На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ У ТВОРАХ ДАВНІХ АВТОРІВ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Місто-держава як передумова визначення становлення соціальних спільнот у зображеннях давніх авторів ... 5
1.1. Виникнення грецької цивілізації ... 5
1.2. Соціальні класи міст-держав ... 9
Розділ 2. Зображення в працях давніх авторів становлення соціальних спільнот міст-держав ... 12
2.1. Становлення соціальних спільнот у вченні Платона ... 12
2.2. Вчення про суспільство, державу і владу Аристотеля ... 15
Розділ 3. Становлення соціальних спільнот в працях пізніших авторів ... 20
3.1. Перехід від міста держави до світової спільноти ... 20
3.2. Стоїки ... 24
3.3. Цицерон ... 29
3.4. Сенека ... 34
Висновки ... 37
Список літератури ... 39

Для придбання курсової роботи "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів"

Курсова робота "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" і призначений виключно для пошукових систем.

Вигляд навчання - особливість навчання, пов'язана з використанням деяких специфічних прийомів навчання. У традиційній педагогічній літературі цей термін не використовувався. Явні особливості деяких дій при навчанні відносили то до методів, то до форм, то до способів навчання. Однак такий термін необхідний, оскільки способи навчання, що використовують специфічні прийоми навчання не можна віднести ні до методів, ні до форм навчання. Існує безліч підходів до класифікації видів навчання. Розглянемо три з них: традиційне, дистанційне і розвиваюче навчання. Традиційне навчання. Цей вигляд навчання на. Робота з письмовими текстами - 1.1. Уміння читати відповідно до вікових норм (швидкість читання). 1.2. Уміння розуміти прочитане на рівні кожного слова, пропозиції, абзацу, тексту загалом. 1.3. Уміння запам'ятовувати прочитане. 1.4. Уміння використати при конспектуванні різні підходи. 1.4.1. Короткий запис основних думок. 1.4.2. Складання структури прочитаного шляхом переліку стержневих думок. 1.4.3. Представлення основних думок у вигляді схем (генеалогічне дерево, паучок і т.п.). 1.4.4. Зображення основних думок у вигляді опорних сигналів. 1.4.5. Складання схеми-конспекту. 2. Уміння конспектувати мова. КРОЧЕ Бенедетто - [25.2.1866, Песькассеролі, поблизу м. ЛАкуїла, - 20.11. 1952, Неаполь], итал. философ-неогегельянец, історик, критик і публіцист, политий. діяч, проф. Неаполітанського ун-та в 1902 - 20, мін. нар. утворення Італії в 1920 - 21. У трудах різноманітного характеру затверджував певну концепцію утворення і виховання, що витікала з його системи "абс. історизму". Система ця побудована на розумінні ист. процесу як цілком духовної активності розгортання "свободи і розуму". Досягненню ідеалу свободи повинна сприяти система утворення і виховання. К. відкидає діляцький практицизм і. Сократ - (469-399 до р. Вчення Сократа, як етапний момент в повороті філософського знання до індивідуальності людини, пов'язане зі становленням проблеми людини і гуманізму. Мета філософії по Сократу - самопізнання як шлях до збагнення істинного блага ("пізнай самого себе"). Суть його вчення - спрямованість філософії на етичні якості душі людини. Ідеал моральності - доброчесність, яка рівна знанню, мудрості. Погана поведінка людини пояснюється його незнанням. Доброчесність - самостійно вироблені людиною якості, зумовлені поняттями про благо і доблесть. Самопізнання - вища доброчесність. Сократ-.
Кожна вагома структурна частина курсової "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АЛБАЗИНЦИ - Козаки, що проживали з другої половини 17 в. в Китаї. У 1651 р. отаман Хабаров у розділі козачого загону відібрав у місцевого даурского князя Албази його містечко на Амурі, недалеко від злиття рік Шядки і Аргуні. Він побудував там зміцнення і назвав його Албазін. Услід за Козаками в містечку з'явилися російські воєводи зі своїми охоронами і промисловцями. Але Албаза був підданим Китайського імператора, який не захотів відмовитися від своїх колишніх володінь. У 1682 р., бажаючи разнрешить спор мирним шляхом, богдихан запропонував козачому гарнізону перейти в підданство Китайської. СЕЙ СЕНАГОН - ("камеристка Сей" - прізвисько; справжнє ім'я невідоме; 966, Киото? - 1017, там же?), японська письменниця. Придворна пані при дворі імператриці в древній столиці Японії Киото. Отримала всесвітню популярність "Записками у узголів'я" (нач. 11 в.), викладеним в близькому до щоденника жанрі дзуйхицу (есе; дослівно - услід за кистю) - швидкоплинних тонких спостережень, вражень і роздумів, відмінних глибиною розуміння людської природи і стилістичною витонченістю. "Я отримала в дар цілу гору чудового паперу... і я писала на ній, поки не винищила останній листок, про. Оборонна лінія - термін має декілька значень. 1) У стратегії так називався важко прохідний для військ рубіж, наприклад водна перешкода, гірський хребет, ряд місцевих предметів, зручних для оборони, і т.д. Оборонна лінія - та ж позиція, але розрахована для стратегічних дій і що може вплинути той або інакшим чином на загальний хід подій даного театру війни. Тому вона повинна була задовольняти тим же основним вимогам, які пред'являли до всякої позиції, тобто мати забезпечені від обхвату фланги і представляти ряд природних або штучних опорних пунктів і зручних виходів для переходу в настання значними силами. У цей час.
У вступі курсової "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШЕСТОКОВСКАЯ - чудотворна ікона Пресвятой Богородиці. За переказами, що збереглися, ця ікона в дуже давній час з'явилася в Москві, в будинку деякого Н.Д. Скріпіцина. Одна дівчина, так звана простенькая, або блаженна, бачила у сні, що в цьому будинку в пічній трубі знаходиться ікона Пресвятой Богородиці, і три рази заявляла про те домашнім, але ніхто не обертав уваги на її слова доти, поки не побачили на шестке печення згорток полотна, що випав з труби. Коли розвернули згорток, то всі прийшли в благоговійний жах: перед очима їх з'явилося прекрасне зображення Пресвятой Богородиці з Предвечним Немовлям, на правій руці.

СІРІЯ - Сірія використовує терористичні методи протягом останніх 29 років, з моменту встановлення в 1970 лівого режиму Хафеза Асада. Сірійці прагнули очолити антиізраїльську коаліцію і перетворитися в регіональну державу, що здійснює контроль над сусідніми Йорданією, Ліваном, Палестіной. Терористичними методами сірійці прагнули підпорядкувати своїй політиці ці три держави. Єгипет зазнав нападів сірійських агентів через прагнення до мирного урегулювання конфлікту; Ірак - оскільки розглядався як конкурент Сірії в арабському світі. Використання терористичних методів посилює внутрішню політику режиму і. УКРУПНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ФЕДЕРАЦІЇ - процес об'єднання межуючих суб'єктів Російської Федерації. Необхідність укрупнення російських суб'єктів Федерації виникла, ймовірно, відразу після розпаду СРСР, коли нова російська влада почала вибудовувати відносини з регіонами. Тоді і була сформована федеративна структура нашої держави в її сучасному вигляді. Формування структури відбувалося в поспіху, на фоні економічної і політичної кризи, загострення сепаратистських спрямувань, внаслідок чого федеративна модель Росії виявилася дуже громіздкою і неефективною. Побудована на базі старого адміністративного ділення СРСР, а також з урахуванням.
Список літератури курсової "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" - більше 20 джерел. КОНФЛІКТ (теорії) - сукупність теоретичних концепцій, методологічних прийомів і напрямів дослідження явищ, що стосуються пряму або непряму конфлікту, в різних його виявах. Вчені різних країн багато зробили для того, щоб розкрити загальну природу соціального конфлікту, дослідити його роль і значення в суспільному житті. Ними накопичений обширний матеріал - від суто теоретичних розробок феномена конфликтности до практичних рекомендацій по профілактиці, контролю" дозволу і регулюванню конкретних конфліктних ситуацій. У їх роботах широко представлена різноманітна методологія, містяться численні визначення самого. НАСИЛЛЯ соціально-політичне - застосування сили або загрози силою якою-небудь частиною суспільства або держави (особистістю, соціальною і політичною групами, органами і організаціями, інститутами і установами, партіями і рухами і т.д.) або ними самими загалом по відношенню до інш. суб'єктів соціально-політичного життя. Мети, види і форми Н.с. бувають самі різноманітні. Цілі - це досягнення, збереження і зміна влади, її політики, завоювання інш. країн, народів і територій, економічне збагачення, аж до особистого збагачення представників влади і інакших привілейованих структур, придушення опозиції, інакодумства і т.д.

ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНІ - концентрації людського досвіду, спільної і індивідуальної діяльності людей, різні їх комбінації, композиції, синтези. К. з. втілюються в умовах, коштах, знаряддях і інструментах людської діяльності. Вони також містяться і в безпосередньо индивидном бутті людей, в їх здібностях, потребах, уміннях, знаннях, властивих ним формах поведінки і взаємодії. Завдяки цієї безпосередньої воплощенности в бутті людських індивідів, К. з. розкриваються і реалізовуються в людських речах, в соціальній предметности. Предметна середа людської діяльності виявляє і "додає" прихований в ній соціальний досвід до.
Посилання в тексті роботи "Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ - наука про загальні закони розвитку, про структуру і рушійні сили суспільства. І. м. - невід'ємна частина марксистсько-ленінської філософії, виникла як поширення филос. матеріалізму на пізнання человеч. суспільства. Розглядаючи розвиток суспільства як естеств. процес, І. м. відкриває об'єктивні закони суспільств, розвитку, що робить очевидною неспроможність рслиг. концепції историч. процесу. Про-у розвивається по його власних об'єктивних законах і не потребує ні якого божеств. предначертании або втручанні "руки божої". Осн. положення І. м. про визначальний вплив суспільств. СУБ'ЄКТ, СУБ'ЄКТИВНІСТЬ, СУБЬЕКТНОСТЬ - характеристики пізнання і практичної діяльності людини. Суб'єкт - людина, вступаюча в контакт з миром, що змінює предметну обстановку свого буття і самого себе (свої якості і сили) в процесі рішення практичних і духовно-теоретичних задач. Суб'єктивність - психологічний і духовно-мислительний план, аспект діяльності людини. Традиційна філософія зводила суб'єктивність людини до пізнання, оцінювала її по мірках пізнавальних стандартів. У такому тлумаченні людська суб'єктивність з'являлася в своїй "неповноцінності", була символом ненадійності і обмеженості людського досвіду. У. Тест професійних інтересів (BERUFS-INTERESSEN-TEST) - Словотворення. Відбувається від англ. test - випробування, дослідження, лати. profiteor - оголошую своєю справою і interest - важливо. Автор. М.Ірле (1975 р.). Категорія. Опросник для діагностики професійних інтересів. Специфіка. Тест включає в себе: керівництво, тестовий зошит, бланки відповідей, шаблони ключів і бланки обробки. По своїй структурі орієнтований на 9 професійних областей: технічні заняття, ремісничі заняття, технічні і природні науки, сфера живлення, сільське і лісове господарство, торгівля, канцелярські заняття, література і гуманітарні науки, соціальний захист і.

ДОБРИНИН - Микола Федорович (1890-1981) - російський психолог, д-р психологічних наук (1937), професор (1935). Вчився на природному, потім - на історико-філологічному факті Московського ун-та, який закінчив в 1915 р., а також в аспірантурі Інституту психології. Працював в Московському Державному індустріально-педагогічному ин-ті ім. К. Лібкнехта, одночасно будучи доцентом педагогічного факультету 2-го МГУ (1922-1930) і співробітником Інституту психології (1925-1935), де захистив докт. дисс: Психологія уваги. Історія і теорія питання. З 1941 р. його наукова діяльність пов'язана з МГПИ ім. ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ - (від лати. pulpitium - поміст, трибуна...) - 1) організована в систему сукупність органів управління (напр., клавіатура); 2) сукупність коштів відображення інформації і органів управління, об'єднана в систему у відповідності зі структурою керованого об'єкта, задачами оператора і з урахуванням його психофізіологічних характеристик (в цьому значенні використовується і поняття щит управління). П. у. є основним знаряддям виконання оператором функцій управління в СЧМ. Созданіє П. у. (в першому значенні) пов'язано з розв'язанням наступних питань: 1) загальна структура П. у.; 2) узгодження. НАЦІОНАЛЬНА ЗГОДА - спосіб урегулювання виниклих в суспільстві конфліктних ситуацій, протиріч, проблем. Н.с. також розглядається як певний результат, досягнутий в ході вирішення конфлікту. Досягнення Н.с. - це складний процес примирення конфліктуючих сторін; примирення і узгодження їх інтересів, спрямувань, вимог; досягнення взаємоприйнятного результату. Н. з. можливо за участю в погоджувальному процесі нарівні з легітимними владними структурами представників різних громадських, національних, політичних організацій, рухів, ініціатив на основі консенсусу всього суспільства. У демократичному суспільстві, суспільстві. Гомеопатія - (греч. homoios - подібний, pathos - страждання, хвороба) - застосування з метою лікування мінімальних доз тих препаратів, які у великих дозах викликають в організмі здорову людину явища, подібні симптомам даної хвороби ("подібне лікується подібним"). Принцип терапії, заснований не науковій основі, а на архаїчному законі мислення про тотожність подібних явищ ("імітація деякого явища породжує це явище"). Гомеопатична практика офіційно не ліцензується, не контролюється ( на відміну від роботи дипломованих лікарів державних лікувальних установ, які систематичним зазнають.