На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження девіантної поведінки підлітків ... 5
1.1. Наукове розуміння поняття "девіантна поведінка" ... 5
1.2. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці ... 14
Розділ 2. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки ... 17
2.1. Основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків ... 17
2.2. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки ... 23
2.3. Реабілітаційні соціально-педагогічні технології ... 25
Розділ 3. Дослідження схильності підлітків до девіантної поведінки ... 29
2.1. Опис методики дослідження ... 29
2.2. Аналіз отриманих результатів ... 34
Висновок ... 43
Література ... 46
Додатки ... 49

Для придбання курсової роботи "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою"

Курсова робота "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ - (від лати. socialis - суспільний) - розвиток людини протягом всього життя в процесі засвоєння і відтворювання культури суспільства. Термін "З." запозичений з політекономії; застосовно до розвитку людини став використовуватися в останній третині 19 в., коли американський соціолог Ф.Г. Гиддінгс в книзі "Теорія социализации" (1887) вжив його в значенні, близькому до сучасного. Процесс С. умовно можна представити як сукупність чотирьох складових: стихійної З., зміст, характер і результати якої визначаються соціально-економічними і социокультурними умовами, чим склався в суспільстві;. ЛИНДНЕР Густав Адольф - (11.3.1828, Рождяловіце, - 16.10.1887, Прага), чеш. філософ і педагог. Закінчив филос. ф-т Карлова ун-та в Празі (1850). Викладав філософію, математику і фізику в ср. школах разл. типів. У 1872 - 82 директор вчительського уч-ща в Кутна-Гора, з 1882 перший проф. педагогіки Карлова ун-та (чеш. відділення). Пед. погляди Л. склалися на основі вчення І. Ф. Гербарта. Вони знайшли відображення в ранніх роботах Л., підручниках по вихованню і навчанню для вчителів ср. шкіл (1877, і інш. изд.). Пізніше під впливом Ч. Дарвіна, Г. Спенсера намагався застосувати еволюц. підхід в пед. дослідженнях. ДІЙСНІ ЧЛЕНИ РАО (РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ОСВІТИ) - - В 2000 році в РАО перебували 116 академіків, 143 члена-кореспонденти, 6 почесних членів, 60 іноземних членів. Список дійсних членів РАО: Абульханова К.А., Алексий II, Амонашвілі Ш.А., Андреєва Г.М., Антонова И.А., Атутов П.Р., Баврін И.И., Батуєв А.С., Черевиків М.І., Беляева А.П., Берулава М.Н., Беспалько В.П., Бестужев-Лада І.В., Бим-Бад Б.М., Боголюбов Л.Н., Бодальов А.А., Бондаревська Е.В., Бордовський Г.А., Борісенков В.П., Брушлінський А.В., Буєва Л.П., Васильева З.И., Вербіцкая Л.А., Вознесенський А.А., Вовків Г.Н., Гараджа В.И., Гершунський Б.С., Глейзер Г.Д., Граник Г.Г., Греків А.А.. ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ Борис Олександрович - [р. 1(14).2.1904, Дніпропетровськ], астрофізик, методист, ч.-до. АПН (1947), д-р физ. наук (1935), проф. (1934), засл. деят. науки РСФСР (1974). У 1925 закінчив физ. ф-т Моськ. ун-та. Пед. діяльність початків в 1924 в Гос. астрономич. ин-ті ім. Штернберга, з 1934 веде науч. роботу в МГУ і Моськ.. пед. ин-тах. З ім'ям В. пов'язано становлення і розвиток курсу астрономії і методики його викладання в отеч. ср. школі; з 1935 в школі використовується його підручник "Астрономія" (, перероблене изд. ). Приділяючи велику увагу розробці методів астрофиз. досліджень, прагнув.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гагарін Андрій Григорійович - Гагарін, Андрій Григорійович, князь - видатний вчений. Народився в 1855 р. Закінчив курс математичного факультету Санкт-Петербургского університету, потім Михайлівської артилерійської академії. Завідуючи механічною лабораторією санкт-петербургского арсеналу, конструював декілька станків і механічних пристосувань, що мають значення не для однієї тільки артилерійської справи. З установою при арсеналі механічної лабораторії князь Гагарін зайнявся спеціально роботами по випробуванню матеріалів. До цього періоду відносяться прилади його для "автоматичного урівноваження зусиль" (в машинах Мори. АПДАЙК - (updike) Джон Хойер (р. 1932, Шиллінгтон, штат Пенсільванія), американський письменник. У дитинстві на Апдайка, за його власним визнанням, вплинули великий чином дві події: криза 1930-х рр. і 2-я світова війна. По закінченні Гарварда і художньої школи в Англії Апдайк починає співробітничати з журналом "Нью-Йокер". Перший роман "Ярмарок в богодільні" (1959) розказує про свято в будинку старезних. Ярмарок, до якої приурочений щорічний приїзд рідних, мешканці будинку довго чекають і потім весь рік згадують, скрашуючи томливі одноманітні дні. Герої романа нещасні, але не. антиОХ V ЕВПАТОР - Цар Сірії з роду Сельовкидов, що правив в 163-162 рр. до Р.Х. Син Антіоха IV. Антиоху було дев'ять років, коли раптово помер його батько. Вихователем і хранителем при ньому залишився Лисячий, хоч сам антиох перед смертю довірив управління царством іншому своєму другові, Пилипу (Аппіан: 11; 46-47). Зібравши стотисячное військо, Лисячий разом з Антіохом виступив проти Іудеї, що відклалася незадовго смерті Антіоха IV. Іудейський полководець Іуда Маккавей зустрів царські війська в ущелині Веозахарії, але після наполегливого бою вимушений був відступити до Ієрусаліму. Антиох почав облогу міста. Невдовзі.
У вступі курсової "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тамбієв Мурзабек - (1815-не раніше 1864), підполковник (до 1864), з кабардинських узденей 1-й міри (тлекотлеш) князів Місостових. Як зброєносець поступив в лейб-гвардії Кавказско-Горский полуескадрон власної Його Імператорської Величності конвою 20.08.1840, став юнкером 24.09.1842. Зроблений в чин корнета 08.10.1844 з станом по кавалерії при Окремому Кавказькому корпусі і прикомандированием до 1-му Волгському козачого полку (ст. Ессентукська) з даруванням по чину 209 крб. 55 коп. "Неодноразово помічений був вкрай недбайливим і безтурботним до служби і всі заходи до виправлення його, прийняті.

Політика папства на Русі - Папська курія проповідувала широкий наступ на народи Східної Європи. Тато вимагав від правителів католицьких країн (Польщі, Швеції і Норвегії) і від магістра Тевтонського ордена встановлення торгової блокади Русі. Однак прибалтійська торгівля не могла існувати у відриві від найбільших центрів Східної Європи - Новгорода, Полоцка і Смоленська. Тому німецьке купецтво постійно порушувало папські розпорядження і укладало довгострокові торгові договори з цими містами (в 1229, 1263 рр. і т. д.). Намагалася папська курія засилати на Русь і своїх агентів-місіонерів, але в 30-х роках XIII в. вони були. ФАШИЗМ - (итал. fascio - пучок, зв'язка, об'єднання) виниклий в 1919 році в Італії політичний рух, що полягає в об'єднанні політичної нації під егідою держави. Звичайно протиставляється демократичному пристрою державної влади, однак спільність рис, властивих фашизму як політичній течії, не виключає існування різних його форм, визначуваних часто мірою переважання політичних або мілітаристських сил. Переважання мілітаристських сил характерне для військово-фашистських режимів. Слово "фашизм" з'явилося в Італії, де уперше і виникло фашистський рух, що спочатку складався з націоналістично.
Список літератури курсової "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" - більше 20 джерел. Черноморье. Геополітичний код - Розташовано в геополітичному центрі Євразії на перетині комунікацій "з варяг в греки" і захід - схід, включаючи Дунайсько-Чорноморський шлях. Найбільша концентрація торгових портів в Східній Європі, наявність відносно розвиненої інфраструктури, близькість європейського і близькосхідний ринків створюють передумови для мирохозяйственной інтеграції. Туреччина стала ініціатором формування Чорноморського району економічного співробітництва. У боротьбі за чорноморську торгівлю лідирує Стамбул, до якого перейшли посередницькі функції Бейрута - колишнього торгового і фінансового. КОНЦЕПЦІЯ ПОЛІТИЧНА - (від лати. conceptio - розуміння) - форма або рівень політичної свідомості, в якому дається метафізичне обгрунтування якого-небудь процесу політичного життя. У політичній концепції знаходять вираження такі моменти політичної сфери, як теоретичне обгрунтування і правомочність її здійснення в системі політики і суспільства загалом; оформлення системи цінностей і політичних слідств, витікаючої з концептуальної основи; планування і осмислення способів реалізації ідеологічних побудов в політичній реальності; підготовка політичних механізмів і інститутів, створення яких дозволить.

Негрітосський тип меланезийской раси (негритосская раса або негрито) - широко поширений в Індокитає, Індонезії і Меланезії. Це плем'я саох на півдні Камбоджі, мої південного Лаоса, мокен островів у побережжя Бірми, семанги Малакки, ваб Таїланда, аета і шість інакших груп на Філіппінах, андаманци Андаманських островів, барринес Північного Квінсленда і тубільці островів Батерст і Мелвілл в Австралії, тапиро і не менш восьми інших племен в Нової Гвінеє і багато які інші групи. Характерні ознаки: дуже мале зростання (менше за 150 см), стеатопигия у деяких груп (наприклад, андаманцев), невеликі розміри відносно низької і широкої особи, відсутність прогнатизма, волосся.
Посилання в тексті роботи "Соціальний патронаж підлітків з девіантною поведінкою" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Ромул - (рим.)  - міфічний фундатор і перший цар Рима, син Реї Сильвії і Марса, брат-близнюк Рема. Узурпатор Амулій захопив трон свого брата Нумітора, царя Альба-Лонги - діда Р. і Рема, а дітей Реї Сильвії наказав кинути в Тібр. Марс врятував своїх сини, примусивши ріку винести немовлят на берег, і їх вигодувала послана богом вовчиця. Потім хлопчиків знайшли і виховали пастух Фаустул і його дружина Акка Ларентія. Коли брати виросли, вони убили Амулія, повернули владу діду, а на тому місці, де їх знайшла вовчиця, заснували місто. При зведенні стін нового міста, названого згодом Римом на ім'я Р., між братами. Чжунлі Цюань (Ханьський Чжунлі) - в китайській міфології один з восьми безсмертних - відлюдник-воїн. У часи династії Хан він служив генералом армії. По пізніх переказах, Чжунлі був посланий ханьским імператором у розділі війська проти тибетских племен. Коли його воїни ось-ось повинні були перемогти, що пролітав над полем лайки безсмертний (по деяких варіантах чи, Тегуай) вирішив наставити його на шлях (дао), і підказав ворогу, як отримати перемогу над Чжунлі. Військо Чжунлі було розбите, а сам він біг в пустинні землі. У відчаї він звернувся за радою до ченця, що зустрівся, і той відвів його до Владики Сходу, заступника всіх. Фізіогномічеська редукція - (лати. reductio - повернення, приведення зворотне) - один з механізмів соціального сприйняття і пізнання - детермінований етнич. і соціальними умовами здатність виведення психол. характеристик людини з його внеш. вигляду. Термін введений В. С. Агеєвим і сходить до поняття "фізіогноміка" (від гр.????? - природа,? ????? - знаючий) система паранауч. переконань про зв'язок між внеш. виглядом людини і його приналежністю до опр. типу особистості, виникла в древньому Китаї як мистецтво читання особи на основі предопределенности (предназначенности природою) тілесного і психічного.

ИБКАЯ ВИРОБНИЧА СИСТЕМА - комплекс автоматизованого обладнання (технологічного, транспортного, складського і інш.) з єдиною автоматизованою системою управління, забезпечуючий швидкий перес випуску одного виробу на випуск іншого шляхом 8 0 заміни програми в системі управління і автоматичної зміни інструментів і оснащення без зміни складу і розташування основного обладнання; спосіб організації промислового виробництва дрібносерійних і одиничних виробів на базі такого комплексу. До складу автоматизованого технологічного обладнання звичайно входять робототехнологические комплекси з індивідуальними коштами. ГАФ - (Gough) Гаррісон Дж. (р. 1921) -американський психолог, фахівець в області клінічної психології, психології особистості і соціальної психології, психології утворення, екологічної психології. Творець CPI (Калифорнийского психологічного опросника). Освіту отримав в Міннесотськом ун-ті (бакалавр, 1942; магістр, 1947; д-р філософії, 1949). Професійну діяльність початків як професор-дослідник на факультеті психології Каліфорнійського ун-та (Берклі) і в Інституті оцінки і досліджень особистості. Голова і чл. редкол. Випусків Каліфорнійського ун-та по психології (1951 - 1953). Редактор і. Індекс розвитку людського потенціалу (ИРЧП) - вимірює довголіття, об'єм знань і доступ до базових джерел, необхідних кожному індивіду для розвитку його можливостей. Поняття людський розвиток і ИРЧП як метод його вимірювання були введені ПРООН в 1990 р. в Доповіді про розвиток людини. На відміну від попередніх теорій, концепція людського розвитку сфокусирована на людині і проголошує добробут людини основною і єдиною метою розвитку. Всі люди без виключення хочуть мати великий дохід, який дійсно є важливим чинником, однак він не може вважатися самоціллю людського життя. Ідея розвитку полягає саме в розширенні можливостей вибору людиною, а не в. Затьмарення свідомості - психотическое стан, який, згідно К. Ясперсу (1923), характеризують: 1. відчуженість, тобто розлад почуттєвого пізнання, що відділяє пацієнта від достовірної сенсорної інформації про того, що відбувається у зовнішньому світі і в самому собі; 2. порушення раціонального пізнання, тобто дезорганізоване мислення, втрата здатності трансформувати доступну сенсорну інформацію в понятійні-логічні структури свідомості; 3. дезориентировка у часі, просторі, обстановці, ситуації і нерідко у власній особистості; 4. ускладнення або блокування здатності запам'ятовувати враження періоду даного психотического стану.