На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження статевих відмінностей в образі сім'ї у підлітковому віці ... 5
1.1. Аналіз літературних джерел, які стосуються даної психологічної проблеми ... 5
1.2. Відмінності у статево-рольовій сфері між хлопчиками і дівчатками підліткового віку ... 16
1.3. Відмінності в прийманні сім'ї і сімейних відносин у хлопців і дівчат підліткового віку ... 23
Розділ 2. Емпіричне дослідження ... 34
Висновки ... 41
Література ... 43
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці"

Курсова робота "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" і призначений виключно для пошукових систем.

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА - - система підготовки фахівців загальної (дошкільного, початкового, базового і середнього) освіти. До працівників цієї категорії відносяться також викладачі загальноосвітніх дисциплін професійних учбових закладів, педагогічний персонал установ додаткового утворення дітей, соціальні працівники і інш. Іноді терміном "П.о." означається професійна підготовка всіх осіб, причетних до освіти і виховання підростаючих поколінь (наприклад, П.о. батьків). Специфіка П.о. визначається підвищеними соціальними вимогами до професійної діяльності і до особистості вчителя, вихователя як суб'єкта педагогічного. ВЕРХОВСКИЙ Вадим Никандрович - [30.10(11.1 D.1873, м. Білий, нині Тверської обл., - 6.1.1947, Ленінград], сов. хімік, методист, д. ч. АПН РСФСР (1944), д-р пед. наук (1938), проф. (1922). Закінчив физ. ф-т Петерб. ун-та (1899). Вів Н. роботу в науч. лабораторії Морського відомства. З 1902 викладав у вечірніх школах Петербурга, з 1904 на кафедрі неорганич. хімії експерим. пед. ин-та (нині ЛГПИ ім. А. І. Герцена). методики викладання хімії. Автор перших стабільних підручників і програм по хімії, винахідник і конструктор мн. приладів, посібників і моделей для школи не тільки по хімії, але і по біології, фізиці. СВЕНТИЦКАЯ Марія Хрісанфовна - [13(25)3.1855, Нижній Новгород, - 20.4.1932, Москва], педагог, деятельница дошк. виховання і нач. навчання. Закінчила пед. клас при Ніжегородської дружин. гімназії (1871), Моськ. висш. жіночі курси (1881). З 1873 працювала учителькою. У 1907 - 18 містила в Москві приватну гімназію з спільним навчанням хлопчиків і дівчинок і платний подітий. сад при ній (з 1910). Перед, комісії по дошк. вихованню Моськ. кухоль спільного виховання і утворення дітей (1913 - 17). Викладала методику розказування на курсах по дошк. вихованню при Ун-ті Шанявського (1914 - 15), пізнє на центр, курсах Наркомпроса. КОСООКІСТЬ - - порушення зору. Виникає внаслідок пониження гостроти зору одного або обох очей через порушення рефракції (заломлюючої здатності ока), розладу взаємодії акомодації (пристосування ока до розглядання предметів на різних відстанях) і конвергенції (зведення осей очей для бачення предметів на близькій відстані). К. і супроводжуюча його амблиопия виявляються в порушенні бінокулярний бачення, в основі якого лежить поразка різних відділів зорового аналізатора і його сенсорно-рухових зв'язків. К. не тільки приводить до розладу бінокулярний бачення, але і перешкоджає його формуванню. Якщо.
Кожна вагома структурна частина курсової "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шеппінг Дмитро Оттович - Шеппінг (барон Дмитро Оттович) - автор численних робіт по міфології і етнографії. Окремо видані: "Міфи слов'янського язичества" (М., 1849); "Російська народність в її повір'ях, обрядах і казках" (М., 1862); "Об древню навязях і впливі їх на мову, життя і відвернені поняття людини" ("Арх. історичних і юридичних відомостей", 1861); "Досвід про значення роду і породілля", ("Літопис Суспільства Історії і Древностей", книга 9, 1851); "Световіт" (там же, книга 13); "Досвід первинної історії землеробства і. Свідок - (евр. ед). Відносно свідків закон дає наступні визначення: 1) Для підтвердження обвинувачення потрібно не менш двох свідків (Чис. 35:30; Лев. 17:6; 19:15; Іоан. 8:17; 2 Кор. 13:1; Срав. 1 Тім. 5:19). 2) Свідок, який затаїв правду і потім зізнався в цьому, повинен був принести особливу жертву за гріх (Лев. 5:1,5 і дав.). 3) Помилковий свідок повинен був понести покарання, належне за злочин, який він прагнув спростувати (Втор. 19: 18 і дав.). 4) Поширення зловмисних чуток і лихослів'я забороняються (Ісх. 20:16; 23:1; Лев. 19:16). 5) Свідки повинні бути першими виконавцями покарань (Втор. 13: 9;. Діоген Лаертський - III/IV вв. н. е., грецький історик філософії. Про життя Д.Л. нам відомо мало. Втрачена робота Д.Л. Pammetros, невеликі фрагменти якої збереглися в основному його труді Життя і погляди славнозвісних філософів (Filisofon bion kai dogmaton synagoge) в 10 книгах. Д.Л. починає сові твір з древнейших часів: кн. 1 присвячується семи мудрецям, кн. 2 - Анаксимандру, Анаксагору, Сократу і молодшому сократистам, в кн. 3 автор представляє Платона, в четвертій - його учнів, в п'ятою - розказує об Арістотеле і його слухачах, в кн. 6 - об Антісфене і кинической школі, седь книга представляє стару Стою, а.
У вступі курсової "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ефремов Сергій Олександрович - Ефремов Сергій Олександрович - український публіцист і історик літератури. Народився в 1876 р. Закінчив юридичний факультет Київського університету. У 1905 - 07 рр. сидів у в'язниці по обвинуваченню в участі в селянському союзі і українських організаціях. Співробітничав в львівських виданнях, в "Литер.-Науков. Вiстнике", "Київській Старовині", газеті "Волинь". У 1905 р. надрукував першу в Росії статтю на українській мові в "Київських Відгуках" (№ 285). З 1906 р. співробітничає, головним чином, в українських виданнях (частиною під псевдонімом "Ромул"). Надрукував ряд статей, переважно.

СВЯТА РУСЬ - так нерідко іменується в історіографії найяскравіший і героїчний період в історії російської держави від монголо-татарского нашестя до початку царювання Івана Грозного (1547). Ці віки були відмічені особливою роллю в історії країни православ'я, що стало не тільки государствообразующим елементом, але і джерелом духовної потужності, що спасала нашу країну в роки самих страшних потрясінь і смути. На цей період доводиться поява величезної кількості мучеників за віру, святих. Історія Святої Русі стала історією подвижництва і самозречення в ім'я вітчизни і віри. Вже Андрій Боголюбський (ок. Крим. Геополітичний код -  Крим займає унікальне геополітичне положення в Євразії. Ця класична природна, етнічна і економічна рубежная зона - історичне перехрестя народів і торгових шляхів. Тут залишили "стратифицированний" слід древньогрецький, древнеримская, іранська, иудаистская, еллинистическая, візантійська, мусульманська, генуезька, вірменська і російська культури. З віку у вік в Криму формувалися комплиментарні відносини між народами, засновані на інтенсивних контактах (торгових, культурних і інформаційних). Коли перемагала ворожнеча, і міжнародний обмін порушувався - Тавріда приходила в.
Список літератури курсової "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" - більше 20 джерел. ШАСКОЛЬСКИЙ Петро Борисович (Бернгардович) - (22.12.1882, Петербург - 1.10.1918, там же). Народний соціаліст, з осені 1917 член ПСР. З сім'ї фармацевтів-євреї, виходців з Німеччини, хрещеної в лютеранстві вчився в петербургской німецькій гімназії Петершуле, поступив на історико-філологічний факультет Петербургського університету, де спеціалізувався по історії середньовічній Італії у професора І.М. Гревса. По завершенні навчання в 1903 залишався в університеті як нештатний приват-доцент. Одночасно викладав в декількох гімназіях і виконував обов'язки директора приватного жіночого училища Грюнталь. У період 1907-1913. МІЛЛЬ Джон Стюарт (1806-1873) - англійський філософ-утилітарист, економіст, ліберальний політичний мислитель, державний діяч. Свобода індивіда - та "командна висота", з якою Мілль розглядає ключові для себе політичні і правові проблеми. Їх перелік традиційний для лібералізму: передумови і зміст свободи людської особи, свобода, порядок і прогрес, оптимальний політичний устрій і т.д. Індивідуальна свобода, на думку англійського мислителя, означає абсолютну незалежність людини у сфері тих дій, які прямо стосуються тільки його самого. Як грані індивідуальної свободи Мілль виділяє наступні моменти: свобода думки і думки.

ЧАРВАКА - (санскр. carvaka) - матеріалістична система індійської філософії, яку по традиції зводять до мудреця Бріхаспаті. Можливо, це і має якісь основи, бо в "Артхашастре" з цим ім'ям співвідноситься школа, заперечлива (на відміну від інших) за Трьома Веди статус дисципліни знання, т. до., на думку її представників, вчення про них "для знаючого життєвий побут тільки оболонка" (1.2). Початкове коріння чарваки - матеріалістичні вчення шраманской епохи (див. Аджіта Кесакамбалі). У класичний період індійської філософії чарвака ототожнюється з lokayata (про причини цієї.
Посилання в тексті роботи "Статеві відмінності в образі сім'ї в підлітковому віці" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЮДЗУ НЕМБУЦУ-ЦЮ - яп. будда. школа, заснована в нач. 12 в. ченцем Реніном. Будучи амидоистской по своїм початковим догматич. посилкам, вчення Ю.вобрало в себе нек-рі найважливіші положення філософії шкіл Хуаянь-цзун (КЕГОН-ЦЮ) і Тяньтай-цзун (Тендай-цю), тому і число канонич. текстів Ю. н. входять не тільки сутри про будда Аміде, але і Аватамсака-сутра (базисний текст Хуаянь-цзун) і Саддхарманундаріка-сутра (базисний текст Тяньтай-цзун). Согл. основоположній доктрині школи, звернення до будда Аміде (нембуцу) про відродження після смерті в "чистій землі", вимовне однією людиною, допомагає. ПЕЙН Томас - (29.1.1737, Тетфорд, Великобританія - 8.6.1809, Нью-Йорк), англо-амер. политич. мислитель, філософ-просвітник, революц. демократ, представник радикального крила амер. Освіти. Активний учасник Великої франц. революції і нац. боротьби Сівба. Америки проти Великобританії. У 1776 П. анонімно видав памфлет "Здоровий глузд" (русявий. пер. 1959), направлений проти англ. монархії і що закликав до боротьби за звільнення Америки від колон, залежності. У политич. трактаті "Права людини" (1791, русявий. пер. 1959) П. виступив з обгрунтуванням бурж. политич. принципів. Для социологич. поглядів П. УЯВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ - вид пізнавальної діяльності, що будується по типу реального експерименту і що має його структуру, але що розвивається цілком в ідеальному плані. Саме в цьому принциповому положенні виявляється тут діяльність уяви, що і дає підставу називати дану структуру уявним експериментом. К М. е. звертався ще Арістотель, доводячи неможливість пустоти в природі. Широке застосування М. е. починається з Галілея, який першим дав достатню методологічну вказівку на М. е. як на особливу пізнавальну освіту, кваліфікуючи його як уявний експеримент. М. е. не зводить до оперування поняттями, але являє собою.

ЧЕКАВСЯ - Антоніна Миколаївна (р. 1934) - російський психолог, фахівець в області загальної психології, історії психології, теорії вчення. Д-р психологічних наук (1995), професор (1997). Закінчила відділення психології філософського факту МГУ ім. М.В. Ломоносова (1957). З 1958 р. працює і викладає на факті психології МГУ (доцент (1976), заст. декана ф-та психології (1981 - 1986), з 1995 - професор кафедри загальної психології). Входила в наукову школу П.Я. Гальперіна. У 1968 захистила канд. дис: Досвід застосування психологічної теорії про типи вчення до побудови учбового предмета (морфології російської мови). У. ЧИННИК РИЗИКУ - (від лати. factor - такий, що робить, виробляючий...) - психогенний чинник змінених (незвичних) умов існування, що характеризується наявністю загрози для життя. Ф. р. впливає істотний чином на переживання людиною екстремальних ситуацій. На етапі стартового психічного напруження з'являється психічна напруженість, яка обьективизируется в міміці, мовній активності, глибині сну, змінах фізіологічних функцій, що реєструються. У походженні і розвитку стартового напруження при наявності Ф. р. чітко простежується, з одного боку, невпевненість в надійності технічних систем, з іншою -. ПРОЦЕС - Термін з досить великою різноманітністю значень в психології. Зверніть увагу, однак, що, незважаючи на уявне різноманіття способів вживання, всі вони відбуваються від латинського processus, що означає просування уперед, і від основної коннотации - ряд кроків або просування до деякої мети. 1. Дуже загальне значення - будь-яка зміна або модифікація в чомусь, де спрямованість або центр можуть зміщатися. Значення тут полягає в тому, що форма або структура організму або об'єкта є відносно статичною або стійкою і що будь-яка систематична зміна в ньому через якийсь час представляє деякий. АРХАЇЗМ - застаріле, що вийшло з активного вживання, слово або вираження. А. ще називають особливі випадки використання застарілих слів і виразів для досягнення комічного ефекту, констрасту і т. п. Напр., в рекламному оголошенні можна намалювати людську руку з довгастим вказівним пальцем (у бік дверей магазина, що рекламується ) і приписати рядом: "Зайдіть в наш магазин W. Смотріте: це - перст долі"). Частіше, однак, А. використовують як понижувальний, комічний прийом: "творець оригінальних скульптур З. Церетелі", "досить наущать депутатів", "суцільне лихварство".