На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження соціально-педагогічної діяльності з підлітками, що мають наркотичну залежність ... 5
1.1. Наркозалежність як форма девіантної поведінки ... 5
1.2. Причини розвитку наркоманії ... 9
1.3. Профілактика наркотизму як соціальна технологія ... 15
Розділ 2. Аналіз особливостей соціально-педагогічної діяльності з підлітками, що мають наркотичну залежність ... 19
2.1. Методологія профілактики наркотизму ... 19
2.2. Соціально-педагогічна робота з батьками наркозалежних підлітків ... 39
Висновки ... 45
Література ... 47
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність"

Курсова робота "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" і призначений виключно для пошукових систем.

АБХАЗІЯ, Республіка Абхазія - входить в Республіку Грузія. Пл. 8,6 тис. км2. Нас. 537 тис. чол. (1989). Столиця - Сухумі. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше за 860 чол. мали висш. і середня (повне і неповне) освіта (в 1979 - 742 чол.). У перші віки н. е. через терр. Абхазії на Кавказі розповсюджувалося християнство. У 4 в. осн. єпископська кафедра в м. Питиунт (Піцунда), де богослужіння і навчання велися на греч. мові. У Абхазькому царстві (8 - 10 вв.) центрами культури і образованности стали монастирі в Анакопії (Новий Афон), Пі-тіунте, Лихнах, Бзибі і інш. Поширенню освіти з 2-й підлога. 16. ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО - - архаїчна форма суспільного догосударственного пристрою, що характеризується загальною власністю, колективним трудом і споживанням. Соціалізація дітей в П.о. була направлена на їх включення в систему половозрастного розподілу праці. На ранніх стадіях розвитку П.о. діти вважалися такими, що належали всьому роду. У період годівлі грудьми (до 3-4 років, що відповідало інтервалу народження дітей у жінки) дитина знаходилася під опікою матері. Спеціальних вихователів ще не було, але при невеликому числі дітей в общині рядом завжди знаходився хто-небудь з дорослих. Діти користувалися великою. НАСИРИ, Каюм - [2(14).2.1825, дер. Верхні Ширдани, нині Зеленодольського р-на Татарії, - 20.8(2.9). 1902, Казань], тат. вчений, просвітник і педагог. Вчився в 1841- 55 в медресе "Мухамедія". Був вільним слухачем Казанського ун-та. У 1855- 70 викладав тат. яз. в русявий. Казанском духовному уч-ще, семінарії і академії, в 1870 - 76 учителював у відкритому їм першому рус. нач. училище в Казані. З 1876 займався науч.-пед., лит. і издат. діяльністю. Д. ч. (з 1885) Об-ва археології, історії і етнографії при Казанськом ун-ті. Пед. погляди Н. склалися під впливом русявий. педагогіки 60-х рр. 19 в., трудів. ДЕСКУЛИЗАЦИЯ - (від англ. deschooling, букв. - "обесшколивание"), концепція скасування школи як соціального інституту і заміни її нетрадиц. формами социализации молоді. Висунена в 60 - 70-х рр. 20 в. леворадикальними теоретиками в соціології і педагогіці - І. Іллічем, П. Гудменом (США), Е. Рай-мером (Великобританія), П. Фрейрі (Бразілія). Сторонники Д. вважають, що школа увічнює несправедливий соціальний порядок і соціальну ієрархію за "допомогою штампування розумів" в дусі ідеології конформізму. Представітелі Д. закликають до скасування обязат. навчання і відкидають будь-які спроби шк.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шкідливий Едмунд Романович - Шкідливий, Едмунд Романович - економіст (1835 - 1891). Закінчив курс в головному педагогічному інституті; був професором Санкт-Петербургского університету по кафедрі політичної економії; читав лекції по цьому предмету в інститутах: сурмою і інженерів шляхів повідомлення. З питань про заробітну плату, про капітал, про ціну близько примикав до класичної школи політичної економії, особливо до Сміту. Він заперечував значення земельної ренти як самостійного джерела доходу і, подібно Шеффле, відносить її до числа доходів, виникаючих завдяки використанню виняткових умов збуту. У області економічної. Газенкампф Михайло Олександрович - Газенкампф, Михайло Олександрович - генерал від инфантерии, сучасний військовий діяч і письменник, народився в 1843 р. Освіту отримав в Миколаївській академії генерального штабу, в якій спочатку був ад'юнктом-професором (1873), а потім, в 1874 - 91 роках, професором по кафедрі військової адміністрації. Під час війни 1877 - 78 років Газенкампф перебував в розпорядженні головнокомандуючого дунайской армією, вів секретну його переписку і журнал військових дій (див. "Мій щоденник", Санкт-Петербург, 1908, велика частина була надрукована раніше в "Вісникові Європи"). З 1891 - 95 років був. Полонський Яків Петрович - Полонський (Яків Петрович) - один з головних російських поетів послепушкинской епохи, народився 6 грудня 1820 р. в Рязані, син чиновника; вчився в місцевій гімназії, потім в Московському університеті, де його товаришами були Фет і С.М. Соловьев. По закінченні курсу Полонський, як домашній вчитель, провів декілька років на Кавказі (1846 - 52), де був помічником редактора "Закавказського Вісника" і за межею. У 1857 р. одружувався, але скоро овдовів; у другий раз в 1866 р. одружувався на Жозефіне Антонівні Рюльман (скульптор-любительница, відома погруддям Тургенева, поставленим в.
У вступі курсової "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Потапенко Ігнатій Миколайович - Потапенко (Игнатий Миколайович) - один з найплодовитіших сучасних белетристів, уродженець півдня, народився в 1856 р. Батько його, спочатку уланский офіцер, зробився потім священиком; мати - селянка. Йому довелося спочатку вчитися в бурсе, що доживала свої останні дні. Слухав лекції в університеті Новоросійська, Санкт-Петербурга, але курсу не кінчив і поступив в Санкт-Петербургскую консерваторію, в якій закінчив курс по класу співу. На літературний терен виступив в 1881 р. Видатний успіх створила йому повість "На дійсній службі" (1890), що проймім істинним ідеалізмом. З цього часу твори.

РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ - Формально початок нової, імперської, епохи в історії Росії датується 1721 р., коли російський цар Петро Олексійович Романів був проголошений імператором. Саме при Петрові I почався перехід від тієї, що існувала на Русі в XVII в. станово-представницької монархії до абсолютної. Цей процес завершився лише на другу половину XVIII в., у часи Екатеріни II, коли в Росії сформувалася "проінформована монархія". Імператорська Росія, що проіснувала 2 сторіччя, знаменувала собою якісно новий етап в розвитку російської державності. У історичній літературі панує точка зору, що Петро I рішучими. КОНСЕРВАТИЗМ - (від лат.conservate - зберігати, охороняти, піклуватися про збереження) - політична ідеологія, виступаюча за збереження існуючого громадського порядку, насамперед морально-правових відносин, втіленого в нації, релігії, браку, сім'ї, власності. Численні соціальні зміни, що приголомшили європейський порядок в зв'язку з крахом феодалізму, викликали до життя таке явище як консерватизм. Уперше термін "консерватизм" був введений в побут французьким письменником Ф.Р.Шатобріаном (1768-1848), що заснував журнал "Консерватор", який виражав погляди прихильників політичної і релігійної реставрації в послереволюционной.
Список літератури курсової "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" - більше 20 джерел. ЦЕНТРИЗМ - політична позиція, яку відрізняє зважене, прагматичне відношення до тих або інакших радикальних установок, пануючих в певний час, здатність приймати вірні технічні рішення, відкидаючи світоглядну абсолютизации і проекції односторонніх принципів на всі сфери суспільства. У сучасному вигляді центризм набув поширення на території післявоєнної Європи, коли на фоні найгострішої політичної кризи праві і ліві сили вимушені були зближуватися і співробітничати, виробляючи загальні принципи державної діяльності. Тенденція до подібного зближення в традиційно двопартійних демократіях збереглася і до цього. НАЦІОНАЛІЗМ - (від лати. natio - нація, народ) - ідеологія, заснована на пропаганді національної виключності і національної переваги, а також політика, реалізуючий націоналістичну ідеологію. Націоналізм може виражатися в розпалюванні національної ненависті і конфронтації як між народами різних країн, так і всередині однієї країни між представниками різних націй і етносов. Міжнародне законодавство класифікує ідеологію і політику націоналізму як політичний злочин, що полягає в порушенні прав людини. Націоналізм може виявлятися в самих різних формах. Так, шовінізм являє собою спробу інтелектуального або.

ТРЕНДЕЛЕНБУРГ Фрідріх Адольф - (30 листопада 1802, Еутін - 24 січня 1872, Берлін) - німецький філолог і філософ. З 1822 вчився в університеті Кіля, пізніше - в університетах Лейпцига і Берліна. Слухав Шлейермахера і Гегеля. У 1826 захистив дисертацію про Платоне і Арістотеле. У 1826 - 33 - приватний вчитель, з 1833 - екстраординарний професор в Берліні, з 1837 - ординарний. З 1846 - член Берлінської АН, в 1847 - 71 - секретар її филолого-історичного відділення. Присвятив себе философско-фплологическим штудиям Платона і Арістотеля, яких сприймав не як опонентів, але як двох фундаторів філософського ідеалізму, спонукаючих до.
Посилання в тексті роботи "Соціально-педагогічна діяльність з підлітками, що мають наркотичну залежність" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Пань-гу - (кит.)  - первопредок, перша людина на землі. За переказами, Всесвіт спочатку представляв щось на зразок курячого яйця, що міститься. У цей час народився П.-г. Через 18 тисяч років світлий початок (ян) утворив небо, а каламутне (инь) - землю. За цей час П. виріс до гігантських розмірів - на величину відстані від землі до неба (90 чи тисяч, т. е. біля 45 тисяч км). Після того як сталося відділення неба від землі, він створив інші становлячі частини світу. (По інших легендах, П. помер, і з частин його тіла утворилися складові елементи світу. Дихання П-г. стало вітром і хмарами, голос - громом, ліве око -. КЛАСИ СОЦІАЛЬНІ - люди, об'єднані умовами їх діяльності. Відносини людей в класах опосередковані їх відносинами до умов, коштів і продуктів виробництва. Це означає, що люди об'єднуються в класи незалежно від їх індивідуальних властивостей і пристрастей. Вони виявляють свою спільність і социальность через відносини до речей, головним чином - до засобів виробництва. Традиційно уявлення про класи зв'язується з ідеєю класової боротьби. Однак не менш важливе те, що К. з. являють собою реальну, практичну класифікацію людей в суспільстві. Ця класифікація груба і приблизна, але вона істотна, бо виявляє предметне і. МАНІПУЛЯЦІЯ - En.: Manipulation В повсякденному значенні слово "маніпулювати" означає використати будь-кого в своїх цілях. Практика естрадних гіпнотизерів має на увазі, що гіпноз дає можливість маніпулювати (див. примусовий ефект). Насправді слово "маніпуляція" може мати на увазі щось більш складне. Ось резюмовані мною (Godin, 1991d) Рустана (1990), що роздумав про практика Милий-тони Еріксона: Рустан, зберігаючи вірність ериксоновской манері, борет як початковий неприйнятне для нас твердження, що гіпноз маніпулює відкрито і що Еріксон робить те ж саме, але більш тонке. Підшукати.

фенциклидин - (ФЦД) [phencyclidine (РСР)] - Психоактівноє лікарський засіб, що володіє пригноблюючим, стимулюючим, анальгезирующим і галлюциногенним дією на центральну нервову систему. Фенциклидин був впроваджений в клінічну медицину як диссоциированний анестетик, але від його використання відмовилися в зв'язку з частим виникненням гострого синдрому з дезориентировкой, ажитацией і делирием. Фенциклидин, мабуть, представляє цінність для лікування інсульту. ФЦД відносно дешевий і легко синтезується, тому, починаючи з 70-х років, він використовується як нелегальний психоактивное засіб. Родинні препарати з. ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ (ФКУ) - (англ. phenil-ketonuria) - спадкове порушення обміну фенилаланина, що характеризується що прогресує, особливо в перші 2 р. життя недоумством. Уперше ФКУ була описана норвезьким лікарем і биохимиком A. Foiling (1934). Захворювання має аутосомно-рецессивний тип успадкування. У середньому в Європі частота дефекту серед новонароджених становить 1:10 000. Серед хворих олігофренією ФКУ виявляється в середньому в 1% випадків. При захворюванні порушується процес перетворення що поступає в організм з їжею фенилаланина в тирозин. Це приводить до різкого підвищення вмісту фенилаланина в сироватці крові. КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ - доктор філологічних наук, професор. У 1999 м. в Москві в Російському університеті дружби народів захистив докторську дисертацію по темі: Художній конфлікт в російській літературі XX віку (структура і поетика)" Спеціальність: 10.01.01 - російська література і 00108 - теорія літератури. Обгрунтував, що конфлікт є центральною "вузловою" категорією, що знаходиться у взаємозв'язку з внутрішньою просторово-часовою організацією твору, з його формою і змістом. Конфлікт - це поле антиномической напруженості, що реалізовується на всіх рівнях структурної організації тексту. У будь-якій конфліктній. Родинний відбір - Різні види поведінки, які можуть зменшувати імовірність виживання або репродуктивні здібності окремої тварини, але при цьому направлені на підвищення виживаемости і відтворювання близьких генетичних родичів цієї тварини. Найбільш очевидним прикладом такої поведінки є батьківська опіка. Батьки, які годують своє потомство і піклуються про нього, діють відповідно до принципів природного відбору, оскільки вони збільшують шанси передачі своїх генів наступним поколінням. Але прямі нащадки не є єдиними родичами тварини. Коефіцієнт близькості (можливість того, що будь-які тварини мають схожі гени) так.