На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальні рухи

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Соціальні рухи, їх природа і типи ... 5
Розділ 2. Основні різновиди соціальних рухів ... 11
2.1. Робітничий рух та його соціальні типи ... 11
2.2. Буржуазний (капіталістичний) рух ... 19
Розділ 3. Інші соціальні рухи ... 27
3.1. Національно-визвольний рух ... 27
3.2. Феміністський (жіночий) рух ... 32
3.3. Студентський молодіжний рух ... 33
3.4. Екологічний рух ... 37
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Соціальні рухи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальні рухи"

Курсова робота "Соціальні рухи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальні рухи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальні рухи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальні рухи" і призначений виключно для пошукових систем.

ОСТРОГОРСКИЙ Олексій Миколайович - [25.1(6.2). 1840, Петербург, - 2(15).10.1917, там же], педагог, подітий. письменник, журналіст. Закінчив 2-й кадетський корпус (1858) і Михайлівську артилерійську академію (1861) в Петербурге. У період навчання в академії викладав в Василеостровськом безкоштовному уч-ще для бідних дітей, де співробітничав з Ф. Ф. Резенером, В. П. Острогорським, А. Н. Страннолюбським і інш. У 1861- 1906 працював в уч. закладах воен. відомства: вчитель і вихователь у 2-й воен. гімназії, Пажеськом корпусі. Директор і викладач математики у вчительській семінарії в Москві (1877- 1882), керівник і лектор. ИЛЬЕНКОВ Евальд Васильович - (18.2. 1924, Смоленськ, - 21.3.1979, Москва), філософ і психолог, д-р филос. наук (1968). У 1950 закінчив МГУ. З 1953 науч. співробітник Ін-та філософії АН в Москві. У центрі науч. творчість У якості т, що створюються. про. продуктів виступають всі об'єкти культури і цивілізації. Спираючись на ідеї Спінози, І. обгрунтував положення про те, що людина є універсальним "мислячим тілом", що відображає в своїх діях форми безлічі інакших тіл подібно тому, як рухома рука здатна здійснювати надзвичайно різноманітні дії. Універсальна, однак, не сама рука, а рука мислячого суб'єкта, к-рий. ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - неповторна своєрідність отд. людину, сукупність тільки йому властивих особливостей. У психології проблема І. ставиться в зв'язку з цілісною характеристикою отд. людини в різноманітті його думок, почуттів, виявів волі, потреб, мотивів, бажань, інтересів, звичок, настроїв, переживань, якостей перцептивних процесів, інтелекту, схильностей, здібностей і інш. особливостей. Їх конкретне поєднання утворить унікальну цілісну структуру переживаючого і діючого індивіда. Питання. об І. розглядається з урахуванням аналізу темпераменту і характеру людини, пошуку основ для виділення типів людей і ставиться як. РІДНА МОВА в школі Рос. Федерації з неросійською мовою навчання - - осн. мова навчання і учбовий предмет. Викладання Р.я. направлене на засвоєння учнями осн. відомостей про фонетичні особливості, словниковий склад, граматичну будову Р.я.; виробіток навиків вільного володіння мовою в усній і письмовій формі; розвиток мислення, пізнавальних здібностей учнів; етичне виховання. У Декларації прав народів Росії (1917) було проголошене право кожного народу здійснювати навчання на Р.я. У 20-30-х рр. була створена писемність для десятків народів СРСР, розроблена учбова, наукова література, стала формуватися художня література на Р.я. Загалом були створені необхідні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальні рухи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

УТОПІЯ - (греч. eu - благо і topos - місце, букв. "добре місце"; або греч. ou - немає і topos - місце; букв. "місце, якого немає"), епічний жанр, що зображає вимишлене ідеальне суспільство, що детально описує його пристрій. Жанр названий по заголовку трактату англійського мислителя Він набув поширення в літературі Нового часу. Протягом 17 в. утопічні філософські погляди відбивалися в творах письменників різних європейських країн: "Місто сонця" італійця Пізніше утопією стали називати не тільки окремий літературний твір, але і будь-яке зображення ідеального. НИКОМЕД IV ФИЛОПАТР - Цар Віфінії, що правив в 94-74 рр. до Р. Х. Син Нікомеда III. ЖЕ.: Ниса, дочка царя Каппадокиї Аріарата VI. + 74 р. до Р. Х. Царювання цього останнього вифинского царя було важким і бурхливим. Від батька він успадкував ворожнечу зі своїм могутнім сусідом - понтийским царем Мітрідатом VI. У перші роки царювання Нікомеда Мітрідат відновив проти нього його брата Сократа, якому надав допомогу військами. Сократ перехопив владу над Віфінієй для себе, але римляни зажадали повернути престол Нікомеду (в 89 р. до Р. Х.). Вони побоювалися збільшеної могутності Понта і стали підштовхувати Нікомеда до війни з. Бунакови - Бунакови - старовинний російський дворянський рід, що відбувається від карачевских князів Рюрікова будинку. Нащадок Рюріка в XVIII коліні, князь Ларіон Михайлович, що жив біля 1461 р., отримав прізвисько Бунак, по якому і став називатися його син Парфеній і внук Богдан (Матвій) Бунаковимі, без надбавки "князь". Внук Богдана Парфеньевича, Андрій Дмитрович Бунаков, в 1604 р. був посланий з Москви від імені патріарха в Польщу для викриття Дімітрія Самозванця і в 1605 р. отримав нагороду за свою "вірну службу" від Бориса Годунова. Двоюрідний брат попередніх, Семен Тімофеєвич Бунаков, в 1572 р. в.
У вступі курсової "Соціальні рухи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Смоленський Пантелеймон Осипович - Смоленський (Пантелеймон Осипович) - гігієніст (народився в 1854 р.), медичну освіту отримав в Імператорській медико-хірургічній академії. У 1888 р. отримав звання приват-доцента гігієни в Імператорському московському університеті. У 1903 і 1904 рр. читав військову гігієну на повторительних курсах для військових лікарів при спб. Миколаївському військовому госпіталі. Складається старшим лікарем спб. арсеналу. Головні його труди: "Про вугільну кислоту грунтового повітря" (докторська дисертація, СПб., 1880); "Декілька досліджень води р. Охти, р. Лупи і двох колодязів".

Всеросійська Демократична нарада - 14 - 22 вересня 1917, Петроград. Зізвано за рішенням Об'єднаного засідання ВЦИК Порад РСД і Виконкому Всеросійської Поради КД 3 вересня. Були запрошені представники партій і громадських організацій телеграмою голови ВЦИК Н. С. Чхеїдзе і голови Виконкому Н. Д. Авксентьева, в якій повідомлялося про "скликання в Петрограде з'їзду всієї організованої Демократії Росії для створення сильної революційної влади, здатної об'єднати всю революційну Росію для відсічі зовнішнім ворогам і для придушення всяких замахів на завойовану свободу" ("Вісті", 1917, 3 вересня). Роботу по. РИЖКОВ Володимир Олександрович - (р. 03.09.1966) Депутат Державної Думи Російської Федерації чотирьох скликань. Народився в м. Рубцовске Алтайського краю в сім'ї партійних працівників. Освіту отримав в Алтайському державному університеті по спеціальності "викладач історії" (1990), після закінчення якого працював там же асистентом на кафедрі загальної історії. У 1985-1987 рр. служив в Радянській армії, був заступником командира взводу. У 1987-1988 рр. член неформального студентського об'єднання "Політцентр", в 1988-1990 рр. заступник голови Алтайського крайового суспільства сприяння перебудові. У 1990-1991.
Список літератури курсової "Соціальні рухи" - більше 20 джерел. "Кінець історії" - Концепція американського політолога Френсиса Фукуями містить ідею "повної і остаточної" перемоги ліберальної демократії західного зразка як остаточна, найбільш розумна форма держави після краху біполярного миропорядка. З'явилася на хвилі неолиберального романтизму після закінчення холодної війни, але не витримала випробування сучасністю. У книзі "Кінець історії і остання людина" (1992) вчена відмічає фундаментальні зміни у всесвітній історії. ХХ повік був пронизаний ідеологічним насиллям, коли лібералізм вимушений був боротися із залишками абсолютизму, більшовизмом і фашизмом. Кавказ Південний - Колишні благодатні південні радянські республіки, християнські Грузія і Вірменія, мусульманський Азербайджан виявилися на північній периферії близькосхідний простору, де їх продукція виявилася неконкурентоздатна через високу собівартість. Ігнорування геостратегического положення, що змінилося привело до соціальних потрясінь і занепаду економіки. Збереження геополітичної рівноваги на Кавказі ускладняється незавершеністю формування націй в Грузії і Азербайджані. Тут на відміну від Вірменії зберігається племінні і кланові освіти. У Грузії крім найбільш поширених картлийского, є три родинних мови -.

Евномій - (398 - ересиарх IV віку, представник (після Аетія) крайнього арианства, родом з Каппадокиї, син сільського вчителя; вчився риториці в Константінополе; був спочатку домашнім наставником, потім, по потребі, кравцем; переселившись в Антіохию, зробився учнем Аетія, прославився красномовством, був присвячений в диакони, а потім в єпископи міста Кизіка; виявив цілком своє арианство в царювання імператора Валента і викликав грунтовні спростування з боку Василія В. і Григорія Нісського; був потім, при перемозі православ'я, позбавлений влади і вигнаний на батьківщину, де і помер; залишив книгу "?????????????????.
Посилання в тексті роботи "Соціальні рухи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЕНЕЛОПА - Дочка спартанця Ікарія і німфи Перібеї, дружина Одіссея. З'явившись в Спарту в числі претендентів на руку Олени, Одіссей вважав за краще взяти в дружини її двоюрідну сестру - П. (по одній версії, отримав П. в дружини як нагорода за перемогу в бігу; по іншій, батько Олени Тіндарей переконав Ікарія видати П. за Одіссея, який допоміг йому важливою радою при виборі чоловіка для Олени). У "Одіссеє" П. - вірна дружина, що віддано чекає повернення чоловіка. Осаждаемая під час його двадцятирічної відсутності численними женихами, П. всіляко ухиляється від вибору нового чоловіка. Спочатку вона. ПОРЯТУНОК - по религ. уявленням, висш. блаженство, до-ой дарується людині богом при виконанні ряду умов і вимог, що пред'являються від його імені. У різних релігіях висуваються різні шляхи до С. Хрістіанство, напр., виходить з того, що людина ніби гріховна від народження, і тому вчить, що шлях до С. лежить через подолання гріха "оновленням і відтворенням" особистості, примирення її з богом. Серед умов досягнення С. в християнстві - неодмінне дотримання бибп. заповідей, покаяння, виконання обрядів, що наказуються церквою я інш. У католицизмі " православ'ї С. появляється можливим тільки. ФРАЗЕОЛОГІЗМ - ідіома, стійке словосполучення з неповторним смисловим значенням. К Ф. відносять прислів'я, приказки, присловия, афоризми і т. п. Термін Ф. і його численні синоніми (фразеологічна одиниця, ідіома, ідіоматичне вираження, сковане словосполучення, фразеограмма і інш.) потрібні лінгвістам, щоб показати такі поєднання слів в мові, які складають нерозривну єдність, функціонуючу в мові на тих же правах, що і окреме слово. Виділяють ідіоматичні пропозиції - Ф. в формі пропозиції. Це прислів'я, приказки і присловья. Прислів'я відрізняються від приказок більшою лексичною повнотою і.

Флуанксол - (Fluanxol, Флупентіксол) - похідне тиоксантена, взаємодіє з Д 1-3-дофаминовими рецепторами і 5НТ 2А -серотониновими рецепторами. Атипичний нейролептик, володіє сильною виборчою антипсихотическим дією (редуцирует марення, галюцинації, інші психотические симптоми) і виразним антидефицитарним ефектом (пом'якшує явища апатії, адинамии, анергии, аутизма). У малих дозах флуанксол показаний для лікування легких і помірних депресій різного генеза і психосоматичних розладів з апатією, адинамией, астенією. Можливі побічні ефекти терапії: порушення сну, підвищена стомлюваність, психомоторная заторможенность. АКЦЕНТУАЦІЯ - (лати. accentus - наголос). Посилення, загострення певних психічних властивостей. K. Leonhard [1964, 1968] розроблена концепція акцентуированних особистостей. Виділяються окремі риси особистості (акцентуированні), які самі по собі ще не є патологічними, однак при певних умовах можуть зазнавати розвитку в позитивному або негативному напрямі, досягаючи особливої вираженість у психопатів і невротиков. Риси ці як би є загостренням деяких властивих кожній людині неповторних індивідуальних властивостей. А. особистості - проміжне явище між нормою і психопатією. Виділяють десять типів А. характеру. Саркоїдоз Бека - Системне захворювання з групи ретикулезов - мультисистемний грануломатоз. Гранулеми різні по розміру і не схильні до казеозному розпаду. Етіологія невідома. У патогенезе хворобі велике значення порушень імунного статусу. Здивовуються лімфатичні вузли, внутрішні органи і з них особливо часто - легкі. Ознаки поразки нервової системи зустрічаються в 5% і вказують на несприятливу течію процесу. Гранулеми можуть формуватися в мозку, можлива поразка стінок мозкових судин, виникнення дистрофических і некротических змін, инфарктних вогнищ. У рідких випадках - диссиминированні осередки ураження:. KEHHOH - (Cannon) Уолтер Бредфорд (1871 - 1945) - американський фізіолог, психофизиолог. Закінчив Гарвардський ун-т (д-р медицини, 1900), в якому згодом працював професором фізіології (1906-1942). Чл. національної Академії США, Почесного чл. Академії наук СРСР (1942). Вивчаючи вплив афектів на роботу внутрішніх органів, К. відкрив фізіологічні механізми емоційної поведінки (Тілесні зміни при болі, голоді, страху і гніві, 1915), показавши роль симпатичної нервової системи, органів внутрішньої секреції (надпочечников) і таламуса. Тим самим була спростована периферична концепція емоцій Джеймса - Ланге.