На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема ... 5
1.1. Специфіка девіантної поведінки у підлітковому віці ... 5
1.2. Причини виникнення девіантної поведінки у підлітків ... 8
Розділ 2. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки ... 19
2.1. Основні підходи до попередження девіантної поведінки підлітків ... 19
2.2. Профілактика проявів девіантної поведінки і вплив виховання на запобігання порушень ... 25
Висновок ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді"

Курсова робота "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОВЕДІНКА, що ВІДХИЛЯЄТЬСЯ - поведінка, що стійко виявляється в порушеннях соціальних норм. Відхилення в поведінці неповнолітніх розглядаються в разл. аспектах. З юрид. точки зору звичайно виділяють відхилення протиправні, пов'язані з порушенням карного законодавства у віці, що зобов'язує неповнолітніх нести відповідальність, і що не мають протиправного змісту, але ігноруючі етич. норми. У протиправній поведінці якби. часто зустрічаються відхилення агресивної орієнтації, що виявляються в діях, направлених проти особистості (образи, хуліганство, бійки, побої, тяжкі злочини - згвалтування, вбивства) і інш., а також відхилення. Структуралізм - "напрям в зарубіжній (передусім франц.) антропології, до якого прийнято також відносити тартуско-московську школу, що розробляло проблеми структурного аналізу в різних областях наук про людину". Структурализм використовує структурні методи, черпані з структурної лінгвістики і літературознавства: "побудова структурних граматичних і синтаксичних моделей для природних мов і структурний аналіз лексичного і синтаксичного матеріалу поезії, казки, малої прози як засіб виявлення інваріантних структур язикової діяльності. [Інваріантний - незмінний в суті, незважаючи на формальні перетворення]. Шеррінгтон сер Чарльз Скотт - (27.11.1857 - 4.3.1952) - англійський фізіолог і психофизиолог. У 1885 м. закінчив Кембріджський університет. Освіту отримав в Кембріджськом коледжі, потім в Лондонському університеті. Працював як викладач фізіології, потім професори в Лондонському (1891), Ліверпульськом (1895-1913), Оксфордськом (1913-1935) і Едінбургськом (1936-1938) університетах. З 1914 м. по 1917 м. він - професор-дослідник по фізіології в Королівському інституті Великобританії. Лауреат Нобелівської премії (совм. з Едріаном, 1932). По своїх філософських поглядах належав до "фізіологічного ідеалізму":. ЛИБЕРТАРИЗМ - (від англ. liberty - свобода), течія в зап. педагогіці, що відкидає домінуючу роль гос-ва в області освіти. Широке поширення отримав в США у 2-й підлогу. 20 в. Теоретиками його виступили Дж. Куне, С. Шугерман і інш. Лібертарісти вимагають скасування законодавства об обязат. освіті і надання права вирішувати питання. про утворення дітей виключно сім'ї. У обязат. відвідуванні школи вони убачають підрив незалежності особистості, вимушеної пристосовувати індивідуальні схильності і здібності до "групових вимог". Відкидаючи гос. шк. систему, прихильники Л. висловлюються за.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Фортінський Федір Яковльович - Фортінський (Федір Яковльович) - історик; народився в 1846 р., вчився в рязанском духовному училищі і семінарії, потім в Санкт-Петербургском університеті, по історико-філологічному факультету. У 1872 р. захистив магістерську дисертацію: "Титмар Мерзенбургський і його хроніка" (Санкт-Петербург, 1872), після чого був вибраний доцентом по кафедрі загальної історії в Київському університеті. Отримавши в 1874 р. закордонне відрядження з вченою метою на 2 роки, Ф. займався переважно в історичних семінаріях Геттінгенського університету, а також в Парижі в Ecole des chartes і Ecole des. Штраух Олександр Олександрович - Штраух (Олександр Олександрович) (1832 - 1893) - зоолог. Первинну освіту отримав в Петровськом церковному училищі в Санкт-Петербурге, в 1850 р. поступив в Дерптський університет на медичний факультет і після захисту дисертації зоологічного змісту отримав (в 1859 р.) міру доктора медицини. У тому ж році літом він відправився за межу, а взимку подорожував по Алжіру до кінця 1860 р. У 1867 р. був вибраний ад'юнктом по зоології при академії, а з 1879 р. - ординарним академіком. У 1879 р. Штраух був вибраний директором зоологічного музею, а в кінці того ж року бібліотекарем II іноземного відділення. КИРПИЧНИКОВ Валерій Олександрович - (29.06.1946). Міністр регіональної політики Російської Федерації в уряді Е. М. Прімакова з 25.09.1998 м. по травень 1999 р. Народився в м. Ростове-на-Дону. Освіту отримав в Ленінградськом політехнічному інституті ім. М. І. Калініна. Працював інженером, головним інженером Сосновоборського філії Державного оптичного інституту ім. Вавілова (Ленинградская область). У 1988 - 1992 рр. заступник голови, голова виконкому, голова Ради народних депутатів м. Сосновий Бор Ленінградської області. Виступав за скасування конституційного закріплення керівної ролі КПРС, за створення нових економічних структур ринкового.
У вступі курсової "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АНТОНИЙ РИМЛЯНИН - Новгородський, преподобний (1067 - 3.08.1147), народився в Римі в сім'ї знатних і спроможних городян. З дитинства він був вихований батьками в християнському благочесті і відданості Св. Церкви. Після смерті батьків Антоній віддав своє майно убогим і прийняв чернецтво, віддалившись в пустинне місце на березі моря. Більше за рік св. Антоний, подібно древнім столпникам, провів на великому камені в безперестанній молитві. Згідно з переказом, в 1106 сильною бурею камінь разом з прп. Антонием був зірваний з місця і чудовим образом хвилями донесений до ріки Волхов, а потім винесений на берег.

Сергий Олександрович - Сергий Олександрович - великий князь, четвертий син імператора Олександра II, народився 29 квітня 1857 року, з 3 червня 1884 року складається в шлюбі з дочкою великого герцога гессенского, Людвіга IV, Єлизаветою Федорівною (народилася 20 жовтня 1864 року). У 1881 році великий князь Сергий Олександрович здійснив разом з великим князем Павлом Олександровичем і великим князем Костянтином Костянтиновичем подорож по Європі і в Палестіну. Результатом поїздки в Святу Землю була освіта, під головуванням Його Вищості, Православного Палестінського Суспільства, що поставила собі метою збирати, розробляти і. Калінін Михайло Іванович - (7 листопада 1875, село Верхня Трійця Корчевського повіту Тверської губернії, - 3 червня 1946, Москва). З селян. Закінчив в 1888 народне училище. З 1893 учень токаря, токар на петербургских заводах, вчився на вечірніх курсах Російського технічного суспільства при Путіловськом заводі. З 1898 член гуртків Петербургського "Союзу боротьби за звільнення робочого класу". Агент газети "Іскра" в Ревеле. Після 2-го з'їзду РСДРП (1903) більшовик. Учасник Революції 1905-07 (Петербург), делегат 4-го з'їзду РСДРП (1906). На 6-й (Пражської) Всеросійській конференції РСДРП (1912) намічений кандидатом для.
Список літератури курсової "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" - більше 20 джерел. ЕТАТИЗМ - (від фр.etat -держава) - поняття, що означає одержавлення всіх сфер життя суспільства, особливо економічного. Взаємовідношення між державними структурами і іншими сферами суспільства протягом всієї історії набували різного характеру: від їх злиття в невиразній єдності, тобто повного одержавлення, до відособлення один від одного. Етатизм є вияв политизации суспільства. У цьому відношенні докапіталістичні (античність і середньовіччя) суспільні структури були пронизані "політичним буттям", тобто носили етатистский характер. Одержавлення виражається сильніше в суспільстві, де його структури. Політичний Лідер - (англ. leader - ведучий) - людина, здатна впливати на політичну поведінку і політичну діяльність людей завдяки певним особовим якостям, авторитету. Лідер не існує сам по собі, у нього обов'язково повинні бути послідовники, тобто ті, хто визнає за ним право вести інших. Лідер виникає тільки в зв'язці відносин зі своїми послідовниками, але він повинен виділятися серед них особливими якостями, завдяки яким, власне, і стало можливим його піднесення над іншими. До таких якостей звичайно відносять: риси вдачі (инициативность, гнучкість, незалежність, владність, сміливість і т. п ).

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНІСТЬ - (від греч. axios - цінний, logos - поняття, вчення), або: Оцінна модальність, - характеристика об'єкта з точки зору певної системи цінностей. Аксиологический статус окремого об'єкта звичайно виражається абсолютними оцінними поняттями "добре", "погано" і "(оцінно) байдуже", що використовуються в оцінному висловлюванні. Відносний аксиологический статус виражається порівняльними оцінними поняттями "краще", "гірше" і "рівноцінно". Напр.: "Добре, що пішов дощ", "Погано, що існують хвороби", "Дощова погода краще сухої" і т. п. Замість слів "добре" і "погано" нерідко використовуються слова.
Посилання в тексті роботи "Соціальна профілактика девіантної поведінки підлітків та молоді" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНТРОПОЛОГИЗМ - (від греч. anthropos - людина, logos - слово, поняття, вчення) - основоположна межа деяких филос. концепцій, що зводять всі проблеми філософії до проблем людини. Уперше цей принцип був сформульований І. Кантом, коли він три відомих питання філософії звів до четвертого, з його т.зр. основоположному: "Що таке людина? У вченні Л. Фейербаха чоловік - єдиний, універсальний і вищий предмет філософії. Антропологічний принцип - початкова точка філософії Н.Г. Чернишевського, послідовника Фейербаха. А. був реакцією на схоластичне конструювання метафізичних сутностей типу субстанції або абсолютного. БОГОСТРОИТЕЛЬСТВО - релігійно-філософська течія в Росії, виникла після поразки революції 1905 - 07 (Луначарський, В. Базаров, Юшкевич і інш.); один час до богостроителям примикав Гіркий ("Сповідь, 1907: "Руйнування особистості, 1909), але під впливом Леніна порвав з Б. Целью Би., тісно пов'язаного з "філософією колективізму Богданова, було, зі слів Леніна, з'єднання наукового соціалізму з релігією, створення т. наз. релігійного атеїзму, тобто релігії без бога. ".. Социалист, -. писав Луначарський, - більш релігійно старо-релігійної людини ("Релігія і соціалізм. Ч. 1. 1908. С. 45). НОРМАНА - ЛАНДИНГА СИНДРОМ - (синдром Ландінга, описаний британським лікарем R. M. Norman, і американським патологом B. H. Landing, 1920-2000; синоніми - Gm1-англиозидоз, тип I) - сімейний нейровисцеральний липидоз - спадкове захворювання, що характеризується недостатністю ферменту бета-галактозидази і накопиченням ганглиозида Gm1 в мозку, рогівці ока, паренхиматозних органах. Маніфестує в перші місяці життя грубою затримкою психомоторного і фізичного розвитку, підвищеною збудливістю, судомами, мишечной гіпотонією, поразкою опорно-рухового апарату (кифосколиз, сгибательні контрактури суглобів, короткопалость), очей.

НАВІЮВАННЯ, ПЕРЕХІДНЕ МЕЖІ СВІДОМОГО - En.: Suggestion getting past conscious boundaries Згідно з нашим визначенням, "за межі свідомого" вийде будь-яке навіювання. Проте особливої уваги заслуговує наступне. Ефект навіювання під гіпнозом (див. гіпотези) у деяких виняткових пацієнтів перевершує всі очікування. У той час, як захиститися від звичайного навіювання здається цілком можливим, проблема в корені міняється, коли пацієнт перестає усвідомлювати вживане по відношенню до нього навіювання. У якій же мірі гіпноз здатний посилювати владу навіювання? Розглянемо декілька прикладів, визнаних класичними: -. КОНЦЕПЦІЯ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ КОНФЛІКТІВ - сукупність теоретичних положень про соціально-політичні і социокультурних чинники дозволу конфліктів, теоретичне обгрунтування реального механізму дозволу соціально-політичних конфліктів в умовах ліберальної демократії. У рамках механізму дозволи соціально-політичних конфліктів виділяють три відносно самостійних процесу: предупреж дение виникнення конфліктів; контроль за протіканням конфліктів, в ході якого громадськість отримує інформацію про конфлікт і виробляє певне відношення до нього, а також вживає заходи по обмеженню деструктивних виявів конфлікту; нарешті, безпосереднє урегулювання. ПРАГНЕННЯ - (від лати. libido - потяг, бажання, прагнення) - статевий потяг, прагнення до статевої близькості. Вираженість і спрямованість Л. визначаються рівнем статевого дозрівання, спадковістю, диенцефальним відділом мозку, залозами внутрішньої секреції, індивідуальним досвідом. Понятіє Л. в значенні статевого інстинкту, сексуального бажання використовувалося М. Бенедіктом (1868) і А. Моллем (1898). 3. Фрейд зробив його популярним. Фрейдовское розуміння Л. еволюціонувало і розширялося паралельно розробці ним психоаналитической концепції. Сначала Л. означало енергію сексуального потяга, м. про. НАПРУЖЕННЯ - величина зусилля, направленого на виконання професійних функцій. Віди Н. можуть бути класифіковані відповідно до тих психічних процесів, які переважно залучені в професійну діяльність. Інтеллектуальноє Н. викликається частим зверненням до інтелектуальних процесів в процесі рішення задач і прийняття рішення, воно зумовлене високою густиною потоку проблемних ситуацій, що вимагають рішення. Сенсорноє Н. викликається неоптимальними умовами діяльності сенсорних і перцептивних систем або переважним функціонуванням цих систем в процесі діяльності. Фізічеськоє Н. викликається підвищеним навантаженням на.