На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ МОНТЕСК'Є

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Ш.Л. Монтеск'є - перший соціолог нового часу ... 5
1.1. Епоха Просвітництва у Франції ... 5
1.2. Ш.Л. Монтеск'є як представник епохи ... 7
Розділ 2. Політична свобода - головна тема всієї політико-правової теорії Монтеск'є ... 11
Розділ 3. Теорія поділу влади ... 20
Висновки ... 32
Список літератури ... 34

Для придбання курсової роботи "Соціологія політики Монтеск'є" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціологія політики Монтеск'є"

Курсова робота "Соціологія політики Монтеск'є" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціологія політики Монтеск'є", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціологія політики Монтеск'є" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціологія політики Монтеск'є" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦЕРКОВНОПРИХОДСКИЕ ШКОЛИ - в Росії до 1917 початкові школи, керовані духовенством Становлення нач церк. школи як особливої гілки нар. освіти відноситься до перших десятиріч 18 в Духовний регламент (1721). наказав засновувати всесословні уч-ща при архиерейских будинках (архиерейские школи). і монастирях Курс більшості подібних шкіл обмежувався граматикою, читанням букваря, арифметикою З 1730 архиерейские школи стали перетворюватися в духовні семінарії, число ж нач уч-щ, що знаходилися у ведінні духовенства, залишалося незначним Створені по Статуту 1804 приходські уч-ща розглядалися як нижча ланка світських. ХРОНОГРАФИЯ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ - аспект аналізу мовного спілкування; метод аналізу, в процесі якого встановлюється співвідношення тривалості пауз і звучання мови в процесі спілкування співрозмовників. Хронографический аналіз введений в науковий побут Еліотом Чепплом (1939) під назвою "хронография взаємодії". Чеппл розглядав тимчасові параметри мови і "мови" значущих рухів: чергування періодів спокою і рухової активності співрозмовників - жестикуляційної, мімічної, пантомимической. Тимчасової "малюнок" тривалості звучання і пауз специфічний для індивідуально-мовного стилю: кожна людина. ОЗБЕЛ Дейвід Поль - (р. 25.10.1918, Нью-Йорк), амер. психолог, один з ведучих представників когнитивной психології. Закінчив Пенсильванський ун-т (1938), в 1950 захистив докторську дисс. по віковій і пед. психології в Колумбійськом ун-ті. Працював в Між нар. госпіталі Гувернера (1943 - 44), Гос. госпіталі Буффало (1947 - 48). ПРОФ. Иллинойсского ун-та (1950 - 66), Ін-та по вивченню проблем освіти (Онтаріо; 1966 - 77), Ун-та в м. Нью-Йорк (CUNY; з 1977). У області пед. психології О. розроблена теорія осмисленого вербального навчання, заснована на необхідності розуміння учнем матеріалу, що вивчається. О. БАРК Олександр Сергійович - [13(25).5. 1873, з. Покровское, нині Тульськ. обл., - 28.12.1953, Москва], физикогеограф, д. ч. АПН РСФСР (1944), дер геогр. наук (1935), проф. (1926). Засл. деят. науки РСФСР. Закінчив єств. відділення физ. ф-та Моськ. ун-та в 1898. З 1899 викладав географію в Александровськом уч-ще, в 1902 - 12 на Висш. дружин. пед. курсах ім. Д. І. Тіхомірова, а також в Моськ.. ср. уч. закладах. З 1925 працював у вузах Москви (з 1931 в Моськ. ун-ті, в 1943 - 50 зав. кафедрою физ. географії заруб. країн). У 1928 - 37 редактор відділу физ. географії в БСЕ і МСЕ; в 1944 - 48 керував сектором географії в НДІ.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціологія політики Монтеск'є" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕККЕТ - (beckett) Семюел (1906, Дублін - 1989, Париж), ірландський драматург, прозаїк, поет; писав на англійській і французькій мові. Навчався романським мовам в Трініті-коледжі, який закінчив бакалавром в 1927 м. Став літературним секретарем Дж. Джойса, записував і частково переводив на франц. мова уривки його майбутнього романа "Помінки по Фіннегану". У 1930 м. дебютував як поет з гротесковим віршованим монологом від імені філософствуючого Декарта, в 1931 м. - як есеїст зі збірником "Пруст", в 1934 м. - як прозаїк з романом "Більше замахов, ніж ударів". Публікація п'єси. Мугабе Роберт Габрієль - Мугабе Роберт Габрієль (Mugabe, Robert Gabriel) (рід. 1924 р.), африк. гос. діяч. У 1963 р. сприяв утворенню Африканського національного союзу Зімбабве (ЗАНУ), що відколювався від Союзу африканського народу Зімбабве (ЗАПУ) на чолі з Джошуа Нкомо. У 1964 р. арештований за "підривні мови"; знаходячись в ув'язненні, вибраний лідером ЗАНУ. Звільнений в 1975 р. і разом з Нкомо очолив боротьбу партизан Патріотичного фронту Зімбабве проти режиму Яна Сміта. Після угоди про припинення вооруж. боротьби М. отримав переконливу перемогу на виборах, що проходили в 1980 р. під спостереженням. Генріх II - Генріх II (Henry II) (1133-89), король Англії (1154- 89). Успадкував трон короля Стефена, к-рий за Вінчестерському договором (1153) визнав Г. своїм спадкоємцем. Як син Готфріда, графа Анжуйського, він отримав в спадщину також Нормандію, Мен, Турень, Бретань і Анжу (по останньому титулу його сталі іменувати першим королем Анжуйської династії в Англії). Одруження на Елеоноре Аквітанської (1152), розведеної дружині короля Франції Людовіка VII, збільшило володіння Г. у Франції, так що його гос-у тягнулося від Сівба. Англії до Піренеєв. Власть Г. була досить міцною, так як спиралася не.
У вступі курсової "Соціологія політики Монтеск'є" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Семен Іванович Гордий - З роду Московських вів. кн. Син Івана I Даниловича Каліти. Рід. 7 сент. 1316 р. Вів. кн. Московський в 1341 - 1353 рр. Вів. кн. Володимирський в 1341 - 1353 рр. Кн. Новгородский в 1346-1353 рр. Дружини: 1) з 1333 р. дочку вів. кн. Литовського Гедеміна. вів. кн. Серпня ( 11 березня 1345 р.); 2) з 1345 р. дочка кн. Брянского Федора Святославича, кн. Євпраксія (в 1346 р. Семен з нею розлучився): 3) з 1347 р. дочку вів. кн. Тверского Олександра Михайловича, вів. кн. Марія ( 1399 р.). По духовному заповіту батька Семен отримав 26 міст і селищ, серед них такі важливі, як Москва, Можайськ і Коломна. Після.

ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 р. - Події в Петрограде 24-25 жовтня (7-8 листопада по н. стилю) 1917 р. Ці події не тільки перевернули Росію, але і значною мірою визначили подальший хід історії людства в XX в. І самі гарячі прихильники її, і самі непримиренні критики одностайні в одному: Жовтнева революція дійсно мала всесвітньо-історичне значення, що вплинуло на долі всіх без виключення народів світу. Але зрозуміло і осмислено це було лише згодом, коли на місці минулої Російської імперії з уламків ніколи великої держави в ході страшної Громадянської війни, всупереч лозунгам про "світову революцію", всупереч голоду і. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - зміна політичної системи процесі переходу від традиційного) сучасному суспільству. Суть теорії М.п. - в описі характеру і напрямів переходу від традиційного до сучасного суспільства внаслідок науково-технічного прогресу, соціально-структурних змін, перетворення нормативних і ціннісних систем. Можна виділити два основних етапи розвитку теорії М.п.: 1) в 50-60-е рр. XX в. модернізація розумілася як вестернизация, тобто копіювання західних засад у всіх областях життя; в цей період панувала ідея однолинейного розвитку: одні країни відстають від інших, але загалом вони рухаються по одному шляху.
Список літератури курсової "Соціологія політики Монтеск'є" - більше 20 джерел. СОЦІАЛІЗМ - (від лати. socialis - суспільний) - поняття, об'єднуюче декілька явищ: 1) ідеал суспільного пристрою, встановлений в основу багатьох утопій періоду становлення капіталізму (утопічний соціалізм Т. Кампанелли, Т. Мора, Ш. Фурье, К.А. Сен-Симона, Р. Оуена і інш.); негативна реакція на приватну власність і індивідуалізм (в цьому трактуванні він веде свій інтелектуальний родовід, видимо, від Платона і деяких релігійних вчень), внаслідок чого соціалізм виступає опонентом передусім лібералізму; 2) що оформилася в XIX в. політична ідеологія з такими ключовими положеннями, як ідеал суспільної. ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ - (ВТО) - багатостороння міжурядова організація з питань міжнародного регулювання торгівлі товарами і послугами. Створена на основі угоди, підписаної в 1944 р. в Марракеше (Марроко). ВТО - правопреемница Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ), підписаного 23 країнами в 1947 р. Надалі число країн-членів ГАТТ зросло до 125, а сама угода стала поступово перетворюватися в організацію... Головний орган ВТО - Конференція на рівні міністрів, що збирається один раз в два роки. Між конференціями її функції виконує Генеральну раду, яка організує роботу органу по дозволу суперечок, органу по.

ЛОРЕНЦ Конрад - (7 листопада 1903, Віна - 27 лютого 1989, Альтенберг) - австрійський біолог і філософ, один з фундаторів еволюційної епистемологии. Закінчив Нью-йоркський і Віденський університети. З 1940 професор Кенігсбергського університету, з 1950 - керівник Інституту фізіології поведінки (Зевизен, ФРН). Лауреат Нобелівської премії 1973 по фізіології і медицині. Заклав теоретичний підмурівок сучасної етологии, науки про поведінку тварин. У 1941 опублікував статтю "Кантовська концепція а priori в світлі сучасної біології", в якій доводив, що природу і генезис основоположних структур досвіду.
Посилання в тексті роботи "Соціологія політики Монтеск'є" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СИНЕРГОПАРАЗИТ - патогенна синергетическое освіта, мешкаюча за рахунок споживання синергии биообьекта і проникаюча в синергокомплекс у вигляді БФСР різних форм і розмірів внаслідок свідомого або несвідомого акту агресії.  Існує три основних вигляду патогенних БФСР, відмінних розмірами, формою і структурою в залежності від місця їх локалізації на: 1) зонах перекриття сегментів синергоида; 2) вакансіях ФЗО; 3) органах і тканинах тіла. Накопленіє С. поступово приводить організм до стану синергодефицита, виникнення і розвитку серйозних захворювань (в тому числі - змін або деградації особистості) і, в. Рама - (инд.) - "темний" - сьома аватара Вішну, син Дашаратхи, царя Айодхьі, і його дружини Каусальі, нащадок Рагху, легендарного царя Сонячної династії. Ставши юнаком, Р. одружувався на Ситі, царській дочці з Відехи, перемігши на шлюбних змаганнях і зламавши на них лук Шиви, який до нього ніхто з женихів не міг навіть зігнути. Дашаратха вирішив проголосити Р. своїм спадкоємцем, але його друга дружина Кайкейі, якою він обіцяв виконати два її бажання, зажадала, щоб він на 14 років Р., що вигнала з Айодхьі, а спадкоємцем зробив її сина Бхарату. Разом з Р. у вигнання пішли його дружина Сита і зведений. Медійние ресурси (медиаресурси) - сукупність накопичених на носіях запису інформаційних продуктів ЗМІ, з метою подальшого їх використання. Інформаційний продукт є сукупність даних, підготовлена його виробником для подальшого поширення. Термін набув широкого поширення в процесі використання ресурсів ЗМІ в цифрових форматах запису, що дозволяють надавати користувачам медийні ресурси в глобальній мережі Інтернет. Т. о., вони складають матеріальну основу функціонування ЗМІ в мережевому середовищі - на сайтах, порталах. За змістом (контенту) мережеві медиаресурси відрізняються від ресурсів, функціонуючих в класичних формах.

ДЕТЕРМІНІЗМ - Дуже вільно: доктрина, яка затверджує, що кожна подія має причини. У класичній механіці було прийнято, що якщо знати положення і імпульс кожної частинки речовини в один момент часу, то можна в принципі взнати їх положення і імпульс в будь-якій іншій точці часу в майбутньому. Така позиція характерна для "жорсткого" (або номоло-гического) детермінізму. Ця специфічна точка зору була декілька "пом'якшена" з розвитком квантової механіки, в якій самі глибокі пізнавані рівні причини і впливу розглядалися як ймовірностний по своєму характеру, тобто сталося зміщення від поняття довершеного прогнозу. ПРАГНЕННЯ - (libido) Гіпотетична форма психічної ЕНЕРГІЇ, яка вкладена в процеси, СТРУКТУРИ і ОБ'ЄКТНІ УЯВЛЕННЯ. Вважається, що у ЛІБІДО є джерело: тіло, або ИД; що лібідо існує в різних формах, пов'язаних з певними ЕРОГЕННИМИ ЗОНАМИ (ОРАЛЬНИЙ. АНАЛЬНЕ, ГЕНИТАЛЬНОЕ лібідо), і розподіляється в різних структурах або процесах, яких либидизировани (або, інакше, містять либидний катексис (див. КАТЕКСИС)). Фрейд спочатку говорив про лібідо як про енергію, прив'язану лише до сексуальних інстинктів (див. СЕКС), однак пізніше було зроблене припущення, що і в ЕГО є лібідо, і це его-лібідо є похідна від лібідо. ПАТОПСИХОЛОГИЯ - (від греч. pathos -страждання) - галузь психології, що вивчає особливості психічної діяльності людини при патологічних станах мозку, пов'язаних з психічними або соматичними захворюваннями. Кожне захворювання мозку, так само як і соматичні захворювання, що впливають на функціонування мозку, приводять до порушення нормального протікання вищої нервової діяльності, внаслідок чого істотно змінюються психічні процеси, стану і властивості особистості (сприйняття, запам'ятовування, мислення, складна цілеспрямована діяльність і інш.). П. допомагає розробити науково обгрунтовані методи. ОЧІКУВАННЯ - En.: Expectations 1. У гіпнотичному досвіді має значення не тільки те, що говорить або робить оператор. Переконання пацієнта (і оператора) визначають (вербально і невербально, свідомо і несвідомо) те, що повинно статися (Godin, 1991a). Щоб викликати гіпнотичний стан, досить уміло використати очікування. Під час однієї демонстрації Еріксон попросив резистентного пацієнта піднятися на естраду. Незважаючи на те, що терапевт нічого не робив, пацієнт невдовзі занурився в гіпнотичний стан. Пізніше за Еріксон пояснив це так: "Нас на сцені було двоє, і треба було, щоб хоч один з нас що-небудь.