Соціальні стереотипи в рекламі

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження соціальних стереотипів в рекламі.....5
1.1. Стереотипи і стереотипізація: основні методологічні підходи.....5
1.2. Стереотип: поняття, види, рівні, класи.....10
1.3. Гендерні стереотипи у світлі теорії стереотипізації.....17
Розділ 2. Особливості соціальних стереотипів у рекламі.....27
2.1. Образ жінки у телерекламі.....27
2.2. Недовільна увага як один із комунікативних засобів створення рекламного стереотипу.....36
2.3. Активізація стереотипів як один із способів маніпулювання свідомістю.....51
Висновки.....56
Список літератури.....59

Для придбання курсової роботи "Соціальні стереотипи в рекламі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальні стереотипи в рекламі"

Курсова робота "Соціальні стереотипи в рекламі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальні стереотипи в рекламі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальні стереотипи в рекламі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальні стереотипи в рекламі" і призначений виключно для пошукових систем.

ДИДРО Дені - (5.10.1713, Лангр, нині в деп. Верхня Марна, - 31.7.1784, Париж), франц. філософ, просвітник, письменник. Вчився в єзуїтському коллеже в Лангре, потім закінчив коллеж дАркур в Парижі. У 1732 отримав звання магістра позов-в. Перші филос. соч. Д. (в т. ч. і "Філософські думки" - "Les pensees philosophiques", 1746, спалені в тому ж році за рішенням франц. парламенту) містили критику християнської релігії і церкви в дусі деизма. Соч. після 1749 написані Д. з позицій матеріалізму і атеїзму. У цьому ж році за поширення "небезпечних думок" був арештований. По виході з. СИТИН Іван Дмитрович - [24.1(5.2). 1851, з. Гнездниково Костромської губ., - 24.11.1934, Москва], видавець-просвітник. Свою діяльність початків в книжковій лавці П. Н. Шарапова. У 1876 відкрив літографію для друкування лубкових картинок. У 1883 організував видавничу фірму, почав працювати з В. Г. Чертковим і Л. Н. Толстим для изд-ва "Посередник", що випускав доступні для народу книги. У 90-х рр. став найбільшим книговидавець, випускав худож., науч.-популярні і прикладні книги, к-рі відрізнялися високим рівнем полиграф, виконання і були гранично дешеві. Найважливішим напрямом діяльності С. було видання. БЕЛЬКАНТО - Красивий спів   До XVIII віку красивий кантиленное спів називався бельканто. Пізніше, бельканто стало називатися красивий спів по законах природи. Це поняття набагато складніше. Але небагато історії. У XVIII віці загострили всі спори з питань техніки класичного співу. Управління співаками з боку музикантів завело вокалістів в тупик. Хвильові побудови з нелогічними прикрасами здавалися співакам насильними. Першим реформатором вокальних побудов став Глюк, за ним пішли інші. Але конфлікт з композиторами був дуже серйозним і співаки театрів: примадонни і прем'єри, - вирилися на свободу. Їх. ПРИНЦИПИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - основні положення пед. технології, що визначають успішність здійснення пед. взаємодії: облік рівня вихованості дітей і підлітків (пред'явлення тільки таких вимог, к-рі адекватні рівню етичних знань і поведінки вихованців); орієнтація на відносини дитини до навколишнього світу (тільки відношення вихованця до того або інакшого явища визначає міра моральності або аморальність дій, що здійснюються ним ); принцип міри (будь-який вплив на вихованця або взаємодію з ним ефективно тільки тоді, коли додержана міра в емоціях, різноманітності пед, що використовуються. коштів, форм і методів); принцип.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальні стереотипи в рекламі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Вітте Сергій Юльевич - (1849-1915). Граф, російський державний діяч. Початків свою службову діяльність начальником служби руху одеської гілки Південно-Західних залізниць. У 1879 р. працював в Петербурге, як начальник відділення експлоатации в правлінні Південно-Західних залізниць. У 1888 р. був призначений директором департаменту залізничних справ і головою тарифного комітету, а в 1892 р. став керуючим міністерством шляхів повідомлення. У кінці того ж року Вітте був призначений на пост міністра фінансів, який він займав 11 років. На цьому посту він і зробив славнозвісну реформу - перехід до золотого. Лисиці - і тепер зустрічаються в Палестіне; нерідко знаходять їх нори (Мат. 8:20) в розвалині (Плач. 5:1в). У північній частині країни мешкає сірійська лисиця, а в південній єгипетська; остання менше, ніж перша, і більш темного кольору. Хитрість лисиці увійшла в прислів'я вже під час пророка Ієзекиїля (Ієз. 13:4). Єврейське слово "шуал", тобто лисиця, в деяких місцях, ймовірно, означає родинного їй шакала, вельми звичайного звіра в Палестіне, виючого ночами, що спустошує городи, виноградники і т.д. і що розкрадає пташині двори. Лисиці, звичайно, живуть парами, шакали ж бродять всюди великими. Аськвіт Герберт Генрі, 1-й граф Оксфорд і Аськвіт - Аськвіт Герберт Генрі, 1-й граф Оксфорд і Аськвіт (Asquith, Herbert Henry, 1st Earl of Oxford and Asquith) (1852-1928), англ. гос. діяч, прем'єр-мін, від Ліберальної партії (1908-16). У 1892 р. - мін. внутр. справ, в 1905 р. - мін. фінансів в пр-ве Кемпбел-ла-Баннермана. При ньому були прийняті три збалансованих бюджети, причому третій передбачав виплати пенсій по старості. А. підтримував і інш. важливі соціальні законодавчі пропозиції, напр, скасування потогінної системи на підприємствах, орг-цию бірж праці. Коли пр-у Кемпбелла-Баннермана пасло (апр. 1908 р.), А. став прем'єр-мін. Він підтримав.
У вступі курсової "Соціальні стереотипи в рекламі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бутенопи (брати Микола і Іоганн) - Бутенопи (брати Микола і Іоганн) - родом з Голштінії; приїхавши в 1832 р. в Москву, вони влаштували там завод для виготовлення землеробських знарядь і машин, прийнятий Московським суспільством сільського господарства під своє заступництво, і в якому почали виготовляти віялки нового пристрою і молотарки, що розповсюдилися з течією часу, завдяки їм, всюди в наших центральних губерніях. Міністерство фінансів, співчутливо відносячись до їх діяльності і бажаючи її розширення, видало їм, з найВищого соизволения, позику 70000 рублів асигнаціями на 25 років без відсотків. Це допомогло.

МОРАЛЬ (від лати. MOS - вдача) або ЕТИКА - вчення про основні принципи моральності. Мораль зводиться до вчення про доброчесність, совість або свідомість боргу. Оскільки моральне визначається тими або інакшими положеннями, що мають характер правив людських дій, то мораль - це нормативна науку про закони або норми людської поведінки. Прагнення раціонально обгрунтувати людську мораль і вивести її з якого-небудь єдиного безумовного принципу приводить моральні дослідження до встановлення і визначення самих загальних етичних категорій, що означаються звичайно термінами: "вище благо", "добро", "долженствующее. Ежов Сергій Осипович - (справжнє прізвище Цедербаум) (15 серпня 1879, Одеса, - 25 лютого 1939, Москва). З сім'ї службовця Російського Суспільства пароплавства і торгівлі, брат Ю.О. Мартова. Закінчив гімназію. У 1898 поступив в Петербургський університет, але невдовзі був арештований. У соціал-демократичному русі з 1896; член, в 1898 один з керівників Петербургського "Союзу боротьби за звільнення робочого класу". Вів роботу по об'єднанню искровцев і інших соціал-демократів в Петербурге. Організовував транспортування "Іскри" в Росію. Багато разів арештовувався. У час Революції 1905 - 1907 співробітник.
Список літератури курсової "Соціальні стереотипи в рекламі" - більше 20 джерел. ГЕОПОЛІТИКА - ( гр. ge земля poli-tike політика) - наука, що вивчає сукупність фізичних і соціальних, матеріальних і моральних ресурсів держави, що становлять той потенціал, використання якого (а в деяких випадках навіть просто його наявність) дозволяє йому домагатися своїх цілей на міжнародній арені. Походження Г., по чому склався традиції, зв'язують з її виділенням з політичної географії. У зв'язку з цим багато які теоретики дають генетичне визначення Г., яке зводиться до констатації відмінностей між Г. і політичною географією. Так, вважається, що політична географія задовольняється статичним. Рух насилля проти абортів - (Anti-Abortion Violence Movement, США) - ДНПА. Розвивається на території США і Канади з 1970-х рр. Прихильники руху виступають за заборону абортів, виправдовуючи боротьбу необхідністю збереження життів, що відбивається в назвах осередків терористів. Мобилизующим бойовиків чинником є боротьба з федеральним урядом. ДНПА - збірна назва, рух об'єднує численні угруповання, в той або інакший час акти насилля, що здійснили проти установ, що виконують аборти. Включає організації: "Оборонці життя" (Advocates for Life); Американська коаліція активістів життя (American Coalition of Life.

УЛЛАМБАНА - (Санськр.) Свято "все душ", прототип Дня Поміновенія Покійних в християнських країнах. У Китаї він святкується в сьомому місяці кожного року, коли як "буддійські, так і даосские жреці служать обідню, щоб звільнити душі тих, хто загинув на морі або ан сухіше, з чистилища, розсипають рис для годівлі прет (идцати шести класів демонів, вічно голодних і прагнучих), освячують домашні родові олтарі,. .. читають тантри. .. в супроводі магічної гри пальців (мудрі), для заспокоєння родових духи семи поколінь в Нараке" (тип чистилища або Ками Локи). Автор "Sanskrit-Chinese Dictionary" вважає, що це є.
Посилання в тексті роботи "Соціальні стереотипи в рекламі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. САДИЗМ - 1) насильні дії, загрозливі здоров'ю і життю людини і здатні викликати у того, хто їх здійснює, сексуальні емоції (назва на ім'я французького письменника де Саду, що описав це перекручення); 2) насилля відносно будь-якої живої істоти, відмінне особливою жорстокістю. Прірода С. має сексуально-кратический характер: потреба в задоволенні статевого інстинкту сполучається тут з прагненням до абсолютної влади над життям іншої істоти. Ця влада виявляється в спричиненні фізичних і моральних страждань від болю і принижень, в зневаженні людського достоїнства жертви, в нарузі над всіма її природними. ЕМЕРДЖЕНТНАЯ ЕВОЛЮЦІЯ - (англ. emergent - раптово виникаючий, від лати. emergo - з'являюся, виникаю), идеалистич. і метафизич. концепція розвитку, заснована па абсолютизации якостей. змін у відриві від кількісних, що розглядає розвиток як стрибкоподібний процес виникнення нових вищих якостей. Концепция Е. е. склалася в роботах С. Александера і англ. біолога і філософа К. Л. Моргана. Вони розрізнюють два типи змін: кількісні ("результанти"), визначувані алгебраич. складанням початкових елементів, і "емердженти", що незводяться до початкових і не зумовленими ними. Відповідно до градації. Морфінізм - залежність від сп'яніння морфієм. Психологічна залежність формується відносно швидко (протягом 1-3 тижнів при парентеральном прийомі наркотика), услід за нею з'являються симптоми фізичної залежності. Нерідко зусиллями наркомафии в морфінізм залучаються насильно. Захворювання протікає досить важко, оскільки через декілька років приводить до серйозної деградації особистості і порушень соціальної поведінки. При цьому переважають моральне зниження, асоціальна і особливо антисоціальна поведінка, від якої насамперед страждають близькі пацієнтів, а в заключних стадіях хвороби - психічне.

Блізнецовий метод - один з найбільш інформативних методів психогенетики, заснований на зіставленні внутрипарного схожості генетично ідентичних монозиготних і неідентичних дизиготних близнюків. Монозиготні близнюки розвиваються з однієї зиготи, тобто з однієї заплідненої яйцеклетки, яка іноді на ранніх стадіях свого ділення дає початок двом ембріональним структурам. Монозиготні близнюки - єдині люди, що мають ідентичний набір генів. Дизиготні близнюки розвиваються з двох одночасно запліднених яйцеклеток; у них, як і у звичайних сиблингов (рідних братів і сестер), в середньому 50% загальних генів. Переговори: ведіння - Процес ведіння переговорів пов'язаний з прямою взаємодією опонентів і неоднорідний по своїх задачах. Виділяються етапи ведіння переговорів: 1) Уточнення інтересів і позицій сторін. До числа питань, що вимагають взаємного схвалення, відносяться: порядок денний; тимчасові рамки; черговість виступів опонентів; порядок прийняття рішень. Взаємодія між опонентами складається в обміні інформацією відносно найбільш важливих спірних питань, інтересів сторін, точок зору і позицій один одного з проблеми, що є. 2) Обговорення. Тут виробляються осн. параметри совмест. розв'язання проблеми. НЕРІВНОМІРНІСТЬ І ГЕТЕРОХРОННОСТЬ РОЗВИТКУ - закономірності онтогенеза, виявлені в контексті психології розвитку і одержуючі новий зміст в акмеологии. Нерівномірність виявляється в неоднакових темпах розвитку однієї і тієї ж психічної функції, психічної якості на різних етапах становлення. Гетерохронность (разновременность) виявляється в неспівпадаючих темпах розвитку різних психічних процесів відносно один одного. Акмеологией описане неспівпадання під часі становлення людини як індивіда, суб'єкта діяльності, особистості, професіонала; показана нерівномірність темпів становлення різних професіонально важливих якостей:. ДЕРМАТИТ - (dermatitis) - запальне захворювання шкіри, що викликається впливом зовнішніх речовин (для порівняння екзема - ендогенное захворювання, при якому зовнішній вплив не грає головної ролі в розвитку шкіряного запального процесу). Первинний дратівливий дерматит (primary irritant dermatitis) може розвинутися у будь-якої людини, тривалий час що контактував з кислотами, лугами, розчинниками і (особливо) дезинфецирующими коштами; вони є самими поширеними етиологическими чинниками професійного дерматиту (occupational dermatitis), що розвивається у перукарів, молодшого.