На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Статева та сексуальна соціалізація молоді

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення статевої та сексуальної соціалізації ... 5
1.1. Поняття та функції сексуальної соціалізації ... 5
1.2. Роль психосексуальної культури в процесі статевої соціалізації особистості ... 10
Розділ 2. Особливості психології жіночої та чоловічої статі та особливості сексуальних стосунків між ними ... 16
2.1. Розвиток статево-ролевої ідентичності ... 16
2.2. Відмінності між чоловіками і жінками ... 17
2.3. Стать і соціалізація ... 18
Розділ 3. Практичні аспекти статевої та сексуальної соціалізації ... 35
Висновки ... 44
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Статева та сексуальна соціалізація молоді" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Статева та сексуальна соціалізація молоді"

Курсова робота "Статева та сексуальна соціалізація молоді" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Статева та сексуальна соціалізація молоді", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Статева та сексуальна соціалізація молоді" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Статева та сексуальна соціалізація молоді" і призначений виключно для пошукових систем.

МОДЕЛЮВАННЯ - 1) метод дослідження об'єктів на їх моделях - аналогах певного фрагмента природної або соціальної реальності; 2) побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів і явищ (орга-нич. і неорганич. систем, инж. пристроїв, різноманітних процесів - физ., хим., биол., соціальних) і об'єктів, що конструюються. Форма М. залежить від моделей, що використовуються і сфери застосування М. По характеру моделей виділяють предметне і знакове (інформаційне) М. Предметним наз. М., в ході к-рого дослідження ведеться на моделі, відтворюючій певні геом., физ., ди-намич. або функцион. КОМУНА ІМЕНІ МАКАРЕНКО (КиМ) - Суспільно-педагогічне добровільне творче об'єднання студентів, викладачів, педагогів-практиків, створене в 1963 році Ігорем Петровичем Івановим в Ленінградськом державному педагогічному інституті імені А.І.Герцена для спільного освоєння, розробки і поширення методики колективної творчої діяльності. Комуна існувала, діяла і розвивалася як студентський педагогічний загін, студентське наукове суспільство, творчий колектив однодумців. Практичну педагогічну діяльність Комуна здійснювала в різноманітних "зонах турботи": в школах, дитячих садах, в підліткових клубах, на ігрових. БЕСТУЖЕВСКИЕ КУРСИ - Петербургские вищі жіночі курси, перший жіночий університет в Росії. Курси осн. з ініціативи гуртка передової інтелігенції на чолі з А. Н. Бекетовим; в числі організаторів Н. В. Стасова, М. В. Трубникова, Л. П. Філософова. Відкриті в 1878 замість Володимирських курсів (1870 - 75) як незалежного уч. заклад (див. Жіноча освіта). Складалися з 3 відділень: ист.-филол., физ. і спец. математичного (природного). Офіц. засновник і перший директор (1878 - 82) - проф. історії К. Н. Бестужев-Рюмин (від його імені курси отримали своє неофиц. назва). Пед. рада очолила Бекетов. Термін навчання 3 року, з. ЯХОНТОВ Олександр Олександрович - [8(20).12.1879, Москва, - 17.11.1973, там же], ентомолог, методист. по природознавству, ч.-до. АПН РСФСР (1946). Після закінчення Моськ. ун-та (1904) викладав природознавство в школі. У 1919 - 25 працював в Наркомпросе, в 1920 - 29 - в НДІ методів шк. роботи. Брав участь в складанні уч. програм, розробці методів навчання, створенні уч. і метод. літри, підготовці вчительських кадрів. У 1925 - 32, працюючи в Учпедгизе, організував серію книг "На допомогу школяреві". З 1932 Я. на викладацькій роботі в Центр. ин-ті підвищення кваліфікації кадрів нар. освіти (до 1935) і в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Статева та сексуальна соціалізація молоді" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Харламович Костянтин Васильович - Харламович (Костянтин Васильович, народився в 1870 р.) - історик церкви, викладач казанской духовної семінарії і приват-доцент Казанського університету, син священика; освіту отримав в литовській духовній семінарії і Санкт-Петербургской духовної академії. Крім магістерської дисертації: "Західно-русские православні школи XVI і початки XVII віків, відношення їх до инославним, релігійне навчання в них і заслуги їх в справі захисту православної віри і церкви" (удостоєної в 1900 р. двох премій - Карповської московським суспільством історії і древностей російських і Уваровської -. ОЖЕГОВ - Сергій Іванович (1900, пос. Кам'яне Тверської губ. - 1964, Москва), російський лінгвіст, лексикограф, автор хрестоматійного словника російської мови. Задум створити компактний популярний словник, який міг би стояти в кожному будинку, виник у Ожегова ще в 1930-х рр., коли він працював над т. н. "Словником Ушакова". Виконати цей задум Ожегову вдалося тільки після війни, і 1-е изд. однотомного "Словника російської мови" вийшло в 1949 м. Відтоді він десятки разів перевидавався, а після 1993 м. став вийти під назвою "Тлумачний словник російської мови", і на. СЕНЯВИН Дмитро Миколайович - (6.08.1763 - 5.04.1831), флотоводец, адмірал. Належав до дворянського роду Сенявіних, з якого вийшло трохи відомих військово-морських діячів. Сенявин закінчив в 1780 Морський кадетський корпус, з 1782 в Азовській флотилії, займався створенням Чорноморського флоту і будівництвом Севастополя. У Російсько-турецькій війні 1787-91 брав участь в битві у мису Каліакрія. У Средіземноморськом поході Ф.Ф. Ушакова командував лінійним кораблем "Св. Петро", брав участь в штурмі Корфу (1799). У 1806 на Корфу базувалися кораблі ескадри Сенявіна. Командуючи російським флотом в Адріатічеськом морі, Сенявін не.
У вступі курсової "Статева та сексуальна соціалізація молоді" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БУГУРАЕВ Максим Костянтинович - (дон.) - рожд. 1892 р., ст. Усть - Белокалітвенської; полковник Донської артилерії. У чин хорунжего зроблений після закінченого курсу Донського кадетського корпусу і Михайлівського Артилерійського училища в 1913 р.; відряджений на службу в 6-ю (армійську) Дон. каз. батарею, а під час Першої Світової війни, після служби в Новочеркасської запасній батареї, призначений в 12 Дон. каз. батарею, в рядах якої перебував на фронті. Після жовтневого перевонрота в грудні 1917 р. арештований більшовиками і знаходився на Новочеркасської гауптвахті одночасно з Донським отаманом А.М.Назаровим; звільнений.

ЄВРОПА - частина світу, розташована на заході Євразійського континенту. У Європі розташовані (повністю або частково) 50 держав. Самі великі з них: Австрія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Казахстан, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Сербія, Туреччина, Україна, Франція, Чехія, Швеція. На території Європи (з обліком Закавказья і Кіпру) розташовані також Абхазія і Південна Осетія, визнана лише декількома державами-членами ООН, і невизнані Придністров'я, Нагірний Карабах, Північний Кіпр. Населення Європи 733 млн чол. (2007). Європу звичайно ділять на Північну. Гоцинський Нажмутдін - (1859, за іншими даними, 1865, сіло Гоцо Аварського округу Дагестанської області, - 1925, Ростов-на-Дону). Син якба (начальника) при имаме Шаміле, який за послуги царському уряду в придушенні повстання горців Чечні і Дагестану (1877) був зроблений в штабс-ротмистри по гвардії і нагороджений землями. Гоцинский успадкував від батька і брата великий стан, великий поміщик, учений-арабист, член Дагестанського народного суду, потім якби Койсубулінського дільниці Аварського округу. Брав участь в подіях 1905, таємно співчуваючи соціалістам. Після Лютневої революції 1917 член Тимчасового обласного.
Список літератури курсової "Статева та сексуальна соціалізація молоді" - більше 20 джерел. КУЛЬТ ПОЛІТИЧНИЙ - є антропологічний феномен політики, що виражається в обожнюванні політичних лідерів. Політичний культ не складає виняткову особливість східних суспільств, але зустрічається у всіх суспільствах (в тому числі західних) і у всі періоди їх розвитку. Культ вождя в архаїчних социумах спирався на культ предків і здійснювався через ритуал як первинний механізм соціального управління. У античності культ володарів являв собою релігійно-містичне шанування їх надприродних, магічних здібностей і божественного походження. У середньовічній Європі (включаючи Росію) виник ідейно-політичний симбіоз. ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ - словосполучення, що активно використовується в маніпуляції громадською думкою. Затверджується, що незважаючи на відмінність національних культур, релігій, рівня життя і розвитку народів Землі існують деякі однакові для всіх цінності, слідувати яким повинні все без виключення. Ще один міф і вигадка, щоб створити ілюзію в розумінні людства як деякого монолітного організму з єдиним для всіх народів шляхом розвитку і способами досягнення своїх цілей. У зовнішній політиці США і їх сателітів розмови про захист "загальнолюдських цінностей" (свобода, демократія, захист прав людини і т.

БОДХИСАТТВА - (санскр., букв. "істота, прагнуча до прояснення") - буддистских міфологічних і філософських переконаннях - людина, що вирішила вийти з кола сансари і що досягає стану будда. У буддизмі хинаяни Б. вважаються тільки будда минулих світових періодів (різні школи називають їх загальне число від 5 до 24), а також будда поточного періоду - Шакьямуні (Сиддхартха Гаутама) і грядущий будда-спаситель Майтрейя. Т. о., хинаянистская трактування Б. близьке до класичних "релігій порятунку" з характерним для них упором на божественні пророцтва і культ вчителів божественного або богоподобного походження.
Посилання в тексті роботи "Статева та сексуальна соціалізація молоді" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОТЛО (ОТЛОХ) з Санкг-Еммерама - (ок. 1010, Баварія - після 1070, Регенсбург) - церковний письменник. З 1032 чернець монастиря св. Еммерама в Регенсбурге, в 1062 - 66 в Фульде, в 1067 повернувся в Санкт-Еммерам. Теологический трактат "Про три питання" (De tribus quaestionibus, ок. 1055) - про божественний промисел, Божіїх суді і милості, містичному значенні чисел. Твори повчального характеру - поема "Про духовне вчення" (De doctrina spirituali, OK. 1035) і лр. Сама велика робота - "Про духовний біг" (De cursu spirituali): клирики, ченці і миряни на шляху до Бога суть бігуни, яким треба. ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАННЯ - знання, що не вписується в жорсткі канони наукової раціональності, а також що являє собою спосіб освоєння дійсності, відмінний від науки. Постановка проблеми В. з. в історії філософії пов'язана з розвитком позитивізму і сциентизма, з ідеєю демаркації науки і ненауки. Згідно сциентистам, знання може бути тільки науковим, тільки в науці формується справжнє знання. Як позитивізм, так і сциентизм не враховують той факт, що різноманіття знань зумовлене різноманіттям практик, що в культурі крім науки існують різні інші феномени, в рамках яких народжується специфічне знання. Велика кількість інформації. ИДЕОМОТОРНИЙ (ФЕНОМЕН) - En.: Ideomotor (phenomenon) Це найбільш вжитковий з идеодинамических феноменів. Якщо я з достатньою інтенсивністю думаю про те, що моя рука стала легкою, то вона зрештою підведеться. "Ідеомоторние рухи є звичайними і здійснюються в стані пильнування; це відбувається, коли ми киваємо головою, слухаючи співрозмовника, з яким згодні, коли ми морщимося перед незнайомим блюдом або коли натискаємо уявну педаль гальма, намагаючись загальмувати автомобіль, в якому їдемо пасажиром... У тій мірі, в якій ми здійснюємо ці рухи мимовільно і як би рефлекторно, вони є идеомоторними" (Turner, 1991). Подібні.

НЕСВІДОМЕ - Сукупність психічних явищ, процесів і станів, що не усвідомлюються суб'єктом. Би., по П. Жане, розглядалося як явище, пов'язане з ослабленням контролю свідомості і психічної диссоциацией. По З. Фрейду, структура психіки включає в себе свідомість, предсознание і Би., відділене від двох попередніх особливою психічною інстанцією - цензурою. ВБ., як вважають послідовники З. Фрейда, народжуються неприйнятні для свідомості інстинкти, імпульси, які не пропускаються цензурою, витісняються нею. Неможливість отреагирования служить причиною виникнення комплексів, лежачих в основі появи. РЕФЛЕКСІЯ - (від лати. reflexio - звертання назад, відображення) - самоаналіз, осмислення, оцінка передумов, умов і течії власної діяльності, внутрішнього життя суб'єктом. К Р. відносяться такі явища, як самопізнання, переусвідомити і перепроверка своєї думки про себе, про інших людей і про те, що, на думку суб'єкта, думають про нього інші люди, як вони його оцінюють і до нього відносяться. Без Р. неможливо встановлювати правильні взаємовідносини з іншими людьми. Смисл Р. - перехід неявного знання в явне, формалізоване і логічно розчленоване. Способи Р.- висунення гіпотез, ідеалізація, аналіз причин того або. Гипомнезія - (греч. hypo mnesis - спогад) - ослаблення різних форм і видів пам'яті або уперше виниклий дефіцит пам'яті, що пацієнти звичайно помічають самостійно, до виявлення розладу за допомогою тестування. Повна картина гипомнезии може бути встановлена всебічним дослідженням процесів пам'яті. На початку гипомнезии, що розвивається пацієнти відмічають ослаблення у себе пам'яті переважно на поточні події і відомості довідкового характеру (імена, дати, особи, кольори, щось мимохідь зроблене самими і т.п.), зниження здатності щось пригадати в потрібний час або без підказки, що визначає індивідуальну. Ділове спілкування: мовних виступів ефективність - досягається через прийоми. 1) Прийом психологічно обгрунтованої композиції мови відображає необхідність будувати її продумано, так щоб він відповідав специфіці даної професійної ситуації, службовій і психол. задачі. Правила: а) пріоритетність мети дії для побудови мови, б) підлеглість психол, що вирішується. задачі, в) змістовного і смислового опрацювання задачі, г) лексичного опрацювання задачі (добре сказати - питання не тільки про ніж сказати, але обов'язково - як сказати, якими словами), д) адаптації "словесної партитури" мови до особливостей співрозмовника. 2) Прийом.