На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СОЦІАЛЬНА ГРУПА

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть і виникнення соціальних груп ... 5
1.1. Поняття соціальної групи ... 5
1.2. Квазігрупи ... 8
Розділ 2. Види соціальних груп ... 15
2.1. Групи, що розділяються за приналежністю до них індивідів ... 15
2.2. Групи, що розділяються за характером взаємостосунків між їх членами ... 21
2.3. Групова динаміка ... 24
Розділ 3. Приклад соціальної групи: трудовий колектив як соціальна спільність ... 28
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Соціальна група" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальна група"

Курсова робота "Соціальна група" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальна група", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальна група" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальна група" і призначений виключно для пошукових систем.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ - Кабардино-Балкарская Республіка, входить в Рос. Федерацію. Пл. 12,5 тис. км2. Нас. 760 тис. чол. (1989), в т. ч. 48,2% - кабардинці, 9,4% - балкарци. Столиця - Нальчик. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 15 років і старше доводилося 817 чол. з вищою і середньою (повним і неповним) освітою (в 1979 - 702 чол.). У галузях економіки зайняте св. 140 тис. фахівців, в т. ч. св. 47 тис. з вищим і св. 93 тис. зі середнім спец. освітою. З кон. 17 в. з поширенням ісламу стали створюватися мектеби. До нач. 19 в. це був єдності, тип уч. закладу на терр. Кабардино-Балкарии. Перше світське уч. заклад. АКРЕДИТАЦІЯ освітніх установ - - в Рос. Федерації, процедура визнання державного статусу (типу і вигляду) освітньої установи. Введена згідно з Законом про освіту РФ (1992). Целямі А. є також контроль за ефективністю освітнього процесу; захист прав громадян на отримання освіти. А. включає процедури визнання типу освітньої установи (середнє або вище професійне) і його вигляду (університет, академія, інститут, коледж, технікум, училище, школа, технікум-підприємство). А. установ середньої професійної освіти здійснюють державні органи управління утворенням міністерств і відомств або суб'єктів Федерації, у ведінні яких знаходяться. ЕКСПЕКТАЦИЯ - поняття, що використовується в лингвопрагмати-ке і дискурс-аналізі для дослідження і опису процесів розуміння при мовному спілкуванні. Означає очікування учасників комунікації з приводу подальшого ходу спілкування, здатність "передбачити", що саме піде далі, засновуючись на попередньому мовному контексті, на своєму життєвому досвіді, досвіді спілкування. Наприклад, назва, якщо воно передує текст, вже обмежує певну область експектаций, в світлі яких буде інтерпретуватися наступний фрагмент тексту. Так, вважають, що починати читання незнайомого автора важко саме тому, що ще. КУРОРТИ ДИТЯЧІ - - лікувально-оздоровчі установи, призначені гл.о. для долікування дітей і підлітків після важких захворювань і операцій. До К.д. відносяться: дитячі санаторії, табору санаторного типу, санаторії і пансіонати для батьків з дітьми і інш. Перший дитячий санаторій (приморський кліматичний) осн. в 1792 в Великобританії на приватні кошти. У Росії перший дитячий санаторій відкритий в 1872 в Оранієнбауме (нині м. Ломоносов), потім - в Гатчине, Сестрорецке, Геленджіке, Алупке, Железноводське, гл.о. для сезонного кліматичного лікування дітей. Дитячі санаторії є на кліматичних, бальнеологічних і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальна група" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Траутшольд Герман Адольфович - Траутшольд (Герман Адольфович) - геолог, бувший професор Петровської академії в Москві. Народився в 1817 році в Берліні, спочатку готувався до аптекарскому звання, але під впливом занять в Берлінськом і Гиссенськом університетах звернувся до вивчення природних наук. У 1857 році переселився в Росію, де з 1863 року займав посаду лектора німецької мови в Московському університеті, а з 1868 року перейшов на кафедру геології і мінералогії в Петровськую академію, яку займав біля 25 років. На початку 90-х років, залишивши службу, повернувся на батьківщину в Німеччину. Під час багаторазових поїздок по. Бурундай (Бурандай, Бурондай, Буранда, Брандай) - Бурундай (Бурандай, Бурондай, Буранда, Брандай) - представник ханской влади в південно-західній Росії. Бурундай був призначений на місце Куремси, який, діючи при несприятливих обставинах і з малими силами, марно намагався перевести в безпосередню залежність від татар прикордонні частини Галицко-Волинской держави Романовичей (Даниила і Волошки ). Бурундай, незважаючи на неодноразове порушення сторонами мирних відносин, зумів додержати їх видимість і без боротьби вимусив Романовичей до покірності і навіть втягнути їх в свою боротьбу з литовцями. У 1259 р., бачачи, що діяльність князів стає. ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - в зображальному мистецтві, форма відтворення, осмислення і переживання явищ життя шляхом створення естетично впливаючих об'єктів (картин, скульптур і т. д.). Мистецтво, як і наука, пізнає навколишній світ. Однак, на відміну від вченого, прагнучого відкрити і дослідити об'єктивні закони природи і суспільства, що не залежать від його волі, художник, відтворюючи форми і явище видимого світу, виражає передусім своє світовідчування, переживання і душевний стан. Художній образ - це складний сплав професійної майстерності і творчого натхнення, фантазії майстра, його думок і почуттів. Глядач.
У вступі курсової "Соціальна група" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Нельсон Горацио, віконт - Нельсон Горацио, віконт (Nelson, Horatio, Viscount) (1758-1805), англ, адмірал. Поступив на службу в Королівський військово-морський флот у віці 12 років і став капітаном в 20 років. З початком війни з Францією в 1793 р. йому було доручено командувати лінійним кораблем "Агамемнон" в ескадрі адмірала Худа. У слід, року Н. успішно керував нападом на Корсику, але в ході його втратив праве око. У 1797 р. відрізнився при розгромі франц. і исп. флотів у мису Сент-Винент і був зроблений в контр-адмірали. У тому ж році втратив праву руку при безуспішній спробі захопити Санта-Крус-де-Тенерифе на.

Пурішкевич - вийшов з середи бессарабских поміщиків, найбільш чорносотенної частини дворянства, що дала цілу плеяду вождів монархічного руху. У епоху царизму був одним з керівників і головних ораторів монархічного блоку в Державній Думі. З трибуни останньої не раз закликав до безпощадної боротьби з революціонерами і євреї. За його активною участю створилися погромні організації на зразок "Союзу російського народу". У ліберальної преси Пурішкевич був головною мішенню для насмішок і нападок. У епоху керенщини і перших місяців Радянської влади він арештовувався за контрреволюційну діяльність. За даними. ПАТРУШЕВ Микола Платонович - (р. 11.07.1951) Директор Федеральної служби безпеки Російській Федерації в першому і у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в Ленінграде в сім'ї военноморского офіцера, співробітники Ленінградського кораблебудівного інституту. Освіту отримав в Ленінградськом кораблебудівному інституті (1974) і на Вищих курсах КДБ СРСР в Мінську (1975). Доктор юридичних наук. Після закінчення інституту працював інженером в інститутському конструкторському бюро. З 1975 р. в Управлінні КДБ по Ленінграду і Ленінградської області: молодший оперуповноважений, начальник міського відділення, заступник.
Список літератури курсової "Соціальна група" - більше 20 джерел. ГАНЦЕРОВ Дмитро Васильович - (р. 1925) Співробітник Ленінградського управління КДБ, що провів з випускником БРЕШУ В. В. Путіним першу настановну бесіду напередодні розподілу на роботу. Бесіда проходила у відділі кадрів БРЕШУ. Але на самій комісії трохи не трапився казус. "Коли дійшли до мого прізвища, представник відділу юстиції сказав: "Так, ми беремо його в адвокатуру". Тут різко прокинувся опер, що займався розподілом, - він до цього спав гдето в кутку. "Нетнет, - говорить, - це питання вирішене. Ми беремо Путіна на роботу до органів КДБ". Прямо на розподілі сказав, відкрито. І. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Борис Васильович - (? - 22.5.1919). Анархіст. З селян Гуляй-Поля. Робітник-ливарник (в Гуляй-Підлозі і на Путіловськом заводі в Петрограде). Член ПСР, учасник Революції 1905-07, досвідчений організатор і агітатор. Під час 1-й світової війни 1914-18 матрос Чорноморського флоту. У 1917-18 член Севастопольського комітету ПЛСР. У лютому 1918 повернувся в Гуляй-Підлозі, включений в агітаційний відділ місцевого районного ревкома. Невдовзі перейшов в групу анархістів-комуністів. 16.4.1918, в момент контрреволюційного перевороту в селі, арештований бунтівниками, але в той же день біг. Учасник Таганрогської.

ЕПИКУР - (рід. 342/41, Самос - розум. 271/70 до Р. X.) - древнегреч. філософ; розділ філософської школи, заснованої ним в 306 до Р. X. Он прагнув дати практичне керівництво для життя (етику); цьому служила фізика, а останньої - логіка. Вчення Епікура про природу, по суті справи, демократичне вчення: нескінченне число і різноманітність світів, що спонтанно розвиваються, що являють собою результат зіткнення і роз'єднання атомів, крім яких не існує нічого, крім пустого простору. У просторі між цими світами (в междумириях), безсмертні і щасливі, живуть боги, не піклуючись про мир і людей. Таким же чином виникають і.
Посилання в тексті роботи "Соціальна група" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СКРОМНІСТЬ - моральна якість, що характеризує особистість з т. зр. її відносини до навколишніх і самих собі і що виявляється в тому, що людина не визнає за собою ніяких виняткових достоїнств або особливих прав, добровільно підпорядковує себе вимогам суспільної дисципліни, обмежує свої власні потреби відповідно існуючим в даному об-ве матеріальним умовам життя народу, відноситься до всіх людей з повагою, виявляє необхідну терпимість до дрібних нестач людей, якщо ці недоліки зачіпають лише його власні інтереси, і одночасно критично відноситься до своїх власних заслуг і недоліків. Скромна людина тому не надає. АДРИЩТА - (санскр. adffta - невидиме, що неспостерігається, що несприймається) - поняття індійської філософії, гл. про. школи вайшешика, вказуюче причини природних і морально-психологічних явищ,, нез'ясовних в світлі чинників, що спостерігаються (дрищта). У "Вайшешикасутрах" адришта ототожнюється з невидимою причиною природних явищ (магнетизму, руху вгору пломені вогню, горизонтального руху вітру, циркуляції води в рослинах і т. п.). У Прашастапади вона стає синонімом адхарми (доброчесності і вади) - якостей душі (Антона), що зумовлюють її переродження (сенсора), і в цьому значенні виступає. ПАТОПСИХОЛОГИЯ - розділ психології медичної, що вивчає особливості діяльності психічної, закономірності розпаду психічної діяльності і властивостей особистості при захворюваннях психічних або соматичних. Аналіз патологічних змін проводиться на базі зіставлення з характером формування і протікання процесів психічних, станів і властивостей особистості в нормі. У цьому - основна відмінність патопсихологии, що інтерпретує дані дослідження в категоріях психологічної теорії, від психопатології - області психіатрії, що вивчає патологію психіки на основі загальноклінічних категорій (поява і вихід хвороби як клінічно.

МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ СИНДРОМ - (MANIC-DEPRESSIVE SYNDROME) Позначення патологічного розладу, що характеризується чергуванням фаз депресії і манії або ж рекурентний епізодами однієї депресії. Психогенні і нейрофизиологические компоненти представлені в різній мірі - те або інше, як правило, домінує. У сучасній психіатричній нозології це явище розглядається як єдиний біполярний розлад. Підкреслюється значення генетичного, сімейного і нейрофизиологического чинників; психологічні ж вважаються нерелевантними або повторними. Однак з психоаналитической точки зору, цей стан часто актуализируется переживанням втрати або особистого. ЛИНДСЛИ-ВОЛЬПЕ-АЙЗЕНКА БИХЕВИОРАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ - [Lindsley O.R., 1954; Volpe J., 1958; Eysenck H.J., 1959]. Психотерапевтичний метод, заснований на концепції бихевиоризма і що розглядає хворобливий стан як вияв порушеної, неадаптивної поведінки. Поведінка людини зводиться до стимулів - реакціям і займаюче проміжне між ними положення навикам. Мета психотерапевтичного впливу - усунення синдрому порушеної поведінки шляхом спеціальних умовно-рефлекторних тренувальних методик, угашение неадекватних і утворення протилежних ним умовних рефлексів. При цьому ігноруються роль психогенеза неврозів, патогенетическая спрямованість. Лідерство - Згідно із загальноприйнятим визначенням, лідерство є процесом, при якому один член групи (лідер) організує і направляє інших до досягнення конкретної загальної мети. У ранніх теоріях лідерства - наприклад, в теорії про вплив видатної особистості на хід історії - вважалося, що лідери володіють особливими якостями, що відрізняють їх від інших людей. Однак вивчення біографій багатьох лідерів в людській історії не підкріплює це припущення. Сучасні дослідження показали, що принаймні в бізнесі, ефективні лідери дійсно відрізняються від інших людей за декількома характеристиками, включаючи: а. АГНОЗИЯ НА ОБЛИЧЧЯ (ПРОЗОПАГНОЗИЯ) - Характеризується порушенням пізнавання знайомих облич. Взнаючи частини особи і відрізняючи особу від інших об'єктів, хворі не можуть визначити його індивідуальну приналежність, не розрізнюють обличчя чоловіків і жінок, особливості міміки. Не взнають також обличчя близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, лікуючого лікаря), а у важких випадках не взнають в дзеркалі власну особу. При пізнаванні людей хворі використовують обхідні шляхи, наприклад, пізнавання по голосу, ході, запаху духи і т.п. Нерідко порушується також пізнавання тварин і птахів. У легких випадках порушується пізнавання осіб.