Способи надання службовому документу юридичної сили

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження способів надання службовому документу юридичної сили.....5
1.1. Поняття та класифікація службових документів.....5
1.2. Державний стандарт оформлення документів.....9
Розділ 2. Характеристика способів надання службовому документу юридичної сили.....14
Розділ 3. Особливості набрання юридичної сили електронними документами.....23
Висновки.....27
Література.....29

Для придбання курсової роботи "Способи надання службовому документу юридичної сили" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Способи надання службовому документу юридичної сили"

Курсова робота "Способи надання службовому документу юридичної сили" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Способи надання службовому документу юридичної сили", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Способи надання службовому документу юридичної сили" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Способи надання службовому документу юридичної сили" і призначений виключно для пошукових систем.

ОСВІТА - процес педагогічно організованої социализации, здійснюваної в інтересах особистості і суспільства. У О. об'єднуються навчання і виховання, що забезпечує культурну спадкоємність поколінь і готовність людини до виконання соціальних і проф. ролей. У О. індивід освоює систематизовану сукупність нравств. і культурних цінностей, відповідних його інтересам і суспільств. очікуванням. О. відповідно до інтересів і здібностей особистості - одне з фундаментальних прав людини. Общезначимость культури і нравств. орієнтирів діяльності і поведінки людини роблять О. предметом інтересу не тільки. ВИРТ, Уерт, Уїльям Алберт - (21.1.1874, поблизу м. Маркл, шт. Індіана, США, - 11.3.1938, м. Гери, там же), амер. педагог. Закінчив (1898) ун-т в м. Гринкасл (США), удосконалювався в області педагогіки в Чикагськом ун-ті під керівництвом Дж. Дьюи, вивчав організацію навчання в школах Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччини. З 1907 інспектор шкіл в Гері. Прагнув втілити ідеї прагмати-стской педагогіки про школу як культурний центр общини і об воспитат. процесі як прообразі соціального життя суспільства. Розробляв систему організації роботи школи, що забезпечує рівномірний розподіл часу між навчанням, трудом і. РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ - - цілеспрямоване і планомірне зрощення віруючих за допомогою навіювання ним світогляду, світовідчування, норм відносин і поведінки, відповідного догматам і вероучительним принципам певної конфесії (віросповідання). Р.в. - складова частина відносно контрольованої социализации віруючих (нарівні з сімейним вихованням і соціальним вихованням). У основі Р.в. лежить феномен подвоєння світу і його сакрализации (від лати. sacrum - священне), тобто наділення явищ навколишньої дійсності і особового початку людини священним змістом, придання особливого значення буденним мирським процедурам через їх. ВИННЕТКА-ПЛАН - (Winnetka Plan), система індивідуалізованого навчання. Виник в 1919 - 20. Найменування отримав по селищу Уїннетка, або Віннетка (шт. Іллінойс, США). Автор - інспектор шкіл К. Уошберн намагався одночасно індивідуалізувати і темп, і зміст навчання. Уч. матеріали були розраховані на досягнення учнями чітко певних уч. ціліше; пророблялися в першій половині дня індивідуально, в оптимальному для кожного школяра темпі. Навчання супроводилося "диагностич." тестуванням, до-ой встановлювало міру наближення учнів до зазделегідь запланованих результатів, і передбачало можливість введення доп. і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Способи надання службовому документу юридичної сили" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Попів Петро Григорович (1856-1915) - Курський чиновник, педагог, метеоролог, історик-любитель. Народився в с. Морквіне Новооськольського повіту Курської губернії. Закінчив Вчительський інститут в Санкт-Петербурзі (1878). Потім викладав в Курській вчительській семінарії історію, географію і космографію (1878-1908). Вчителював також в курській Маріїнськой жіночої гімназії. Інспектор народних училищ губернії (з 1909 р.). Один із засновників і найбільш активних членів Курської Вченої архівної комісії. Представляв її на декількох Археологічних з'їздах Росії. Створив в Курську в 1896 р. метеорологічну станцію (при вчительській семінарії. Павлюк (Карпо Павлович Гудзан) - Павлюк (Карпо Павлович Гудзан) - козацький ватажок, що носив також прізвисько Павлюка, Баюна і Полуруса, як крещений турок. Він служив у кримського хана, допомагав йому проти донських козаків при взятті Азова, потім був учасником Обіцяються і помилуваний тільки на прохання канцлера. У 1636 році із загоном козаків він пішов до кримського хана на допомогу; після повернення звідти, дізнавшись про нову присягу козаків польському королю, напав на Черкаси і захопив там знаряддя. Гетьман Василь Томіленко умовляв П. підкоритися і повернути взяті знаряддя, але останній з Запоріжжя відповідав йому відмовою і. Ацтеки - Ацтеки (Aztecs), індіанський народ в Центр. Америці, в древності був відомий як Мексіка (звідси і назв. країни - Мексіка) або тоночеки (звідси Теночтіт-лан - столиця). Подібно їх предшественникамтольтекам, А. з'явилися спочатку на С. Мексики. У нач. 13 в. вони мігрували в долину Мехіко і нарешті осіли на о-ве на оз. Тескоко (згодом воно було майже осушене іспанцями), так як отримали від своїх богів вказівку поселитися там, де побачать орла, що сидить на кактусі і що пожирає змію. Заснувавши тут місто, вони вступили в союз з двома містами - Теськоко і Тлакопан - проти Ацкапоцалько і, розгромивши.
У вступі курсової "Способи надання службовому документу юридичної сили" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САРАЙСКАЯ ЄПАРХІЯ - встановлена в Сараї для християнського населення ординской імперії в 1261 р. Київський митрополит призначив першим її єпископом Мітрофана. Межі С. Е-хиї співпадали з європейськими межами степових володінь Золотої Орди. Через вісім років після основи митрополит розпорядився перенести місцеперебування єпископської кафедри в місто Переяслав Південний. Сюди був призначений новий владика Феогност з саном "єпископа Сарайського і Переяславського". Але на новому місці епархиальний центр знаходився не більше двох-трьох десятків років. У зв'язку з бунтом темника, що почався невдовзі Гола, міжусобною війною і.

ПОЛІТИКИ - (від грецького слова politika - державна або суспільна справа, polis - місто-держава) - поняття, вказуюче відносини, погляди (концепції) і дії в зв'язку з певним державним пристроєм; сфера діяльності виникаюча в соціально-диференційованому суспільстві при наявності держави. Ядром цієї сфери людської життєдіяльності є відносини і дії, пов'язані із завоюванням, утриманням і використанням державної влади, участю в формуванні такої влади, у визначенні форм, задач і змісту її діяльності. Всупереч марксистським вульгаризаторам, що виводять політику з наявності класів і їх боротьби, насправді. ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ - Партійна система являє собою механізм взаємодії і суперництва партій в боротьбі за владу і її здійснення. П. С. розрізнюються в залежності від числа включених в них партій і їх масштабу. У ході світової історії сформувалося три основних типи П. С.: двопартійна система ("бипартизм"), система "двох з половиною партій" і багатопартійна система. Для характеристики партійної системи в СРСР до 1990 р. Застосовувався термін "однопартійний система". Однак багато які політологи вважають, що в тих країнах, де діє тільки одна партія, партійна система як така.
Список літератури курсової "Способи надання службовому документу юридичної сили" - більше 20 джерел. РОМОДАНОВСКИЙ Костянтин Олегович - (р. 31.10.1956) Керівник Федеральної міграційної служби РФ з 19.07.2005 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в Москві в сім'ї лікарів. Освіту отримав в 1м Московському медичному інституті (1980) і на Вищих курсах КДБ СРСР в Мінську (1983). Трудовий шлях починав стажистом чергового експерта в Московському карному розшуку. Потім працював патологоанатомом, хірургом. З 1982 р. в органах КДБ СРСР. З 1983 р. молодший оперуповноважений 5го управління КДБ (ідеологічна контррозвідка). У 1988-1989 рр. займався роботою по протидії оргпреступности. У 1992 р. переведений в. КОМУНІЗМ - (від лати. communis - загальний) - політична теорія, основою якої є ідея громадської організації, що дозволяє всім людям всебічно розвивати свої здібності в умовах свободи і панування суспільної користі, а також політичну практику спроби створення подібних відносин в формі соціалізму. У зв'язку з багатомірність даного суспільного явища виділяють наступні значення цієї категорії: 1. Суспільно-економічна формація, яка внаслідок пролетарської революції зміняє капіталізм, дозволяючи його протиріччя на основі суспільної власності на засоби виробництва і перетворення труда з сили поневолення.

ЕСХАТОЛОГИЯ - (або ешатология, греч. eschatos-останній і logos -вчення) - релігійне вчення про кінцеву долю світу. Згідно з християнського догматика, історія людства складається з наступних осн. Моментів, к-рі і зумовлюють характер християнського тлумачення моральності: бог створив людину за своїм образом і подобою, дав йому моральний закон і наділив його свободою волі, зробив, отже, його відповідальним за свої вчинки; прародителі людей здійснили первородний гріх, за що на всьому роді людському лежить прокляття бога; посланий богом на землю Христос спокутував провину людства (Спокута) і тим самим створив.
Посилання в тексті роботи "Способи надання службовому документу юридичної сили" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СМЕТС Ян Християн - (24 травня 1870, Бовенплатс, Капська провінція - 11 вересня 1950, Ірене, поблизу м. Преторія) - філософ, південноафриканський політичний діяч, що брав участь в розробці статуту Ліги Націй, британському фельдмаршалові. У 1919 - 1924 і 1939 - 1948 - премьерминистр ЮАС. Філософська концепція Сметса виникла в полеміці з дарвінізмом і засновувалася на методологічному принципі холизма. Сметс розуміє ціле як центральне поняття філософії, "останню реальність универсума", виражену формулою "ціле більше, ніж сума його частин". Ціле об'єднує в собі об'єктивне і. КАВЕРЗНЕВ Афанасий Аввакумович - (кон. 40-х рр. XVIII в. - 20-е рр. XIX в.) - вчений, що намагався осмислити з філософських позицій проблеми існування і розвитку живих організмів. Вчився в духовній семінарії, для продовження освіти був посланий в 1771 р. в Німеччину. Тут він написав свій головний труд "Філософічеськоє міркування про переродження тваринних", двома изд, що вийшов. : в 1778 і в 1787 рр. Осн. думка соч. К. полягає в тому, що тваринні форми мінливі або, по його вираженню, здатні перероджуватися під впливом зовнішньої середи. Т. обр., К. шукає не мистическо-спекулятивне пояснення мінливості тварин, а об'єктивно-наукове. У роботі. Діагностична бесіда "Моє коло спілкування". Т. Ю. Андрущенко - Дає можливість виявити характер переживань дитиною взаємовідносин з навколишніми його дорослими і дітьми. Соотнеся картини внутр. переживань дитини з розвитком в той або інакший період його життя, психолог може визначити міру благополуччя умов вікового і особового становлення, що складаються. Важливою особливістю методики є те, що коло О. дитини, що обстежується далеко вийде за межі сім'ї. Сім'я з'являється в ній в нерозривному зв'язку з інш. сферами життя дитини - школою і двором. Психолог, використовуючи графічні прийоми (колір, інтенсивність штриховки і інш.), виявляє в бесіді коло і.

види поведінки - En.: Behaviors 1. Поведінка під час гіпнозу. Дорослі пацієнти, настроюючись на транс, зберігають нерухомість з самого початку сеансу (див. ознаки). Але буває і по-іншому. Можливо поява рухів. Одні з них означають опір, інші - те, що пацієнт занурився в мир своїх образів. 2. Види індукованої поведінки. Традиційний гіпноз може викликати спотворення сприйняття, які іноді і лежать в основі певних видів поведінки. Крім того, він може безпосередньо викликати більш або менш складні види поведінки у час або після сеансу (див. постгипнотическое навіювання). Найбільш поширена думка про те, що існує певна межа і. ГРУПОВИХ ДИСКУСІЇ МЕТОД - 1. Вживаний в практиці керівництва колективами спосіб організації спільної діяльності, що має на меті інтенсивне і продуктивне рішення групової задачі. 2. Прийом, що дозволяє, використовуючи систему логічно обгрунтованих доводів, впливати на думки, позиції і установки учасників дискусії в процесі безпосереднього спілкування. Іспользованіє Г. д. м. дозволяє: зіставляючи протилежні позиції, дати можливість учасникам побачити проблему з різних сторін; уточнити взаємні позиції, що зменшує опір сприйняттю нової інформації; нівелювати приховані конфлікти, оскільки в процесі відкритого висловлювання. НЮХ - здатність відчувати пахучі речовини, сприймаючи їх як запахи. Хімічні речовини, поширювані у вигляді пари, газу, пилу і іншого, попадають в порожнину носа, де взаємодіють з відповідними рецепторами. Крім хеморецепторов, в формуванні відчуттів обонятельних можуть брати участь і інші рецептори слизової оболонки порожнини рота: тактильні, болеві, температурні. Так, деякі пахучі речовини викликають лише обонятельні відчуття (ванілін, валеріана і пр.), а інші діють комплексно (ментол спричиняє відчуття холоду, хлороформ - солодощі). Одночасний вплив декількох пахучих речовин може приводити до змішення. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СНОВИДІНЬ - (Interpretation of Dreams; Traumdeutung) - тлумачення. Звертаючись до юнговскому методу інтерпретації сновидінь, можна виділити наступні положення: "1) інтерпретація повинна привнести щось нове в свідомість, але не повторюватися і не моралізувати. Тільки виявляючи незнайомий, несподіваний або чужий зміст, інтерпретація може уловити компенсаторно-психологічний намір процесу сновидіння (див. компенсація); 2) інтерпретація повинна брати до уваги особистий контекст життя сновидца і його психобиографический досвід. Ці чинники нарівні з впливом його соціального оточення (яке.