На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах

(курсова робота з журналістики)

Вступ ... 3
Розділ І. Порівняльна характеристика демократичного і тоталітарного суспільств ... 6
Розділ ІІ. Місце та функції засобів масової інформації в тоталітарному суспільстві ... 10
Розділ ІІІ. "Четверта влада" і демократія ... 16
1. Роль засобів масової інформації у формуванні громадської думки ... 18
2. Нова інформаційна ситуація і тенденції розвитку засобів масової інформації ... 21
3. Контролери демократії: засоби масової інформації (на прикладі Німеччини) ... 26
4. Принцип незалежності від держави: радіомовлення і телебачення в руках держави ... 28
5. Сила друкованого слова: газети й часописи ... 30
6. Орган самоконтролю: рада німецької преси ... 31
Висновки ... 34
Список використаної літератури ... 36

Для придбання курсової роботи "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах"

Курсова робота "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" і призначений виключно для пошукових систем.

МОЗОК - центр. відділ нервової системи, забезпечуючий якби. довершені форми регуляции всіх функцій організму, в т. ч. вищу нервову діяльність, Розрізнюють спинний М., розташований в хребетному каналі, і головному М., що вміщується в черепній коробці. Головной М. людини - матеріальний субстрат психіки. Головной М. складається з кінцевого мозку (великих півкуль); межуточного мозку, в к-рий входять зорові бугри (таламус), подбугорье (гипоталамус), за-бугорье (метаталамус), надбугорье (епиталамус); середнього мозку, що включає ніжки мозку і четверохолмие; заднього мозку, що складається з моста і мозочка;. ЛЕНІН Володимир Ілліч - [10(22).4.1870, Симбірськ, нині Ульяновськ, - 21.1.1924, Гірки, поблизу Москви], політичний і суспільств. діяч, продовжувач вчення К. Маркса. Рід. в сім'ї педагога І. Н. Ульянова. Ст. брат Л. народоволец А. И. Ульянов страчений в 1887 за участь в замаху на рос. імператора Олександра III. Вчився в Казанськом ун-ті (1887). У 1891 здав екстерном екзамени за курс юрид. ф-та Петерб. ун-та. З нач. 90-х рр. 19 в. брав участь в поли-тич. боротьбі з самодержавством. З нач. 20 в. жив гл. обр. в еміграції. З 1903 один з керівників Зростав. коммунистич. партії більшовиків. У 1917 очолив керівництво. ПОТРЕБИ - - внутрішні стану, що виражають залежність живого організму від конкретних умов існування; осн. джерело активності особистості. Возникновеніє П. спонукає особистість до активного пошуку шляхів їх задоволення. П. стають внутрішніми побудителями діяльності - мотивами. П. людини формуються в процесі його виховання. Характерна особливість П. людини - їх фактична ненасищаемость - не можна задовольнити к.-л. П. разів і назавжди. Будучи задоволеними, вони виникають знову, розвиваються і при цьому спонукають людину створювати всі нові предмети матеріальної і духовної культури. Потенційна. РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ - - розвиток інтелектуальних здібностей особистості (див. Інтелект). У.в., зрозуміле як "організація розуму", може бути визначено як група положень, що регламентують форми думки і дії, незалежно від того, на який предмет направлена розумова діяльність. Такого роду правилам підкоряються спосіб відмінності одних уявлень від інших, зіставлення нових уявлень про к. подію, предмет з колишніми; діяльність, що викликається стимулами, виникнення емоцій. Розумова діяльність зумовлена спадковими причинами, також велике значення має індивідуальний досвід. Людський досвід нагромаджується гл.о. завдяки.
Кожна вагома структурна частина курсової "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЯЦКЕВИЧ Борис Олександрович - (07.01.1948). Міністр природних ресурсів Російської Федерації в урядах В. В. Путіна і М. М. Касьянова з 19.08.1999 м. по 16.06.2001 м. Народився в м. Лігніце (Польща). Освіту отримав в Воронежськом державному університеті по спеціальності інженер-геолог (1972). Кандидат геолого-мінералогічних наук. У 1972 - 1986 рр. на різних посадах в Ухтінської геологорозвідувальній експедиції. У 1986 - 1990 рр. головний геолог Полярно-Уральського виробниче-геологічного об'єднання. З 1990 р. в Державному комітеті по геології. У 1993 - 1996 рр. заступник голови Комітету Російської Федерації по геології і. Перелигин Петро Андріанович - Перелигин (Петро Андріанович) - лісовод; закінчив в 1817 році курс в псковской гімназії і поступив в Головний педагогічний інститут, невдовзі перейменований в Санкт-Петербургский університет, в якому і закінчив в 1823 році курс по природному факультету. Був вчителем Санкт-Петербургского форст-інституту по предметах: лісоводства і лісової технології, дирекції і таксацій. Служив також запасним вченим лісничим при департаменті державного майна. Помер в 1840 році. З творів П. найбільше значення має "Зображення правил лісоводства" (Санкт-Петербург, 1831), складене по кращому в той час. САНЧО I РАМИРОС - Король Арагона (Іспанія), що правив в 1063 - 1094 рр. У 1076-1094 рр. король Наварри під ім'ям Санчо V. Син Раміро 1 і Герберт Же.: 1) з 1063 р. Фелицата, дочку Гилдуїна IV, графа Ромері (Помер 1086 р.); 2) Пилипа Тулузе кая. Помер 1094 р. Санчо продовжив війну з арабами, почату його батьком. Він відняв у них всі місцевості, якими володіли вони в горах Арагона, Собрари, Рібагорси, і спустився на рівнини за течією Синки, Гальего і інших річок, впадаючих в Ебро. У 1065 р. в жаркій битві він розбив арабів під Барбастро і взяв її. Через деякий час мусульмани відняли цю важливу міцність, але потім він.
У вступі курсової "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧЕРМОЕВ Тапа Абдул Мажід - рід, 15 березня 1882 р. в гір. Грозний-; відбувався з роду чеченських узденей і був сином генерала Орцу Чермоєва. Закінчив Владікавказськоє реальне і Миколаївське кавалерійське училища; після надання чину хорунжего від 1901 р. служив офіцером Власного конвою государя, а в 1908 р. пішов в запас чопів, оскільки після смерті батька повинен був зайнятися управлінням нафтових копалень, отриманих по спадщині. Повернувся на військову службу під час Першої Світової війни, як офіцер Чеченського - кінного полку Тубільної давизии. Після революції, вже командуючи цим полком, привів його з-під.

ОСОБИСТІСТЬ - індивідуальна сукупність біологічних, соціальних і етичних якостей людини, що є результатом його розвитку і самоствердження. Індивідуальність дана людині природою тільки у вигляді задатків, але як реальність формується ним самим в ході виконання різних суспільних ролей і всередині неоднакової соціальної спільності. Індивідуалізм - концепція або позиція, що ставить в центр уваги індивіда, особистість людини, що віддає індивіду перевагу перед колективом або іншою спільністю і силами. Бачачи вищу цінність в унікальному людському житті і інтересах людини, індивідуалізм вірить в. МЕДИА-АКТИВИЗМ - активна діяльність в медиа-просторі, направлена на досягнення певної реакції, вираженої в тій або інакшій дії. Теоретичною підосновою ідей медиа-активизма служить математична теорія хаосу, що допускає ситуацію, при якій одне незначне явище може викликати лавину подій. Для медиа-активістів це означає, що невелика, але добре продумана акція, що отримала швидкий і широкий відгук, гарантує успіх всього підприємства, навіть якщо його істинні цілі будуть залишатися непоміченими. Автор терміну "медиа-активизм", американський публіцист Дуглас Рашкофф (р. 1961), називає подібні акції.
Список літератури курсової "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" - більше 20 джерел. ІМПЕРІЯ - (від лати. Imperium - такий, що має владу, могутній) -спочатку вища політична влада в древньому Римі; держава, очолювана монархом, що має титул імператора. Згодом поняття "імперія" дещо змінилося. Імперією означається велика державна освіта, об'єднуюча декілька країн і народів навколо єдиного політичного центра під егідою універсальної ідеї цивилизационного, релігійного, ідеологічного іноді економічного характеру. Імперія - одна з перших форм державної організації суспільства, що не втратила актуальності і в сучасному світі. Класифікуючи імперії, можна виділити древні імперії - Єгипетську, Персидську. Групи інтересів в політиці - об'єднання, організації, створені для вираження й захисту інтересів вхідних в них людей. Основними функціями Г. і. є: артикуляція, вираження інтересів, тобто передача інформації про настрої в групі, про хвилюючі її проблеми, формулювання вимог, домагань, що пред'являються в тому числі і органам державної влади; групова інтеграція, тобто згуртування групи, формування у її членів почуття спільності, групової ідентифікації. Появленіє Г. і. вносить серйозну коректива в логіку політичних владних відносин. Суб'єкту влади починають протистояти не безлика маса, а індивіди, об'єднані в різні групи з.

ІДЕАЛІЗМ - 1) Установка мешкаючого ради ідеалу; 2) Філософська доктрина, заперечлива існування зовнішнього світу, що зводить його до уявлень, що є у нас про його. Принцип абсолютного ідеалізму виражає фраза Берклі: "Бути - значить бути що сприймається". Отже, ідеалізм являє собою одну з двох можливих відповідей на питання про природу і межі нашого пізнання: його положення - на перший погляд парадоксальне, - що ми знаємо лише свої власні уявлення, насправді досить складно теоретичним шляхом спростувати. Славнозвісне "спростування ідеалізму" Кантом просто співвідноситься з.
Посилання в тексті роботи "Становище журналістики в тоталітарному і демократичному суспільствах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОГОФИЛИЯ - поняття, введене філософією постмодернизма для позначення специфіки социокультурного статусу дискурса (див. Діськурс) в західній традиції і фіксуючому аксиологическую пріоритетність феноменів раціональності, дискурсивности і логоса в контексті європейської культури. У понятті "Л., "таким чином, відбивається культурна парадигма "видимої глибокої поваги" (Фуко) до дискурсу з боку класичного стилю мислення західного зразка. Типологічною характеристикою культури західного типу виступає в цьому контексті її логоцентризм (див. Логос, Логоцентрізм), раціоналізм і метафізична орієнтація (див. Метафізика). ЗЕНД-АВЕСТА - (Пехл.) Загальна назва священних книг парсов, вогні- і солнцепоклонников, як їх називають по неуцтву. Настільки мало зрозумілі ці величні вчення, які як і раніше зустрічаються в різних фрагментах, що становлять все, що тепер залишилося від цих зборів релігійних трудів, що Зороастрізм без відмінності називають Огнепоклоннічеством, Маздаїзмом або Магизмом, Дуалізмом, Солнцепоклоннічеством і чим бажано ще. "Авеста", як тепер зібрана, має дві частини: в першій містяться "Вендідад", "Вісперад" і "Ясна"; а друга частина, звана "Хорда Авеста" (Мала Авеста), складена з коротких молитов, званих. АНАЛІЗ СИСТЕМНИЙ (СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ) - метод, реалізуючий принцип системності в аналізі психічних явищ, що виявляє будову системи і характер існуючих рівнів і зв'язків. А. з. включає: уточнення, який психологічний феномен береться для аналізу як ціле; параметри, число і вигляд елементів; їх угруповання в подструктури і структури; визначення зв'язків між ними; системообразующий чинник; умови функціонування системи, її ресурси; взаємозв'язки з іншими системами. А. з. доповнюється іншими методами, зв'язаними з системним підходом - генетичним, лонгтитюдним, індуктивним, дедуктивним і композиційним. Одного з різновидів А. з. є.

Тривалість симптоматики, потрібної для діагностики шизофренії (F20.-). Продромальниє стану - Перед розвитком типово шизофренічної симптоматики іноді протягом декількох тижнів або місяців, особливо у молодих людей, наголошуються неспецифічні продромальниє симптоми (такі як звуження інтересів, уникнення суспільства, прогули роботи, дратівливість і підвищена сензітівность). Ці симптоми не мають діагностичного значення для якого-небудь конкретного розладу, але вони не є типовими і для стану здоров'я. Часто вони настільки ж обтяжливі для сім'ї і настільки ж інвалідізіруют хворого, наскільки і поздн, що розвиваютьсяїї симптоми з виразнішим хворобливим характером, такі як марення. Роршаха тест - (Rorschach Test)- проективная методика дослідження особистості. Створена Г. Роршахом в 1921 р. Займає одне з ведучих місць серед інших проективних методик. Стимульний матеріал складається з 10 стандартних таблиць з чорно-білими і кольоровими симетричними аморфними (слабоструктурированними) зображеннями ( "плями" Роршаха). Що Обстежується пропонується відповісти на питання про той, що зображено, або на що схоже те, що зображено. Основним теоретичним припущенням Роршаха є те, що активність індивідуума визначається як внутрішніми, так і зовнішнім спонуками. Згідно такому розумінню причин. Акселерація - [лати. acceleratio - прискорення] - 1) Індивідуальний варіант розвитку, що характеризується передчасним дозріванням (ранній початок, посилення інтенсивності і темпу статевого метаморфоза); при цьому нерідко відсутній параллелизм між статевим і психічним дозріванням. 2) Що Відмічається за останні 100- 150 років прискорення соматичного розвитку і фізіологічного дозрівання дітей і підлітків, що виявляється в збільшенні їх ваги і розмірів тіла, а також в більш ранніх термінах статевого дозрівання. Статистично достовірно встановлено, що за останнє сторіччя зростання дітей при народженні. ОРГОННАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - (В.Райх) Психотерапія Райха базується на ідеї перетворення руху оргонной енергії. Поняття "оргонная енергія" відповідає фрейдовскому поняттю "лібідо". Походження слова "оргонная" пов'язане зі словами "організм" і "оргазм". Райх вважав, що оргазм регулює енергію організму. При здоровому функціонуванні оргонная енергія утворить вільні потоки. Однак рух енергії може блокуватися. Це відбувається тоді, коли чол. не виражає вільно своїх почуттів і вони витісняються в несвідоме. Захисні освіти (див. Захисні механізми) формують броню характеру як.