На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальна робота з "дітьми вулиці"

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми "дітей вулиці" ... 5
1.1. Соцiальна феноменологія "дiтей вулицi" та їх шлях до вулиці ... 5
1.2. Причини появи соціального явища - "діти вулиці" ... 11
Розділ 2. Дослідження особливостей роботи соціального педагога з "дітьми вулиці" ... 16
2.1. Характеристика сімей "дітей вулиці" ... 16
2.2. Характеристика життя дитини на вулиці ... 22
2.3. Технології соціальної роботи з "дітьми вулиці" та соціально незахищеними дітьми та підлітками ... 29
2.4. Вулична соціальна робота ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальна робота з "дітьми вулиці""

Курсова робота "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальна робота з "дітьми вулиці"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" і призначений виключно для пошукових систем.

ГІРСЬКИЙ АЛТАЙ - Республіка Алтай (в 1948 - 1992 Гірничо-Алтай-ська автономна область), входить в Рос. Федерацію. Пл. 92,6 тис. км2. Нас. 192 тис. чол. (1989, перепис), в т. ч. алтайци 30,7%, російські ок. 60,4%, казахи 5,5%. Центр - Гірничо-Алтайськ. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 609,9 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 564 чол.). У галузях економіки (1989) було зайнято ок. 30 тис. фахівців, в т. ч. св. 9 тис. з вищим і св. 20 тис. зі середнім спец. освітою. Впровадження шк. навчання пов'язано з діяльністю Алтайської духовної місії (осн. в 1828 -. Куріння. Причини - Однієї з основних причин початку куріння є цікавість. Інша причина почала куріння в молодому віці - наслідування дорослим. У некурящих сім'ях курящий стають не більше за 25% дітей, в курящий сім'ях це число перевищує 50%. У багатьох куріння пояснюється наслідуванням курящий товаришам. Незалежно від характеру причин, що штовхнули на куріння, воно, як правило, повторюється. Бажання покурити, вдихнути аромат тютюнового диму і затягнутися приходить непомітно, але, на жаль, стає все більш сильним. Згодом куріння перетворюється в звичку. Звичка курити настільки міцно увійшла в побут, що зовні. ЩЕРБА Лев Володимирович - [20.2 (3.3). 1880, Петербург, - 26.12.1944, Москва], мовознавець, акад. АН СРСР (1943), д. ч. АПН РСФСР (1944), проф. (1916). Закінчив Петерб. ун-т (1903). У 1906 - 09 знаходився в науч. відрядженню в Зап. Європі. Повернувшись в Росію, викладав в Петерб. (Ле-нінгр.) ун-ті (1909 - 41), Ленінгр. пед. ин-ті ім. Н. А. Некрасова, МГУ (1943- 1944), на Висш. дружин. (Бестужевських) курсах. Очолював курси по підготовці викладачів нових мов, для слухачів к-рих уперше в Росії організував пед. практику в гімназії. Після 1917 суміщав науч. діяльність з роботою як директор школи і пом. завідуючого. Новий Рік - традиційне загальнонародне свято в честь закінчення старого року і приходу нового. Новий Рік - це свято істинного початку миросотворения. У сакральной мироорганизации це свого роду модель народження порядку з хаосу: в ці дні як би моделюється народження порядку, чогось нової в життю людини. Це свято обертає нашу пам'ять до далеким "первовременам", коли закладалися першопричини подальших історичних подій і зразки соціальної поведінки. У цьому люди черпають духовні сили, які реалізовуються в ритуалах, інсценуванні, піснях, звичаях. Через них до людства періодично.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Спасський Григорій Іванович - Спасський (Григорій Іванович, помер в 1864 р.) - відомий історик Сибіру, зайнявся історією і археологією Сибіру і в журналі ", що видається ним Північний Вісник" (1818 - 1825) вмістив безліч цінних статей і матеріалів: літописів (Есипова, Черепанова і інш.), описів древностей місцевих, подорожей (Петлина, Байкова, Геденшторма, Санникова і свої власні), описів Сибіру (Юрія Кріжаніча; без підпису), описів побуту инородцев, розповідей про народи, суміжні з Сибіром, і т.п. Тим же характером відрізнявся і інший його журнал: "Азіатський вісник" (1825 - 1827). Крім того, Спасський. ФЕОПОМП - Легендарний спартанський цар з роду Евріпонтідов, що правив в VIII в. до Р.Х. Син Нікандра. Феопомп зробив важливе і останнє доповнення до державного пристрою Лікурга - ввів колегію ефоров. Говорять, дружина Феопомпа докоряла його за те, що він передасть своїм дітям меншу владу, ніж отримав сам. "Так, меншу, - відповідав цар, - зате більш міцну". Дійсно, втративши те, що для них було зайвим, спартанські царі уникли заздрості, що загрожувала ним небезпекою; їм не довелося випробувати того, що довелося випробувати царям мессенским і аргосским з боку їх підданих, коли вони не побажали. Пападопуло-Керамевс Афанасий Іванович - Пападопуло-Керамевс (Опанас Іванович) - сучасний еллініст і палеограф, народився в 1856 році, дістав освіту в смирнской Enangeliche schole (греч.), має міру доктора Московського університету і складається приват-доцентом Санкт-Петербургского університету по кафедрі історії новогреческой літератури. Велику наукову заслугу П. складає видання, на кошти православного палестинского суспільства, каталога рукописів єрусалимської патріаршої бібліотеки. Початок цієї бібліотеки відноситься до віддалених часів. Вона поповнювалася купівлею покинених книг, пожертвуваннями патріархів, місцевих клириков і приватних.
У вступі курсової "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНА ДУМА - Під тиском непрекращающегося революційного руху, а також враховуючи настрої і побажання населення, імператор Микола II  оголосив  в 1905 році про своє рішення заснувати народно-представницький орган -  Державну Думу. Маніфестом 17 жовтня 1905 року цар дав Думі законодавчі  права, зробивши її свого роду парламентом. Таким чином, разом з раніше  встановленою при Олександрові I Державною Радою, в  Росії  утворилися два законодавчих органи. Тоді ж була встановлена посада  Голови Ради Міністрів (прем'єр-міністра), якому підкорялися всі міністри. Першим Головою Ради Міністрів був призначений граф Вітте.

КУКОЛЬНИК - Нестір Васильович (1809, Санкт-Петербург - 1868, Таганрог), російський поет, драматург, прозаїк. Вчився в Ніжинській гімназії разом з Н. В. Гоголем. Широку популярність отримав як автор драматичної фантазії у віршах "Торквато Тассо" (1833), темою якої стала популярна в літературі пізнього романтизму трагічна доля геніального художника. Поряд з віршованими драмами на теми мистецтва Кукольник пише ряд творів охоронно-патріотичної спрямованості, але слабих в художньому відношенні. Одна з таких п'єс - "Рука Всевишнього Вітчизна врятувала" (1834) - вдостоїтися схвального. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ сучасності - (від лати. globus - куля) - головні, ключові проблеми, звільнення яких залежить саме існування, збереження і розвиток цивілізації. Відмінна риса сучасної цивілізації - наростання глобальних загроз і проблем. Мова йде про загрозу термоядерної війни, зростання озброєнь, безрозсудну витрату природних ресурсів, хвороби, голод, убогість і т.п. Важливе значення в концепції глобальних проблем додають питанню про їх об'єктивну "ієрархію", тобто про пріоритетність одних з них по відношенню до іншим і їх соподчиненности. Ієрархія глобальних проблем не зводиться до їх формальної наукової класифікації.
Список літератури курсової "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" - більше 20 джерел. ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА - регіон найбільшого економічного сприяючого, в чомусь схожий з оффшорной зоною. Дане словосполучення почало активно вживатися з початком перебудови. По суті вільна економічна зона - це обмежена територія з пільговими економічними умовами для національних і іноземних підприємців. Вона володіє особливим юридичним статусом по відношенню до іншої території держави. Термінологія вільних економічних зон набула широкого поширення в світовій практиці протягом останньої чверті XX віку. У сучасному вигляді вони виникли на початку 70 х років в країнах південно-східного азіатського регіону. Невдовзі ці. ЮЖАНОВ Ілля Артурович - (р. 07.02.1960) Міністр Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці підприємництва в уряді В. В. Путіна і в його першому президентському терміні по 09.03.2004 м. Народився в Ленінграде. Освіту отримав на економічному факультеті Ленінградського державного університету (1982). Кандидат економічних наук (1989). З 1982 р. працював викладачем в ленинградских вузах. З жовтня 1990 р. головний фахівець Комітету по економічній реформі Ленгорісполкома. Займався питаннями створення зон вільного підприємництва. З серпня 1991 р. начальник відділу ринкового реформування, з 1992 р. заступник.

Марксизм - один з найбільш впливових напрямів філософської і соціальної думки, виниклий в середині XIX століття. М. вплинув безпрецедентний чином на політичну історію світу в XX віці. Основоположники М.К. Маркс (1818-1883) і Ф. Енгельс (1820-1895) не були кабінетними вченими. Вони суміщали свою наукову діяльність з участю в організації міжнародного революційного руху пролетаріату і були його ідейними вождями. Своє вчення вони розробляли з метою формування наукового світогляду, необхідного революційному класу, пізнання соціально-економічних законів суспільного розвитку і  розробки на цій основі наукової.
Посилання в тексті роботи "Соціальна робота з "дітьми вулиці"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ - характеристика вираження, що має в різних контекстах різне значення. Напр., слово "закон" може означати як регулярність, що має місце в природі або суспільстві, так і твердження про таку регулярність, сформульоване в мові науки. С М. пов'язана одна з основних труднощів розуміння говорячими один одного. Переважна більшість слів звичайної мови багатозначна. Так, словник сучасної російської літературної мови вказує сімнадцять різних значень дієслова "стояти"; слово "життя" має більш тридцяти значень і т. д. Між одними значеннями важко знайти ч. загальне, між іншими важко провести відмінність. М. як. ПОЧВЕННИЧЕСТВО - течія русявий. суспільної думки 60-х рр. 19 в.; гл. представники - Ап. Григорьев, брати М. М. і Ф. М. Достоєвськиє; Н. Н. Страхов. Почвенники претендували на створення "органічного мировосприятия, висуваючи на перший план значення художньої творчості в пізнанні явищ життя і зменшуючи роль науки; дотримувалися ідеї про "національний грунт як основу соціального і духовного розвитку Росії, констатуючи при цьому розрив освіченої частини русявий. об-ва з народним "грунтом і доводячи необхідність його подолання на основі духовного єднання станів як єдино можливого способу. ВІДВОЛІКАЮЧА ПСИХОТЕРАПІЯ ПО БЕХТЕРЕВУ - Відноситься до суггестивним методів впливу в стані пильнування. Суть його складається у відверненні уваги хворого від патогенних думок, ідей, хворобливих спогадів, "поганих звичок" з одночасним зміцненням волі і "привитием більш піднесених поглядів, що дають хворому можливість справитися зі своїм хворобливим станом". В. М. Бехтерев бачить перевагу цього методу, названого ним "лікування перевихованням", в поєднанні переконання і навіювання, де навіювання застосовується лише як зручний спосіб відвернення уваги від нав'язливих думок, а переконання, здійснюване в.

Індукований психоз - Словотворення. Відбувається від лати. inducere - вводити і греч. psyche - душа. Категорія. Форма психозу. Специфіка. Спочатку мимовільне і нав'язане відтворення індивідом тих сверхценних ідей, які володіють іншою людиною, з якому даний індивід тісно спілкується. Маревний зміст цих ідей розвивається потім паралельно. У більшості випадків мова йде про більш або менш обмежених відхиленнях від норми у індукованих індивідів. Вони без критики переймають переконання хворого, чаші всього параноїка або кверулянта. Частіше за все - ідеї переслідування, контролювання ззовні, переконання у вищому. ОПТИЧНА СИСТЕМА ОКА - (англ. optical system of eye) - оптичний апарат ока; складається з 4 заломлюючих серед: рогівки, камерної вологи, кришталика і скловидного тіла. Для розрахунків і досліджень використовують спрощену модель О. з. м. Одна з перших моделей розроблена шведським офтальмологом Альва-ром Гульстрандом (Нобелівська премія в 1911); інш. модель О, з. м. - редуцированний око Вербіцкого - має слід. параметри: 1) заломлююча сила в діоптріях, або рефракція (58,82); 2) довжина ока (23,4 мм); 3) радіус кривизни рогівки (6,8 мм); 4) показник заломлення скловидного тіла (1,40); 5) радіус кривизни поверхні. КОМПРОМІС МІЖЕТНІЧНИЙ - (від лати. compromissum - угода) - спосіб досягнення згоди, завершення конфлікту між етнічними групами, етносами, їх представниками. К.м. передбачає досягнення угоди, взаєморозуміння, часткового завершення міжетнічного конфлікту шляхом взаємних поступок і узгодження інтересів (за допомогою їх часткового задоволення). Модель завершення міжетнічного конфлікту способом К. м. використовується в умовах, коли суб'єкти мають рівні можливості при відсутності достатніх ресурсів для повного задоволення інтересів, потреб однієї з конфліктуючих сторін. К.м. являє собою угоду, що має певні тимчасові. Символізм - 1. взагалі - дія або практика використання символів; 2. в процесах складної комунікації - використання деякої довільної "речі" для представлення або заміщення нею якоюсь іншої; 3. в психоаналізі - представлення в свідомості несвідомих тенденцій. Передбачається, що: а) цей процес протікає виключно в несвідомій сфері і б) те, що афект, вкладений в ідею, що символізується, виявився нездібним до якісної зміни, що означається терміном "сублімація". Істинний символізм фактично подібний сновидінню і утворенню симптомів своїм індивідуальним виявом, значення якого може бути.