На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей соціалізації дитини в умовах багатодітної сім'ї ... 5
1.1. Поняття соціалізації ... 5
1.2. Сім'я як середовище соціалізації дитини ... 8
1.3. Виховання дітей в багатодітній сім'ї ... 16
Розділ 2. Аналіз особливостей соціалізації дитини в умовах багатодітної сім'ї ... 24
2.1. Особливості соціалізації дитини в сім'ї ... 24
2.2. Специфіка соціалізації дітей в багатодітних сім'ях ... 34
Висновки ... 43
Література ... 46

Для придбання курсової роботи "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї"

Курсова робота "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" і призначений виключно для пошукових систем.

КАМБОДЖА - гос-у в Південно-Вост. Азії, на Ю. п-ова Індокитай. Пл. 181 тис. км2. Нас. ок. 8,4 млн. чол. (1989, оцінка). Офіц. яз. - кхмерский. Столиця - Пномпень. До сірок. 19 в. на терр. К. при пагодах існували нач. школи, в к-рих хлопчики з 8 років навчалися буддійській релігії, читанню, листу і рахунку. З встановленням панування франц. колонізаторів в сірок. 19 в. були відкриті світські (навчання побудоване по франц. зразку), т. н. франко-кхмерские, школи з викладанням на франц. мові (перша в 1867). Школи при пагодах продовжували існувати. Вони зіграли покладе. роль в справі збереження нац. кхмерского. АНАЛІЗ - (від греч. analysis - розкладання, розчленування), вивчення кожного елемента або сторони явища як частин цілого, розчленування предмета, що вивчається або явища на складові елементи, виділення в ньому отд. сторін. А. існує в двох формах: практич. дії і мислительной операції. Термін "А."часто служить синонімом дослідження взагалі. У індивідуальному розвитку людини А. спочатку здійснюється в конкретних практич. діях. Напр., форма предмета вичленяется дитиною як отд. властивість спочатку тільки через маніпулювання предметами і лише потім - за допомогою зору. А. проходить. ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА - одна з приватних сучасних риторичних дисциплін (див. риторика), теорія ефективної мовної комунікації в сфері педагогічного спілкування, а також практика її оптимізації. Педагогіка - одна з сфер так званої "підвищеної мовної відповідальності", в яких важливість особливостей мовної поведінки людини (вчителя), наслідку його уміння (або невміння) володіти словом важко переоцінити. За рубежем П. р. виникає у другій половині XX в., складається як особлива дисципліна до 70-м рр. наших сторіччя. Області теорії і практики, що відносяться до П. р., можуть мати різні назви -. ФЕНЕЛОН Франсуа де Саліньяк де ла Марнотратник - (681651, замок Фенелон, Перігор, - 71 1715, Камбре), франц письменник, ре ліг діяч і педагог Чл Франц академії (1693), архієпіскоп Камбре (1695). Закінчив духовну семінарію в Парижі (1675). У 1678 - 88 був одним з керівників пансіону для дівчинок-протестанток, що звертаються в католицтво, з 1689 вихователь герцога Бургундського В 1695 за критику правління Людовіка XIV засланець в свою єпархію Камбре В творах "Трактат про виховання дівчат" (1687, русявий пер 1763), "Байки" (1718, русявий пер 1768), "Діалоги мертвих" (1712, русявий пер 1768), "Пригоди.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Сармати (савромати) - об'єднання скотоводческих племен индоиранского походження (на "древнеиранском саоромант" - "той, хто носить меч"). Населяли в древності степу від ріки Дон до Пріуралья. У IV- III віках до н.е. межували зі скіфами по Дону. Будучи раннеклассовим кочовим суспільством, мали високий військовий потенціал, що забезпечував ним перевагу в зіткненнях з противниками. Серед сарматских племен, що сформувалися в донських і поволжских степах, відомі роксолани (ревксинали), язиги, аорси. У II віці до н.е. почався їх інтенсивний рух на Північний Кавказ і в Північне Причорномор'я. У першому. Інфекційні хвороби - Інфекційні хвороби (disease, infectious), одна з гл. причин порушення нормальної життєдіяльності людського організму. У нач. 19 в. набули поширення уявлення, згідно крим І.б. викликаються миазмами, тобто отруйним випаровуванням, що виділяється нечистотою. Це привело до орг-ции кампаній з метою поліпшити здоров'я населення, обеспечиваяснабжение чистою водою і впровадження дренажних систем. У рез-ті цього в Англії був ухвалений закон про суспільств, здоров'я, розроблений Едвіном Чедвіком (1848) в тому ж році, коли лондонський лікар Джон Сноу довів, що холера розповсюджується при вживанні брудної. Погожев Олександр Васильович - Погожев (Олександр Васильович) - сучасний лікар-письменник. Народився в 1853 р. Освіту отримав у 2-й московській гімназії і на медичному факультеті Московського університету. У 1879 р. приступив, під керівництвом професора Ерісмана, до дослідження фабрик і заводів Московської губернії. У 1881 р. самостійно досліджував цегельно-гончарне виробництво, в 1882 - 1884 рр. описав санітарний стан фабрично-заводської промисловості в повітах: Верейском, Можайськом, Рузськом, Волоколамськом, Звенігородськом, Дмітровськом і Богородськом. У складеній під редакцією професора Ерісмана.
У вступі курсової "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШМЕЛЕВ Олександр Іванович - (дон.) - рід. 2 вересня 1895 року ст. Нижне-Чирской; полковник. По закінченні середньої школи прийнятий в Новочеркасськоє козаче училище і в 1916 році з чином прапорщика вийшов на фронтову службу в 12 Дон. каз. полк. З фронту Першої Світової війни Ш. повернувся на Дон сотником, нагороджений багатьма орденами, в тому числі орденом св. Володимира 4 ст. і св. Ганна 4 ст. Коли ж в березні 1918 р. почався повсюдний опір Козаків красногвардейскому засиллю ленінців, він взяв в ньому діяльну участь і завдяки особистим бойовим якостям зграя швидко просуватися в чинах. У лютому 1919 г Ш. призначений.

Фролов Микола Григорійович - Фролов (Микола Григорійович, 1812 - 1855) - географ; в 1819 р. був прийнятий в пажеский корпус, звідки в 1830 р. випущений прапорщиком в лейб-гвардії Семеновський полк; в 1834 році, відчуваючи потяг до наукових занять, вийшов у відставку і відправився в Дерптський університет, а звідти в Німеччину. Відвідавши декілька університетів, Ф. в 1837 р. слухав курси історії, філософії і природно-історичних наук в Берліні. У цей час біля нього і його дружини групувався гурток молодих росіян, що вчилися в Берліні: Грановский, Тургенев, Бакунін і інш. Захоплюючі лекції географа Ріттера мали. НОВГОРОДЦЕВ Павло Іванович - (1866 - 1924) - видатний русявий. філософ, правознавець, історик права, один з найбільш видних представників русявий. лібералізму. Н. народився в 1866 р. в Бахмуте (нині м. Артемовськ), після закінчення Московського ун-та декілька років провів за межею, де остаточно сформувалися його погляди. Повернувшись на батьківщину, Н. в 1897 р. захистив дисертацію "Історична школа юристів" і отримав міру магістра держави і права, а через п'ять років йому була присуджена міра доктора держави і права за дисертацію "Кант і Гегель в їх вченнях про державу і право". Наукової і педагогічної.
Список літератури курсової "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" - більше 20 джерел. ДЕМОКРАТІЯ - (гр. demokratia demos народ kratos влада) - народовладдя. Понятіє Д. є одним з самих багатозначних в теорії політичної науки. Под Д. розуміється: 1) форма, різновид організації держави, коли владою володіє не одне обличчя, а всі громадяни, що користуються рівними правами на управління державою. У цьому значенні поняття "Д." використовується для характеристики типу держави, політичної системи суспільства; 2) форма пристрою будь-якої організації, заснованої на рівноправності її членів, періодичній виборності і звітності органів управління, прийняття рішень в них за принципом більшості. Виходячи з цього. Республіка - (від лати. res - справа і publicus - суспільний; respublica - букв, суспільна справа) - форма держави, заснована на принципі народовладдя. ВР., на відміну від монархії (див. Монархія), відсутня спадкова влада і існують виборні представницькі органи. У сучасному світі Р. розділяються на три вигляду. Президентські, де президент одночасно є главою держави і очолює уряд. Як правило, він обирається всіма громадянами незалежно від парламенту. У президентської Р. президент, призначені ним міністри не несуть політичної відповідальності перед Парламентом і не можуть бути відправлені ним.

ХРЕСТОВІ ПОХОДИ - захватнич. походи зап. феодалів в 11 - 13 вв., що проходили під прикриттям религ. лозунгів (звільнення "гробу господня" і "святої землі" - Палестіни -из-під власті "невірних", "захист католицизму" і т. д.). Ідейн. натхненником і безпосереднім організатором К. п. виступило папство, що прагнуло для зміцнення і розширення впливу католич. церкви розпалити религ. фанатизм, добитися підкорення Риму правосл. церкв. У К. п. на Схід взяли участь представники різних класів феод. суспільства, що переслідували при цьому неоднакові цілі. Дрібне рицарство відкрито.
Посилання в тексті роботи "Соціалізація дитини в умовах багатодітної сім'ї" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОППЕР Карл Раймунд (р. 1902) - англ. філософ, логік і соціолог. Свою філософську концепцію - критичний раціоналізм - побудував в противагу логічному позитивізму, хоч і випробував вплив останнього. Замість принципу верифікації (Верифицируемости принцип) П. висунув принцип фальсифікації, відмовився від вузького емпіризму і индуктивизма логічних позитивістів, замінивши їх принципами органічного зв'язку теоретичного і емпіричного рівнів знання, твердженням, що будь-яке наукове знання носить лише гіпотетичний характер, схильне до помилок. Для обгрунтування своєї логико-методологічної концепції П. використовує загальні ідеї. ГОРИЗОНТ - поняття в феноменології Гуссерля, вказуюче перцептуальную грань будь-якого предмета, що сприймається в залежності від жвавих, интенций, що змінюються свідомості. Гуссерль розрізнює зовнішній і внутрішній Г. Внутренній Г посилає до сприйняття одного безпосередньо даного предмета, а зовнішній вказує на зв'язок з супутніми предметами. Зовнішній і внутрішній Г. необхідно перетинаються. Свідомість "творить" мир, конституює предметности.. Соответственно необхідним фазам конституювання предметів, його супроводить нетематизируемий жвавий горизонт створюючих навколо нього сферу належних йому самому потенцій. НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ - складна сукупність соціальних, політичних, економічних, етичних, естетичних, філософських, релігійних і інш. поглядів і переконань, що характеризують певний рівень духовного розвитку нації. Н.с. є продуктом тривалого історичного розвитку етнічної спільності. Центральним компонентом Н. з. є національна самосвідомість. У структуру Н. з. крім національної самосвідомості входять і інші елементи (наприклад, усвідомлення нацією необхідності своєї єдності, а також цілісності і згуртованості нації в ім'я реалізації національних інтересів; розуміння необхідності забезпечення добросусідських відносин.

Теорія соціальної ідентифікації - Основний постулат цієї теорії свідчить, що розділяючи людей на категорії, ми виробляємо концепції консолідованої групи і інших ("вони" - група). Це приводить до соціального порівняння з іншими, і, внаслідок нашої потреби створювати позитивне враження про себе, до неминучого розвитку соціального суперництва. Воно швидше уявне, чим реальне, оскільки ми рідко суперничаємо за одні і ті ж ресурси. При вивченні груп було встановлено, що люди швидко починають вважати себе "краще за інших" внаслідок однієї лише приналежності до даної групи. Така оцінка допомагає людині вважати свою. Особистості дисоціація - (лати. dissociatio- роз'єднання, розділення) - порушення цілісної структури особистості, її фрагментація на відносно незалежні і одночасно або в якійсь послідовності функціонуючі підсистеми внаслідок розпаду інтегруючих особистість чинників. У самому загальному вигляді розлад виявляється внутрішньою неузгодженістю або навіть суперечністю (співіснуванням полярних спонук, мотивів, інтересів, цінностей) і непослідовністю поведінки. Прикладами вияву розладу в його крайній мірі можуть служити такі клінічні феномени, як амбивалентность спонук і емоцій, двійчастий потік абсолютно різних думок і. ВЗАЄМОДІЯ - сукупність процесів впливу різних об'єктів один на одну, їх взаємообумовленість і зміна стану або взаимопереход, а також породження одним об'єктом інш. Властивості об'єкта можуть виявитися і бути пізнаними тільки у В. з інш. об'єктами. В. виступає як інтегруючий чинник, за допомогою якого відбувається об'єднання частин в певний тип цілісності - структуру. В. носить об'єктивний і універсальний характер. Ним охоплені всі форми буття і форми їх відображення. Взаємодіяти можуть тільки матеріальні системи. Цепь В. не має ні початку, ні кінця. Іменно В. визначає відносини причини і слідства. В. Схема - ( греч. shema - зовнішній вигляд, образ, форма) - 1. план, проект, програма, рамки переважно пізнавальної (когнитивной) діяльності. Часто вживають термін "когнитивная схема", яким означається алгоритм розв'язання якоїсь проблеми або структура, відповідно до якої враження, представлення, думки, дії об'єднуються в деяку цілісну структуру. Звичайно мається на увазі, що когнитивні схеми функціонують имплицитно, автоматично і без того, щоб індивід прикладав при цьому якісь зусилля (наприклад, це "автоматичне мислення"). Як правило, суб'єктивно рішення, засновані на когнитивних схемах.