На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суспільно-географічні особливості господарства країн перехідної економіки ... 5
1.1. Загальні особливості ... 5
1.2. Промисловість ... 14
1.3. Сільське господарство ... 20
Розділ 2. Географічні особливості процесу переходу ... 25
2.1. Словенський шлях ... 25
2.2. Польський шлях ... 31
2.3. Чеський шлях ... 37
2.4. Угорський шлях ... 42
Висновки ... 45
Література ... 48
Додатки ... 51

Для придбання курсової роботи "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки"

Курсова робота "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОСТУПНІСТЬ НАВЧАННЯ - один з принципів навчання; відповідність змісту, об'єму матеріалу, що вивчається, методів і организац. форм навчання віковим і індивідуальним можливостям учнів, що є у них знанням і уявленням, умовам навчання. Познават.. можливості учнів розвиваються тільки в активній розумовій діяльності шляхом последоват. ускладнення тих уч. задач, к-рі спричиняють напруження інтелектуальних і физич. сил школярів, сприяють формуванню таких якостей особистості, як працьовитість, наполегливість, цілеспрямованість. У отеч. дидактиці Д. про. трактується як міра трудності і не означає пристосування до. ФЕРРЕР ГУАРДИА Франсисько - (10 l 1859, Алелья, Каталонія, - окт 1909, Барселона), исп педагог, діяч рев руху На самоосвіта ФГ істотний вплив надали популярні в Іспанії политий. теорії від надто "лівих" ідей "прямої дії" (action directe). до ортодоксальних інтерпретацій марксистського вчення На початку своєї политий. кар'єри - анархіст В 1886 взяв участь в заколоті ген Віллакампе Після його поразки емігрував у Францію, де став секретарем Руїса Зорільі, одного з лідерів анархістської партії Іспанії З 1895 викладав исп мова в ліцеї Кондорсе і на курсах Тампль В 1896 отримала диплом викладача. РИТОРИКА - (греч. rhetorike techne від rhetor - оратор) - теорія і практична майстерність доцільної, впливаючої, гармонізуючої мови. Теорія Р., виникла ще в античності (середина I тис. до н. е.), синкретически містила в собі всі основні дисципліни гуманітарного кола; до середини XIX в. завершується їх виділення і спеціалізація, і Р. втрачає статус теоретичної області знань. Розвиток гуманітарної культури з середини XX в. відмічено так званим "риторичним Ренесансом" або "відродженням Р.". Це торкається, насамперед, теорії Р.: лінгвістика і літературознавство знову звертаються до. АШАФФЕНБУРГ ГУСТАВ - (23.5.1866, Цвайбрюкен, Пфальц - 2.9.1944, балтімор) - німецький-американський психіатр. Освіту здобув в університетах Гейдельберга (1885,1888-1889), Вюрцбурга (1885-1887), Фрейбурга (1887), Берліна (1887-1888), Страсбурга (1889-1890) (тут склав державні іспити і захистив докторську дисертацію), Відня (1890-1891) (тут займався під керівництвом Т. Мейнерта) і Парижа (1891). Працював з 1891 р. по 1900 р. в Гейдельберге спочатку асистентом, під керівництвом Е.Крепелина, а з 1895 р., після захисту дисертації по темі психології асоціацій ("Experimentelle Studien uber Assoziation. I. In.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОРОНА - позначення державної влади в монархічних державах і головний убір або наголовье, службовці ознакою власті і своєю формою що визначають звання, сан, титул, а іноді і заслуги особи, якій вона належить. Наприклад, візантійські імператори спочатку носили діадему - шерстяну, полотняну або шовкову пов'язку на лобу, при Юстініане її замінила стемма - прототип всіх європейських королівських корон. Вона складається із золотого обруча, прикрашеного перлами. У 1092 р. утворився оригінальний головний убір, майже в незмінному вигляді що дійшов до наших днів. У Угорщині признавалися що правили тільки. ДЕ БАГАТТЯ - (de coster) Шарль (1827, Мюнхен - 1879, Іксель), бельгійський письменник. Паросток старовинного фламандського роду, закінчив Брюссельський ун-т (1855). Служив в банку, в Брюссельськом королівському архіві і інш. установах. Помер від туберкульозу, преследуемий потребою, що змінила щасливе благополуччя його дитинства і ранньої юності. Орієнтуючись на життєстверджуючу творчість видатного письменника французького Відродження, автора книги об Гаргантюа і Пантагрюеле Ф. Рабле, заснував літературний гурток "Суспільство весельчаків", друкувався в ліберальному журналі. Бем Адольф Карлович - Бем (Адольф Карлович, 1847 - 90) - інженер і письменник; по закінченні курсу в інституті інженерів шляхів повідомлення в 1871 р. поступив техніком при начальникові служби ремонту шляху і будівель Балтійської залізниці; з 1874 по 1880 р. продовжував службу на Моршанско-Сизранской залізниці в посади начальника тяги і жвавого складу, де керував дослідами для визначення величини опору поїздів руху і паровироблюючій здатності палива і для вивчення питання про опалювання пасажирських вагонів водою і нагрітим повітрям. У кінці 1880 р. Бем, перейшовши на службу Харьково-Миколаївської залізниці.
У вступі курсової "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШИШКОВ Олександр Семенович - (9.03.1754 - 9.04.1841), російський державний і суспільний діяч, філолог, письменник, адмірал, член Російської академії (з 1796). Закінчив Морський кадетський корпус (1772). Займався літературною діяльністю (гл. обр. переказами), склав тримовний Морський словник. Склав і редагував перший академічний "Словник російської мови". Брав участь в Російсько-шведській війні 1788-90. У н. XIX в. виявив себе як ідеолог російського патріотизму, виклавши своє науково-політичне кредо в "Міркуванні про старий і новий склад російської мови" (1803) і "Міркування про любов до Вітчизни".

УКРАЇНА - (Українська Республіка) - держава в Східній Європі, займає територію колишньої Української Радянської соціалістичної республіки. Столиця - м. Київ. Площа - 603,7 тис. кв. км. Населення - 45,7 млн чол. (2009). Етнічні групи: українці (77,8%), російські (17,3%), білоруси (0,6%), кримські татари (0,5%), молдавани (0,5%), болгари (0,4%), угорці (0,3%), румуни (0,3%), поляки (0,3%), євреї (0,2%) і інш. У сільській місцевості частка українців досягає 80-90%, в містах знижується до 50-60%. Частка росіян в містах, навпаки, зростає. Україна - унітарна парламентсько-президентська республіка. ГЛАМУРНИЙ ФАШИЗМ - феномен естетизации практики і символіки націонал-соціалістів. Термін "гламурний фашизм" уперше зафіксований в "живому журналі" мережевого письменника-екстреміста Пана Шляхтіча, сам феномен - в однойменному збірнику (М.: Європа, 2006. Сост. Данілін П.). Збірник "Гламурний фашизм", що приводить висловлювання російських публіцистів і політиків екстремістських і русофобских поглядів, наочно демонструє, що сучасний екстремізм - багато в чому феномен не стільки ідеологічний, скільки естетичний, а експансія його йде не через ідеї, а через стиль. Реципієнтом же.
Список літератури курсової "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" - більше 20 джерел. РОЖКОВ Павло Олексійович - (р. 30.06.1957) Голова Державного комітету Російської Федерації по фізичній культурі, спорту і туризму в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м. по 29.04.2002 м. в першому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Раменском Московської області. Освіту отримав в Центральному інституті фізичної культури (1979). До вступу до інституту в 1974-1975 рр. працював слесареммехаником московського заводу "Радіопрібор". У 1977-1978 рр. тренерпреподаватель по класичній боротьбі московської детскоюношеской спортивної школи "Урожай". По закінченні інституту з 1979 р. БЕЗПЕКА РЕГІОНАЛЬНА - система співвідношень між країнами тих або інакших регіонів світу, при якій держави мають в своєму розпорядженні можливість суверенного визначення форм і шляхів свого економічного, політичного і культурного розвитку, вільні від загрози воєн, економічних і політичних диверсій, а також втручання в їх внутрішні справи. Регіональна безпека є органічною частиною міжнародної безпеки і формою реалізації безпеки національної. Згідно з Статутом ООН допускається створення регіональних угод і інститутів, якщо вони не суперечать цілям і принципам ООН. Об'єднання країн в регіональні групи здійснюється, як.

КАТАРИ - одна з найбільших середньовічних ересей в Західній Європі (гл. про. - в Італії, Провансе і Фландрії) в 11 - 13 вв. У Провансе катари називалися альбигойцами (по місту Альбі). Вчення їх склалося під опосередкованим впливом манихейства (через візантійських павликиан і болгарських і далматинских богомилов) і відрізнялося дуалізмом. Істинний Бог протиставлявся князю пітьми, деміургу - творцю матеріального світу, що ототожнюється з дияволом. Катари поділялися на ряд течій. Найбільш радикальні з них проповідували крайній аскетизм, що доходить до повного заперечення статевих відносин і засудження.
Посилання в тексті роботи "Соціально-економічний розвиток країн перехідної економіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕЛІТА - Група найбільш видатних по своєму характеру, знанням, освіті, творчим здібностям і т. д. людей даного суспільства. У цьому значенні слова еліта протилежна народу. Головний забобон, що стосується еліти, складається в тому, що вона ніби не потрібна і навіть шкодить суспільству, а тому її потрібно ліквідувати і надалі не допускати її виникнення. Наприклад, в багатьох школах США вчителям забороняється ставити на екзаменах погані оцінки, щоб більш здібні учні не виявлялися в привілейованому положенні. Розділяючу цю помилку люди звичайно люблять розповсюджуватися про те, як еліта експлуатує народ. ПСИХОЛОГІЯ - (греч. psyche - душа і logos - вчення, слово) - наука про закони породження і функціонування психічного відображення об'єктивної реальності в процесі діяльності людини і поведінки тварин. П. зародилася в глибокій древності і довгий час розвивалася в надрах філософії, досягши високого рівня в трудах Арістотеля, що дав першу систему понять П. В новий час Декарт відкриває рефлекторну природу поведінки. Фр. матеріалісти підтримували в своїх переконаннях положення про матеріальну природу психіки і її обумовленість соціальною середою. Представники ньому. класичній філософії (особливо. ПІДХІД ІНДИВІДУАЛЬНИЙ - психолого-акмеологический принцип, згідно з яким враховуються особові особливості і умови життя кожної людини. У П.і. знаходить своє вираження гуманне відношення до людини, розуміння його як виняткової цінності. Успішне здійснення П.і. передбачає: глибоке вивчення особистості, її індивідуальних особливостей і діяльності; визначення найближчих конкретних і більш віддалених цілей і задач розвитку тих або інакших якостей (або подолання недоліків); застосування принципів, методів, коштів і прийомів впливу відповідно задачам виховання і навчання даної особистості з урахуванням її особливостей і.

СИНТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПІЛКУВАННЯ - один з підходів до організації спілкування, який розроблений в рамках нейро-лінгвістичного програмування. Назва моделі сталася від слова "синтония", що в перекладі з японської мови означає "бути в гармонії з собою і іншими". С. м. про. виділяє основні уміння спілкування (визначення бажаних цілей; сенсорна гострота; гнучкість; конгруентность, тобто узгодженість дій; раппорт, т. е, досягнення відношення гармонії, узгодженості, єдності і симпатій; ресурсний стан, тобто оптимальний внутрішній стан людини). У С. м. про. процес оволодіння цими уміннями ділиться на окремі. Психоаналітічеськоє напрям психіатрії - Даний напрям засновано на вченні Зігмунда Фрейд - всесвітньо відомого австрійського психіатра, невролога і психолога. Згідно з його вченням, психіка людини складається з свідомості ("Я", або "Его"), підсвідомої сфери ("Воно", або "Ід") і "сверхсознания" ("зверхЯ", або "суперЕго"). У подсознательной сфері зосереджені людські інстинкти і потяга. При цьому особливе значення додається сексуальності (лібідо). Між "Я" і "Воно" знаходиться "цензура", що являє собою перешкоду, не проникну з. Фенілкетонурія - (Folling, 1934) - генетична патологія, успадковується по аутосомно-рецессивному типу. Носительство аномального гена себе ніяк не виявляє і в цей час не виявляється. Характерна неповноцінність гена, контролюючого синтез ферменту фенилаланингидроксилази, що продовжує природний метаболічний цикл фенилаланина. У результаті в крові і організмі накапливатся фенилаланин (його концентрація в плазмі досягає 40-60 ммоль/л при нормі 0,3-1 ммоль/л) і його токсичні похідні (фенилпировиноградная кислота, фенилуксусная кислота, фенилкетонові речовини), що видаляються з мочой, виникає дефіцит. F40.1 Соціальні фобії. - А. Должен бути присутній одна з наступних ознак: 1. виражений страх виявитися в центрі уваги або страх повісті себе так, що це викличе збентеження або приниження; 2. виражене уникнення перебування в центрі уваги або ситуацій, пов'язаної зі страхом повісті себе так, що це викличе збентеження або приниження. Ці страхи виявляються в соціальних ситуаціях, таких як їда або спілкування в суспільних місцях, випадкова зустріч знайомих облич на публіці, перебування в невеликих групах (наприклад, на вечірках, зборах, в класній кімнаті). Б. В той або інакший час після початку розладу повинні виявлятися.