На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти соціології молоді ... 5
1.1. Предмет і завдання соціології молоді ... 5
1.2. Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології ... 10
Розділ 2. Основні поняття соціології молоді ... 19
2.1. Поняття молоді ... 19
2.2. Молодь - соціальна спільність ... 22
2.3. Специфіка молодіжної свідомості та поведінки ... 24
Розділ 3. Роль соціології молоді в суспільстві ... 32
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Соціологія молоді" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціологія молоді"

Курсова робота "Соціологія молоді" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціологія молоді", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціологія молоді" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціологія молоді" і призначений виключно для пошукових систем.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ - - область науки, техніки і культур, пов'язана з передачею на відстань зображень об'єктів і звукового супроводу за допомогою радіосигналів. Частіше за все під назвою "Т." розуміється формування і трансляція телепрограмм (власне - телевізійне віщання) - одне з коштів масової комунікації. Значний внесок в розвиток техніки Т. на початку 80-х рр. 19 в. внесли А. ди Пайва (Португалія), П.І. Бахметьев (Росія), П. Ніпков (Німеччина), а також рос. вчений Б.Л. Розінг, що запропонував в 1907 використати електронно-променеву трубку. Перші в світі системи електронного Т. винайшли на початку. антиПЕДАГОГІКА - течія в педагогіці країн Зап. Європи і США 2-й підлога. 20 в., що обгрунтовує відмову від виховання як цілеспрямованого процесу формування особистості. А. виникла в 70-х рр. в США, отримала розвиток в Зап. Європі. Серед теоретиків: К. Берейтер (США), М. Манноні (Франція), Р. Шерер, Е. фон Браунмюль, К. Рутчки, X. фон Шенебек (все - ФРН), А. Міллер (Швейцарія). Представітелі А. заперечують можливість пед. реформ з метою поліпшення виховання, виступаючи услід за прихильниками теорії дескулизации з анархо-ин-дивидуалистич. позицій. На відміну від ліберальних концепцій 60 - 80-х рр. АЗБУКОВНИКИ - русявий. анонімні рукописні довідники 16 - 18 вв., в к-рих матеріал викладений в алфавітному порядку. А. передували (з 13 в.) азбучні словники незагальновживаних слів, що зустрічалися в оригінальних і перевідних произв. інш.. писемність. Відоме св. 200 списків А., більшість їх відноситься до 17 в. А. не мали стабільного складу, переписувачі часто доповнювали їх новими відомостями. Виділяють короткі і просторові редакції А.; число статей в них коливається від 1 тис. до 5,5 тис. Основу А. складали лексич, матеріали. Алфавітна частина А. містила і зведення по арифметиці, географії, історії (в т. ч. КАССИОДОР - (Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator) (ok. 490, Сцилациум, Калабрія, - ок. 585, Віваріум), политий. діяч остготского гос-ва, історик, письменник, педагог. Автор "Варій" - збірника послань остготских королів і гос. актів, що став зразком ср. дипломатич. переписки, своєрідним "підручником стилю"; 12-млосній "Історії готовий" (не збереглася, використана готским істориком Іорданом в "Гетіке"), ряду ист. і филос. творів. Осн. пед. твір - "Повчання в науках божественних і людських" (2 кн., коментарі до псалмів). К.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціологія молоді" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАРГАС ЛЬОСА - (vargas llosa) Маріо (р. 1936, Арекипа), перуанський письменник. У 1958 м., по закінченні ун-та Сан-Маркос в Ліме (навчання суміщав з роботою в газетах і на радіо), переїхав в Європу, де провів значну частину життя. Вже перший роман Варгаса Льоси "Місто і пси" (1962), що розказує про жорстокі вдачі військового училища і покалічені долі його юних вихованців, завоював йому репутацію зрілого майстра і отримав декілька літературних премій. У "Місті і псах", а потім і в інших романах - "Зелений будинок" (1966), "Розмова в "Соборі " (1969) -. Освіта і суспільна думка Хорватії в 19 в. - У 60-х роках XIX в. спостерігалися значні зсуви в розвитку культури хорватського народу. У цей час були відкриті нові школи, збільшилося число газет і журналів на хорватській мові. Розвивала свою освітню діяльність "Іллірійська матица" (суспільство сприяння видавничій справі і поширенню книг), що випускала літературу на хорватській мові. У 1850 р. в Загребе зусиллями історика і письменника Кукулевича-Сакцинского було освічено "Суспільство южнославянской історії і древності", а в 1867 р. з ініціативи Штроссмайера відкрита Южнославянська Академія наук і мистецтв, в якій. Гюртнер, Франц - (Gurtner), (1881-1941), рейхсминистр юстиції в першому кабінеті Гитлера. Народився 26 серпня 1881 в Регенсбурге в сім'ї інженера шляхів повідомлення. Вивчав право в Мюнхенськом університеті. Учасник 1-й світової війни, спочатку воював у Франції, потім служив в Палестіне, нагороджений Залізним хрестом I і II міри. Після війни вів юридичну практику. У 1919 вступив в Німецьку націоналістичну партію. Будучи міністром юстиції Баварії в 1922-32, він захищав Гитлера, який здавався йому послідовним націоналістом. Хоч Гюртнер не був членом нацистської партії, він завжди симпатизував нацистському руху.
У вступі курсової "Соціологія молоді" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Китченер Хартумський і Брумський Гораций Герберт, 1-й граф - Китченер Хартумський і Брумський Гораций Герберт, 1-й граф (Kitchener of Khartoum and of Broome, Horatio Herbert, 1st Earl) (1850-1916), англ, генерал. Командував англо-егип. армією, що завоювала Судан (1896-98). Чітка орг-ция постачання армії і ефективне застосування кулемета, винайденого незадовго цього, принесли йому популярність і репутацію видатного діяча. У 2-й англо-бурской війні був начальником штабу лорда Робертса і відповідав за боротьбу з бурскими партизанами в 1900-02 рр. Його політика знищення жител буров і створення "концентраційних таборів для мирного нас. викликала отриц.

ЯПОНІЯ - держава вТихом океані, розташоване поблизу побережжя Східної Азії, займає 4 великих острови - Хонсю, Кюсю, Сикоку і Хоккайдо - і безліч малих, що протяглися дугою приблизно на 3500 км. Столиця - м. Токіо. Японія відділена від південно-східного побережжя Росії і східного побережжя КНДР і Республіки Корея Японським морем, від Китаю - Східно-Китайським морем. На півночі від Японії розташований про. Сахалін, а до північного сходу - Курільськиє о-ва. Площа Японії - 377,8 тис. кв. км, населення - 127 млн чол. (2009). Японія - конституційна монархія. Імператор (з 7 січня 1989 р. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ - систематизоване, стійке до часу узагальнення національної самосвідомості, представлене частіше за все в формі соціально-філософських або суспільно-політичних, художніх творів, тобто що може мати як раціональний, так і образний вигляд. Наприклад, є висловлювання Емерсона, Вільсона і Адамса про місії Америки, яка повинна управляти миром, а є "образ" американської мрії ("чистильник чобіт, який став мільйонером"), який тиражувався письменниками, киноиндустрией. Національна ідея як би відповідає на питання про значення буття певної історичної спільності: етноса.
Список літератури курсової "Соціологія молоді" - більше 20 джерел. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКУ - рефлективні поняття для позначення норм і долженствований, регулюючих стандарти соціальної і індивідуальної поведінки, взаємозалежності свобод і відповідальності держави і людини один перед одним. У залежності від статусу особистості виділяють політичні і цивільні права і обов'язки; перші торкаються індивіда як підданої держави, другі - члена цивільного суспільства. Початок вченню про права і обов'язки поклала концепція Арістотеля, для якого обов'язок особистості означає необхідність участі в суспільних (полісних) справах і відповідальність його перед ним, а права виділяються природні. КОНФУЦИЙ (551-479 рр. до н. е.) - великий китайський мислитель. Політичні і етичні переконання Конфуция викладені в книзі "Лунь юй" ( "Бесіди і висловлювання"), складеній його учнями. У II в. до н. е. конфуцианство було визнане в Китаї офіційною ідеологією і стало грати роль державної релігії. Протягом багатьох віків ця книга надавала і впливає помітний чином на світогляд і образ життя китайців. Політичне вчення Конфуция виходить з того, що ідеальне правління державою повинно спиратися на мораль, зокрема, на такі етичні поняття", як "взаємність", "золота середина" і "людинолюбство". Ці поняття складають "правильний шлях".

ЗМІСТ і ФОРМА - традиційні філософські категорії, що використовуються для опису відносин між схемою, способом організації веши і матеріалом, організованим, впорядкованим в дану річ. Платон висунув теорію Ф. як прообразу речі, він вважав, що Ф. речей існують як ідеали цих речей, поза і незалежно від матеріального буття самих речей. Аристотель розробляв інакшу теорію ф.: прагнучи визначити причини виникнення і зміни суті речі, він виділяє матерію як можливість речі бути або не бути, Ф. як ентелехию або внутрішню мету речі і те, що являє собою єдність матерії і Ф. Філософи середніх віків розглядали Ф. як вищий.
Посилання в тексті роботи "Соціологія молоді" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФОРМИ СОЦІАЛЬНІ - форми спільного і індивідуального буття людей, його збереження і оновлення. У плані описовому можна говорити про форми соціального буття, про різні види діяльності і взаємозв'язок соціальних індивідів, про різні способи зв'язку людського досвіду, про різні комбінації людських сил і їх предметні втілення. З позицій сучасної соціальної філософії особливий інтерес представляють форми зв'язку людських зусиль у часі і просторі, форми відтворювання і розвитку людської історії як схеми діяльності людей, що творять своє повсякденне буття. При цьому і самі люди виявляються ланками в ланцюгу соціальних. ТЮРГО Ганни Робер Жак - (10.5.1727, Париж - 20.3.1781, там же), франц. гос. діяч, філософ-просвітник і економіст. Закінчив теологич. ф-т Сорбонни, але відмовився від духовної кар'єри. З 1751 чиновник Паріжського парламенту, в 1761-74 інтендант в Ліможе. На посту ген. контролера фінансів в 1774- 1776 провів ряд антифеод. реформ, к-рі викликали опір привилегиров. станів і після відставки Т. були відмінені. Філос. переконання Т. формувалися під впливом ідей просвітників, з к-рими він співробітничав в "Енциклопедії" Дідро і ДАламбера. Матеріалістіч. і сенсуалистские погляди поєднувалися у Т. з визнанням ролі. Технологія розвитку коммуникативних здібностей вчителя - зумовлює професійну саморазвитие педагога і включає 4 стадії зміни поведінки і О. вчителя (підготовку, усвідомлення, переоцінку, дію); процеси, що відбуваються на кожній стадії (мотивационні, когнитивні, афективні, поведенческие); комплекс методів впливу (традиційні і активні). Психологічно технологія покликана стимулювати педагога до вияву творчої активності, перебудови внутр. системи відносин з учнем з традиційних стереотипизированних на ті, що особово-розвивають. Вона сприяє оптимізації соціально-перцептивной сфери особистості педагога і розвитку оптимальних поведенческих стратегій в.

МАРКЕТИНГ - (від англ. market - ринок, збут) - специфічна форма управління підприємством, фірмою, що передбачає при прийнятті управлінських рішень ретельний облік процесів, що відбуваються на ринку. Мету М.- пізнати, зрозуміти, залучити потенційних покупців, розширити межі ринку; створити умови постійної адаптації виробництва до запитів суспільства, вимог ринку; розробити систему організаційно-технічних заходів щодо вивчення ринку, інтенсифікації збуту, підвищенню конкурентоздатності товарів з метою отримання, прибули. Основні функції М.- вивчення споживчого попиту, ціноутворення, реклама, стимулювання. ПЛАСТИЧНІСТЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ - (англ. plasticity of nervous system) - здібність до адекватних перебудов функціональної організації мозку у відповідь на значущі зміни зовнішніх і внутрішніх чинників. Розрізнюють 2 аспекти цього поняття. 1. Пластичність нервових елементів мозку в ранньому онтогенезе як можливість компенсаторной перебудови їх структури і зв'язків при різних ушкоджуючих взаємодіях, в умовах збагаченої і збідненої середи. Відмічається недоразвитие нервових елементів в різних відділах мозку при функціональної сенсорної депривации і посилений розвиток синаптического апарату в умовах збагаченої середи. Описані. ГИПЕРТЕНЗИЯ - (hypertension) - підвищений кров'яний тиск, тобто перевищення тиску артеріальної крові над нормальним артеріальним тиском, що спостерігається у представників даної вікової групи. Причина розвитку гипертензии може бути невідомою (ессенциальная або первинна артеріальна гипертензия (essential hypertension) або (hyperpiesia)). Також гипертензия може спостерігатися при якому-небудь захворюванні бруньок, в тому числі при звуженні (стенозі) ниркоподібної артерії (ниркоподібна гипертензия (renal hypertension)); захворюваннях ендокринної системи (наприклад, при хворобі Кушинга або. ТВАРИНА: МИСЛЕННЯ - процес відображення психічного зовнішнього світу, властивий вищих хребетною твариною, особливо приматам). Характерний здібністю до активного уловлювання і встановлення зв'язків між предметами на базі узагальнених психічних образів. Реалізовується моторно-сенсорним аналізом, направленим на виявлення загальних ознак різних ситуацій і формування гранично узагальненого образу середовища мешкання, подібного образу світу у людини. Мислення тварин втілюється в нестереотипному підході до рішення складних задач (-> тварина: інтелект), що включає підготовчу фазу, в ході якої створюються умови для.