На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Фразеологізми в українській мові та їх властивості ... 5
1.1. Фразеологізми як особливий вид лексики ... 6
1.2. Фразеологія та її стилістичні можливості ... 8
1.3. Класифікація фразеологізмів ... 13
1.4. Синтаксико-фразеологічний спосіб фраземної деривації ... 16
Розділ 2. Фразеологізми у засобах масової інформації. Стилістична трансформація ... 19
2.1. Особливості мови періодичних видань ... 19
2.2. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі ... 21
2.3. "Блатні" фразеологізми в українських ЗМІ ... 26
Висновки ... 33
Список використаної літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ"

Курсова робота "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" і призначений виключно для пошукових систем.

БИХЕВИОРИЗМ - (від англ. behavior - поведінка), напрям в амер. психології; розглядає всі феномени психич. життя людину і тварин як сукупність актів поведінки, до-ой трактується широко - як всі види реакцій організму на стимули внеш. середи. Б. виник в нач. 20 в. під впливом експерим. досліджень поведінки тваринних (Е. Торндайк). Формувався в загальному руслі з рефлексологией і вченням І. П. Павлова, витлумаченим, однак, упрощенно-механистически. Осн. положення Б. були сформульовані Дж. Б. Уотсоном (1913). Що Панувала в кон. 19 - нач. 20 вв. идеалистич. интроспективная психологія не. ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ - розділ фізіології, що вивчає закономірності становлення і вікові зміни функцій цілісного організму, його органів і систем в процесі онтогенеза (від запліднення яйцеклетки до припинення індивідуального існування). Життєвий цикл всіх тварин і людини складається з певних стадій, або періодів. У онтогенезе людину розрізнюють 2 осн. періоду розвитку: пренатальний (внутріутробний) і постнатальний (після народження). Виділення в останньому вікових періодів засноване гл. обр. на зміні антропологич. і морфологич. ознак (див. табл. в ст. Вік). Формірованію В. ф. сприяв традиційний для отеч. фізіології. ВІЗАНТІЯ. Виховання і освіта. - - Термін "В." по традиції означає середньовічну християнську державу зі столицею в Константінополе, яким в 4 в. стала Східна Римська імперія (існувало до середини 15 в.). В. успадкувала налагоджену систему позднеантичного освіти. В. не знала церковно-чернечої монополії на освіту, роль монастирських шкіл була обмежена. Виховання до 5-7 років було домашнім; пізніше воно залишалося таким на крайніх полюсах суспільства - в сім'ях незаможних і в сім'ях військової аристократії. Для хлопчиків середніх шарів суспільства навчання звичайно зводилося до початкової школи, що давала навики читання, листа і. НАРОДІВ ПІВНОЧІ ІНСТИТУТ (НСИ) імені Н.Г. Смідовича, в Ленінграде (1930-1941) - - Осн. для підготовки фахівців з числа представників корінного населення Крайньої Півночі і організації наукових досліджень в області мов, писемності і культур цих народів. Створений на базі північного факультету Ленінградського університету (осн. в 1925 як відділення). Знаходився у ведінні Вченого комітету при ЦИК СРСР, з 1936 - Главсевморпуті, з 1939 - Наркомпроса РСФСР (в тому ж році реорганізований в Педагогічний інститут народів Півночі). Одним з ініціаторів НСИ був вчений-етнограф В.Г. Богораз-Тан. У інституті навчалися також представники нечисленних народів Сибіру і Дальнього.
Кожна вагома структурна частина курсової "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АМЕНХОТЕП II - Цар ЄГИПТУ ДРЕВНЬОГО 18-й ДИНАСТІЇ, що правив в 1436-1412 рр. до Р. Х. Син Тутмоса III. Перш ніж батько наблизив Аменхотепа до трону, той займав жрецькі посади. Однак по складу душі він був справжнім солдатом. За свідченням древнеегипетских джерел, царевич володів надзвичайною силою і витривалістю. Його лук не міг натягнути ніхто з єгипетських воїнів і ніхто з иноземних володарів. Якщо у Тутмоса III (який був відомим силачем) стріла, пробивши мідну мішень, виходила з неї на три долоні, то стріла Аменхотепа пробивала мішень наскрізь і падала на землю. Крім того, він був невтомним. Залуський Іосиф-Андрій - Залуський Іосиф-Андрій - польський церковний і державний діяч (1702 - 1774) був коронним референдарием, єпископом хелминским і київським. Разом з Конарським йому належить заслуга видання "Volumina legum". Видав також "Specimen historiae criticae", в якому старався критично розібратися серед вістей про бунт Зебржідовського. Залуский всі свої доходи з польських і французьких абатств вживав на складання бібліотеки. Коли бібліотека його була вже досить багата, він зробив її доступної для публіки. На сеймі радомской конфедерації Залуський заявив себе противником збільшення прав дисидентів. Це. Лаос - Лаос (Laos), гос-у в Південно-Вост. Азії. Об'єднаний в гос-у Лансанг з 14 в., Л. в 18 в. розпався на королівства, що суперничали і поступово підпав під панування сіамців (таи), що продовжувалося до 1893 р., коли на терр. Л. пред'явила претензії Франція. У роки 2-й світової війни, був окупований японцями, потім протягом короткого часу став незалежною конституційною монархією (1947-53), стабільність до-ой порушила партизанська війна, розв'язана що посилився грудка. Патет-Лао (Єдиним національним фронтом Лаоса), политий, силою сірок. 50-х рр. У 1962 р. було сформоване коаліційне пр-у на.
У вступі курсової "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Революції 1848 р. - Революції 1848 р. (Revolutions of 1848), ряд рев-ций в Європі. Вони висловлювали протест проти автократичного правління і закликали до боротьби ср. класів за представництво у владі, виступали за поліпшення економ, положення і затвердження самосвідомості, що прокинулася нац. меншин в Центр, і Вост. Європі. Рев-ция спалахнула у Франції, де прихильники загального виборчого права і очолювані Луї Бла-ном соціалісти позбавили влади Липневу монархію і проголосили Другу республіку. У більшості герм, гос-в сталися нар. демонстрації і повстання під лозунгами обрання нац. парламенту, к-рий повинен розробити.

ЛІВА ІДЕОЛОГІЯ - Термін "ліві", одинаково як і його антонім - "правий", з'явився у французьких Засновницьких зборах часів Революції (1789-99). Депутати, що представляють різні політичні сили, займали місця в різних крилах парламенту. Зліва розсаджувалися якобінці, що прагнули до радикальної зміни існуючого ладу, в центрі - жирондисти, колеблющиеся республіканці, а праве крило займали прихильники конституційної монархії. Відтоді "лівими" стали називати всіх, хто виступає за злам існуючого порядку (радикалів, прогрессистов, "реформаторів"), а "правими" -. Смірнов Володимир Михайлович - (7 травня 1887, Москва, - 26 травня 1937). З сім'ї інтелігента-різночинця. Закінчив юридичний факультет Московського університету. Учасник Революції 1905 - 07 (Москва). Член РСДРП з 1907, більшовик. У 1911 брав участь у відновленні МК РСДРП. У 1913 член редакції більшовистський газети "Наш Шлях". У 1914 мобілізований в армію; прапорщик в 61-й артилерійській бригаді Західного фронту. Після Лютневої революції 1917 член бригадного комітету. У зв'язку із загостренням відносин з офіцерами в квітні переведений в Москву. Співробітник, потім член редколегії газети "Соціал-демократ". Вибраний.
Список літератури курсової "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" - більше 20 джерел. ЛИСОВ Євген Кузьмич - (р. 1940) Заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації - начальник Головного контрольного управління Президента Російської Федерації В. В. Путіна з травня 2000 р. по 12.01.2004 м. в першому президентському терміні. Народився в Івановської області. Освіту отримав в Саратовськом юридичному інституті (1968). Працював в Курської області слідчим районної прокуратури, старшим слідчим, начальником слідчого відділу. Потім в Прокуратурі РСФСР: старший слідчий, начальник слідчого відділу, заступник начальника слідчого управління. У 1991-1993 рр. заступник Генерального. АКСАКОВ Костянтин Сергійович (1817-1860) - ідеолог класичного слов'янофільства. У слов'янофільстві як певному ідеологічному феномені виразно помітні три основні компоненти. Перший з них - соціальний; важливе місце в нім займає проблема російської сільської громади. Другий компонент слов'янофілської ідеології - національний; він включає вирішення питань про особливості російського історичного розвитку, про характер російського народу і російської культури, про історичну роль Росії. Нарешті, третій компонент - релігійно-ідеалістична філософія, полемічеськи обернена проти раціоналізму. Властиве слов'янофілам зіставлення політичних і.

МИЛЮКОВ Павло Миколайович - [15 (27) січня 1859, Москва - 31 березня 1943, Екс-ле-Бен, Франція, перезахоронен в Парижі] - російський історик, публіцист, лідер партії кадетів. Після закінчення гімназії навчався в 1877 - 82 на історико-філологічному факультеті Московського університету. Викладав на кафедрі російської історії, з 1886 приват-доцент університету. Захистив магістерську дисертацію, присвячену петровским перетворенням. З 1904 відійде від наукової роботи і стає професійним політиком. У жовтні 1905 один із засновників партії кадетів, з лютого 1917 міністр закордонних справ Тимчасового уряду. У роки громадянської.
Посилання в тексті роботи "Стилістична трансформація фразеологізмів на прикладі мови ЗМІ" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕТА - зазделегідь передбачуваний (мислимий, бажаний, що проектується) результат дії або діяльність людей, на здійснення к-рого вони направлені. Цілеспрямований характер діяльності властивий тільки людині в його суспільному житті. У об-ве "ніщо не робиться без свідомого наміру, без бажаної мети" (Маркс До., Енгельс Ф. т. 21, з. 306). Але ця Ц. вибирається людиною не довільно, а породжується об'єктивними умовами його існування, к-рі відбиваються в його потребах і інтересах. "На ділі цілі людини породжені об'єктивним миром і передбачають його, - знаходять його як дане, готівкове" -. РОЗУМНОГО ЕГОЇЗМУ ТЕОРІЯ - етична концепція, висунена просвітниками 17 - 18 вв. У її основі лежить принцип: правильно зрозумілий особистий інтерес повинен співпадати з суспільним. У етиці Гельвеция, Гольбаха, Дідро, пізньому Фейербаха Р. е. т. виражала інтереси висхідної буржуазії в її боротьбі з аскетичною феодально-християнською мораллю, служила ідейною підготовкою буржуазних революцій. Ці мислителі виходили з можливості гармонічного поєднання суспільних і особистих інтересів при збереженні приватної власності. Р. е. т. відображала практику революційної буржуазії, свободу особистої ініціативи, ідеалізувала. ХАРАКТЕР ШИЗОИДНИЙ - один з типів акцентуации характеру (-> характер: акцентуація). Головні риси - замкненість і нестача інтуїції в спілкуванні. Важко встановлюються неформальні емоційні, контакти, нерідко ця нездатність важко переживається. Швидка истощаемость в контакті приводить до ще більшого відходу в себе. Нестача інтуїції виявляється невмінням зрозуміти чужі переживання, вгадати бажання інших, здогадатися про невисловленого. Їх внутрішній світ майже завжди закритий для інших і заповнений захопленнями і фантазіями, призначеними тільки для самого себе; вони служать утісі честолюбства або еротични.

ЛОМІВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ - (1927 - 1989) - радянський психолог, родоначальник вітчизняної інженерної психології, кандидат психологічних наук (1954), доктор психологічних наук (1963), член-корр. АПН СРСР (1967), членкорр. АН СРСР (1976). Після закінчення відділення психології БРЕШУ займався проблемами дотику, просторових представлень зображення, формування графічних навиків. Починаючи з другої половини 50-х рр. центральне місце в творчості Л. займають проблеми інформаційної взаємодії людини з технічними пристроями. Систематизувавши величезний масив експериментальних даних, необхідних для розробки коштів відображення. Делірій алкогольний - делирий у пацієнтів з алкогольною залежністю у 2-3 стадії захворювання. Складає біля 75% всіх алкогольних психозів, частіше зустрічається у віці пацієнтів після 50 років. Наступає на 2-3 доби після закінчення тривалого або важкого запою на фоні або максимально вираженої абстинентной симптоматики, що розвивається (порушення сну, анорексия, диспепсія, гипергидроз, тахикардия, різкі коливання ПЕКЛО, атаксія, інтенсивний тремор, мишечная гіпотонія, депресія і інш.). Характерний зоровий обман з образами тварин, комах, подовжених предметів (ниток, проводів, вірьовок), потойбічних істот. ОДЕРЖИМІСТЬ - (Posession; Besessenheit) - поняття, що використовується для опису ідентифікації свідомості з несвідомим змістом або комплексом; найбільш поширені форми одержимості - одержимість тінню, комплексами протилежної підлоги, анимой і анимусом. "Чоловік, який отримаємо тінню, завжди перебуває у власному світлі і попадає у власні пастки. Скрізь, де це тільки можливе, він вважає за краще справляти несприятливе враження на інших. Успіх не супроводить йому, оскільки він живе нижче за свої можливості, і краще з того, що він досягає, йому не підходить. У відсутність соціальних сходів, по яким він міг би. Рекламна комунікація: язикове маніпулювання - це використання особливостей знакової системи (передусім єств. мови) і конвенціональних принципів її вживання з метою маніпулювання. Серед язикових прийомів, що активно використовуються в совр. рекламі з метою впливу, в т. ч. манипулятивного, можна назвати наступні: 1) використання коннотативной семантики слів і конструкцій; 2) мистецтв. категоризацию; 3) створення мистецтв. (логічно некоректних) класів порівняння, вибір некоректного параметра порівняння або його некоректне позначення; 4) побудова помилкової аналогії; 5) нек-рі прийоми метафоризации; 6) еллидирование і.