На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СТАТИСТИЧНИЙ ВИСНОВОК ТА ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми співвідношення математики і соціології ... 5
Розділ 2. Поняття і використання статистичних висновків ... 11
2.1. Генеральна сукупність і частотний розподіл ... 11
2.2. Статистичний висновок ... 17
Розділ 3. Вимірювання в соціології: перевірка гіпотез ... 21
3.1. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків ... 21
3.2. Способи перевірки процедури первинного вимірювання на надійність ... 25
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез"

Курсова робота "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" і призначений виключно для пошукових систем.

ГРУПА соціальна - відносно стійка сукупність людей, пов'язаних системою відносин, регульованих загальними цінностями і нормами. Одним з осн. ознак, к-рі відрізняють Г. від випадкового об'єднання людей, є здатність учасників включатися в узгоджені дії, завдяки крим можуть бути задоволені їх індивідуальні потреби. Традиційно виділяють слід, ознаки Г.: усвідомлення учасниками своєї приналежності до Г.; встановлення певних відносин між ними; внутр. організація, що включає розподіл обов'язків, лідерство, ієрархію статусів і т. п.; дія т. н. групового тиску, спонукаючого учасників поводитися відповідно. ПАБЛИК СКУЛЗ - (Public schools), приватні привилегиров. ср. школи в Великобританії, зберігаючі аристократич. традиції. Назв. "паблик скулз" ("суспільств. школи") в 19 в. розповсюдилося на групу т. н. класичних граматичних шкіл з інтернатами для хлопчиків, що поступали в них з разл. графств. Умовою надходження в П. з. стала висока плата за навчання. Виключення робилося і робиться в наст. час для обдарованих дітей з бідних верств населення. Визначальне значення для становлення П. з. мала діяльність Т. Ар-нолда (2-я четв. 19 в.). Введена ним в школі Регбі система нравств. виховання. ВІЗУАЛЬНА ПИСЬМЕННІСТЬ - - напрям в педагогіці, що досліджує проблеми розвитку навиків користування візуальною інформацією. Концепція В.г. виникла в кінці 60-х рр. 20 в. в США. У її основу лягли положення про значущість зорового (візуального) сприйняття для людини в процесі пізнання світу і свого місця в ньому, ведучій ролі образу в сприйнятті, а також розуміння необхідності спеціальної підготовки дитини в умовах зростання інформаційного навантаження. Поняття В.г. розглядають як процес комунікації між об'єктом і суб'єктом сприйняття, як взаємодія елементів зорового образу з суб'єктами сприйняття і як уміння. АЛКУИН Флакк Альбін - (Flaccus Albmus) (ok. 735 - 19.5.804), англосаксонський вчений і педагог раннього середньовіччя. Вихованець, з 778 керівник Йоркської школи. У 781 переїхав з учнями в Зап. Європу. Ок. 790 розділ Палатінської (придворної) школи, створеної Карлом Великим в Ахене, - осн. центра образованности в кон. 8 - 9 вв. в Зап. Європі, радник імператора в справах культури, школи і церкв. Розвивав ідеї поширення освіти, к-рі знайшли відображення в гос. політиці Карла Великого. У 796 заснував школу в монастирі святого Мартіна в Турі, з 801 очолював її. підручників філософії, граматики, риторики, математики.
Кожна вагома структурна частина курсової "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Північна війна 1700-1721 - Північна війна 1700-1721 (Northern War) (1700-21), війна між Росією, Данією і Польщею, з одного боку, і Швецією - з іншою, в рез-те к-рой, не дивлячись на первинні перемоги Карла XII, Швеція позбулася означає, терр., а Росія при Петрові Великому стала пануючою державою на Балтійському морі. У 1697 р., коли королем став 15-річний Карл, Шведська імперія включала Фінляндію, Ест-ляндію, Ліфляндію і частина Сівши. Німеччині. У 1700 р. Швецію атакували об'єднані сили Серпня II Сильного, курфюрста Саксонського, а також Польщі, Данії і Росії. Карл змусив Данію укласти мир, розбив армію Петра під. КАРИКАТУРА - (итал. caricatura, від caricare - навантажувати, перебільшувати), зображення, в якому свідомо створюється комічний ефект; один з жанрів графіки. Частіше за все зустрічається як ілюстрація до злободенних газетних і журнальних матеріалів, майже завжди супроводиться пояснювальним підписом. Карикатура покликана викривати, висміювати, засуджувати. У ній перебільшуються і загострюють характерні риси фігури, особи, костюма, манери поведінки людей; сполучається реальне і фантастичне. Художник-карикатурист повинен уміти дуже швидко відгукуватися на події, що відбуваються. Тому карикатура. Нахимов Аким Миколайович - Нахимов Аким Миколайович - поет-сатирик (1782 - 1814), син небагатого поміщика Харківської губернії; освіту отримав спочатку в благородному пансіоні при Московському університеті, потім в Харківському університеті, по словесному факультету. Нахимов популярність придбав "Елегією" - сатирою, написаною в 1809 р. з приводу славнозвісного указу про екзамени на цивільні чини і гору, що зображала неосвічених приказних. Нахимов писав сатири, епіграми, не завжди витончені і тонкі, часто різкі і безцеремонні майже до цинізму; байки, належні до кращих образчикам цього роду в літературі.
У вступі курсової "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ - одна з форм вияву авторської свідомості в ліричному творі; образ поета в ліриці, що виражає його думки і почуття, але що не зводиться до його життєвої особистості; суб'єкт мови і переживання, в той же час що є головним об'єктом зображення в творі, його ідейно-тематичним і композиційним центром. Ліричний герой володіє певним світоглядом і индивидуальнимвнутренним миром. Крім емоційно-психологічної єдності, він може наділятися біографією і навіть рисами зовнішнього вигляду (наприклад, в ліриці С. А.Есеніна і В. В.Маяковського). Образ ліричного героя розкривається у всій творчості поета, як в поезії.

СТАЛИН (Джугашвілі) Іосиф Віссаріонович - (21 грудня 1879 р. - 5 березня 1953 р.) - Генеральний секретар (надалі секретар) КПРС: раніше РКП(би) і ВКП(би) (1922-53), і Голова Ради міністрів СРСР (1941-53), Маршал Радянського Союзу (1943), Генералісимус Радянського Союзу (1945). Народився в м. Гори (Грузія) в сім'ї чоботаря. Вчився в духовному училищі, працював підмайстром на взуттєвій фабриці в Тіфлісе (Тбілісі). У 1894 р. поступив в Тіфлісськую православну духовну семінарію. Відмічався архієпіскопом Антонієм (Абашидзе) як талановитий учень і поет. Але в 1896 р. отримує попередження за читання книг "вольнодумского". ІДЕОЛОГІЯ - (від греч. idea - вигляд, образ, і logos - вчення, наука, зв'язок; буквально: наука про ідеї, сукупність ідей). Слово з'явилося в наполеонівській Франції і введене в оборот Д. де Траси. Спочатку він і його однодумці мали намір створити науку про закономірності зміни ідей в суспільстві і про вплив на масову свідомість тих або інакших ідей. Проект "ідеологів" був висміяний, оскільки теоретики позитивізму на зразок А. Сен-Симона і О. Конта заявляли, що в епоху розпалу научнотехнической революції не актуальні міфи релігій і ідеології, бо наступає ера наукового знання, ера, в якій.
Список літератури курсової "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" - більше 20 джерел. ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНА - являє собою невід'ємну властивість будь-якої політики. На відміну про інших форм політичної естетики, політична театральність обов'язково передбачає тілесну гру політичних акторів на ясно дефинируемой сцені і перед поглядаючою публікою. Причому в порівнянні з художнім театром політична театральність майстерно приховує від глядачів межу між вимислом і правдою, між видимістю і суттю, між реальним і віртуальним. З точки зору сучасної теоретичної соціології (зокрема, драматологии) театральність являє собою не метафоричну, а сущностную характеристику будь-якої соціальної дії, в тому числі. ПОЛІТОЛОГІЯ - (politology) - наука про політику, поняття що походжало в активне вживання в Росії лише в кінці 80-х років 20 в., по мірі политизации суспільного життя, суспільної свідомості, розвитку політичного плюралізму і многопартийности Практика показала необгрунтованість і помилковість недооцінки політології, її ігнорування як суспільної науки. Політологія являє собою цілісну, логічно обгрунтовану сукупність знань про політику і владу, політичні інтереси, відносини свідомості, політичні процеси, культуру і діяльність людей, об організацію політичного життя суспільства і відповідні політичні.

Один - (сканд.)  - верховний бог скандінавського пантеону, що втілює духовну владу і мудрість, бог війни і військової дружини, що дарує перемоги і що приносить поразки, сіяч військових розбратів, заступник героїв. Крім цього, він - власник магічних рун, батько чаклунства і заклинання, заступник поезії і скальдів. Від любовних зв'язків мав сини: Вали (від Рінд), Відара (отГрид), Тора (отЕрд). О. живе в Асгарде, в критому сріблом палаці Валяськ'ялв (або Глядсхейм), де восседает на престолі Хлідськ'ялв. Він їздить на восьминогом коні Слейпніре ("змінному"), йому служать ворони Хугин ("що.
Посилання в тексті роботи "Статистичний висновок та перевірка статистичних гіпотез" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФАТАЛІЗМ - (лати. fatalis - фатальний) - світоглядна концепція, згідно до-ой всі процеси, що відбуваються в світі, підлегла необхідність, що не залишає місця свободі, творчості, спочатку приречені. Первоначально Ф. розвивався в міфології як уявлення про невідворотну підвладність людей і навіть богів сліпій долі, що не має значення, мети. У філософії Ф. виявляється в різній формі. Згідно з вченням стоїків, над космосом панує невблаганна доля і після періодично виникаючої світової пожежі все повторюється. У вченні Лейбніца про предустановленной гармонію взаємодія монад приречена богом, в. ДЮРИНГ Євген - (12.1.1833, Берлін, - 21.9.1921, Новавес, поблизу Потсдама), ньому. філософ; займався також питаннями політекономії і права. Д. зробив спробу побудувати систему "філософії дійсності", краї затверджувала б новий спосіб мислення. Однак його побудови виявилися змішенням елементів метафизич. матеріалізму, позитивізму і кантіанства. Він вважав філософію апріорним вченням про вищі, або останніх, істини. Мир, по Д., не має кінця, але мав початок у часі, чому передувало стан абс. спокою. Перехід від спокою до руху Д. пояснює за допомогою понять деякої "механич. сили", ніби властивої. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ (ЕТНІЧНИЙ) АРХЕТИП - набір специфічно направлених ціннісних орієнтації і очікувань представників конкретної етнічної спільності, зухвалої звичну для них гамму почуттів і способів поведінки" предметів, що виявляються при реакції на впливи і явищ навколишнього світу. На відміну від поняття "архетип", введеного К. Юнгом, С. а. передається людині по спадщині від попередніх поколінь, існує в його свідомості на невербальном, частіше за все нерефлексируемом (незмінному, підсвідомому) рівні. Дії, вчинки, вияви почуттів, що збуджуються С.., бувають набагато більш сильними, ніж спонуки, що ініціюються в психіці людини простими.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОДРАМА - одна з форм психотерапії, що використовує можливості гри, сприяючої подоланню стереотипних і образів, що повторюються, ситуацій і реакцій при роботі з пацієнтом.    Теоретично розроблена в 1950-х роках французькими психоаналітик С. Лебовіси, Р. Дяткиним і Ж. Кестембергом, психоаналитическая психодрама засновується на ігровій діяльності з образами, уявленнями і мовою. Якщо в класичному психоаналізі терапевтичний простір обмежений взаємовідносинами між пацієнтом і аналітиком, то в психоаналитической психодраме пацієнт взаємодіє з групою психоаналітик, що виконують різні ролі. Йому доводиться мати. Расторможеніє влечений - 1. ослаблення здібності до самоконтроля, "торможению'я (особливо свідомому, соціально зумовленому), виникаюче під впливом деяких додаткових, зовнішніх по відношенню до внутрішніх детермінантів поведінки чинників, таких, наприклад, як алкоголь, лікарські препарати; 2. взагалі - явище, що вельми часто зустрічається у психіатричних пацієнтів (при органічній патології головного мозку, особливо це опухолеві, судинні, травматичні, интоксикационні і інакші пошкодження орбітальної кори, деякі ендогенні психічні розлади, прогресивний параліч, хвороба Спис, інші атрофические процеси). Мова, як. Джексон (JACKSON) Дональд де Авіла - (2.1.1920, Окленд, Каліфорнія - 1968, Пасло Альто) - американський психіатр і психоаналітик. Біографія. Психоаналитическое освіту отримав в м. Честнут Лодж, шт. Мериленд під керівництвом Фріди Фромм-Рейхманн, великий вплив на нього надав Г.С.Саллівен. На початку своєї діяльності займався проблемами психосоматичної медицини. У 1959 р. організував в Інституті ментальних досліджень м. Пасло Альто, Каліфорнія, групу по вивченню проблем сім'ї, в яку входили Дж.Вікланд, Дж.Хейлі, пізніше за В.Сатір. Дослідження. Запропонував теорію гомеостаза сім'ї (1956), відповідно до якої сімейні. ЕМПАТИЯ - (від греч. empatheia - сопереживание). 1. Внерациональное пізнання людиною внутрішнього світу інш. людей (вчувствование). Здатність до 2. Естетічеська Е. - вчувствование в художній об'єкт, джерело естетичної насолоди. 3. Емоційна чуйність людини на переживання іншого, різновид соціальних (етичних) емоцій. Е. як емоційний відгук здійснюється в елементарних (рефлекторних) і у вищих особових формах (співчуття, сопереживания, сорадования). У основі Е. як соціального пізнання і вищих форм Е. як емоційного відгуку лежить механізм децент-рації. Людині властиво випробовувати широкий набір.