На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Стилістична характеристика числівника

(курсова робота з української мови)

ВСТУП ... 3
РОЗДІЛ 1. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧИСЛІВНИКІВ ... 5
1.1. Основні ознаки числівника ... 5
1.2. Синонімія числівників ... 9
1.3. Стилістичне використання числівників ... 11
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ В РІЗНИХ СТИЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ... 15
2.1. Роль числівника в офіційно-діловому мовленні ... 15
2.2. Використання числівника в науковому стилі ... 20
2.3. Числівники у поетичному тексті ... 23
ВИСНОВКИ ... 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... 32

Для придбання курсової роботи "Стилістична характеристика числівника" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Стилістична характеристика числівника"

Курсова робота "Стилістична характеристика числівника" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Стилістична характеристика числівника", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Стилістична характеристика числівника" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Стилістична характеристика числівника" і призначений виключно для пошукових систем.

ГІПЕРБОЛА - (від греч. hyperbole - перебільшення) - стежок (див. стежки) слова, що полягає в надмірному, нарочитом перебільшенні властивостей, розмірів, можливостей зображеного об'єкта, процесу або явища. Наприклад, у Вергилія Еней на останній бій зі своїм заклятим ворогом Турном "встає величезний, немов батько Апеннін, що зводить сиву від снігу голову в небо, приголомшуючи списом з держаком, величезним як стовбур" (Вергилій. Енеїда). Хафиз, оспівуючи любов, писав: "Ради родимки смаглої однієї, одного прихильного погляду я віддам Самарканд з Бухарою і в додачу - багатства Багдада!". МЕДАЛІ шкільні - В Росії до 1917 нагородження М. проводилося на основі Статуту гімназії (1828). Золоті і срібні медалі присуджувалися випускникам, що показали відмінні оцінки по всіх предметах гимна-зич. курсу, в т. ч. і по інш.. яз., к-рий не був обязат. предметом. М. присуджувалися порадою гімназії. Рішення підлягало твердженню ун-том (до 1835) і (з 1835) уч. округом. Награжденним М. при надходженні на гражд. службу привласнювався чин 14-го кл. по табелі про ранги (коллежский реєстратор). У СРСР встановлені пост. СНК СРСР про заходи щодо поліпшення якості навчання в школі (1944). Положення про золота і срібна. Свобода - (інш. русявий. - свій) - міра автономії людини в його взаємодії із зовнішнім світом і, насамперед, з іншими людьми, з суспільством; це міра його внутрішньої незалежності. Виражається вона як здатність діяти (приймати рішення, робити вибір, самостійно сприймати, мислити, оцінювати) згідно з своїми інтересами, цілями, цінностями, здібностями і можливостями. Міра свободи залежить як від суб'єктивного чинника (стану організму, характеру, виховання), так і зовнішнього об'єктивного (наданих законом, звичаями, традиціями свобод; законами природи; економічними і політичними умовами). У результаті свобода. Табу - ( від полинезийского - заборона) - заборона, заснована на страху перед сверхестественной силою табуированного об'єкта або слова. "Табу, по визначенню З.Фрейда, є те, що викликає "священний жах". Табу - це закон, який ще не звільнився від магії, але вже доступний тлумаченню як інше, в порівнянні з новим, раціональним законом, як те, що відштовхує майбутню мораль і політику. Табу допомагає краще зрозуміти віддалені, т.н. "примітивні" культури, зустрітися з ними, дає ключ до розшифровки, або образ, тих форм, від яких Захід покликаний був звільнитися, - це тайнопис, фіксуючий хворобливий розрив.
Кожна вагома структурна частина курсової "Стилістична характеристика числівника" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Крупський Олександр Кирилович - Крупський Олександр Кирилович - хімік (1845 - 1911). Закінчив курс Петербургського університету по фізико-математичному факультету. З 1871 р. викладав хімічну технологію в петербургском технологічному інституті. У сухі рецепти кількісного співвідношення реагуючих речовин, в практику конструкції апаратів і знарядь виробництва Крупський вніс узагальнення, засновані переважно на принципах фізичної хімії. Дотиком, навиком і інстинктом здобуті дані він яскраво освітив з точки зору законів швидкості реакцій і принципу максимальної роботи при взаємодії зустрічної маси. Суха технологія мінеральних. СВАТИ - Династія султанів Кашміра (Індія), що правила в 1339-1561 рр. Гірські хребти, що відділяють Кашмір від Індії, довгий час служили йому захистом від набігів мусульман. Ще багато часу опісля після того, як велика частина Північної Індії перейшла під владу мусульманських правителів, в Кашміре продовжувала правити місцева індуська династія. Процес исламизации цієї країни почався тільки тоді, коли місцеві раджи стали користуватися послугами мусульманських найманців. У 1339 р. трон в Кашміре захопив Шах-мірза Сваті, за походженням, ймовірно, патан, бувший міністром у Раджі Синха Дева. Сам Шах-мірза. ГАФТАРА (Висновок) - Буквальне: "доповнення" і "висновок". Розділ з Пророків, яким завершують читання відповідного розділу Тори* при ранковому богослужінні в суботні і святкові дні і в пост Дев'ятого Ава. Згідно з припущенням Еліягу Бахура, Г. введена була в період, коли євреї зазнавали тяжкого гоніння з боку елліністів, коли спалені були багато які свитки Тори і замість читання Тори читали Пророків. І написано у Абудрагама: "Чому доповнюють читанням Пророків? Тому що заборонили [греки] євреї читати Тору [...] І постановили читати двадцять одну строфу з книг Пророків". Звідси - гафтара, що означає також.
У вступі курсової "Стилістична характеристика числівника" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Зябловський Евдоким Філіппович - Зябловський Евдоким Філіппович - статистик (1763 - 1846), вихованець вчительської гімназії в Санкт-Петербурге. У 1788 р. став вчителем народного училища в Коливані, звідки на власні скудні кошти роз'їжджав по різних місцях Коливанського намісництва і склав опис їх. З 1797 р. Зябловский перебував професором історії і географії і потім статистики в петербургской вчительській гімназії (1803 р. - головний педагогічний інститут), пізніше - в Петербургськом університеті. У своїй "Статистиці європейських держав в нинішньому їх стані" (СПб., 1830 - 1831; изд. 2-е і 3-е, 1837 і 1840) Зябловский.

ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ - революція, що відбулася 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. в Росії, що затвердила Радянську владу з метою переходу країни від капіталізму до соціалізму. Існує декілька версій про характер Жовтневої революції: одна з них - сталинская версія Жовтня як класичної соціалістичної революції; інша - версія вульгарної політології, що спирається на ту ж сталинскую версію, але що зображає Леніна і більшовиків авантюристами і демагогами, що намагалися ради особистих амбіцій нав'язати народу відсталій Росії соціалістичний вибір, що увергли населення в незліченні біди і катастрофу. Обидві версії. ДЕРЖАВНА / ЦИВІЛЬНА СЛУЖБА - (досвід зарубіжжя) Багато і загального, і своєрідність має Г.с. різних країн Різні і досвід і законодавчі документи. Так, напр., в ФРН принципи організації державного управління і правового положення осіб, зайнятої на державній службі, закладені в Основному Законі (конституції) ФРН, ряді спеціальних законів і розвиваються і уточнюються в рішеннях Федерального конституційного суду. Конституція досить детально регламентує формування і повноваження вищих ланок виконавчої влади, Президента і Уряду, але лаконічна в тому, що стосується правового положення осіб, зайнятих на державній службі. До.
Список літератури курсової "Стилістична характеристика числівника" - більше 20 джерел. СРСР, Росія, 1988-94. Карний тероризм - В СРСР і Росії карні злочинці перейняли злочинні методи, що використовуються міжнародними терористами: захвати транспортних засобів (літаків, автобусів) і будівель із заложниками з метою отримання викупу, обов'язковою умовою було забезпечення безперешкодного виїзду за рубіж. Захвати літаків робилися, як правило, терористами-одинаками і обходилися без жертв. Велику увагу залучили декілька захватів заложників на Північному Кавказі. Піонерами цього вигляду злочинності є банда Яшкиянца. Павло Яшкиянц на чолі з групою спільників 1.12.1988 захопив автобус з дітьми у Владікавказе (тоді -. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ЯПОНІЇ - складний комплекс проблем в навколишньому середовищі країни. Швидкий економічний розвиток Японії у другу підлогу. ХХ в. привело до так же стрімкого забруднення природного середовища. Одна з причин цього - порівняно невелика територія країни, складний рельєф, вплив природних чинників - землетрусів, повеней. Інша причина полягала в особливостях галузевої структури виробництва, в яких на етапах промислового зростання переважали "брудні виробництва", а коштів на ліквідацію їх наслідків не вистачало. Позначається на погіршенні екології і особливість територіального розміщення населення, висока.

УСТРЯЛОВ Микола Васильович - (псевд. П. Сурмін) (березень 1890, Петербург - розстріляний 14 вересня 1937, Москва) - російський публіцист, суспільствознавець, один з ідеологів "сменовеховства". Приват-доцент Московського і Пермського університетів (1916 - 18), співробітник газети "Ранок Росії", в роки громадянської війни - голова Східного відділу ЦК партії кадетів, керівник бюро друку в уряді Колчака (видавав газ. "Російська Справа", Омськ). Емігрував в Харбін, в 1920 - 34 - професор Харбінського університету. Після повернення в 1935 в Радянський Союз - професор економічної географії.
Посилання в тексті роботи "Стилістична характеристика числівника" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕТОД - (греч. methodos - шлях до чого-небудь, дослідження, дослідження) - спосіб досягнення мети, сукупність прийомів і операцій теоретичного або практичного освоєння дійсності, а також людської діяльності, організованої певним чином. М. в науці - це також і заданий зв'язаною гіпотезою шлях вченого до збагнення предмета вивчення. У межах античної філософії було уперше звернено увага на взаємозв'язок результату і М. пізнання. Систематичне дослідження М. пов'язане з генезисом експериментальної науки. Пошуки універсального М., приложимого до будь-яким ипостасям дійсності (ідеал "методологічного. БОГОИСКАТЕЛЬСТВО - релігійно-філософська течія, виникла в нач. 20 в. в середовищі російської ліберальної інтелігенції. Представники богоискательства - філософи і літератори Д. С Мережковський, 3. Гиппиус, Я. А. Бердяев, В. В. Розанов, С. Я. Булгаков, Н. Мінський, Д. Філософов ініціювали релігійно-філософські збори в Петербурге і релігійно-філософські суспільства, видавали хурн. "Новий шлях" (СПб., 1903 - 04); "Питання життя" (СПб., 1905); "Вага" (СПб., 1904-09); сб. "Проблеми ідеалізму" (М., 1902), "Віхи" (М., 1909), "З глибини" (М., 1918). Бердяев в. ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА - організація, що динамічно формується, яка виборче об'єднує різнорідні центральні і периферичні апарати на основі їх взаємодії для отримання корисного для організму результату, Понятіє Ф. з. ввів П. К. Анохин. Вивчаючи поведінку живих організмів, він встановив факт зворотної афферентации про досягнуте кінцеве пристосування ефекту. Це дало можливість розглядати Ф. з. як замкнена фізіологічна освіта з безперервною зворотною інформацією про успішність даної приспособительного дії. Ф. з. має наступні вузлові механізми. 1. Афферентний синтез, при якому відбувається обробка.

КЕРУЮЧІ ДІЇ ОПЕРАТОРА - дії, за допомогою яких оператор реалізовує прийняте рішення, тобто вводить необхідну для управління інформацію в машину. Для цієї мети використовуються "вихідні" канали людини: руховий (моторний) або мовний. Переважне число керуючих дій оператор здійснює за допомогою рухів. Мовне управління машиною використовується -набагато рідше (див. Мовне введення інформації)., Будь-який, навіть саме простий керуючий рух складається з ряду елементарних рухів, об'єднаних механізмом центральної регуляции в єдину структуру. Ці елементарні рухи, на думку А. В. Запорожца, можна розділити, виходячи з. ГАЗОРОЗРЯДНИЙ ІНДИКАТОР - засіб відображення інформації, що використовує принцип тліючого розряду в інертному газі. Індикатор складається з одних-двох анодів і декількох катодів (по числу знаків, що відображаються - букв, цифр і інш.). Ця конструкція вміщена в балон з інертним газом, від складу якого залежить колір свічення знаків, що відображаються. При подачі між анодом і одним з катодів (катоди виконані у вигляді знаків, належних відображенню) напруження, що перевищує по величині напруження запалювання розрядного проміжку, виникає тліючий розряд, що охоплює всю поверхню катода, внаслідок чого відображається. литерализм, буквальность - En.: Literalism Разобщенность психологічних функцій в гіпнозі - причина цікавого явища: пацієнт, відповідаючи на поставлене питання, часто розуміє його буквально. Наприклад, якщо пацієнта питають, чи хоче він назвати своє ім'я, він нерідко відповідає: "Так", замість того щоб назвати ім'я. У одному з прикладів (вікова регресія) я говорю пацієнту, що він буде добре відчувати себе після цього "освіжаючого" сеансу. І хоч сеанс проходив погідним серпневим днем, пацієнт при пробудженні попросив укрити його Еріксон дає декілька рекомендацій, пов'язаних з буквальним. ЖЕБРОВСКА - Марія (1902-1978) - польський психолог, фахівець в області педагогічної і юридичної психології. Д-р психологічних наук (1929), гл. ред. журналу Psychologia tchowawacza (Педагогічна психологія), голова Польського психологічного суспільства. Закінчила юридичний факт Варшавського ун-та, на який поступила в зв'язку з цікавістю до проблем боротьби з правопорушеннями неповнолітніх і їх перевихованням. Зацікавившись психологією, протягом багатьох років вивчала питання етичного розвитку неповнолітніх правопорушників і розумового розвитку нормальних дітей. За свій перший великий труд (Про поняття розумової.