло (1938), Лос-Анджелеса (1940). З 1970 през. Асоціації гумани-стич. психології. У 20 - 30-е рр. Б. очолювала створену нею Венськую школу вікової психології, краю відома гл. обр. диагностич. дослідженнями рівня психич. розвитку дитини. Показником рівня розвитку був "коефіцієнт розвитку", введений Б. замість широко відомого "коефіцієнта інтелекту". Він визначається як відношення "віку розвитку", що встановлюється за. КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ - використання комп'ютерів в учбовому процесі для рішення наступних задач: індивідуалізації і диференціація навчання; здійснення контролю із зворотним зв'язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів учбової діяльності; здійснення самоконтроля і самокоррекции; моделювання і імітації або досліджуваних об'єктів, що вивчаються, процесів і явищ; розвитку пізнавальних інтересів учнів; формування уміння приймати рішення. Виділяються три рівні комп'ютеризації учбового процесу. Перший рівень передбачає створення освітнього простору на основі глобальних щи регіональних комп'ютерних систем (таких, як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ізяслав Давидович - Ізяслав Давидович - син чернігівського князя Давида Святославича, князь чернігівський і великий князь київський, уперше згадується в літописі під 1140 р., як союзник Всеволода Ольговича, який, зайнявши Київ, віддав Чернігів брату Ізяслава, Володимиру. Брати Давідовичи жили дружно. У боротьбі Ольговичей і Юрія з Ізяславом Мстіславичем за київський стіл Давідовичи грають двозначну роль, пристаючи то до однієї, то до іншої сторони. Метою їх є збереження за собою Чернігівської волості і, при нагоді, захват нових земель. Після смерті брата Володимира в 1151 р., Ізяслав Давидович займає чернігівський. Трефольов Леонід Миколайович - Трефольов (Леонід Миколайович) - поет і публіцист. Народився в 1843 році, в Любіме, Ярославської губернії, кінчив курс в ярославской гімназії і ярославском юридичному ліцеї. Служив деякий час в ярославском губернському правлінні, з 1872 року редагує "Вісник Ярославського Земства", де вмістив масу відомостей про місцеве життя взагалі і земської зокрема. Писав багато кореспонденцій і різних повідомлень в місцеві і столичні видання; вмістив ряд статей, що стосуються старовини і сучасного стану краю в "Ярославських Губернських Відомостях", "Російському Архіві", "Історичному. Рейнгольдт Олександр Олександрович - Рейнгольдт (Олександр Олександрович von Reinholdt) - історик російської літератури, народився в 1856 році в Санкт-Петербурге, в лютеранській сім'ї, предки якої переселилися в Росію з Англії. Закінчив курс в Дерптськом університеті, по історико-філологічному факультету. Невдовзі після того написав брошуру "Zur Gymnasialfrage" і вмістив в німецьких періодичних виданнях декілька статей про російських письменників. З 1883 по 1885 рік він склав історію російської літератури: "Geschichte der russischen Litteratur von ihrem Anfang bis auf die neuste Zeit", що війшла в склад.
У вступі курсової "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВОЛЬФРАМ ФОН ЕШЕНБАХ - (wolfram von eschenbach) (ок. 1170, Ешенбах - ок. 1220, місце смерті невідоме), німецький поет, автор віршованих рицарських романів і миннезингер. Був подарований в рицарі, служив при Тюрінгськом дворі, приблизно учасник Хрестового походу. Основний твір - об'ємний (25 000 рядків) роман "Парцифаль" (ок. 1200-10). Характерний для німецької літератури роман виховання розказує про життя того, що зріс вдалині від людей наївного юнака, що став рицарем Круглого стола, а що пізніше відійшов від помилок юності і що зумів стати рицарем містичного каменя Грааля, який дарує блаженство і.

ГРУЗІЯ - (самоназвание - Сакартвело, назв. "Грузія" - искаж. від "Георгій": ім'ям грузинського святого Георгія, що найбільш шанується часто називалися правителі, від їх імен вульгарно і назва всієї країни) - держава в центральній і західній частині Закавказья на юговосточном побережжі Чорного моря, до 1991 р. - Грузинська ССР, республіка в складі СРСР. Межує з Росією на півночі (протяжність - 723 км), Азербайджаном на південному сході, Вірменією і Туреччиною на півдні. Територія - 69,7 тис. кв. км. Населення - 4,69 млн чол. (2009). Столиця - м. Тбілісі. Природа Грузії різноманітна. ПРАВОЗАХИСНИКИ - певна частина прихильників ліберальної демократії, що зросла з старих дисидентів і тонко відчуваючих порушення прав різних меншин. Правозахисники борються за відновлення зневажених прав, вмотивовуючи це своїми внутрішніми установками і високою мораллю. При цьому вони відверто займаються порушенням закону, коли це спричиняє за собою отримання якоїсь вигоди. Іншими словами, правозахисна діяльність для цих людей - бізнес, т. до. вона непогано оплачується західними грантами. Питання про те, чому правозахисники вважають для себе можливим порушувати закон, закономірне. Він народжується у простих.
Список літератури курсової "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" - більше 20 джерел. ПРИВАТИЗАЦІЯ - Політика приватизації була характерна для "нових правих", що робили ставку на вільний ринок. Після 1989 м. приватизація стала проводитися в ряді колишніх комуністичних країн, урядам яких став очевидний той факт, що державний контроль над виробництвом не здатний істотно підвищити добробут робочого класу. Приватизація в Великобританії асоціювалася переважно з денаціоналізацією що багатьох раніше знаходилися під контролем держави підприємств і їх поверненням в приватний сектор економіки, що, відповідно, зменшувало частку державного сектора. Деякі виробництва (наприклад, "Ferranti". ГОББС (HOBBES) Томас - (1588-1679) - англійський філософ і політичний діяч, один з авторів "теорії суспільного договору". Основи оригінальної філософської системи Гоббса оформляються вже в 1640 р. в роботі "Основи права", присвяченій як проблемам людини, так і політичним питанням (зокрема, перевагам абсолютної влади), які розглядаються в рамках принципів теорії природного права і договірного походження держави. У 1651 р. в світло виходить головна робота Гоббса - "Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної і цивільної", що складається з чотирьох частин: вчення.

ФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНІ - (лати. формацио - освіта, вигляд) - форми зв'язку людей, вироблені в процесі соціальної еволюції. Не існує логічних перешкод для того, щоб називати суспільними формаціями будь-які соціальні освіти від соціальної системи, що відтворюється і до саморазвивающейся людської особистості. Однак в філософському побуті і в буденній свідомості поняття формацій пов'язане з виділенням основних рівнів суспільного розвитку. Наприклад, догматичний марксизм "обмежив" соціальну еволюцію п'ятьма - первісна, рабовласницька, феодальна, капіталістична, комуністична - формаціями, прагнучи підігнати конкретний розвиток.
Посилання в тексті роботи "Стилістичні властивості форм дієслова в художньому стилі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОСОБИСТІСТЬ - поняття для характеристики людини як суб'єкта творчості і свободи, здатного перетворювати мир і самого себе. Бить Л. - означає творити свій унікальний внутрішній (смислової) світ і виступати причиною власного існування. Але, будучи причиною самою себе, Л. одночасно виступає як творчий центр Всесвіту. Культура - загальний спосіб самореалізації Л., вираження її внутрішньої смислової єдності з інш. людьми і твор ческим досвідом попередніх поколінь. Прізваніє Л. - здійснити себе, зробивши культуру початком і сходинкою творчого сходження. Понятіє Л. підкреслює в людині свідомо-вольовий початок. Слово. СПРАВЕДЛИВІСТЬ - принцип, що включає в себе уявлення про належний порядок взаємовідносин між людьми, про відповідність прав і обов'язків особистості, про подяку кожному по заслугах. Тісно пов'язаний з поняттям рівності. Реліг. вчення, як правило, зводять рівність людей до рівності перед богом і покладають здійснення повної С. на дію сверхьестеств. сил. Перенесення на небеса торжества С. народжене почуттям безсилля людей перед соц. гньотом. Ідея божеств. провидіння задовольняла почуття З., зневаженого в антагонистич. об-ве, і тим самим перешкоджала встановленню реальної С. самими людьми. Еванг. заповідь. МЕТОД ПОСТІЙНИХ ПОДРАЗНИКІВ - (англ. method of constant stimuli) - класичний психофизический метод вимірювання порога, що полягає у визначенні відносної частоти позитивної відповіді випробуваної на кожний член серед ізольованих стимулів. Всі стимули цього ряду пред'являються випробуваному однакове число разів у випадковому порядку. Син. метод констант, частотний метод. Классичеський М. п. р. не передбачає пустих проб. Однак в сучасній практиці їх іноді включають в досвід, оскільки це дозволяє отримати відповіді типу помилкової тривоги і на їх базі визначити частку позитивних відповідей, що даються.

ПСИХОЛОГІЯ ДИНАМІЧНА - 1. Розділ психології, що має предметом мотивацію поведінки, потяга, емоції, конфлікти особистості, - динамічний (спонукальний, афективний) аспект психічного життя, на відміну від її інтелектуальних виявів. 2. Напрям зарубіжної психології, що розглядає всю психічну діяльність з позиції її безперервної динаміки, активності. Самий великий представник психології динамічної - американський психолог Р. Вудвортс; критикуючи вчення про те, що поведінка вичерпується зв'язками між подразниками зовнішні і реакції у відповідь організму (бихевиоризм), він трактував психічна відповідь на зовнішній. РОБАК - (Roback) Авраам Арон (1890- 1965) - американський психолог і лінгвіст польського походження. Фахівець в області психології характеру, історії психології, психолингвистики. Освіту отримав в ун-ті Макгилл (бакалавр, 1912) і в Гарвардськом ун-ті (магістр, 1913; д-р філософії, 1917). У цьому ж році став викладати в Піттс-бургськом ун-ті, потім отримав звання професора в Північно-Східному університеті (1918-1920), після чого протягом шести років викладав в Гарварде і Массачусетськом технологічному ин-ті. З 1926 р. до останніх днів життя працював в Коледжі Емерсона. З 1949 по 1959 р. ПОНЯТТЯ - (англ. concept) - форма знання, яка відображає одиничне і особливе, що є одночасно і загальним. П. виступає і як форма відображення матеріального об'єкта, і як засіб його уявного відтворення, побудови, тобто як особлива мислительное дія. Перший момент являє собою пасивну, споглядальну, залежну від об'єктивного змісту передумову діяльності. Разом з тим існує внутрішній зв'язок справжнього змісту П. зі способом його конструювання, ідеалізації (абстракції і узагальнення). Через П. відбувається реалізація змістовного узагальнення, здійснюється перехід від суті до явища. Воно фіксує в собі умови і кошти. Менінгіт туберкульозний - Переважно базальний, серозний менінгіт. Виникає при первинної диссеминации туберкульозної палички, що характерно для розвитку хвороби в ранньому віці; пізніше можлива реактивация туберкульозної інфекції в оболонках, або ж вона проникає в них гематогенним шляхом з патологічного вогнища, що вже є (звичайно туберкульоз легких або лімфатичних залоз). Таким чином, туберкульозний менінгіт можливий в будь-якому віці, але частіше - в ранньому дитячому. Продромальний період триває приблизно 2 тижні, іноді до 8 тижнів. З першого дня хвороби характерні сильний головний біль, блювота, гипертермия до 38-39.