На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Економічна сутність безробіття ... 5
1.1. Сутність ринку праці ... 5
1.2. Зайнятість населення і причини безробіття ... 10
Розділ 2. Безробіття як соціальний феномен ... 22
2.1. Особливості соціально-трудових відносин при переході до ринку ... 22
2.2. Безробіття як соціально-економічна характеристика ринку праці ... 26
Розділ 3. Аналіз безробіття в Україні в сучасних умовах ... 30
Висновок ... 40
Література ... 42
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Соціологічний аналіз безробіття" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціологічний аналіз безробіття"

Курсова робота "Соціологічний аналіз безробіття" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціологічний аналіз безробіття", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціологічний аналіз безробіття" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціологічний аналіз безробіття" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИХОВАЛЬНА СИСТЕМА - Об единяет комплекс воспитат. ціліше; людей, їх реалізуючий в процесі цілеспрямованої діяльності; відносин, виникаючих між її учасниками; освоєну середу і управленч. діяльність по забезпеченню життєздатності B. з. Створюється для реалізації пед. ціліше і забезпечення розвитку особистості учнів. У пед. теорії і практиці раніше склалося поняття "система виховальної роботи", під до-ой звичайно розуміють комплекс заходів, адекватних поставленій меті. Система воспитат. роботи входить в В. з. як підсистема, що охоплює блок діяльності. У практиці прагнення педагогів досягнути найкращих. РЕАЛЬНА ОСВІТА (від лати. REALIS - дійсний, речовинний) - - тип загальної освіти, в основу якого встановлене засвоєння учнями практично корисних знань. На відміну від класичної освіти, Р.о. не передбачало обов'язкового викладання древніх мов, гл. місце відводилося предметам природно-математичного циклу, вивчалися нові мови, спеціальні дисципліни. Реальні учбові заклади стали розповсюджуватися на початку 18 в., гл.о. в Росії і Німеччині. Одними з перших реальних учбових закладів були Навігацкая школа (Москва, 1701) і Математична і механічна реальна школа (Німеччина, 1706; фундатор цієї школи Х. Землер і запропонував назву "Realschule" - реальна. ПРОПИСИ - учбова допомога для учнів листу; включає зразки прийнятого в общеобразоват. школі написання букв, буквосочетаний, слів, пропозицій. На різних етапах розвитку русявий. школи мінялося значення П. в навчанні. Старінние П. ("написи") при навчанні листу були головним, майже єдності, керівництвом. Зразки письмових знаків в них представляли для дітей непереборну трудність. При складанні таких П. не дотримувався один з осн. принципів навчання - послідовний перехід від легкого до більш важкого: на перше місце ставилися якби. важкі по написанню заголовні букви, прикрашені розчерками. ЧЕРНИЕВСКИЙ Олексій Осипович - [1840, Астрахань, - 14(26). 12 1894, по др даним, 1897, Тбілісі], педагог, діяч нар. освіти в Закавказье Закінчив Шемахинськоє уїздне уч-ще, займався самообразованием В 1857 - 66 служив в поштовому відомстві (станційний доглядач в азерб селищах). У 1866 відкрив одну з перших в краї нар. школу в з Марази Пізніше викладав в Шемахинськом уїздному і (з 1869). Душет-ско-Тианетском нач уч-щах В 1868 пройшов стажування в Тбілісі і отримав вчительське свідчення Виступав зі статтями по пед. проблемам в русявий газ "Кавказ" З 1876 пом директора нар. уч-щ Бакинської губ і Дагестанської обл В.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціологічний аналіз безробіття" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛОСЕВ - Олексій Федорович (1893, Новочеркасськ - 1988, Москва), російський філософ, філолог, історик і теоретик культури, прозаїк. Закінчив Новочеркасськую класичну гімназію із золотою медаллю, потім поступив на історико-філологічний ф-т Московського ун-та, де навчався відразу по двох спеціальностях: класична філологія і філософія. Крім того, дістав математичну і музичну освіту. На початку наукової і літературної діяльності був тісно пов'язаний з найвиднішими представниками російської релігійної філософії - П. А. Флоренським, С. Н. Булгаковим, І. А. Ільіним і інш. Вже в ранніх. БРАНТ - (brant) Себастьян (1457/1458, Страсбург - 1521, там же), німецький письменник, вчений-гуманіст. Син спроможного шинкаря, отримав міру доктора права в Базельськом ун-ті. Користувався популярністю як вчений, обирався деканом, мав багату адвокатську практику. Автор підручника по цивільному праву, видавець древньої юридичної літератури і античних письменників. З 1490 м. займався активною перекладацькою і сочинительской діяльністю, писав історичні і морализаторские поеми. Складав на німецькому і латині вірші, присвячені різним актуальним подіям, ці вірші часто видавалися у вигляді листівок з гравюрами. III Державна дума - 1.11.1907 - 9.6.1912 рр. У III Державну думу було вибрано 422 депутати: октябристов 125; правих октябристов - 11; інтернаціоналістів -90; правих-51; кадетів-53; прогрессистов і мирнообновленцев-39; соціал-демократів-19; трудовиков-13; безпартійних-15; польське коло -11; мусульманська група -8; польсько-литовсько-білоруська група-7. Голови Думи: Н.А. Хомяков (октябрист; 1907-1910); А.І. Гучков (октябрист; 1910-1911); М.В. Родзянко (октябрист;1911-1912). Вибори в III Думу проходили згідно з новим виборчим законом, розробленому головою Ради міністрів П.А. Столипіним. У результаті в Думі.
У вступі курсової "Соціологічний аналіз безробіття" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВІТРАЖ - (франц. vitrage, від лати. vitrum - скло), орнаментальна або сюжетна декоративна композиція (у вікні, дверях, у вигляді самостійного панно) з скла або іншого матеріалу, проникного світло. НайПростіші вітражі існували вже в Древньому Єгипті. Мистецтво створення витражних композицій переживає розквіт в епоху Середньовіччя. У романському мистецтві застосовувалося скло червоного і синього кольорів; шматки, вирізані по контуру зображень, скріплялися свинцевим каркасом (собор в Аугсбурге, Німеччина; вітражі "Пророки", нач. 12 в.). У епоху готики збагачується колірна гамма вітражів, нарівні.

ФРАНЦІЯ - (Французька республіка) - держава в Західній Європі. Столиця - м. Париж. На заході і півночі омивається Атлантичним океаном (Бискайским затокою і протокою Ла-Манш), на півдні - середземним море. Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Монако, Іспанією і Андоррой. Має заморські території в Північній і Південній Америці, ВестІндії, Індійському і Тихому океані і в Антарктиді. Територія - 547 тис. кв. км. Населення - 64,1 млн чол. (2009), в т. ч. понад 90% - французи. Є тенденція до інтенсивного зростання населення за рахунок іммігрантів з мусульманських країн. Віруючі. БЛОХИН Олександр Вікторович - (р. 12.01.1951) Міністр Російської Федерації у справах федерації і національностей в уряді М. М. Касьянова з 05.01.2000 м. По 07.05.2000 м., міністр Російської Федерації у справах федерації, національних і міграційних політики в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м. по 26.07.2002 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Іванове. Освіту отримав в Івановськом енергетичному інституті ім. В. І. Леніна (1974), в аспірантурі Івановського енергетичного інституту (1983). До вступу до інституту в 1967-1968 рр. був робітником на ивановском заводі "Івторфмаш". Після закінчення.
Список літератури курсової "Соціологічний аналіз безробіття" - більше 20 джерел. ЕЛІТА ПОЛІТИЧНА - (фр. elite - краще, добірне) - самостійна, нечисленна, володіюча особливими якостями соціальна група, що має вищий соціальний статус і що бере безпосередню участь в здійсненні рішень, пов'язаних з використанням політичної влади. Термін "еліта" був введений в науковий оборот в кінці XIX в. Ж. Сорелем. Основні положення теорії політичної еліти сформульовані на початку XX в. В. Парето, Г. Моська, Р. Міхельсом. До основних елітарних теорій відносять ціннісну теорію, теорію меритократии, теорію демократичного елитизма (елітарної демократії), теорію плюралізму елит, теорію володарюючої. ТЕОРІЯ ПЛЕБІСЦИТАРНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - (від лати. plebiscitum - рішення народу). Фундатором Т.П.Д. вважається М. Вебер. Плебісцит розглядається їм як джерело легітимність "вождя нації" - харизматичного лідера (див. Харізма), в задачу якого входить забезпечення національної політичної інтеграції і верховний контроль над адміністративною машиною держави. По переконанню Вебера, "лише вибраний безпосередньо народом президент як розділ виконавчої влади, верховний керівник адміністрації, носій прав відкладального вето, розпуску парламенту і організації референдуму, є втіленням справжньої демократії, в якій нація.

МАРКСИЗМ - ідейна течія другої половини 19-20 вв., що традиційно зв'язується з концепцією суспільство- і человековедения, сформульована в роботах Маркса. У своїй еволюції М. подолав ряд разнокачественних етапів і станів. 1) М. ортодоксального глузду, що адаптується різними мислителями до регіональних особливостей і умов (Плеханов, Лабріола і інш.); 2) М. "ревізіоністського" глузду, зберігаючий понятійний лад вчення Маркса і, одночасно, відкидаючий його революционистско-насильний пафос (Каутский, Бернштейн і інш.); 3) М. ленінського типу, що доводить до надто радикальних.
Посилання в тексті роботи "Соціологічний аналіз безробіття" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МУЗЕЙ - (греч. - храм муз) - науково-дослідна або науково-просвітницька установа, що здійснює комплектування, зберігання, вивчення і популяризацію пам'ятників природної історії, матеріальної або духовної культури. Прообразами музеїв були збори мистецтва в термах Древнього Рима і європейських церквах і монастирях. Систематичне колекціонування почалося в епоху Відродження. Тоді і з'явилися перші музеї-галереї: Уффици (Флоренція), Лувр (Франція), Прадо (Іспанія). Формування основних європейських музеїв завершилося в XIX віці, коли вони відкрилися для широкої публіки. Це передусім Мюнхенська пинакотека. СЕН-ВИКТОРСКАЯ ШКОЛА - философско-теологическая школа, що існувала в Сен-Викторском монастирі в Парижі в 12 в. Заснована Гильомом з Шампо (ок. 1069 - 1121). Викторианци спиралися на містичні традиції Августіна, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Бернара Клервоського, але в протилежність останньому, що відкидало науку як пізнання світу і схоластику як пізнання бога, вважали, що і схоластика, і вільні мистецтва, і наука володіють пізнавальною цінністю, але придбавають значення і мету виключно в містичному збагненні бога. Представники С. ш. - Гуго, Рішар, Годфрі і Вальтер Сен-Викторские. Гуго Сен-Викторский прагнув поєднувати містику з. ЗАДАЧА - (проблема) (від греч. problema - задача). 1. У широко поширеному значенні 3. - питання, відповідь на який представляє практичний або теоретичний інтерес. 2. У психології 3. - мета діяльності, дана в певних умовах і що вимагає для свого досягнення використання адекватних цим умовам коштів. Пошук, мобілізація і застосування цих коштів (способів, дій, операцій) складають процес рішення задачі. У залежності від характеру кінцевої мети розрізнюють 3. практичні і теоретичні. Практичні 3. направлені на безпосереднє перетворення дійсності, теоретичні - на пізнання її. У реальній людській діяльності.

УГРУПОВАННЯ - структура логіки. У психологію це поняття ввів в 1937 р. Ж. Піаже як одне з основних понять своєї концепції інтелекту операциональной. Угруповання вважається зв'язуючою ланкою між логічними і психологічними структурами. У формально-логічному плані угруповання - це закрита, оборотна система, де всі операції підкоряються п'яти формальним критеріям: 1) комбинативность: АВ = З; 2) оборотність: З - В = А; 3) асоціативність: (АВ) З = А (ВР); 4) загальна операція ідентичності: А - А = 0; 5) тавтологія, або спеціальна ідентичність: АА = А. Формамі угруповання є такі логічні операції, як включення. УСКЛАДНЕННЯ ГІПНОЗУ - En.: Sequalae of hypnosis Фахівці іноді описують негативні наслідки гіпнотичних сеансів: мігрені, головні болі, запаморочення, нудоту, тугу, різні види напруження... Такі вияви часто виникають після естрадних гіпнотичних сеансів (Laurence & Perry, 1988). Наш досвід показує, що ці феномени з'являються частіше за все тоді, коли під час сеансу мало місце примушення. Пряме навіювання не здібно примусити пацієнта під гіпнозом робити все що бажано, але у нас є основи думати, що деякі навіювання створюють умови для душевного конфлікту. Зокрема, постгипнотическое навіювання здібно. Зуклопентіксол - (Клопентиксол, Zuclopentixol) - нейролептик, впливає на систему дофаминергических медіаторів переважно в області базальних ганглиев і лимбической системи мозку. Володіє вираженою антипсихотическим і седативним дією. Зуклопентиксол показаний до застосування при лікуванні гострих, протрагированних і хронічних психозів різної етіології, що виявляються маренням, обманом сприйняття, порушеннями поведінки (викликаними ворожістю, агресивністю, ажитацией). Препарат ефективний також при лікуванні маніакального збудження і експансивних видів марення. Він використовується, крім того, при лікуванні. ФОРТУНАТОВ - Григорій Олексійович (1880-1972) - російський психолог, фахівець в області педологии, дитячій психології, психології емоцій. Канд. психологічних наук, професор. Належав до старшого покоління вітчизняних психологів, яке в перші послеоктябрьские роки приступило до будівництва психологічної науки на марксистській основі. Закінчивши в 1916 р. Московський ун-т по спеціальності психологія, Ф. вів викладацьку діяльність на педагогічному факультеті 2-го МГУ. З 1930 р. - доцент, а надалі професор кафедри педологии Московського обласного педагогічного ин-та. У 1936 р. (після гоніння на.