На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження стилістичних властивостей груп слів за значенням (омонімів, синонімів, антонімів і паронімів) ... 5
1.1. Стилістичні можливості омонімії ... 5
1.2. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту ... 9
1.3. Використання синонімії в різних стилях мови ... 11
1.4. Стилістичне використання антонімів ... 18
Розділ 2. Особливості використання груп слів за значенням у художніх текстах ... 25
2.1. Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного ... 25
2.2. Стилістичні функції паронімії у поезії Ліни Костенко ... 32
Висновки ... 38
Список використаних джерел ... 40

Для придбання курсової роботи "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)"

Курсова робота "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІОНЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ - в СРСР самодеят. організація дітей і підлітків у віці 10 - 15 років. Датою народження П. про. вважається 19 травня 1922, коли 2-й Всерос. конференцією РКСМ було прийнято пост. "Про подітий. русі". У 1922 - 23 діяльність П. про. сприяла організації подітий. дозвілля; піонери брали участь в ліквідації неписьменності, боротьбі з подітий. безпритульністю і інш. Н. К. Крупська і інш. бачили в П. про. засіб виховання нової людини. Один з організаторів русявий. скаутизма І. Н. Жуков прагнув втілити в П. про. позитивні традиції скаутского руху. Він запропонував назвати подітий. ИСТОМИН - (кон. 40-х рр. 17 в., Курськ, - не раніше 1718, Москва), один з перших Моськ., просвітників, поет і перекладач, педагог. Син курского подьячего. Освіту отримав в Москві, з кон. 1670-х рр. чернець Чудова монастиря. З 1679 писар, потім читець і справщик, в 1698 - 1701 начальник Друкарського двора. Був особистим секретарем патріархів (Иоакима, пізніше - Адріана). У сірок. 1680-х рр. викладав в Заїконоспас-ської школі Сильвестра Медведева, в 1712 - 16 - в новгородской школі митрополита Іова. У поетич. творах 1680 - 90-х рр., висуваючи думку про необхідність установи в Росії висш. уч. закладу. НОРМАЛЬНІ ШКОЛИ - уч. заклади, що готують вчителів для шкіл разл. рівнів. Як тип пед. уч. заклади уперше створені в Австрії у 2-й підлогу. 18 в. з ініціативи Фельбігера. У кон. 18 в. Н. ш. з'явилися у Франції, а в 19 в. набули поширення і в англосаксонских країнах, де пізніше стали називатися вчительськими або пед. коледжами. Діють у Франції, Бельгії, Люксембурзі, франц. р-нах Швейцарії і Канади, в більшості країн Лати. Америки, в ряді африканських. У Франції до нач. 90-х рр. 20 в. існувало 2 типи Н. ш. -початкові, що готують вчителів нач. шкіл, і вищі, призначені для підготовки викладачів. ШКОЛИ-КОМУНИ -  учбово-виховальні установи интернатного типу, що створюються з 1918 на основі "Положення про єдину трудову школу РСФСР" (1918) з метою практичної розробки нової педагогіки. Більшість з них входила в систему Дослідно-показових установ Наркомпроса РСФСР і наркомпросов республік. Розташовувалися переважно в сільській місцевості. Ш. складалися із загальноосвітньої школи, інтернату, іноді в них входили дитячі сади і професійні учбові заклади. Школи мали учбово-виробничі майстерні, земельні дільниці. Учні брали участь в сільськогосподарських роботах, було розвинене.
Кожна вагома структурна частина курсової "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Георг III - Георг III (George III) (1738-1820), король Великобританії і Ірландії і заморських володінь, король Ганновера (1760-1820). Перший представник Ганноверської династії, рід. в Англії. Син принца Фредерика-Луи, він успадкував трон свого діда Теорга II, маючи тверді переконання відносно призначення монарха, черпані з ідей і міркувань Генрі Бо-лінгброка і Джона Бьюта. Був зразковим сім'янином, ревним заступником иск-ва, з вишуканим смаком поповнював королев, мистецтв, колекцію. Відправив у відставку пр-у, в до-ром гл. пости належали неск. впливовим сімействам вигов, і сформував кабінет з. Руфін Аквілейський - (Rufinus) - єпископ Аквілеї, церковний письменник і історик. Народився біля 345 р. в Конкордії на півночі Італії, помер в 410 р. Дістав риторичну освіту в рідному місті. З 359 по 368 рр. відвідував граматичну школу в Римі, де вивчав грецьку мову і познайомився Ієронімом, майбутнім батьком Західної Церкви. У 368 р. Руфин виявився в Аквілеє, де через 2 роки прийняв хрещення. Досить довгий час він провів на Сході Римської імперії. У Єгипті, куди він приїхав в 373 р., познайомився з життям єгипетських батьків, розповіді про яких згодом прикрасили його твори. Крім Єгипту Руфін відвідав Палестіну і. ВЕРХОВНА ТАЄМНА РАДА - вища державна установа Росії в 1726-1730 рр. Був встановлений "для важливих державних справ при імператриці". Складався з присутності і канцелярії. Формально Рада була дорадчим органом при монархові, фактично ж вирішував всі найважливіші справи внутрішньої і зовнішньої політики. Майже всяке рішення, що приймалося Радою, проходило етап експертної оцінки у відповідному відомстві. У його підкоренні знаходилися Сенат, колегії, Синод, а 3 верховні колегії (Військова, Адміралтейська, Іноземна) фактично зрівнювалися в правах з Сенатом. Спочатку обговорювалося питання про розділення сфер.
У вступі курсової "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Альбертіні Микола Вікентьевич - Альбертіні, Микола Вікентьевич, відомий публіцист (1826 - 90). Закінчив курс на юридичному факультеті Московського університету. Був викладачем законознавства і історії в московському кадетському корпусі. У 1859 році був членом редакції "Московського Огляду", потім взяв близьку участь в "Вітчизняних Записках" (редакції С.С. Дудишкина ), де звернув на себе увагу політичними оглядами. З 1863 року вів відділ іноземної політики в газеті "Голос". Деякий час співробітничав в "С.-Петербургських Відомостях" В.Ф. Корша. У 1866 році сталася шестирічна перерва в його журнальній роботі, внаслідок.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - продукт еволюційного і революційного розвитку країни, що має місце там і тоді, де і коли в суспільстві є держава, а отже, політичне життя і політичні відносини. Політична система - це структурно і система, що розвивається державно-правових і суспільно-політичних інститутів, що змінюється, установ і організацій, через шлях яких стоячі при владі суспільно-політичні сили здійснюють своє панування, вершать владу в суспільстві (зберігають свій вже встановлений суспільний устрій або затверджують новий лад і нову форму правління, якщо мова йде про прихід до влади нових. ЕКСТРЕМІЗМ - (лати. extremus - крайній), прихильність до крайніх поглядів, заходів (звичайно в політиці). Екстремізм, в дослівному розумінні, є ні що інакше, як крайній вияв чого-небудь - дій, висловлювання, поглядів і т. п. Отже, екстремізм може бути політичним, релігійним, економічним, соціальним і т. п., аж до побутового. Отже, політичний екстремізм - це здійснення політики крайніми методами. Вся історія людства показує, що з екстремальними, крайніми ситуаціями і виявами, а одинаково як і з прецедентами виходу з них, стикалися практично всі народи світу, тому екстремізм не є екзотичним явищем ні для Росії.
Список літератури курсової "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" - більше 20 джерел. НАБИУЛЛИНА Ельвіра Сахипзадовна - (р. 29.10.1963) Міністр економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації з 24.09.2007 м. в уряді В. А. Зубкова у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народилася в м. Уфе Башкирської АССР. Батько працював водієм на автобазі, мати - аппаратчицей на приборостроительном заводі. Середню школу закінчила із золотою медаллю. Освіту отримала на економічному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1986) і в аспірантурі. Кандидат економічних наук. У 1991-1992 рр. головний фахівець дирекції по346 стоянного комітету правління Научнопромишленного союзу СРСР з питань економічної реформи. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ - питання про взаємовідносини (економічних, територіальних, політичних, державно-правових, культурних і язикових) між націями, національними групами і народністю, питання про причини виникнення протиріч між ними. Виділяються наступні основні сфери конфліктних ситуацій в багатонаціональній державі: 1) відносини між центральними органами і республіками (землями, штатами, округами і т.п.); 2) відносини між союзними республіками (штатами); 3) відносини всередині союзних республік між автономними освітами; 4) проблеми національних груп в республіках (штатах), а також національностей, що не мають власних.

РАДЛОВ Ернест Леопольдович - (20 листопада 1854, Петербург - 28 грудня 1928, Ленінград) - історик філософії. Закінчив історико-філологічний факультет Петербургського університету, вчився в Берлінськом і Лейпцигськом університетах, але головним своїм вчителем вважав Вл. С. Соловьева. Працював в Петербургської Публічній бібліотеці завідуючим філософським відділом, з 1917 по 1924 був її директором. У 1921 - 22 - голова Філософського суспільства при Петроградськом університеті. З 1920 - член-кореспондент Російської Академії наук. Редагував філософський відділ в "Енциклопедичному словнику" Брокгауза і Ефрона, був.
Посилання в тексті роботи "Стилістичні властивості груп слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми і пароніми)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГЕРОЇ - (від гр. herds, - напівбог): людина, чия воля до "подолання" (перешкод) прославляє його над іншими людьми. У класичному значенні слова герой визначається любов'ю до ризику; зразок тут - воїн, оточений ореолом військових перемог: древньогрецький "герої" завойовували цей титул високопробним виявом надзвичайної фізичної сили (наприклад, Геракл ще в колисці знищує змію; поява Ахилла, навідна страх на цілі армії). Сьогодні внаслідок особливостей сучасного озброєння це військове значення слова застосуємо лише до "ветеранів", що виконали свій обов'язок з чистої слухняності, тоді. Механіцизм - світоглядно-методологічна позиція, що трактує механічний рух як єдина об'єктивна основа буття. У пізнанні М. з'являється як методологічний редукционизм, що пояснює різноманіття форм руху механічними законами. М. абсолютизує механічні закономірності, розглядаючи їх як смислообразующего принцип буття і мислення. Виникши в атомістичних вченнях античності, найбільшого розвитку М. досягає в Західній Європі Нового часу, спираючись на успіхи механіки (Г. Галілей, І. Ньютон, П. Лаплас). М. як механічна система, "машини" розглядає мир (X. Вольф), суспільство (Т. Гоббс), людини (Ж. Ламетрі). СКРИПЧЕНКО - Олександр Васильович (р. 1921) - український психолог, фахівець в області вікової і педагогічної психології. Доктор психологічних наук, професор. Після закінчення Київського педагогічного інституту ім. A.M. Горького (1950) працював науковим співробітником, завідуючим відділом і заступником директора НДІ психології УССР. З 1973 р. - професор, а потім - завідуючий кафедрою психології Київського педагогічного інституту ім. A.M. Горького. Наукові інтереси пов'язані з розробкою проблем співвідношення конкретного і абстрактного в змісті навчання молодших школярів, чинниками прискорення формування.

F70-F79 Розумова відсталість - На відміну від інших розладів цього розділу для розумової відсталості не можуть бути розроблені деталізовані клінічні діагностичні критерії. Це пов'язано з тим, що дві основні характеристики розумової відсталості, завдяки яким вони виявляються, а саме низькі когнитивні здібності і знижене соціальне функціонування, в більшій мірі залежать від соціальних і культуральних впливів. Тут можуть бути дані тільки загальні вказівки відносно найбільш адекватних методів оцінки, які потрібно використати. 1. Рівень когнитивних здібностей В залежності від культуральних норм дослідники повинні самі. ШИГЕЛЛЕЗИ - синонім дизентерії; вживається як родова назва хвороби, викликаної різними видами дизентерійних бактерій, названих в честь японського мікробіолога К. Шига (K. Shiga, 1870-1957), автора фундаментального труда по химиотерапии інфекційних хвороб, який в 1898 дав докладний опис збуджувача дизентерії, уперше отриманого в чистій культурі в 1891 російським судовим медиком і мікробіологом А. В. Грігорьевим (1860-1916). У подальші роки В. Крузе (W. Kruse, 1900), С. Флекснер (S. Flexner, 1900), К. Зонне (K. Sonne, 1915) і інш. виділили нові види збуджувачів дизентерії - широко поширеної, особливо в країнах з. КЛАСИЧНЕ ЗУМОВЛЕННЯ - Основоположний внесок в теорію класичних умовних рефлексів вніс І. П. Павлов. Його теорія умовних рефлексів з'явилася тим підмурівком, на якому стала розвиватися поведенческая психотерапія. І. П. Павлов уперше відповів на питання, яким чином нейтральний стимул може викликати ту ж реакцію, що і безумовний рефлекс, який протікає автоматично, на природженій основі, і не залежить від попереднього досвіду індивіда. Або, інакшими словами, як нейтральний подразник стає умовним подразником. І. П. Павлов показав, що формування умовного рефлексу підкоряється ряду вимог: 1) найважливішим з них є суміжність (збіг за. КОНЦЕПЦІЯ - (від лати. stratum - настил, шар і - вимірюю...) - спеціальна соціально-психологічна концепція, що розглядає межличностні відношення в будь-якій досить розвиненій групі як опосредствованні змістом і цінностями діяльності. опосередкування розуміється як системообразующий ознака колективу, що визначає його найважливіші соціально-психологічні характеристики. Здійснюючи свою мету в конкретному предметі діяльності, група тим самим змінює себе, вдосконалює свою структуру і перетворює систему межличностних взаємовідносин. Характер і спрямованість цих змін залежать, зрештою, від.