Соціальні процеси

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття соціальних процесів: теоретичні та емпіричні аспекти.....5
1.1. Поняття соціальних змін в соціологічній теорії.....5
1.2. Соціальні рухи, їх природа і типи.....8
1.3. Поняття соціального процесу.....13
Розділ 2. Різновиди та критерії вимірювання соціальних процесів.....18
2.1. Види соціальних процесів.....18
2.2. Параметри і критерії виміру соціальних процесів.....25
2.3. Особливості сучасної соціальної структури.....29
2.4. Соціальні конфлікти.....32
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Соціальні процеси" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальні процеси"

Курсова робота "Соціальні процеси" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальні процеси", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальні процеси" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальні процеси" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛОКК Джон - (29.8.1632, Ринг-тон, - 28.10.1704, Отс), англ. філософ, политий. мислитель і педагог. Рід. в пуританській сім'ї. Закінчив Оксфордський ун-т. З 1668 чл. Лондонського королівського об-ва. Активно брав участь в политий. боротьбі періоду Реставрації. У 1683 емігрував в Голландію; після гос. перевороту 1688 - 89 в Англії (т. н. Славна революція) повернувся на батьківщину. У осн. филос. труді ("Досвід про людський розум", 1690; русявий. пер. 1898) Л. розробив емпирич. теорію пізнання, початковим пунктом до-ой є принципова відмова від концепції існування природжених ідей і обгрунтування. неДЕРЖАВНІ ВУЗИ - - тут: недержавні вищі учбові заклади, що мають ліцензію і аккредитацю, що здійснюють (в тому числі) підготовку студентів по психолого-педагогічних спеціальностях,: - Армавирский православно-соціальний інститут, - Балтійський інститут екології, політики і прав, - Східний інститут економіки, гуманітарних наук, управління і прав, - Гуманітарно-технічний інститут, - Гуманітарний інститут, - Гуманітарний університет, - Інститут бізнесу і політики, - Інститут державного адміністрування, - Інститут гуманітарної освіти, - Інститут дружби народів Кавказу, - Інститут міжнародного права. АГАЯН Газарос - [4(16).4.1840, з. Болни-сі, нині в межі Тбілісі, - 20.6(3.7). 1911, Тбілісі], арм. письменник, педагог, суспільств. діяч. Вчився в Нерсесянськом уч-ще в Тбілісі (1853 - 54). Працював в друкарнях Москви, Петербурга, Тбілісі. Займався самообразованием. У 1870 - 86 вчитель в арм. школах в Ахал-цихе, Александрополе, викладав в Єревані і Ечміадзінської духовної академії. Пед. погляди сформувалися під впливом демокр. ідей X. Абовяна, М. Налбан-дяна, Н. Г. Чернишевського, К. Д. Ушинського. Виступав проти станових і нац. обмежень в області освіти, за світське виховання, совм. навчання хлопчиків і. ЦАЙ ЮАНЬПЕЙ - (янв 1868, Шаосин, пров Чжецзян, - 55 1940, Сянган), кит политий. діяч, вчений і педагог, представник пед. течії худож. виховання в Китаї Отримавши классич кит освіта на батьківщині, стажувався в Берлінськом і Лейпцигськом ун-тах (1907- 1911), де вивчав психологію, педагогіку, філософію, естетику, літру, етнографію В 1912 - 13 міністр освіти Кит республіки ЦЮ зіграв вирішальну роль в проведенні реформи освіти 1912, створив систему інспектування уч закладів, сприяв розвитку в Китаї дружин освіти В 1913 - 16 відвідав Німеччину і Францію В 1916 - 23 ректор Пекинського ун-та, в 1927 - 28 очолював в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальні процеси" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИХАЙЛО ЯРОСЛАВИЧ ТВЕРСКОЙ - великий князь (1272 - 22.11.1318), племінник св. блгв. кн. Олександра Невського. Батько св. Михайла помер по дорозі з Орди на батьківщину, видимо отруєний за наказом хана. Мати отрока виховала його в дусі глибокого благочестя, що він в повній мірі виявив, ставши Тверським князем: в Твері був побудований прекрасний кам'яний Спасо-Преображенский собор. Після смерті вів. кн. Андрія Олександровича його престол у Володимирові, по праву старшинства, повинен був зайняти св. Михайло. З цим не хотів змиритися московський князь Юрій Данилович - його суперник. Будучи сином св. блгв. кн. Даниила, він не. ИОАНН ЗЛАТОУСТ - (347-407), архієпіскоп Константінопольський, великий Вселенський вчитель і духовний письменник. Народився в Антіохиї, після смерті свого батька виховувався благочестивою матір'ю. Вчителем його був відомий язичницький ритор Лібаній. Св. Иоанн хрестився в 23 роки і був присвячений на посаду лектора Священного Писання. Живучи поблизу Антіохиї, Іоанн піддавав себе жорстокому катуванню доти, поки в 380 хворобу не примусила його повернутися в Антіохию. Тут, присвячений в диакони, потім в пресвітери, він виявив надзвичайний ораторський талант. Суворість його вимог накликала на нього ненависть вищих класів, і. Безбородки - Безбородки, загаслий князівський рід. Родоначальником його вважають звичайно Івана Би., вмерлого до 1717 року; єдиний син його, Яків Іванович, був значковим товаришем Переяславського полку (1724 - 1730) і брав участь в Гилянськом поході (1726). Син останнього, Андрій Яковльович (1711 - 1780), батько найсвітлішого князя Олександра Андрійовича, служив військовим канцеляристом і генеральним писарем; в званні ватажка Чернігівського шляхетства підписав наказ його в Екатерінінськую комісію 1767 року. Брат його, Семен Яковльович, - сотник Березовський, Переяславський полкової суддя і з.
У вступі курсової "Соціальні процеси" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТЕНДРЯКОВ - Володимир Федорович (1923, д. Макаровская Вологодської обл. - 1984, Москва), російський письменник. Після закінчення середньої школи добровольцем пішов на фронт, отримав важке поранення, працював вчителем, секретарем райкома комсомолу. У 1945 м. поступив у ВГИК, звідки перевівся в Літературний ин-т ім. М. Горького. Спогади про село, в якому пройшли дитячі і юнацькі роки, відбилися в повісті "Вибоїни" (1956), в розповідях "Пари гнідих" (1971), "Хліб для собаки" (1970). Фронтові враження виразилися в романах "За днем" (1959), що біжить, "Побачення з.

Ленін Володимир Ілліч - (Ульянов) (10 квітня 1870, Симбірськ, - 21 січня 1924, Гірки, поблизу Москви). Народився в сім'ї діяча народної освіти; дворянин; старший брат Олександр страчений в 1887 за підготовку замаху на Олександра III. По закінченні із золотою медаллю гімназії (1887) поступив на юридичний факультет Казанського університету. У грудні 1887 арештований за участь в студентських зборах, виключений з університету і висланий до сім'ї в село Кокушкино Казанської губернії. Після повернення осінню 1888 в Казань вивчав марксизм. У 1891 здав екстерном екзамени за юридичний факультет при Петербургськом. АНТИСЕМІТИЗМ - одна з форм національної і релігійної нетерпимості, що виражається у ворожому відношенні до євреї. Антисемітизм приймав в ході історії різні форми - від релігійного і психологічного упередження і сегрегації, побутових відносин, що, до політики, що проводиться державними органами і насильного виселення євреї і навіть їх фізичного винищування (геноциду). Антисемітизм являє собою соціальне явище, що використовується в різних цілях - політичних, економічних, для розпалювання націоналістичних настроїв, для відвернення громадян від боротьби за розв'язання корінних соціальних проблем. У русло.
Список літератури курсової "Соціальні процеси" - більше 20 джерел. Марксизм-ленінізм - наукова матеріалістична система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів, заснована на виявленні об'єктивних законів розвитку суспільства, природи і людського мислення, про закони революційної боротьби робочого класу за повалення влади капіталізму. Марксизм - наукова система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів, наука про пізнання і революційне перетворення світу, про закони революційної боротьби визискуваних з експлуататорами, заснована на матеріалістичному світогляді, на уявленні про об'єктивність законів розвитку людського суспільства. Марксизм - єдина. ЗАХІД - узагальнене найменування країн золотого мільярда, високорозвинений держав, що переважно знаходяться на заходу від Російської Федерації. У вустах демократів Захід - це зразок демократії, вищий ідеал всіх держав світу, бажаючих звільнитися від окови тоталітаризму. Захід характеризується наявністю відкритого суспільства, контролюючого державу і владу, використанням в господарських відносинах виключно ринкової економіки, а також повноцінною приватною власністю, яка пронизує всі аспекти життєдіяльності як всього суспільства загалом, так і кожного його індивідуума. На ділі Захід проводить політику.

ВАЛЕНТІНОВ Н. - (наст. ім'я і фам. Вольский Микола Владиславович) [7(19) травня 1879, Моршанськ Тамбовської губ. - 26 серпня 1964, Плесси-Робинсон під Парижем] - російський публіцист і філософ. З потомственої дворянської сім'ї. З 1896 вчився з перервами в Петербургськом сурмою. Петербургском і Київському технологічних інститутах. Після 2-го з'їзду РСДРП деякий час примикав до більшовиків, потім зблизився з меншовиками; в 1917 вийшов з партії. З 1922 заступник редактора "Торговельно-промислової газети"; працював в торгпредстве СРСР в Парижі; з кон. 1930 - емігрант. Виходячи з думки.
Посилання в тексті роботи "Соціальні процеси" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "ПРИРОДНА РЕЛІГІЯ" - вчення про релігію як про "властивості человеч. природа". Возн. на основі деизма. Найбільше поширення отримало в 17-18 вв. Основоположник - Герберт Чербері, виходив з існування природжених або загальних понять, к-рі визначаються як найпростіші, первинні, непохідні і володіючі непосредств. переконливістю. Розглянувши з цих позицій існуючі релігії, Чербері звів "Е. р." до вчення, що визнає буття верховної істоти, обов'язковість його шанування шляхом вправ в доброчесності і благочесті, можливість спокути гріхів через розкаяння, а також безсмертя і справедливу відплату в житті. ЛАУДАН Ларрі - (р. 1940) - американський філософ і методолог, представник постпозитивистской філософії науки. Запропонував неорационалистический варіант методології науки, що спирається на ряд ідей І. Лакатоса і С. Тулміна. Важливе місце в його концепції займає аксиологическое (ціннісне) вимірювання наукової діяльності. Критично оцінюючи социологизм і релятивізм в філософії науки (Т. Кун, П. Фейерабенд), Лаудан прагне відновити в правах наукову раціональність, критикує тезу несумірності теорій і формулює "сітчасту модель обгрунтування", покликану об'єднати крайнощі дискретности і. СМИТА - ЛЕМЛИ - ОПИЦА СИНДРОМ - (описаний педіатрами - американським D. W. Smith, 1926-1981, і бельгійським L. Lemli, рід. в 1935, американським генетиком J. M. Opitz, рід. в 1935) - рідке спадкове захворювання, пов'язане з дефіцитом одного з ферментів, що беруть участь в синтезі холестерола. Клінічні вияви: низькі зростання і маса тіла при народженні; мікро- і долихоцефалия; човноподібний череп з виступаючими лобом і потилицею і підведеним зведенням; деформовані низько розташовані вушні раковини; косоокість, птоз, епикант; короткий ніс з виверненими уперед ніздрями; довгий фільтр; малі розміри верхньої щелепи;.

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ - У визначенні, яке дає Юнг, підкреслюються три моменти: 1) метою цього процесу є розвиток цілісної особистості; 2) индивидуация не може здійснитися в стані ізоляції, вона передбачає і включає колективні взаємовідносини; 3) индивидуация має на увазі певний рівень опозиції по відношенню до соціальних норм, що не мають абсолютної цінності. Юнг ретельно розводить поняття индивидуации, інтеграції особистості і свідомості Я; суть цього процесу полягає в тому, що Самость повинна позбутися усього помилкового, що є в Персоні, і подолати те, що насильно нав'язане архетипами. Процес индивидуации. Концентрація (зосередженість) уваги - Під концентрацією уваги розуміється здатність відволікатися від тих подразників, які лежать поза основною діяльністю, уміння зосереджувати увага на основній задачі і відволікатися від цілого ряду другорядних моментів. Фізіологічною основою концентрації уваги є підкріплення збуджень в домінуючому вогнищі і гальмування в іншій частині кори головного мозку. Концентрація уваги здійснюється згідно із законом взаємної індукції. Для того щоб створювалася оптимальна міра концентрації у вогнищі збудження, необхідні нормальні умови для діяльності мозку, нормальний фізіологічний стан його складових частин. СТРУКТУРА - сукупність стійких зв'язків між безліччю компонент об'єкта, що забезпечують його цілісність і самотождественность. Уявлення про структуру передбачає розгляд об'єкта як системи {-> принцип системності). Конфігурація і характер зв'язків всередині системи і є її структура, що залишається незмінної при змінах системи в певних межах, - наприклад, при змінах складу елементів. Системно-структурний аналіз процесів соціальних, що становить одну з методологічних основ сучасного гуманітарного знання, зародився в XIX в. У XX в. він розповсюдився на мовознавство, культурологию, етнографію, соціологію. Експертиза психічних порушень при черепномозкових травмах - Трудова експертиза. Прогноз психічних порушень залежить значною мірою від того, наскільки правильно хворий виконує рекомендації і дотримує режим. При струсах головного мозку в легкій мірі рекомендується тимчасова непрацездатність не менш 1 місяці, при середній мірі - 1,5-2 місяці, при важкій - до 4х місяців і більш. При проведенні експертизи працездатності необхідно враховувати роль реабілітаційних заходів. Працевлаштування повинно відповідати стану хворого і його можливостям. Після черепномозкової травми тривалий час зберігається інтертність нервових процесів, тому в трудових рекомендаціях це.