На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальна структура українського суспільства

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження соціальної структури українського суспільства ... 5
Розділ 2. Основні риси та особливості соціальної структури українського суспільства ... 14
2.1. Соціальна криза в українському суспільстві ... 14
2.2. Трансформація соціальної структури в умовах перехідної економіки ... 20
Розділ 3. Тенденції розвитку соціальної структури українського суспільства ... 26
3.1. Основні стратифікаційні тенденції в сучасній Україні ... 26
3.2. Середній клас: суть та соціально-економічні критерії його визначення ... 28
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Соціальна структура українського суспільства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальна структура українського суспільства"

Курсова робота "Соціальна структура українського суспільства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальна структура українського суспільства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальна структура українського суспільства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальна структура українського суспільства" і призначений виключно для пошукових систем.

ГЕРЦЕН Олександр Іванович - [25.3(6.4). 1812, Москва, - 9(21).!. 1870, Париж], русявий. письменник, філософ, публіцист. У 1833 закінчив физ. відділення Моськ. ун-та. У 1834 за участь в кухлі вольномислящей молоді був арештований і в 1835 висланий (Пермь, Вятка, Володимир). У 1839 повернувся в Москву, потім переїхав в Петербург. У 1841 - 42 в посиланні в Новгороде. З липня 1842 жил в Москві, активно брав участь в идейно-филос. боротьбі, співробітничав в "Отеч. записках". У 1847 поїхав з сім'єю за межу, жил у Франції, Швейцарії. З 1852 в Лондоні, де заснував (1853) Воли-ную російську друкарню. У 1855 - 68. КВИНТИЛИАН - (Marcus Fabius Quintilianus) (ok. 35, Калагурріс, совр. Калаорра, Іспанія, - ок. 96, Рим), інш.. теоретик ораторського иск-ва, педагог. Освіту отримав в Римі; став адвокатом, потім вчителем риторики - першим, що отримувало дарування з імператорської скарбниці. Откритая К. риторская школа користувалася популярністю; серед учнів К. був Пліній Молодший. Ранні роботи - "Про причини занепаду красномовства" ( - "De causis coruptae elo-quentiae") і інш. не збереглися. Узагальненням досвіду 20-літньої пед. діяльності К. з'явилося соч. "Institutione oratoria" ("Про. ГАСТЕВ Олексій Капітонович (1882-1941) - - учений і поет, один з основоположників педагогіки професійної освіти і наукової організації праці в РРФСР. Організатор і керівник Центрального інституту праці при ВЦСПС (ЦИТ; 1920-38). Активний учасник дискусій по проблемах пролетарської культури і підготовки кваліфікованих робочих. Організатор акціонерного суспільства "Установка" (1928), що готував на госпрозрахункових початках кадри для промисловості. Р. прагнув створити індустріальну педагогіку, здатну покінчити з психологією ремісникування. У основі педагогічної доктрини Р. лежить ідея "соціального інженерізма". Білий колір - (индоевр. "колір" - сяяти, блищати) - в російській культурі має узагальнений символічної значення. Він виражає філософсько-естетичні і етично-етичні відносини людини. Білий колір в фізиці - це синтез семи кольорів, при складанні яких виникає їх взаємне знищення. При цьому народжується неприродний білий колір, якого в самостійному "чистому" вигляді просто немає, але який добре виділяється на будь-якому іншому колірному фоні. Саме це значення - особливості, виделенности, несхожості, протилежності і несе собою білий колір в російській мові. Білий колір.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальна структура українського суспільства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Коновалів Михайло Іванович - Коновалів Михайло Іванович - хімік (1858 - 1906). Закінчив курс в Московському університеті по природному відділенню фізико-математичному факультету. Захистив магістерську дисертацію "Нафтени, гексагидробензоли і їх похідні" (1889) і докторських: "Нитрующее дія азотної кислоти на углеводороди граничного характеру" (1893). Був професором неорганічної і аналітичної хімії в московському сільськогосподарському інституті, потім професором хімії в київському політехнічному інституті, де два роки виправляв посаду директора; викладав на сільськогосподарських курсах у Києві; брав участь в. ЯНИЧАРИ - нове військо - особлива частина турецької армії. Спочатку це була регулярна піхота, в 1330 р. перетворена султаном Урханом в своєрідну армію вихованих для війська християнських дітей: підкорені християнські народи платили данину, в тому числі і дітьми, які лунали туркам на виховання в догматах мусульманської віри і на навчання військовій справі. Крім військової здобичі Я. отримували хорошу платню, яка примушувала як турок, так і християн домагатися честі попасти в їх ряди. У перші сторіччя свого існування Я. відрізнялися мужністю і неодноразово надавали велику допомогу султанам, однак їх. Шаховської Григорій Петрович - Шаховської (князь Григорій Петрович) - діяч Смутного часу. Служив Лжедімітрію I і не хотів визнати царем Шуйського. Вже в хвилину смерті самозванця Ш. задумав воскресити його і з цією метою поніс державний друк. Василь Шуйський за прихильність його до Лжедімітрію заслав його воєводою в Путівль, що найбільш хвилювалася околицю Московської держави, і тим допоміг Ш. в його задумі. Ш. негайно збунтував путивльцев, оголосив їм, що Дмитро живши і переховується від своїх ворогів. При допомозі Молчанова і особливо Болотникова, холопа князя Телятевського, Ш. вдалося розпалити вогонь повстання на півдні і сході; з.
У вступі курсової "Соціальна структура українського суспільства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ступін Олександр Васильович - Ступін (Олександр Васильович, 1775 - 1861) - живописець. Будучи міщанином м. Арзамаса з вольноотпущенних, рухомий любов'ю до мистецтва, в 1799 р. залишив в цьому місті свій будинок, дружину і дітей, прибув в Санкт-Петербург і поступив вольноприходящим учнем в Академію Мистецтв. Закінчивши курс в 1805 р. з атестатом 2 міри, повернувся в Арзамас і завів там малювальну школу - перше і протягом довгого часу єдина приватна установа подібного роду всередині Росії. У 1809 р. академія прийняла цю школу під своє заступництво, нагородила її фундатора і керівника званням академіка і з того часу надавала йому.

Стільці - евр. кисаот. Стільці у древніх ізраїльтян були в більшому вживанні, ніж в пізніші часи, коли встановився персидський і римський звичай возлежать за столом. Іосиф посадив своїх братів за стіл (Побут. 43:33; Срав. 3 Цар. 13:20; 1 Цар. 9:22; 20:5,24,25). Соломон зображає блудницю що сидить на стільці (Пріт. 9:14). У кому--нате, приготованої для Елісея, сонамитянка поставила також стілець (4 Цар. 4:10). Євреї, без сумніву, познайомилися з вживанням стільців в Єгипті. Древні єгиптяни вживали різноманітні стільці, починаючи з самих простих робітників з трьома ніжками і шкіряним сидінням, до самих. Алкин Ільяс (Іліас) Саид-Гиреевич - (28 листопада 1895, Казань - 27 жовтня, 1937, Москви). З дворянської сім'ї, батько - юрист, ліберально-суспільний діяч. Вчився в Петербургськом політехнічному інституті. У 1915 мобілізований в армію; проходив службу в Петрограде, Казані (прапорщик-артилерист). Соціал-демократ, меншовик, потім есер. Після Лютневої революції 1917 голова Тимчасової Всеросійської мусульманської військової Ради (Харбі Шуро) (квітень), член виконавчий комітету Всеросійської мусульманської Ради (Міллі Шуро), створеного на 1-м Всеросійського мусульманському з'їзді в Москві (травень), і голова Всеросійської.
Список літератури курсової "Соціальна структура українського суспільства" - більше 20 джерел. КОРІННІ НАЦІЇ - нації, що не мають державного утворення за межами країни свого мешкання. Корінні народи - це такі народи, які проживають на територіях традиційного мешкання своїх предків, зберігають самобутній уклад життя і усвідомлюють себе самостійною етнічною спільністю. У Росії корінні нації складають трохи більше за 15 % населення, в той час як Російський народ виявляє собою більше за 80 % населення країни. Однак це не заважає сучасним демократам і лібералам оголосити Росію багатонаціональною і многоконфессиональним (таким, де сповідається багато релігій) державою, що дозволяє дискримінувати. Група Рамзі Ахмед Юсефа - Підрозділ ісламських терористів, що проникли в США, що планували здійснити серію диверсій проти цивільних об'єктів. Кістяк групи складали єгиптяни. Група була викрита після першої ж вдалої операції - вибуху Центра міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, який був здійснений 28.2.1993. Терористи залишили автомобіль, начинений 550 кг вибухівки, на підземній стоянці центра. Внаслідок вибуху утворилася воронка в 60 метрів в діаметрі; від вибуху загинуло 6 чоловік і більше за 1000 були поранилися. Всі терористи арештовані. Розділ групи - Рамзі Ахмед Юсеф, міжнародний терорист з багатим досвідом диверсій і.

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ - поняття, що відображає характер функціонування індивідів і соціальних груп в об-ве. С. а. пов'язана з перетворенням інтересу в чинник дії, з пізнанням, целеполаганием і перетворенням дійсності, зумовлена діяльною природою людини, суперечністю між умовами існування і об'єктивними потребами особистості і направлена на ліквідацію невідповідності між потребами і умовами буття суб'єкта. С. а. не носить довільного характеру, а визначається історичною необхідністю і являє собою процес творення целеполагающим суб'єктом нових суспільних форм, умов власного існування. ".. Мир. не задовольняє.
Посилання в тексті роботи "Соціальна структура українського суспільства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАВЕЛИН Костянтин Дмитрович - [4(16) листопада 1818, Петербург - 3 (15) травня 1885, там же] - російський філософ, публіцист, правознавець, історик. У 1835 - 39 навчався на юридичному факультеті Московського університету. Після захисту магістерської дисертації (1844) викладав до 1848 на кафедрі історії російського законодавства в Московському університеті. На кафедрі цивільного права в Петербургськом університеті проробив з 1857 до 1861, коли, після студентських хвилювань, по наполяганню влади був вимушений перервати викладання до 1878. Основні філософські роботи, включаючи "Задачі психології" і "Задачі. РОЗЕНЦВЕЙГ Франц (1886-1929) - німецький філософ-діалогист. Вивчав медицину, потім історію, написав докторську дисертацію по філософії Гегеля (1912). Під час першої світової війни був на фронті. У 1919 став одним із засновників Вільної Єврейської Академії. У 1922 захворів важкою формою паралічу, зберігши, проте, до останніх днів життя інтелектуальну активність. Основні твори: "Гегель і держава" (1921), "Листи і щоденники. 1909-1918" (опубліковані в 1979) і ін. Для філософії діалогу Р. характерний рішучий поворот до метафоріке слова. У роботі "Зірка Спокутування" (1921) він спробував викласти своє розуміння граматики ероса. ПРОГРЕСІЯ - (Progression; Progression) - постійне просування і вдосконалення процесу психологічної адаптації; протилежно регресії; прогресія в контексті адаптації до зовнішніх умов може розглядатися, хоч і дуже умовна, як екстраверсия. "Прогресія є життєвий рух уперед в тому ж самому значенні, в якому уперед рухається час. Цей рух може здійснюватися в двох різних формах: або екстравертно, коли прогресія переважаючим образом зумовлена впливом навколишнього середовища і об'єктними умовами, або интровертно, коли вона вимушена пристосовуватися до умов его (або точніше, "суб'єктивного чинника").

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ - (від лати. дійсний, справжній) - одне з концептуальних понять гуманистической психології. По поглядах А. Маслоу, С.- це бажання стати більшим, ніж є; це потреба в самоудосконалення, в реалізації свого потенціалу. Цей шлях важкий, він пов'язаний з переживанням страху невідомості і відповідальності, але він же шлях до повноцінного, внутрішньо багатого життя. Людина, що вийшла на рівень З., не отягощен заздрістю, злобою, цинізмом, поганим смаком, він не схилений до депресії і песимізму, егоїзму і т. д. Поняття "самоактуализация" було запропоноване психотерапевтом К. Гольдштейном в. ЧУТЛИВІСТЬ - (англ. sensitivity). 1. У порівняльній психології і зоопсихологія, під Ч. розуміється здібність до елементарної форми психічного відображення - відчуттю. Саме з Ч., згідно з гіпотезою А. Н. Леонтьева і А. В. Запорожца, починається розвиток психіки в филогенезе. На відміну від раздражимости в понятті "Ч." використовується критерій сигнальности: Ч. дозволяє направити (вести) організм до життєво необхідних компонентів середи або від несприятливих і небезпечних компонентів навколишнього середовища. Для забезпечення Ч. потрібно спеціальні органи (рецептори), які реагують на. ПРОГРЕСУЮЧА МИШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦІЯ ДЖЕКОБСОНА - Відноситься до групи поведенческих методик. Методика Джекобсона (Jacobson Е., 1929) узгодиться з уявленням про те, що мишечная релаксація є антифобическим чинником. У ході її виконання за допомогою концентрації уваги спочатку формується здатність вловлювати напруження в м'язах і почуття мишечного розслаблення; потім відпрацьовується навик оволодіння довільним розслабленням напружених мишечних груп. Всі м'язи тіла діляться на 16 груп. Послідовність вправ в процесі оволодіння даною методикою така: від м'язів верхніх кінцівок (від кисті до плеча, починаючи з домінантної руки) до м'язів. РЕФЛЕКСІЯ ИГРОТЕХНИЧЕСКАЯ - рефлексивний процес, здійснюваний игротехником в ході гри або після неї своїх игротехнических дій, виниклих в рішенні игротехнических задач і проблем ускладнень відносно фіксованих рамок гри. Як і будь-який рефлексивний процес, він має фази реконструкції ситуації загалом, процесів і їх траєкторій, що стосується игротехнической роботи, реконструкції причин і оцінки виниклих ускладнень і процесуальних послідовностей, виробітку принципу більш довершеної течії процесів, стратегії і конкретних проектів цих процесів для подолання ускладнень або при допущенні можливості зміни кінцевих цілей і критеріїв.