На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Проблеми соціалізації в сучасних соціологічних теоріях ... 5
Розділ 2. Соціалізація особистості як соціологічна проблема ... 10
2.1. Поняття особистості ... 10
2.2. Поняття соціалізація особи ... 12
2.3. Фактори і механізми соціалізації особи ... 16
2.4. Зміст основних етапів і стадій процесу соціалізації ... 21
Розділ 3. Політична соціалізація особи ... 26
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Соціалізація особистості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціалізація особистості"

Курсова робота "Соціалізація особистості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціалізація особистості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціалізація особистості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціалізація особистості" і призначений виключно для пошукових систем.

ХАКАСИЯ - Республіка Хакасия, входить в Рос Федерацію Пл 61,9 тис. км2 Нас 566,8 тис. чел (1989). Столиця - Абакан. У 1989 на 1000 чел населення у віці 15 лет.н. старше доводилося 787 чел з висш. і ср. (повним і неповним). освітою (в 1979 - 676 чел). У галузях економіки було зайнято ївши 35,8 тис. фахівців, в т.ч. ївши 7,6 тис. з вищим і ївши 27,1 тис. зі ср. спец. утворенням Школи на терр X з'явилися в 60-х гг 19 в В 1864 було відкрито міністерське нач уч-ще в з Усть-Абакан (нині Абакан), в 1866 - в Беє, в 1869 - в Аськизе В 80-х гг сталі створюватися приходські школи Таштапська, Усть-Есинская. ІНСТРУКТАЖ - (від франц. instruire - навчати, наставляти), вигляд пояснення і пред'явлення завдання викладачем. Включає елементи бесіди, показ прийомів роботи, порядку дій, демонстрацію предметів труда, технол. процесів, а також продуктів труда (готових виробів, деталей), наочних посібників і інш. Методіка И. залежить від типу і форми навчання. За змістом звичайно поділяється на ввідний, поточний і заключного. Вводний И. має на меті ознайомити учнів із змістом майбутньої роботи і коштами її виконання (обладнанням, інструментом, пристосуваннями і т. п.); пояснити і показати техн. документацію і вимоги. ВЛАСТИВОСТІ ІСТИННОГО ЕТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ. - Для утворення істинного етичного характеру потрібно гармонія доброчесності. Етичний характер є характер гармонійний. Саме поняття характеру передбачає РІШУЧІСТЬ І НАПОЛЕГЛИВІСТЬ. Разом з тим, характеру повинні бути одночасно властиві м'якість і еластичність. У іншому випадку характер може стати негнучким і жорстоким. Етичному характеру повинні бути властиві ВІДВЕРТІСТЬ І ПРЯМОТА. Людині з етичним характером немає необхідності "крастися по життю", така людина не стане займатися підступами і інтригами. Інакше його характер знайде якості лукавість і лицемерности. Етичний характер. ТКАЧЕНКО Євген Вікторович - (р. 21.3. 1935, Омськ), діяч освіти, педагог, вчений-хімік, акад. РАО (1993), дер хим. наук (1983), проф. (1984). Закінчив (1958). Уральський политехн. ин-т в Свердловське; згодом вів пед. і н.-і, роботу там же і (з 1964). в Уральському ун-ті. Автор трудів і винаходів в області направленого твер-дофазного синтезу неорганич. матеріалів. У 1985 - 92 ректор Свердловського инж. ин-та. Під керівництвом Т. розроблена і впроваджена модель безперервної інженерно-педагогічної освіти із зв'язаними уч. планами нач. і ср. ПТУ, індустріально-педагогічних учбових закладів, проф. ліцеїв, коледжів, а також.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціалізація особистості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ШАМИЛЬ - (1798-1871) - релігійний і політичний вождь кавказьких горців, имам (розділ) релігійної секти мюридов, у якої боротьба за незалежність черпала свої основи в магометанинові вірі. Його батько - аварский уздень, а мати - дочка аварского бека. Скарбниць Мулла (Газі Мухамед) проповідник мюридизма, перший имам Чечні я Дагестану став його іншому і наставником. Ш., за своїм часом досить освічений, будучи зразком горского мужності, відрізнявся релігійним фанатизмом і вів життя невимогливого аскета. З початком священної війни проти російської держави він став помічником Казі Мулли, а коли останній був убитий в. Романів - Микола Миколайович - великий князь (рід. в 1856 р.). - Закінчив військову академію в 1876 р. Брав участь офіцером в російсько-турецькій війні. У період від 1895 до 1905 р. був генералом-інспектором кавалерії. У 1905 р. був призначений головнокомандуючим військами гвардії і Петербургського військового округу. По своїх політичних переконаннях Микола Миколайович - крайній реакціонер-чорносотенець. Негайно після оголошення війни 1914 р. Микола Миколайович призначається верховним головнокомандуючим. 23 серпня 1915 р. Микола II змістив Миколу Миколайовича з посади головнокомандуючого і зайняв цей пост. МИХАЙЛІВСЬКИЙ - Микола Костянтинович (1842, Мещовськ Калужської губ. - 1904, Санкт-Петербург), російський критик, публіцист. Народився в дворянській сім'ї. Вчився в Сурмою ин-ті, але через участь в студентських хвилюваннях не отримав диплома про його закінчення. Першою публікацією була присвячена жіночому питанню стаття "Софья Миколаївна Беловодова" (1860). У 1868 м. почав регулярно співробітничати з журналом "Вітчизняні записки" Н. А. Некрасова. У статті "Що таке прогрес?" (1869) Михайлівський уперше виразно сформулював основні положення "суб'єктивної соціології" -.
У вступі курсової "Соціалізація особистості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ярополк Ізяславович (князь, син Ізяслава Ярославича) - Ярополк Ізяславович - князь, син Ізяслава Ярославича. Після Святославичей Ярополк, що вигнав був посаджений батьком в Вишгороде (в 1078 р.), який до Володимира Мономаха залишався в потомстві Ярополка. У тому ж 1078 р. Ярополк брав участь разом з батьком і іншими Ярославичамі в поході проти Святославичей (Олега і Бориса), в нападі на Чернігів і в битві на Нежатіне Ниві (3 жовтня 1078 р.), в якій пас його батько Ізяслав. Дядьком своїм, Всеволодом Ярославичем, Ярополк був посаджений на стіл в Владимире-Волинском, до якого було додане місто Турів, але в 1084 р. був вигнаний звідти.

КУРГАН - округлий або довгастий насип над захороненнями. Найбільш ранні К. вивчені в майкопской культурі Кавказу в III тис. до н.е., потім в южнорус. степах (древнеямная культура). Курганний насип, видимо, є залишками складних споруд типу пірамід Єгипту. Великі похоронні споруди на території нашої країни з'явилися більше за 5 тис. років тому, т. майже одночасне з єгипетськими пірамідами. Ці споруди, що будувалися з дерева і грунту, раніше і нагадували на зовнішній вигляд піраміди. Дерево зотліло, грунт обсипався, і від монументальних споруд залишився лише насип діаметром 20 м або більш. К. не менш. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - поняття, що характеризує багатоманітний соціально-історичний досвід тієї або інакшої спільності людей, що впливає на формування цінностей і політичної поведінки соціальних груп і окремих індивідів. Уперше термін "П. К." був вжитий ньому. філософом епохи Освіти І. Гердером, але в сучасному значенні поняття "П. К." було введене в політологію і розроблене англ, вченим Г. Алмондом. Він відповідав на питання: чому політичні системи із зовні однаковими політичними інститутами функціонують з різною результативністю? Образно говорячи, введене в 50-е рр. нове поняття дозволило перейти від.
Список літератури курсової "Соціалізація особистості" - більше 20 джерел. ПОПУЛІЗМ - (фр. populisme, від лати. populus - народ) - ідеологічно-спекулятивна орієнтація суб'єктів політики на політичні ідеї широкої маси, що випробовують незадоволення своїм життям. Популізм як феномен отримав востребованность в промисловому суспільстві серед тієї частини населення, яка була "проміжною" між буржуа і пролетарями. До носіїв ідей популизма можна віднести селян, фермерів, дрібну буржуазію, частину пролетаріату, люмпенів і т. д. Політика популизма отримує розвиток і запитається в епоху соціальних криз. Наприклад, в Росії популистами вважають народників XIX в. У США перша партія. ГУМОРИСТИ - певний пласт діячів, працюючих на терені масової культури і всіляких аспектів людського життя, що займаються висміюванням. У будь-якій державі, будь-якій країні світу є такі люди, і вони займаються іронізуванням над дрібними людськими вадами, виставляючи в смішному їх вигляді (т. н. "сатира"), або просто видаючи масовому споживачу деякі смішні історії ("гумор"). Однак в деяких державах, в т. ч. і в Російській Федерації гумор стає одним з інструментів маніпуляції громадською думкою і геноциду. Так відбувається тому, що російської сатири і гумору немає. І не.

"АНТИ-ДЮРИНГ" - назва, під крим увійшла в історію книга Ф. Енгельса "Переворот в науці, зроблений паном Євгеном Дюрінгом", уперше виданий отд. книгою в 1878. Піддавши критиці мелкобурж. еклектич. погляди ньому. філософа Дюрінга, Ф. Енгельс дав в цій книзі всебічний виклад 3 сост. частин марксизму: диалектич. і історії. матеріалізму, политич. економії і теорії науч. комунізму. Важливе місце в "А.-Д." займають питання релігії і атеїзму. У книзі дане классич. визначення суті релігії: ".. всякая. релігія є не чим інакшим, як фантастичним відображенням в головах людей тих зовнішніх сил, які.
Посилання в тексті роботи "Соціалізація особистості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЦЗЮНЬ ЦЗИ - (кит. - благородний чоловік, довершений чоловік; початкове значення - "дитя правителя") - поняття китайської філософії, норматив конфуцианской особистості, уперше представлений в "Лунь юе", носій сукупності конфуцианских доброчесності. Синоніми - "велика людина" (так жень), "гуманна людина" (жень жень, див. Жень). Протиставляється "нікчемній людині", "маленькій людині" (сяо жень), втіленню егоїстичного прагматизму, не здатній вийти за рамки своєї практичної спеціалізації ("орудийности" - ци), подолати духовно-етичну. ДЕМІУРГ - (греч. demiurgos - такий, що виготовляє речі, працівник, творець) - у древніх греків - вільний ремісник; в древньогрецький міфології - Бог, що створює мир не з "нічого" (як в іудаїзмі і християнстві), а з хаосу, існуючого віково; у гностиків - творець матеріального світу з його злом і греховностью; в ідеалістичній філософії - свідомість, дух, ідеальна першооснова, що творить мир; в релігійних уявленнях - Бог як "творець світу". У філософський лексикон термін Д. введений Платоном. Д. у нього це "батько і творець Всесвіту" з совечной йому матерії. Матерія і прототип не залежать від Д. К тому ж. ВІБРАЦІЙНИЙ ХВОРОБА - професійне захворювання, виникаюче при тривалому впливі вібрації. Шкідлива дія вібрації на організм залежить від її інтенсивності, тривалості безперервного контакту протягом робочої зміни і індивідуальної чутливості. Посилюють дію вібрації високі рівні шуму, охолоджування, вимушене положення тіла, мишечное напруження. Особливо чутливі до впливу вібрації нервова і кісткова тканина. Вібраційний хвороба відрізняється великою різноманітністю симптомів, що залежать від місця додатку вібрації і від ряду супутніх виробничих чинників. Вібраційний хвороба, викликана впливом вібрації при роботі ручними.

Артеріїт скроневий - Син.: Артеріїт гигантоклеточний. Артеріїт гранулематозний. Артеріїт краниальний. Синдром Хортона-Богата-Брауна. Захворювання хронічне, приблизно ревматичне, що виявляється звичайно у осіб старше за 50 років односторонньої, тупої, що ниє, що іноді набуває пульсуючого, нестерпного характеру і що не піддається дії аналгетиков і барбитуратов головним болем. Біль має характер, локалізується звичайно в скроневій або в скронево-потиличній області. Може супроводитися миалгией, артралгией, лихоманкою. Цефалгии продовжуються практично безперервно протягом декількох тижнів, а іноді і декількох. ЕКСПЕРИМЕНТ - (в психології) (від лати. experimentum - проба, досвід) - один з основних (нарівні з спостереженням) методів наукового пізнання взагалі, психологічного дослідження зокрема. Відрізняється від спостереження активним втручанням в ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання однієї або декількома змінними (чинниками) і реєстрацію супутніх змін в поведінці об'єкта, що вивчається. Правильно поставлений Е. дозволяє перевіряти гіпотези про причинно-слідчі відносини, не обмежуючись констатацією зв'язку (кореляції) між змінними. Розділяють традиційні і факторні плани проведення Е. Прі. МЕРЕЖА ПЕТРИ - математична модель дискретних систем з паралельно функціонуючими і асинхронно взаємодіючими компонентами. Запропонована німецьким вченим К. Петрі на початку 60-хгг. Графічно С. П. являє собою двухдольний орієнтовану мультиграф з вершинами двох типів: переходами (що моделюють події в дискретній системі) і позиціями (моделюючими предусловия виконання події і постусловия, виникаючі після події). Позиції графічно означаються кружальцями, переходи - рисками. Направлене ребро може зв'язувати тільки позицію і перехід. Крім того, задається початкова розмітка позицій: кожною з них зіставляється одне з. Гомосексуалізм - (від греч. homoios "однаковий") - протиприродний статевий потяг індивіда до облич однієї з ним підлоги. Типова реакція - неприйняття, засудження, навіть жах. Звикши під час подорожі кожний день бачити Габрокома, Корімб полюбив його пристрасною любов'ю, а постійне спілкування все більше його розпалювало (Ксенофонт Ефесський, Повість об Габрокоме і антиі). Щокроку зустрічаєш тут ту протиприродну любов між людьми однієї підлоги, яку проповідував Сократ... Часто в історії ми знаходимо приклади цієї дивної і неохайної пристрасті, якою вдавався Цезар, яка була широко поширена серед римлян і.