На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Стилістичні властивості простого речення

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про речення ... 5
1.1. Речення, його основні ознаки ... 5
1.2. Складові частини речення ... 6
1.3. Синтаксичний центр у реченні ... 9
Розділ 2. Поняття про просте речення ... 13
2.1. Типи й форми простих речень. Рівні аналізу ... 13
2.2. Схема аналізу простого речення ... 14
2.3. Головні члени речення ... 15
2.4. Другорядні члени речення ... 18
2.6. Види й напрями ускладнення структури простого речення ... 20
Розділ 3. Стилістичні особливості простого речення ... 22
Висновки ... 37
Список використаних джерел ... 39

Для придбання курсової роботи "Стилістичні властивості простого речення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Стилістичні властивості простого речення"

Курсова робота "Стилістичні властивості простого речення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Стилістичні властивості простого речення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Стилістичні властивості простого речення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Стилістичні властивості простого речення" і призначений виключно для пошукових систем.

БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ - - Батьки мають рівні права і несуть рівні обов'язки відносно своїх дітей, навіть в тих випадках, коли брак розірвуть або взагалі не реєструвався або коли батьки проживають роздільно. Батьківські права нерозривно пов'язані з батьківськими обов'язками. Саме здійснюючи свої батьківські права, батьки виконують свої обов'язки по належному вихованню дітей. Батьки несуть відповідальність за виховання і розвиток своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про їх здоров'я, фізичний, психічний, духовний і етичний розвиток; повинні забезпечити отримання дітьми основної загальної освіти. При здійсненні. ЙЕНА-ПЛАН - (Jena-Plan), система організації роботи школи, що поєднує індивідуалізацію уч. процесу з колективною діяльністю учнів. Розроблена в 1920-х рр. проф. Йенского ун-та П. Петерсеном в дусі ідей нового виховання, ньому. "реформаторської педагогіки". Відома також під назв. "школа Петера Петерсена" (Peter-Peter-sen-Schule). Набула поширення в школах Німеччини з 20 - 30-х рр., в наст. час застосовується в разл. модифікаціях в отд. школах ФРН, Голландії, нек-рих інш. країн. Традіц. школа з класно-призначеною системою, жорсткою регламентацією розпорядку дня, дисципліною і. ЗВИЧКА - автоматизиров. дія, виконання к-рого в певних умовах стало потребою. Формується в процесі неодноразового виконання дії на тій стадії його освоєння, коли при його виконанні вже не виникає к. труднощів вольового або познават. характеру. При цьому вирішальне значення придбаває те, що викликається самим функціонуванням дії физич. і психич. самопочуття, те, що забарвлюється покладе. емоційним тоном. Освіта багатьох П. починається в ранньому дитинстві, причому велику роль грає наслідування старшим. Від їх поведінки в Значить. мірі залежить, які П. придбає дитина. П. можуть виникати в будь-якій. ВИНЕКЕН Густав - (19.3.1875, Штаде, - 8.12.1964, Геттінген), ньому. педагог. Вивчав теологію, філософію, економіку (д-р філософії, 1898). У 1900 - 06 працював в сіл. воспитат. будинку Г. Літца в Хаубінде. У 1906 совм. з П. Гехебом заснував в пос. Виккерсдорф (Тюрінгия) "вільну шк. общину" - сіл. інтернат, близький по типу школам прихильників "нового виховання" (існувала до 1933). У общині було введено (на відміну від сіл. будинків Літца) совм. навчання; викладання носило світський характер. Поряд з традиц. предметними уроками практикувалися творчі заняття, труд в городі, саду.
Кожна вагома структурна частина курсової "Стилістичні властивості простого речення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДАНИЛО ЗАТОЧНИК - (XII або XIII вв.), письменник, біографічні дані про нього відсутні. Передбачають, що йому належать два близьких по тексту твору, що іменуються редакціями, або ж одне з них. Перша редакція - "Слово", друга - "Благання". Данило Заточник згадується в Симеоновської літописі (1387), де розказується про неякого попа, що прийшов з Орди "з мішком зелия" і засланця Юрієм Долгоруким на оз. Лача (Олонецкой губ.), "идеже бе Даніло Заточник". Саме слово "Заточник", можливо, було прізвиськом і могло означати укладену, засланців людину (в такому випадку можна передбачити і його "ув'язнення" на Лаче-озері, тим. Ієровоам - 1) Син Наватов. ефремлянин, перший цар Царства Ізраїльського. До того він був начальником громадських робіт і був високо такий, що ціниться царем Соломоном. Коли пророк Ахия сповістив йому про його (майбутньому) піднесення, то він повинен був бігти в Єгипет (3Цар. 11:26 і дав.) Коли після смерті свого батька син Соломона Ровоам грубо відкинув вимоги 10 колін, Ієровоам був вибраний цими коленами царем (біля 975 р. до Р.Хр.; 3Цар. 12:20) і царював 22 року. Він став відомий тим, що ввів Ізраїля в гріх; для того щоб народ, ходячи на поклоніння в Ієрусалім, не повернувся під владу іудейського царя, він. НИКИТИН - Іван Микитович (ок. 1680, Москва - 1742), російський живописець, портретист. Син священика, що служив в палацовій церкві села Ізмайлово. Про ранні роки життя Нікитіна нічого не відомо. Можливо, вчився в Санкт-Петербурге у І. Г. Таннауера. У 1716-19 рр. по розпорядженню Петра I відправився в Італію. Жил в Венециї і Флоренції, вчився у Флорентійської академії, а також у У 1720 м. повернувся на батьківщину, жил в Санкт-Петербурге і Москві, знаходячись в штаті придворних майстрів як улюбленець Петра I. Нікитін не раз писав з натури царя і членів його сім'ї, а також його наближених: "Портрет царівна.
У вступі курсової "Стилістичні властивості простого речення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАКСИМ СПОВІДНИК - преподобний (582-662), народився і виріс в Константінополе в благочестивій сім'ї. У юності вивчив філософію, риторику, граматику, труди древніх авторів, досконало оволодів богословською діалектикою. На державній службі знання і сумлінність дозволили йому стати першим секретарем имп. Іраклія. Але придворне життя обтяжувало Максима, тому він віддалився в Хрісопольськую помешкання (на азіатському березі Босфора), де прийняв иноческий постриг і невдовзі був вибраний ігуменом монастиря. У 633, на прохання майбутнього патр. Єрусалимського Софронія, прп. Максим відправився в Александрію, щоб.

Спірідонова Марія Олександрівна - (16 жовтня 1884, Тамбов, - 11 вересня 1941, Медведевський ліс, поблизу Орла). З дворян. Народилася в сім'ї коллежского радника. У Тамбовської гімназії в 6-м класі включилася в роботу місцевої есеровской організації. У 1902 пішла з 8-го класу гімназії (по іншій версії, була виключена за політичну неблагонадійність). Працювала конторщицей в губернських дворянських зборах. З 1905 член бойової дружини. Уперше арештована за участь в демонстрації в 1905, покарання не понесла. 16 січня 1906 за рішенням Тамбовського комітету есеров здійснила терористичний акт, смертельно поранила жандармського полковника. Родічев Федір Ізмаїлович - (1853, за іншими даними, 1856, Весьегонський повіт Тверської губернії, - 1932). З дворян, великий землевласник. Закінчив юридичний факультет Петербургського університету (1876), волонтер сербо-черногорско-турецької війни 1876-78. Ватажок дворянства Весьегонського повіту протягом 12 років, почесний світовий суддя, земський уїздний начальник, обирався головою Тверської губернської земської управи (1891), але не був затверджений. З 1895 по 1904 був позбавлений виборчих прав за адресу Тверського земства про конституцію. З 1898 присяжний повірений, займався адвокатурою в Петербурге. У 1901 висланий з.
Список літератури курсової "Стилістичні властивості простого речення" - більше 20 джерел. ЛИБЕРТАРНИЙ СОЦІАЛІЗМ - сучасна форма анархо-соціалізму. На відміну від інших напрямів соціалізму, що підкреслюють значення таких цінностей, як колективізм, соціальна справедливість, рівність, гуманізм, вільний розвиток особистості, теорія Л. С. формується навколо однієї центральної ідеї (цінності) - індивідуальної свободи (в її індивідуалістичному, негативному розумінні). Теоретичні основи Л. С. були закладені в трудах М. Бакуніна, П. Прудона, П. Кропоткина. Л. С. характеризується недовір'ям до Будь-якої влади і будь-якого авторитету, запереченням позитивної ролі держави і політичних партій. Соціально-політичний ідеал Л. С. -. Китай. Геоекономический код - Поступовий перехід соціалістичної економіки до капіталістичних ринкових відносин під керівництвом Комуністичної партії Китаю. "Не важливо, яка кішка - чорна або біла, головна, щоб вона ловила мишей" (Ден Сяопін).  У 2000 р. ВВП склав більше за 1 трлн. долл., а зовнішньоторгівельний оборот перевищив 470 млрд. долл. Китай вийшов на 7-е місце в світової торгівлі. Економічне зростання 90-х років в середньому становило 10 %. Очікується подальше збільшення експорту високотехнологічної продукції і традиційних споживчих товарів (одяг, меблі, іграшки). На думку лауреата Нобелівської премії.

ІСТИНА - думка або висловлювання, відповідна своєму предмету. Думка відповідає своєму предмету, якщо представляє його таким, який він є насправді, в реальності. Напр., думка про те, що Іртиш є притока Обі, відповідає своєму предмету, бо дійсно Іртиш вливається в Обь; а думка про те, що банани зростають на березі, спотворює реальне положення справ, тому є брехнею. Питання об І. належить сфері філософії. Для логіки важливо мати на увазі наступне. Реальність, відносно якою наші думки оцінюються як істинні або помилкові, не обов'язково повинна бути тільки фізичною реальністю, це може бути реальність художнього.
Посилання в тексті роботи "Стилістичні властивості простого речення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДОКАЗИ БУТТЯ БОГА - висунені ідеалістичною філософією логічні докази гл. догмата релігії - віра в існування бога. Відомі 3 осн. Д. би. би. Космологічне (зустрічається вже у Платона і Арістотеля; в новий час його відстоювали Лейбніц і Вольф): бог існує як першопричина всіх речей і явищ. Цей доказ заснований на антинауковому допущенні кінцівки світу у часі і існування його нематеріальної причини. Телеологическое доказ (було висунено Сократом і Платоном, потім розвивалося стоїками): в природі все влаштоване настільки доцільно, що це можна пояснити, лише допустивши існування надприродної розумної істоти, що. МЕТОДОЛОГІЯ - розділ філософії, загальна теорія предметно - практичної і пізнавальної діяльності людини, їх специфіки і взаємозв'язків. У вітчизняній філософії істотний внесок в розробку загальної теорії людської діяльності внесли школи Л.Н. Виготського, А.Н. Леонтьева, Г.П. Щедровіцкого, Е.В. Ільенкова, Г. Батіщева і інш. Предметом методології як частини загальної теорії пізнання є дослідження універсальних (властивих всім видам пізнавальної діяльності: буденному пізнанню, науковому, художньому, почуттєвому, раціональному і інш.) процедур, методів отримання, обгрунтування і застосування знання. Лікування і реабілітація хворих з інфекційними психозами - Реабілітація хворих з інфекційними психічними порушеннями включає в себе своєчасну діагностику і адекватне лікування. Лікування гострих і протрагированних інфекційних психозів повинно здійснюватися в психіатричних лікарнях або інфекційних стаціонарах під постійним спостереженням психіатра і наглядом персоналу. Нарівні з активним лікуванням основного захворювання хворим повинна призначатися масивна дезинтоксикационная терапія. Лікування психозу визначається психопатологической картиною хвороби. Гострі інфекційні психози із затьмаренням свідомості, гострим галлюцинозом лікують.

ПОВЕДІНКА АГРЕСИВНА - специфічна форма дій людини, характерна демонстрацією переваги в силі або застосуванням сили по відношенню до іншої особи або групи осіб, коим суб'єкт прагне заподіяти збиток. Може варіюватися по мірі інтенсивності і формі вияву: від демонстрації неприязні і недоброзичливості - до словесних образ (агресія вербальная) - і до застосування грубої сили (агресія фізична). У соціально-психологічному плані значуща суммация поведінки агресивної окремих особи, перетворення агресії межличностной в межгрупповую в рамках так званих явищ массовидних. У зарубіжній психології існує безліч пояснень. ПСИХОПАТОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА - у визначенні її предмета і місця в системі дисциплін виявляються деякі труднощі. У саме це поняття вкладається різний зміст. Багато які англійські і американські вчені вважають, що воно рівнозначне взагалі психіатрії. Ряд німецьких психіатрів - що поняття психопатології загальної і психології медичної в основному співпадають; інші автори - що воно є введення в клініку, що включає в себе загальні закономірності розладів психічних, симптомологию, діагностику, прогноз, течію і виходи захворювань психічних. Але також зустрічається думка, що психопатологія загальна - самостійна наукова. ІНТЕЛЕКТ ШТУЧНИЙ - 1. Умовне позначення кібернетичних систем і їх логико-математичного забезпечення, призначених для рішення неяких задач, що звичайно вимагають використання здібностей інтелектуальних людини. 2. Сукупність функціональних можливостей електронно-обчислювальної машини - комп'ютера - вирішувати задачі, що раніше вимагали обов'язкової участі людини. Цей термін треба розглядати як метафору. Фактичний зміст теорії інтелекту штучного складають теорія програмування, включаючи іноді теорію самих комп'ютерів. Нині на перший план висувається організація знань в системах інтелекту штучного. Дошка форм Сегена - методика дослідження розумового розвитку дітей. Відноситься до групи практичних тестів. Запропонований Е. Сегеном в 1866 р. Матеріал методики включає 5 дошок з врізаними в них фігурами. Випробуваному пропонується уважно розглянути дошку, після чого дошка перекидається, фігурка, що випали з відповідних гнізд або деталі перемішуються. Випробуваного просять укласти всі фігури на колишнє місце. Час виконання хронометрується. Процедура послідовно повторюється з кожною з інших чотирьох дошок. Особливості дій випробуваного, його реакція, висловлювання, характер окремих спроб відновлення фігур і помилки.