На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СІМ'Ї

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність і види сімейних конфліктів ... 5
1.1. Види конфліктів ... 5
1.2. Причини подружніх конфліктів ... 8
Розділ 2. Діагностика проблемних ситуацій в сім'ї ... 14
Розділ 3. Основні технології соціальної роботи з сім'єю ... 22
3.1. Сутність соціальних технологій ... 22
3.2. Технології соціальної роботи з сім'єю ... 26
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Соціальні проблеми в сім'ї" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальні проблеми в сім'ї"

Курсова робота "Соціальні проблеми в сім'ї" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальні проблеми в сім'ї", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальні проблеми в сім'ї" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальні проблеми в сім'ї" і призначений виключно для пошукових систем.

Алкоголь і діяльність людини - П'яному море по коліно, а калюжа по вуха... Випадки потопання під час купання часто бувають пов'язані з сп'янінням: п'яні забувають про обережність, лізуть на глибину, купаються під час шторму. П'яний погано тримається на воді і легко може захлинутися, у нього порушена координація рухів, ритм дихання, він швидко знепритомнює і гине. Тому привести в почуття витягнутого з води п'яного буває значно важче, ніж тверезого, що пробуло під водою той же час. Алкоголь, будучи наркотичним засобом, притупляє біль. І до відкриття хлороформа і ефіру, що використовується для наркозу (усипляння), хворі. МІСЬКІ УЧИЛИЩА - 1) по Положенню 1872 - в Росії підвищені нач. школи для дітей гір. населення (ремісників, дрібних службовців і торговців). Встановлені 31 травня 1872 замість уїздних уч-щ з метою відвернути від гімназії нижчі шари городян. За зразок була взята пруська система гір. шкіл, проект запропонований Н. X. Весселем. Деленіє Г. у. на класи залежало від коштів і числа вчителів, але термін навчання у всіх типах Г. у. - 6 років. Г. у. могли бути 1-классни-мі, 23- і 4-класними. У 2-класних Г. у. тривалість курсу 1-го кл. була 4 року, 2-го кл. - 2 року; в 3-клас-сних уч-щах - 3 кл. по 2 роки в. ВИЩИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ - (ВКИП), Н. і уч. установа в Москві (1931 - 1938). Відкритий по пост. СНК РСФСР на правах ин-та червоної професури при АКБ. Готував науч. працівників, викладачів пед. дисциплін для вузів, керівників місцевих органів управління нар. освітою. У ВКИП приймалися у напрямах парт, органів комуністи зі стажем 7 (з 1934 - 8) років (для осіб з робітників - 5 років), що володіли підготовкою в об'ємі програм вузу і досвідом викладацької, культ. і керівної парт., сов., комі, роботи. Осн. формою навчання (по типу аспірантури; термін - 3 року) була підготовка слухачів самостоят. науч. доповідей. З сірок. 2-го. КРАЕВСКИЙ Володар Вікторович - (р. 23.7.1926, Самара), педагог, акад. РАО (1993, ч.-ДО. АПН СРСР з 1982), д-р пед. наук (1978), проф. (1986). У 1950 закінчив Куйбишевський пед. ин-т. З 1948 на науч. роботі. У 1958 - 62 ред. журн. "Іностр. мова в школі", в J962 - 66 - в изд-ве "Освіту". З 1966 в НДІ ОП АПН (з 1970 зав. лабораторією), з 1993 акад.-секретар Відділення філософії освіти і теоретич. педагогіки РАО. Труди в області методології і теорії педагогіки, дидактики, методики викладання иностр. мов в ср. школі. Розробив концепцію зв'язку пед. науки і практика, методол. рефлексії в науч. і уч.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальні проблеми в сім'ї" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Веське Михайло Петрович - Веське, Михайло Петрович - дослідник в області фінських мов (1843 - 1890). Народився в сім'ї естонського селянина в садибі Веське Ліфляндської губернії. Богословські науки, до яких він спочатку призначав себе, не задовольнили його, і він присвятив себе рідному народу, вивченню його мови і побуту, пробудженню його національної самосвідомості. У 1867 р. він поступив в Лейпцигський університет, де більш усього займався индо-німецьким язиковедением. У 1872 р. за дисертацію "Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik des finnischen Sprachstammes" визнаний доктором філософії. У 1874 р. вибраний. місіонерство - хоч цього слова немає в Біблії, воно, як і слово "релігія" (див.), вельми часто вживається в християнській практиці. Місіонерська діяльність, "посланничество", як вони розуміються багатьма християнами, особливо в економічно розвинених і благополучних країнах, не були доручені істинно віруючим. Слова ".. идите. по всьому світу і проповідуйте Євангеліє..." (Мк 16.15), як і інші аналогічні слова Писання, були сказані тільки Апостолам. І хоч Апостоли не все (1Кор 12.29), всім місіонерам ця роль дуже подобається. Але місіонерство, особливо як спеціальна роз'їзна. Пунічеськиє війни - Пунічеськиє війни (Punic wars), три тривалі війни між Римом і Карфагеном в 3 і 2 в. до н.е. за панування на середземному море. Названі від слова "poenicus" - "темношкірий", "пуниец" - так іменували финикийцев, що заснували Карфаген. 1-я війна (264-241 до н.е.) розвернулася в осн. на морі. Рим збільшив свій флот і через неск. років захопив Сицилію, Корсику і Сардінію. Карфагенской армією командував Гамількар, батько Таннібала. 2-я війна (218-201 до н.е.) почалася з вторгнення Ганнібала в Італію через Альпи з карфагенских колоній в Іспанії. Він вів величезне військо, включаючи бойових слонів. Армії.
У вступі курсової "Соціальні проблеми в сім'ї" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ніштадтський мир (1721) - мирний договір Росії і Швеції, що завершив Північну війну. (Див. карти "Росія з кінця ХVII по 60-е роки ХVIII в." і "Північна війна".) Був підписаний 30 серпня 1721 р. в містечку Ніштадт (Фінляндія) По його умовах Швеція навіки поступалася у власність Росії Ліфляндію, Естляндію, Інгрію і південно-західну частина Карелія з Виборгом. За це Петро повертав шведам Фінляндію і виплачував за отримані території 2 млн. рублів. У результаті Швеція втратила свої володіння на східному березі Балтіки і значну частину володінь в Німеччині, зберігши лише частина Померанії і острів Рюген.

Поль Олександр Миколайович - Поль (Олександр Миколайович) - суспільний діяч і археолог (1830 - 1890). Уродженець Екатерінославської губернії, вихованець Дерптського університету, Поль зібрав колекції древностей Новороссийського краю, що склали значний археологічний музей (див. його опис в "Екатерінославських Губернських Відомостях" за 1887 р. і "Каталог", складений госпожой К. Мельник; Київ, 1893). Розгляд паперів князя Потемкина указав Полю на присутність в околицях Кривого Рогу дахового сланця, мінеральних фарб, кам'яного вугілля, залізняку і т. п. мінеральних багатств. Він відкрив багатий залізняк. БОЛДИРЕВ Юрій Юрійович - (р. 29.05.1960) Суперник мера СанктПетербурга А. А. Собчака на виборах 1996 р. Народився в Ленінграде в сім'ї морського офіцера. Освіту отримав в Ленінградськом електротехнічному інституті по спеціальності енергоустаткування судів, в Ленінградськом финансовоекономическом інституті ім. Н. А. Вознесенського по спеціальності соціологія і на факультеті психології Ленінградського державного університету (1 курс). У 1983-1989 рр. працював старшим інженером в Центральному НДІ суднової електроніки і технології в Ленінграде. У 1986 р. був секретарем комітету комсомолу цього інституту. У 1989 р.
Список літератури курсової "Соціальні проблеми в сім'ї" - більше 20 джерел. Нідаль -  Абу (наст, ім'я - Сабрі Халіл ибн-Банна; р. 1937, Яффа, Палестіна), керівник Революційної ради ФАТХ. Син від восьмої дружини батька, чотирнадцятий в сім'ї землевласника Халіла Банни. У 1945 помер батько, в 1948 сім'я покинула Яффу. Деякий час жили в Газі, потім - в Наблус (західний берег ріки Іордан). У 1955 поступив на інженерний факультет Каїрського університету, де проучився два роки. Повернувшись додому, викладав в Ієрусаліме в школі. З 1960 жил в Саудівській Аравії, де працював в будівельній компанії, В 1967 вступив в Партію арабського соціалістичного відродження (БААС) і ФАТХ. За. Порада Європи(ЦЕ) - міжурядова організація, встановлена в 1949 р. десятьма західноєвропейськими країнами. Серед основних цілей ЦЕ: захист і зміцнення прав людини і плюралістичної демократії; пошук розв'язань проблем національних меншин, ксенофобии, охорони навколишнього середовища, СПІДа, наркоманії і інш.; сприяння європейської культурної самобутності. Після падіння "залізної завіси" Порада Європи бере активну участь по наданню допомоги країнам Центральної і Східної Європи в справі проведення демократичних політичних, законодавчих і конституційних реформ. У склад ЦЕ входять всі країни ЄС і.

ЛАМАЇЗМ - (від тібет. "лама") - одне з осн. напрямів буддизму. Склався в 7-14 вв. в Тібеті на основі махаяни і тантризма, що сприйняла елементи інш. релігії тибетцев бон-по (різновид шаманства). Є до наст. вр. осн. релігією тибетцев, розділяючись на ряд сект і шкіл. З кон. 16 в. Л. розповсюдився серед, монголів, а з 17 в. проник на територію Росії, де знаходить послідовників серед бурят, тувинцев і калмиків. ВЛ., що визнає все осн. догмати буддизму, особлива роль в порятунку приписується ламам, без допомоги к-рих рядовий віруючий не може ніби не тільки попасти в рай і досягнути нірвани.
Посилання в тексті роботи "Соціальні проблеми в сім'ї" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОГІЧНИЙ ЗАКОН - термін, вживаний в широкому значенні для позначення будь-якої досить "загальноприйнятої" норми (закономірності) правильного міркування. У формализов. мовах совр. логіки (обчисленнях) Л. з. відповідають тождественноистинні (загальнозначущий) формули, в т. ч. аксіоми цих обчислень, а також постулируемі для них правила висновку. З існування різних систем аксіом і правил висновку для логич. (і логико-математич.) обчислень слідує, що поняття Л, з. відносно; але воно не є довільним, оскільки вибір конкретної аксиоматич. системи зумовлений рядом об'єктивних. ВАН ЧУН (27-біля 98) - древнекитайский мислитель, автор ряду філософських трактатів. Збереглася тільки книга "Зважування міркувань" ( "Луньхен"), переведена в Англії в 1907-1911. Б.Ч. скептично відносився до вчення конфуцианцев. Матеріалістично переосмислюючи багато які світоглядні поняття, Б.Ч. затверджував, що небо і земля тілесні і тому можуть знаходитися в русі. Основа неба - "ци", неосяжне, блакитне, що не має ні початку, ні кінця ( "первоефир", "початкова субстанція"). Небо не має ні волі, ні бажань, ні розуму. Воно підлегле закону природності і недіяння. Всі речі природно і спонтанно виникають з "ци". Спілкування страждаючого істерією - Істерія - вигляд неврозів, відомий з часів Гиппократа і що відноситься в античні часи до хвороб матки (від гр.?????? (анат.) матка). У XVII в. встановлений початок науч. вивчення істерії, однак аналіз теорет. концепцій істерії, розроблених в XIX-XX вв., свідчить про те, що і сьогодні єдиного погляду на цей розлад немає. З всього різноманіття термінів для позначення істеричних розладів найбільш уживаними є "психогенні", "конверсійні" і "функціонально-неврологічні". Особливості межличностной комунікації страждаючих істерією: а) негативні реакції на.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕНСАЦІЯ - можливість успішного виконання діяльності при недостатньому розвитку одних якостей за рахунок більш високого розвитку інших якостей. Явленіє П. до. потрібно обов'язково враховувати в практичній діяльності. Людина може компенсувати окремі якості особистості, причому з тим більшою імовірністю, ніж більш наполегливо і настирливо він до цього прагне. Результатом цього є виробіток людиною індивідуального стилю діяльності. Возможності П. до. реалізовуються у двох основних напрямах. По-перше, це компенсація недостатнього розвитку психічних функцій іншими, більш вираженими (див. Компенсація функції). Така. ДУБРОВСКИЙ - Казимир Маркович (1900-1972) - український психолог і психотерапевт. Закінчив фізико-математичний факт Харківського ун-та, потім Харківську Військово-медицини-скую Академію. Володів декількома іноземними мовами. У 1930-е рр. був репресований, засланець в Сибір. Після реабілітації в 1950-1960-е рр. працював в Харківській залізничній поліклініці, співробітничав з першою в нашій країні кафедрою психотерапії під керівництвом І.З. Вельвовського. По поглядах і методах роботи належав до наукової школи В.М. Бехтерева. На початку 1960-х рр. для лікування різних видів неврозів створив метод. ТЕОРІЯ ГРИ - область математики, що вивчає абстрактні моделі конфліктних ситуацій. Під конфліктною розуміється ситуація (гра), в якій беруть участь принаймні два гравці (особи, колективи, керуючі системи), прагнучі за деякими певними в грі правилами забезпечити собі максимальний виграш. Інтереси гравців повністю або частково суперечливі, тобто всяке поліпшення положення одного гравця погіршує положення іншого. Якщо в грі беруть участь дві сторони (гравця), вона називається парної, якщо більше двох - множинної. У останньому випадку учасники в ході гри можуть об'єднуватися в коаліції з спільними інтересами. САМОВИРАЖЕННЯ - поняття, вказуюче мало досліджене у вітчизняній психології явище і механізм особистості. У традиціях гуманистической персонологии потреба в С. Ш.Бюлер вважала основною природженою потребою особистості, а самоактуализация - потреба, була введена А.Маслоу в число ведучих вищих особових потреб. Особливе місце займає більш досліджена здібність до самореалізації, пов'язана, з одного боку, з упевненістю в собі як власне особовою якістю, з іншою - зі здатністю презентації себе навколишнім, зі мірою володіння соціальними уміннями, имиджелогией і здатністю обьективировать себе в житті, професії. У.