На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СПОСОБИ ПОБУДОВИ ШКАЛ УСТАНОВОК

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття соціальних установок особистості ... 5
1.1. Потреби та інтереси особистості ... 5
1.2. Цінності особистості ... 7
1.3. Мотиви особистості ... 10
1.4. Соціальні типи особистості ... 12
Розділ 2. Емпіричне дослідження установок. Побудова шкал установок ... 15
2.1. Проста номінальна шкала ... 15
2.2. Частково впорядкована шкала ... 17
2.3. Порядкова шкала ... 18
2.4. Метрична шкала рівних інтервалів ... 23
2.5. Шкала пропорційних оцінок ... 25
Розділ 3. Дослідження потенціалу протесту і соціальної напруженості ... 27
3.1. Структура інтегральною показника потенціалу соціального протесту ... 27
3.2. Конструювання інтегрального кількісного показника соціальної напруженості ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Способи побудови шкал установок" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Способи побудови шкал установок"

Курсова робота "Способи побудови шкал установок" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Способи побудови шкал установок", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Способи побудови шкал установок" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Способи побудови шкал установок" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗУМІННЯ - мислительний процес, направлений на виявлення істотних властивостей предметів і явищ дійсності, пізнаваних в почуттєвому і теоретич. досвіді людини. Форми вияву П. різні: віднесення предмета або явища до певної категорії; підведення окремого випадку під загальне поняття; з'ясування того, як влаштована річ (напр., П. конструкції к. механізму, приладу); з'ясування причин явища, його походження і розвитку, його наслідків; встановлення логич. основ, з к-рих слідує те, що треба зрозуміти (напр., П. матем. теорем, доказів і т. п.). Особливе місце займає П. мови як необхідна умова спілкування людей. РІВНИЙ Поль - (3.4.1837, Тулон, - 1.9. 1912, Швейцарія), франц. педагог і суспільств, діяч. Після закінчення нормальної школи _ (1861). викладав в ліцеях Рош-сюр-Йона і Бреста. У 1866 в Бельгії вступив в I Інтернаціонал, для к-рого представив "Доповідь про інтегральну освіту", закликаючи "шукати нову систему виховання, при до-ой одночасно будуть розвиватися мислячий розум і працююча рука". У зміст інтегрального виховання Р. включав знання науч. законів, способів їх дослідження, загальне поняття об пром-сти і її совр. прийомах, теоретич. і практич. вивчення знарядь, розвиток худож. ВЕРНЕР ХАЙНЦ - (11.2.1890, Вена - 14.5.1964, Вустер, Массачусетс) - немецко-американський психолог, один з найбільших фахівців з психології розвитку, близький по своїх поглядах до Г.Кафке. У 1926 м. в Гамбурге йому було привласнено звання професора, з 1933 м. він читав гостьові лекції в різних американських університетах (в Мічигане, 1933, в Кембрідже, 1936), з 1944 м. працював як професор в Брукліне, з 1947 - в університеті Кларка в Вустере. Вернер належав до піонерів порівняльної психології розвитку. На його думку, генетичний підхід може застосовуватися в тих випадках, коли в наяности будь-які зміни. ШМИДТ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ - (1891-1956)   - суспільний і державний діяч, вчений, академік АН СРСР (1935) і АН УССР (1934). Після 1917 один з організаторів народної освіти і видавничої справи в Рос. Федерації. Член Колегії Наркомпроса (1920-21) і зав. Главпрофобром (1921-24). Гл. редактор 1-го видання БСЕ (1925-42), член редакційних рад інших енциклопедичних видань. Директор Арктичного інституту (1930-32), начальник Главсевморпуті (1932-39), керівник ряду експедицій по освоєнню Півночі. Ініціатор створення і директор (1937-49) Інституту теоретичної геофизики. Професор МГУ (з 1929). У 1939-42 віце-президент.
Кожна вагома структурна частина курсової "Способи побудови шкал установок" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Махновщина - повстанський рух на Україні, настрій українських кулаків, що відображав, незадоволених продовольчою політикою пролетарської влади. Центром руху було велике село Екатерінославської губернії - Гуляй-Поле. Натхненником і організатором руху був колишній народний вчитель Махно, який працював в тісному контакті з анархістською групою "Набат". Свою діяльність по організації повстанських загонів "батька" Махно початків в 1918 р. під час окупації України німцями і панування гетманщини, проти якого він підіймав селянські повстання. Коли Червона Армія в 1919 р. звільняла Україну від петлюровских. Керенський Олександр Федорович - (1881-1970). Російський політичний діяч. Присяжний повірений, прославився захистом політичних підсудних. Лідер фракції трудовиков в IV Державній думі. Уперше виступив на політичний терен, підписавши в 1905 р. колективний протест проти арешту представників радикальної інтелігенції, що намагалися шляхом переговорів з гр. Витте і кн. Святополк-Мирським запобігти розстрілу 9 січня. Його поїздка на Лену в дні славнозвісного розстрілу робітників і опозиційні виступи в Думі створили йому велику популярність в дрібнобуржуазних верствах населення. Після Лютневої революції суміщав пости заступника голови. СЕКАЙДАР - правитель міста Ардебіль і розділ мусульманської секти софітів в Персидському Азербайджані. Горя ненавистю до всіх іновірців, С. зі своїми прихильниками спочатку нападав на беззбройних християн Закавказья. Мусульмани спустошували країну, били її населення і поверталися отягощенні здобиччю. Потім їх натовпи проникли і в рівнинну частину Черкасиї. Иосафат Барбаро (Подорож в Тану) детально описав одне з такого нашестя. Це трапилося в 1486 р. "Палаючи релігійною ненавистю, з криками: Смерть Християнам! проповідники підняли натовпи жителів в похід на завойований Турками Кавказ. І чим далі на.
У вступі курсової "Способи побудови шкал установок" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Дрожжін Спірідон Дімітрієвич - Дрожжін, Спиридон Дімітрієвич - поет-селянин. Народився в 1848 р. в бідній селянській сім'ї Тверського повіту; вчився у сільського дьячка; в 1860 р. привезений в Петербург, де декілька років служив хлопчиком в корчмах, але знаходив час на поповнення своєї освіти; з 1896 р. живе в рідному селі, нічим не відділяючи себе від селянства. Свої вірші Дрожжін почав друкувати з 1873 р., переважно в журналах ( "Грамотей", "Джерело", "Сімейні Вечори", "Ігрушечка", "Задушевне Слово" і інш.), зрідка в "Справі", "Слові" і "Російському Багатстві". У своїх творах, особливо в більш ранніх і присвячених.

СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік, Радянський Союз) - держава, що існувала в 1922-1991 рр. на більшій частині території колишньої Російської імперії. Колишня найбільша держава світу по площі (з 1945 р. - 22 402,2 тис. кв. км), друге по економічній і військовій потужності (після США) і третє - по чисельності населення (після Китаю і Індії; 286 717 тис. чол. на 1989 р.). У склад СРСР входили за Договором про освіту СРСР (грудень 1922 р.) Білорусія (БССР), Росія (РСФСР), республіки Закавказья - ЗСФСР; з 1936 р. союзні республіки Азербайджан (Азербайджанська ССР), Вірменія (Вірменська ССР), Грузія (Грузинська ССР); Україна (УССР). Надалі до них. ЦИВИЛИЗАЦИОННИЙ ПІДХІД В ПОЛІТОЛОГІЇ - базується на концепції ділення світової історії на періоди існування локальних цивілізацій, що носять самодостаточний характер і що мають самостійну динаміку розвитку. Відповідно цивилизационний підхід вимагає при вивченні політичної організації певного суспільства розглядати насамперед цивилизационную, національно-культурну специфіку політичного життя. Зародження даного підходу пов'язане з роботами видаючого російського мислителя і дослідника Миколи Яковльовича Данільовського (1822 - 1855). У своїй роботі "Росія і Європа" (1869) він уперше в політичній науці розробив і теоретично.
Список літератури курсової "Способи побудови шкал установок" - більше 20 джерел. ДЕРЖАВА - центральний інститут політичної системи суспільства, що створюється для організації і забезпечення життєдіяльності населення на певній території за допомогою публічної влади, що має загальнообов'язковий характер. Це найважливіший соціально-політичний інститут суспільства, що здійснює політичну владу в процесі регулювання поведінки людей (в тому числі їх груп і об'єднань) і взаємовідносин між ними, а також що охороняє його економічну і соціальну структури; "частина суспільства, що має владу і силу, а також можливість розподіляти суспільні ресурси і кошти" (Н. Смелзер). Багатомірний комунікаційний простір - одне з основних понять концепцій багатомірного простору і  рубежной коммуникативности. Результат стратификации разномасштабних процесів в природі і суспільстві, створюючій рубежное енергоизбиточное напруження (творче або руйнівне). На відміну від географічного, подолати багатомірний простір можна тільки розумом або серцем. Внаслідок стратификации разномасштабних процесів в природі і суспільстві утворяться рубежі високої енергетики. І дійсно, в реальному світі "поля" природних, політичних, економічних,  социокультурних, конфессиональних і інформаційних комунікацій не.

РЕДУКЦІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА І ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ - Нерідко помилково називається трансцендентально-феноменологічною редукцією. Це абсолютно різні світоглядні операції. Перша операція (феноменологічна) дійсно значуща і являє собою філософський трюїзм - відділення сприйняття від побутових і наукових координат. Це вже передбачає сама область філософії - невнесення інертних значень. Заслуга Гуссерля - в індивідуально-поетичному описі такої дії (епохе-процедура). Друга операція (трансцендентальная) абсолютно неправомірна і дає абстрактне виродження суб'єктивніше за реальність (назад до Канта і далі Канта). У плані психологічному і.
Посилання в тексті роботи "Способи побудови шкал установок" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИНАХІД - технічна або інтелектуальна побудова, що володіє принциповою новизною. Як артефакти винаходу з'являються разом з людиною. У більш специфічному значенні про винаходи як вид технічної діяльності можна говорити починаючи з античності. На відміну від регулярної інженерної діяльності (напр., конструювання або інженерного проектування), технічний винахід - це, як правило, створення нового виробу (машини, механізми, системи і т. п.), засноване на творчості окремої людини або групи. Хоч досвід винаходу може бути узагальнений (і періодично узагальнюється), по своїй суті винахід є прорив, нестандартний. ВЕРТОВ Дзіга - (Денис Аркадійович Кауфман) (1895/96 - 1954) - радянський кінорежисер, зачинатель і теоретик документального кіно. Після Жовтня керував роботою фронтових кінооператорів, виїжджав з агитпоездами ВЦИК. Будучи составителем-монтажером журналу "Кинонеделя", настирливо шукав такі способи зйомок і організації отснятого матеріалу, к-рі розширювали б можливості кинодокумента, його вплив на глядача. Відкриття В.-експериментатора пов'язані з організацією і випуском кіножурналу "Киноправда" (1922 25). Як і тогочасні майстри худож. кіно (Л. В. Кулешов, Ейзенштейн, Пудовкин), він. СВЕРХ-Я - (идеальное-Я; идеал-Я; Я-ідеал; Супер-Его; супер-его; super-ego) - одна з компонент структури особистості в теорії З. Фрейда. Сфера особистості, що складається з комплексу совісті, моральних рис і норм поведінки, кои контролюють дії Я і наказують йому моральні зразки наслідування і діяльності. Сверх-Я - особлива інстанція, що виділяється з Воно в ранньому віці, починаючи з чотирьох років, і виступаюча, зокрема, як голос совісті; покликана придушувати заборонні потяга, протистоячи спонукам Воно і Я. Складиваясь в ранньому дитинстві під впливом виховання, воно виявляє собою систему моральних.

ЧУМИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - доктор політичних наук, професор. Більше за 15 років займається политологическими аспектами сучасної конфликтологии. У 1995 м. в Академії труда і соціальних відносин захистив докторську дисертацію по темі: Конфлікт в системі соціально-політичних процесів перехідного періоду" Спеціальність: 23.00.02 - політичні інститути і процеси. Автор багатьох публікацій з проблеми конфлікту. Розглядає соціальний конфлікт як постійно присутній і непіддатливий усуненню динамічний тип соціальних взаємовідносин, пов'язаних з потенційно можливим або реальним зіткненням суб'єктів на грунті тих. Природне спостереження - Тип дослідження, що володіє двома характеристиками: а) спостерігач не намагається маніпулювати яким-небудь аспектом ситуації, а просто спостерігає і реєструє події; б) спостереження відбувається не в штучному середовищі, що створюється в лабораторії, а в природній обстановці, де звичайно зустрічається дана поведінка. Існує два основних вигляду природного спостереження - так зване "включене", або активне спостереження, і пасивне спостереження. У першому випадку спостерігач приєднується до діяльності, що відбувається в групі, щоб отримати більш точну інформацію про поведінку її. ЛОРДОЗ - згин хребта, направлений опуклістю кпереди. Помірно виражений лордоз шийного і поясничного відділів хребта є фізіологічним і формується протягом 1-го року життя дитини відповідно до етапів його розвитку, створюючи биомеханическую основу для утримання голови, а пізніше за все тіло у вертикальному положенні. При ряді захворювань і патологічних станів можливе поглиблення лордоза в порівнянні з нормою (гиперлордоз), нерідко в поєднанні з іншими викривленнями. Гиперлордоз в поясничном відділі хребта зустрічається при спондилолистезе (зміщенні кпереди одного з поясничних хребців), двосторонньому. ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ТРАНС - En.: Therapeutic trance Під час трансу психічне функціонування змінено, оскільки "реакція орієнтації на реальність звичайно блокує суб'єктивні асоціації і психічні механізми". Під час трансу все інакше (Erickson & coll., 1976). При звичайному психічному функціонуванні придбані заборони затримують несвідому психічну роботу, тоді як транс дозволяє активно діяти всій психіці загалом. У цьому сприятливому стані пацієнт приступає до нового синтезу, використовуючи як матеріал слова терапевта. Отже, терапевтичний транс повинен бути активним процесом завдяки постійному втручанню терапевта.