На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика соціологічних аспектів психоаналізу З. Фрейда ... 5
1.1. Зиґмунд Фрейд: коротка біографічна довідка ... 5
1.2. Філософські засади соціального вчення З. Фрейда ... 9
Розділ 2. Особливості соціального психологізму З. Фрейда ... 15
2.1. Погляди Фрейда на людину і суспільство ... 15
2.2. Погляди Фрейда на науку, теорію і емпіричні дослідження ... 17
2.3. Психоаналіз: теорія особистості ... 18
Розділ 3. Фрейдизм і неофрейдизм ... 27
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда"

Курсова робота "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" і призначений виключно для пошукових систем.

МОТИВИ - (франц., ед. ч. motif, від лати. moveo - рухаю), побудители діяльності, що складаються під впливом умов життя суб'єкта і визначальна спрямованість його активність. У совр. психології термін "М." застосовується для позначення разл. явищ і станів, зухвалих активність суб'єкта. У ролі М. можуть виступати потреби і інтереси, потяга і емоції, установки і ідеали. У заруб. психології існують разл. підходи до розуміння природи М. наиб. традиційним є трактування М. як внутр. спонукатиме, сил; при цьому М. нерідко появляються природженими, що характеризують глибинну і незмінну природу індивіда. МОВНИЙ КРОК - функціональна одиниця усного дискурса (процесу реального мовного спілкування), службовець для здійснення мовного наміру (интенции) говорячого. У потоку усної діалогічної мови межі Р. ш. співпадають звичайно з межами інтонаційний групи (фрази). Однако Р. ш. - одиниця не фонетичної і не синтаксичної природи. Це одиниця мовної поведінки, тобто одиниця рівня дискурса. Можуть співпадати також межі Р. ш. і межі висловлювання, якщо Р. ш. короткий. Але частіше в один Р. ш. входять декілька висловлювання. Аналогічно тому, як слово є мінімальною вільною і разом з тим основною одиницею мови, що включає в. ВИКЛАДАННЯ - - управління учбово-пізнавальною діяльністю що навчаються; один з компонентів процесу навчання. П. реалізовується як безпосередньо педагогом, так і в опосередкованій формі і передбачає зустрічно направлений процес вчення. Управління учбово-пізнавальною діяльністю учнів в процесі навчання іноді розуміється вузько, як управління засвоєнням в рамках окремих пізнавальних задач. Коштами управління в цьому випадку є "навідні задачі", підказки і пр. У широкому значенні управління учбовим пізнанням трактується як процес пред'явлення учнем такої системи учбових задач, яка передбачає в ході їх рішення. БЛАНКИ Луї Огюст - (1.2. 1805, Пюже-Тенье, поблизу Ніцци, - 1.1.1881, Париж), франц. революціонер, комуніст-утопіст. Під впливом ідей Г. Бабефа в нач. 30-х рр. Б. прийшов до ком-мунистич. переконанням і став розділом политий. течії (бланкизма), до-ой зв'язувало успіх революції із змовою згуртованої орг-ции революціонерів. про-в, учасник революцій 1830 і 1848, парижских повстань 1839 і 1870. 37 років провів у в'язницях. У 1871 знаходився в ув'язненні і заочно вибраний членом Паріжської Комуни. Вважав вирішальною силою ист. прогресу освіта, до-ой породжує дух протесту проти старого суспільства, а після.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Полосин Іван Іванович (1891-1956) - Радянський історик, дослідник вітчизняного Середньовіччя, професор Московського державного педагогічного інституту. Член краєзнавчого Суспільства вивчення Московської губернії, методист історичного краєзнавства. У 1930 р. був репресований по так званому "Академическому делу". Після недовгого перебування в північному таборі відбував нічим не заслужене посилання в Курську. Викладав в Курському педагогічному інституті. Був записаний в члени Суспільства по вивченню Курської області при Курському обласному краєзнавчому музеї, яке так і не почало працювати. Більшість з його наукових робіт, зокрема. Дмитро Іванович (1583 - 1591) - Молодший син Івана IV від Марії голої навряд чи заслуговував би згадки, якби не його несподівана смерть, що послужила основою для появи самозванців і породжувач легенду про причетність до його смерті Бориса Годунова. Легенду, що помістилася міцну у вітчизняній історіографії. Вишукування останніх років (зокрема, роботи Р. Г. Скринникова) дозволяють віднестися до версії вбивства скептично. Обставини смерті царевича були з'ясовані спеціальною комісією, в яку входили князь і боярин Василь Іванович Шуйський, митрополит Гелвасий, окольничий Клешнін і думний дяк Вилузгин. Варто відмітити, що Шуйський був. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Богдан (Зіновій) - (ок. 1595 - 6.08.1657), російський державний діяч, полководець, гетьман Малороссиї. У час т.н. Молдавській кампанії 1620 попав в полон до турків. Після повернення вступив в реєстрове козацьке військо. Брав участь в народному повстанні 1637-38; займав посаду військового писаря; після повстання - чигиринский сотник. У сірок. 1640-х початків підготовку повстання проти польського панування в Малороссиї. Вступив в таємні переговори з королем Владиславом IV; зовні погодившись з його планом посилки козаків проти кримського хана, васала Туреччини, Хмельницький під прикриттям цього плану став формувати козацьке.
У вступі курсової "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ріхтер Оттон Борисович - Ріхтер (Оттон Борисович) - генерал-ад'ютант; народився в 1830 році. Закінчивши курс в пажеском корпусі, Р. почав службу в 1848 році в лейб-гвардії кінному полицю. У п'ятдесятих роках брав участь в боях проти турок і горців. У 1858 році Р. було повелено перебувати при в Бозе почивати спадкоємці цесаревиче Миколі Олександровичі. У 1866 році він був призначений керівником справами Імператорської головної квартири, а потім, в тому ж році, начальником штабу військ гвардії і Санкт-Петербургского військового округу і членом головного комітету по пристрою і утворенню військ. У 1871 році йому було.

ТАПИЛИН Іван Еремеєвич - (дон.) - рід. 20 грудня 1886 р., ст. Усть-Медведицкой; землемір, сотник, письменник. Рано осиротівши, вихований сестрою матері; закінчив Окружні вчительські курси і до 1910 р. викладав в місцевій школі; в цьому році початків вчення в Петербургськом землемерном училищі, а закінчивши його через три роки, служив землеміром в Семіреченської області. Коли почалася Перша світова війна, Т. був мобілізований в армію. З весни 1915 р. він знаходився в рядах 56-го Дон. каз. полиця, звідки відряджений в школу прапорщиків і після виробництва в офіцери служив в полицю на острові Езель. 1 жовтня 1917 р. Волін Всеволод Михайлович - (справжнє прізвище Ейхенбаум) (1882, Воронеж, - 1945, Париж). З сім'ї земських лікарів. Вчився в Петербургськом університеті. У революційному русі з початку 1900-х рр. У 1905 - 11 есер. У 1907 за участь в експропріаціях осуджений на вічне поселення в Сибір, в 1908 по дорозі в посилання біг, перебрався у Францію. Після викриття провокатора Е.Ф. Азефа відійшов від есеров. У 1911 - 14 анархіст-комуніст, один з організаторів закордонного російського анархічного руху. З 1914 анархіст-синдикаліст. Під час першої світової війни член росіян і французьких анархістських груп в Парижі, учасник.
Список літератури курсової "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" - більше 20 джерел. СКИНХЕДИ - один з ярликів, який активно використовується в процесі маніпуляції громадською думкою і в розпалюванні міжнаціональної ненависті засобами масової інформації по відношенню до громадян, що представляють корінні народи якої-небудь країни. У Росії цей процес приймає крайні форми. Немає ніякого сумніву, що будь-який злочин проти инородцев тенденційними засобами масової інформації трактується як злочин ненависті, довершений по мотивах міжнаціональної ворожнечі. При цьому редактори, що випускають матеріали в інформаційне поле, інакший раз навіть і не задумуються (а тому, є маніпуляторами другого. ДЕРЖАВА ПРАВОВА - тип держави, де затверджений політичний режим, що характеризується правовим (конституційним) порядком здійснення політичної влади. Принцип правової держави має на увазі безумовне підкорення всіх владних органів системі права, наявність реального розділення влади, суворий суспільний контроль за чим склався публічною політичною сферою. Влада і громадянин, держава і суспільство виступають тут рівними суб'єктами права. При цьому форма правління в правовій державі може бути різною: від демократичної республіки до конституційної монархії (наприклад, в Великобританії). Ідея правової держави.

ВИВЕКАНАНДА - (Vivekananda) Свамі (наст. ім'я Нарендранатх Датта) (12 січня 1863, Калькутта - 4 липня 1902, Белур) - індійський релігійний філософ і суспільний діяч, реформатор індуїзму. Учень і послідовник Рамакрішни. У 1893 брав участь в роботі Всесвітнього конгресу релігій (Чікаго), ініціатор створення ряду ведантистских центрів в США, фундатор "Місії Рамакрішни" (1897). Філософське вчення Вівекананди (т. н. неоведанта) багато в чому виходить з основних ідей адвайта-ведачти: основа всесвіту є Брахман як невизначений і "всеисключающее" духовний початок; мир речей є щось.
Посилання в тексті роботи "Соціальні проблеми психологізму З. Фрейда" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОРШ Карл - (15 серпня 1886, Німеччина - 21 жовтня 1961, США) - німецький філософ, діяч німецького робочого руху. Дістав юридичну і філософську освіту в університетах Ієни, Мюнхена, Женеви, в 1911 - 14 займався науковою роботою в Лондоні, брав участь в 1-й світовій війні, потім став членом СДПГ, КПГ, в 1924 - 25 - головний редактор газети комуністів "Інтернаціонал", виключений як лідер лівої опозиції з КПГ в 1926. У 1933 емігрував в Англію, Данію, потім в США, де співробітничав з М. Хоркхаймером, викладав в Нью-Орлеане. У 1950 виступав з лекціями в Європі, повернувся в США. ПОЛІТИЧНИЙ ФЕТИШИЗМ - одна з форм фетишизму, масових ілюзій суспільства, особливо серед частини інтелігенції, один з виявів основної помилки масової свідомості і основної помилки інтелігенції, упевненість, що порятунок суспільства в правильних політичних рішеннях, які можуть бути забезпечені вищим керівництвом, що або звернені до цінностей грунту, або до того і іншого. П. ф. переходить в етатизм, у віру, що істинний суб'єкт - держава, яка є ніби носієм конструктивної напруженості, що визначає суспільний прогрес введу нестачі такого в самому суспільстві. Ошибка П. ф. полягає в тому, що він орієнтує людей не певні політичні. ФРЕСС - (Fraisse) Поль (р. 1911) -французький психолог, фахівець з експериментальної психології. Після навчання в ліцеї du Pare (Ліон) дістав вищу гуманітарну освіту в Ліоне (1935). Продовжив освіту в Лувен-ськом ун-ті (д-р філософії, 1943) і пізні в Паріжськом ун-ті (д-р філології, 1956). З 1943 по 1952 р. працював в Ecole pratique des hautes etudes як заст. директор, з 1952 по 1979 р. він - директор цієї школи і завідуючий лабораторії експериментальної і порівняльної психології. З 1957 р. З 1961 по 1969 р. він - директор Інституту психології унта. Брав активну участь в створенні французької психологічної школи.

АСОЦІАЦІЯ - 1. Найбільш загальне значення - будь-який встановлений функціональний зв'язок між двома (або більш) елементами. Точне визначення цих елементів (тобто ідей, дій, образів, стимулів і реакцій, блоків пам'яті і т.д.) і виявлення механізмів, лежачих в основі цього зв'язку (див. асоціативні закони) - теоретична задача, яку вирішують багато які філософи і психологи протягом багатьох років. Див. ассоцианизм для обговорення деяких з цих питань. 2. З'єднання або зв'язок, що мається на увазі у вищезазначеному значенні. У період розквіту бихевиоризма, основним об'єктом вивчення якого були зв'язки, більшість теорій. Функционалізм - напрям, що досліджує психічні процеси з точки зору їх функції в пристосуванні організму до середи. Воно виникло під впливом еволюційної теорії в біології (Ч. Дарвін, Г. Спенсер) і в зв'язку із запитами соціальної практики, що зажадав перейти від стерильного поелементного аналізу свідомості в структурній психології Вундта - Тітченера до вивчення службової ролі свідомості при рішенні життєво важливих для індивіда задач. У функціональній психології було декілька течій. У європейських країнах природно-наукового трактування психічних функцій дотримувалися Т. Рібо (Франція), Н. Н. Ланге (Росія). РЕГУЛЯЦИЯ МОТИВАЦИОННАЯ - побудова діяльності і поведінки особистості загалом відповідно до актуально діючих мотивационними освіт. У Р.м. діяльності фігурують небажане і бажане стану дійсності, що фіксуються в спонуканні. Процес Р.м. - це перетворення дійсності через акт діяльності. При цьому рівень деятельностной мобілізації і готовність до функціональних, тимчасових і матеріальних витрат приблизно еквівалентна рівню значущості актуального спонукання. Значущість очікуваного результату, що Переживається може бути вище, але мобілізація не може бути вище чого склався рівня значущості. У процесі Р.м. діє навіть безліч мотивів. ЕМЕЛЬЯНОВ Юрій Миколайович - (1933-1996) - російський психолог, спец. в обл. соціальної психології і культурантропологии. Докт. психол. наук (1991), проф. ф-та соціології С. гос. ун-та. Закінчив филол. ф-т Пятігорського гос. пед. ин-та (1958). Працював вчителем, завучем в ленинградских школах, потім трудився ЦНИИ технології суднобудування. У 1971 р. почав публікувати статті по матеріалах зарубеж. соціальної психології. З 1972 р. працював в БРЕШУ викладачем на ф-ті психології, більше за 13 років - ст. науч. сотр. в лабораторії соціальної психології НДІ комплексних соціальних досліджень БРЕШУ. У 1976 р. захистив канд. дис., а в.