На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Спостереження над мовою як метод навчання

(курсова робота з педагогіки)

1. Вступ ... 3
1.1. Критичний огляд літератури ... 3
1.2. Мета і завдання курсової роботи ... 5
2. Спостереження над мовою як метод навчання ... 6
2.1. Поняття спостереження в педагогіці і методиці викладання ... 6
2.2. Суть методу спостереження учнів над мовою ... 7
2.3. Проблемність у навчанні мови і значення спостереження над мовою у створенні проблемних ситуацій ... 15
2.4. Практика застосування методу спостереження над мовою ... 18
Висновки ... 25
Список використаної літератури ... 27

Для придбання курсової роботи "Спостереження над мовою як метод навчання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Спостереження над мовою як метод навчання"

Курсова робота "Спостереження над мовою як метод навчання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Спостереження над мовою як метод навчання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Спостереження над мовою як метод навчання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Спостереження над мовою як метод навчання" і призначений виключно для пошукових систем.

ПСИХІКА - (від греч. psychikos - душевний), властивість високоорганизованной матерії; форма відображення суб'єктом об'єктивної реальності. Виникає в процесі взаємодії високоорганизованних живих істот з внеш. миром. У їх поведінці і діяльності П. здійснює регуляторную функцію, забезпечуючи в плані образів пошук і випрбовування рухів і дії, а потім їх контрольоване виконання, направлене на задоволення потреб суб'єкта. На відносно ранніх стадіях еволюції в організмі тварин виділився спе-циализиров. матеріальний носій (субстрат) У людини мозок є носієм висш. форми психич. відображення - свідомість. П. Педагогічна діагностика в ході військово-педагогічного процесу -  пізнавально-перетворююча діяльність по розпізнаванню і обліку обученности, вихованості, індивідуальних і групових особливостей учасників військово-педагогічного процесу і його компонентів в з'єднаннях, частинах, підрозділах Збройних Сил Росії, направлена на забезпечення ефективності даного процесу, досягнення педагогічних цілей, особовий і професійний розвиток військовослужбовців, успішне рішення задач по призначенню. Педагогічна діагностика проводиться на всіх етапах військово-педагогічного процесу і передбачає отримання і використання з педагогічною метою достовірної інформації про його. ЕРШОВ Олександр Степанович - [20.7 (1.8). 1818, дер. Ивачево Зарайського у. Рязанской губ., нині Луховіцкого р-на Моськ. обл., - 1867, Москва], вчений-механік, педагог, діяч техн. освіти. Закінчив Рязанськую гімназію (1835), физ. ф-т Моськ. ун-та (1839). Пройшов дворічну науч. підготовку в області механіки в техн. уч. закладах Росії, Франції, Англії, Німеччини. У 1844 здав магістерський екзамен. У 1843 - 53 викладав уперше введену в Росії практич. механіку в 3-й Моськ. гімназії, де організував кабінет моделей машин і механізмів. У 1844 - 59 проф. Моськ. ун-та. З 1845 в Моськ. ремісничому уч. закладі (МРУЗ. РОЗУМОВИХ РОЗВИТКИ РІВЕНЬ - - сукупність знань, умінь і розумових дій, що сформувалися при їх засвоєнні. У.р.у. дозволяє вільно оперувати цими знаннями і уміннями в процесах мислення, що забезпечують засвоєння нових знань і умінь. У.р.у. відображає стан пізнавальних і творчих можливостей особистості. Інформація об У.р.у. може бути отримана або шляхом тривалих психолого-педагогічних спостережень, або внаслідок проведення діагностичних випробувань за допомогою спеціальних методик. Так, критериально-орієнтоване тестування (див. Тести), не охоплюючи всього У.р.у., дає можливість встановити, наскільки він.
Кожна вагома структурна частина курсової "Спостереження над мовою як метод навчання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Велика схизма 1054 р. і Розділення Церкв - Мотивом послужив суперечку через землі в Південній Італії, Візантії, що формально належали. Взнавши, що грецький обряд там витісняється і забувається, К-Пльский патріарх Михайло Керуларій закрив всі храми латинського обряду в К-Пле. Одночасно вимагав від Рима визнати себе рівним по честі Вселенським патріархом. Лев IХ відмовив йому в цьому. У К-Пль прибутку папські посли на чолі з кардиналом Гумбертом. Скривджений патріарх не приймав їх, а лише пред'являв письмові викриття латинських обрядів. Гумберт, в свою чергу, звинуватив патріарха в декількох ересях, а 16 липня 1054 р. самовільно оголосив. Союз благоденствия - одне з перших таємних суспільств майбутніх декабристів, створене в січні 1818 р. і що проіснувало до 1821 р. Засноване в Москві на базі "Союзу порятунку". У його рядах нараховувалося біля двохсот чоловік (чоловіки старше за 18 років). "Союз благоденствия" очолювався Корінною управою (30 засновників) і Думою (6 чоловік). Їм підкорялися "ділові управи" і "побічні управи" в Петербурге, Москві, Тульчине, Полтаві, Тамбове, Нижньому Новгороде, Кишиневі (їх нараховувалося до 15). Метою "Союзу благоденствия" проголошувалося етичне (християнське). Танець - Танці згадуються в багатьох місцях Біблії не тільки, як дитяча забава (Мат. 11:17) і як вираження радості всієї сім'ї (Ієр. 31:4; Лук. 15:25), але також, як релігійний обряд, сполучений з музикою і співом Після переходу через Чермноє море жінки оспівали хвалебний гімн Господові що супроводиться танцем з тимпанами під водійство Маріамі пророчици (Ісх. 15:20; Срав. 1 Цар. 18:6,7; Суд. 11:34). У Силоме урочисто святкували свято Господній, під час якого дівчата танцювали (Суд. 21:21); при перенесенні ковчега в Ієрусалім "Давид скакав з всієї сили перед Господом; одягнутий же був Давид в.
У вступі курсової "Спостереження над мовою як метод навчання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Каріон Іоанн (CARION) - Каріон (Иоанн Carion) - історик, народився в 1499 р. Освіту отримав в Віттенбергськом університеті, де на нього мав сильний вплив Меланхтон. Спочатку жил, як придворний математик і астроном, при дворі Іоахима I Бранденбургського, потім зблизився з герцогом пруським Альбрехтом, який нерідко давав йому складні дипломатичні доручення, наприклад до берлинскому двора. Це не заважало Каріону займатися історією, медициною, геральдикою. Мотивом до складання своєї історичної всесвітньої хроніки Каріон виставляє неодноразові прохання його друзів - дати загальний огляд найбільш видатних подій. Меланхтон, на.

Чернов Віктор Михайлович - (19 листопада 1873, місто Камишин, - 15 квітня 1952, Нью-Йорк). З дворян. Після закінчення гімназії поступив на юридичний факультет Московського університету. Революційну діяльність початків в кінці 80-х рр. XIX віку в народнических кухлях Москви, що війшли пізніше в партію "Народне право" (1893). У 1894 у справі "народоправцев" арештований, виключений з університету. 8 місяців пробув в Петропавловської міцності, висланий на 3 роки в Тамбов. Тут початків публіцистичну діяльність, брав участь в створенні однієї з перших організацій селян в Росії "Селянське братство". У 1899 виїхав за межу. ГОЛЬДСМИТ [вроджена Андросова] Марія Ісидоровна (лит. псевдоніми - М. Ізідін(а), М. Корн) - (1858 - 1932 або 1933?). Анархіст. З дворян. З 1887 разом з сім'єю виїхала у Францію, жила в Парижі, займаючись літературною роботою і переказами до початку 1900-х рр. професор Сорбоннського університету (соціолог, історик, біолог). У 1897 зав'язла переписку з П. А. Кропоткиним (що продовжувалася до його смерті), стала переконаною анархо-коммунисткой, последовательницей і перекладачкою Кропоткина, допомагала йому при підготовці книг (архівно-довідкова робота). Співробітничала у французьких анархічних виданнях "Соціальна війна" і "Російська трибуна", з 1903 працювала в редакціях.
Список літератури курсової "Спостереження над мовою як метод навчання" - більше 20 джерел. НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК - концепція світового пристрою, що виявляє собою відображення неоколоніалізму Заходу і його сателітів (у вигляді, наприклад, Японії). Концепція нового світового порядку тісно пов'язана з ідеєю мондиализма, т. до. в якості т. н. "світового уряду", природно, будуть посаджені представники конгломерату самих багатих країн світу (багатих не тому, що багаті природними і іншими ресурсами, а багатих тому, що змогли підпорядкувати собі всю світову економічну систему - див. золотий мільярд і монетаризм). Таким чином, новий світовий порядок - це безпосереднє впровадження в світову практику. Східна Європа. Нова "залізна завіса" - Викликає тривогу майбутнє Східної Європи, де двухсотмиллионное населення стрімко убожіє, а влада демонструє нездатність приймати професійні рішення. Після ейфории перемоги в "холодній війні" перед Заходом стало питання "що робити" з тими, що програли? Існують численні сценарії розвитку подій у восточноевропейских країнах. Більше песимістичних, коли ситуація може повністю вийти з під контролю світової спільноти. Виділяється геополітичний прогноз американських експертів про повернення восточноевропейских країн за "залізну завісу". У світі капіталу завжди.

ВІДДІЛЕННЯ ЦЕРКВИ ВІД ДЕРЖАВИ - гос-вом, що проводиться на основі невтручання у внутрицерк. справи (богослужебні, канонічні) відсторонення церкви від участі в гос. управлінні (вилучення з її ведіння актів гражд. стану, скасування інституту військових капеланів і інш.), заборона викладання религ. віровчень в школі і відмова гос-ва від примушення громадян до сповідання тієї або інакшої релігії. Правова санкція відділення церкви від гос-ва в конституції, що додає цьому принципу правову силу, і послеоовхт. його проведення ва практиці служать одним яз важливих умови, що забезпечують свободу совісті. Правове положення церкви в.
Посилання в тексті роботи "Спостереження над мовою як метод навчання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЖІНКА - З жінками пов'язані два забобони. По-перше, жінку іноді вважають людиною нижчого сорту, часто навіть (як в Корані) істотою, позбавленою душі. По-друге, в жінці хочуть бачити чоловіка і у всьому уподібнюють її останньому. Перший забобон настільки суперечить досвіду, що з ним не стоїть і сперечатися. Жінка - повноцінна людина, наділена тими ж почуттями і здібностями, що і чоловік. Більш того людська природа досягає своєї вершини саме в жінці, точніше - в матроні, тобто в жінці, минулій період клімаксу. Здається, що в цю пору життя жінка як би отримує винагороду за те, що вона зробила для. ПАВЛЕ Тодор Дімітров - (псевд.- П. Д про з е в) (14.2.1890, Штіп, Македонія -8.5.1977, Софія), болг. філософ-марксист, естетик, ллється. критик і суспільств. діяч; акад. (1945), президент (1947-62), почесний президент (з 1962) Болг. АН, Герой НРБ, двічі Герой Социалістіч. Труда НРБ. Чл. БКП з 1919. Чл. Политбюро ЦК БКП (з 1966). Директор Ін-та філософії Болг. АН (1948-52 і з 1960). Гл. ред. журналу "Філософська мисьл" (з 1945). У 1932-36 П.- в Москві декан филос. ф-та Ін-та історії, філософії і літри, проф. Ин-та червоної професури. У 1936 повернувся в Болгарію. Активно брав участь в боротьбі проти. Психологічний експеримент - (від лати. experimentum - проба, досвід), метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджуються явища природи і суспільства. Один з основних (нарівні з спостереженням) методів наукового пізнання взагалі, психологічного дослідження зокрема. Відрізняється від спостереження активним втручанням в ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання однієї або декількома змінними (чинниками) і реєстрацію супутніх змін в поведінці об'єкта, що вивчається. Правильно поставлений Е. дозволяє перевіряти гіпотези про причинно-слідчі відносини, не обмежуючись.

ГІПОТЕЗА ВІДНОСНОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ - гіпотеза Е. Сепіра і Б. Уорфа про обумовленість сприйняття і мислення етноспецифическими структурами мови. Згідно з нею, язикові навики і норми несвідомо визначають образи, "картини" світу, властиві носіям конкретної мови. Язикові конструкції і словникові зв'язки, діючи на несвідомому рівні, приводять до створення типової картини світу, властивої носіям даної мови і виступаючої як схеми для каталогізації індивідуального досвіду. Граматична будова мови нав'язує спосіб виділення елементів зовнішньої дійсності. Відмінність між цими образами дійсності тим більше, чим далі відстоять мови один. МАРБУРГ-ЛИХОМАНКА - (геморагічна лихоманка Маріді, церкопитековая лихоманка) - гостра інфекційна хвороба з групи геморагічних лихоманок. Описана в 1967, коли одночасно захворіли 25 співробітників цитологических лабораторій в Марбурге, Франкфурте-на-майне і Бєлграді, 7 з них померли. Спостерігалося також 6 повторних випадків, що закінчилися видужанням. Джерелом зараження були зелені мавпи (церкопитеки), доставлені в ці лабораторії з Уганди. Надалі реєструвалися поодинокі випадки в Зімбабве, Кенії, ПАРІ, Судане (в районі села Маріді). Збуджувач - вірус сімейства Filoviridae роду Lyssavirus. Зараження відбувається при. АВТОРИТАРНОСТЬ - (від лати. autoritas - вплив, влада) - соціально-психологічна характеристика особистості, що відображає її прагнення максимально підпорядкувати своєму впливу партнерів по взаємодії і спілкуванню. А. пов'язана з такими особовими рисами, як агресивність, завищена самооцінка і рівень домагань, проходження стереотипам і слаба рефлексія. А. виявляє себе як прагнення індивіда у що б те ні стало добитися домінуючого положення в групі, зайняти максимально високу позицію в структурі влади, що рано або пізно викликає конфлікти з членами групи, в т. ч. з керівником. Яскравим виявом А. є жорсткий. ІНІЦІАЦІЯ - комплекс дій, в основному обрядових, за допомогою яких здійснюється і формально закріпляється зміна соціального статусу індивіда, відбувається включення його в деяке замкнене об'єднання, придбання ним особливих знань, а також функцій або повноважень. Приклади ініціація: обряди, супроводжуючі перехід з одного вікового класу в інший; включення у вищі касти в Древній Індії; присвячення в рицарі; конфірмація, перший дієприкметник, присвячення в сан; коронація, і пр. У вузькому значенні ініціація - характерне переважно для первісної культури присвячення підлітків у дорослі повноправні члени социума.