На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Соціальна-економічна політика Мазепи

(курсова робота з історії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Іван Мазепа - загадка української історії ... 5
Розділ 2. Особливості соціально-економічної політики І. Мазепи ... 10
2.1. Господарство ... 10
2.2. Соціальні відносини ... 14
2.2.1. Козацька старшина ... 14
2.2.2. Козацтво ... 20
2.2.3. Селянство ... 22
2.2.4. Міщанство ... 23
2.2.5. Соціальна боротьба ... 26
2.3. Гетьман Мазепа і духовне життя України ... 31
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Соціальна-економічна політика Мазепи" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Соціальна-економічна політика Мазепи"

Курсова робота "Соціальна-економічна політика Мазепи" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Соціальна-економічна політика Мазепи", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Соціальна-економічна політика Мазепи" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Соціальна-економічна політика Мазепи" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРИСЛІВ'Я - коротке, стійке в мовному побуті, ритмічно і граматично організований вислів повчального характеру, в якому зафіксований практичний досвід народу і його оцінка певних життєвих явищ. П. виступає в мові, на відміну від приказки, як самостійну думку. Частіше за все П. має двояке значення: прямий і переносний. В.І. Даль зазначав, що " сама ж вона говорить, що "гола мова не прислів'я". Це - думка, вирок, повчання, висловлена обиняком і пущену в оборот, під чеканом народності. Прислів'я - обиняк, з додатком до справи, зрозумілий і прийнятий всіма. Але "одна мова не. ОБДАРОВАНІ ДІТИ - - діти, значно випереджальні свої однолітки в розумовому розвитку або демонструючі видатні спеціальні здібності (музичні, художні, спортивні і інш.). У науковій літературі і в буденній мові О.д. нерідко називають вундеркіндами. Як правило, обдарованість охоплює широкий спектр індивідуально-психологічних особливостей. Більшості О.д. властиві особливі риси, що відрізняють їх від однолітків. О.д. відрізняють висока допитливість і дослідницька активність. Обмеження їх активності здатний викликати негативними реакціями невротичного характеру. О.д. в ранньому віці здатні простежувати. ГУМАНІЗМ ВИХОВАННЯ - Ця єдність поваги і вимогливості до людини як товариша по життю і вихованню. Єдність товариської поваги і товариської вимогливості вихователів і вихованців як оптимальна для демократичного виховання система суб'єктивних виховальних відносин знаходиться в складній залежності і взаємозв'язку з системою товариства вихователів і вихованців: єдність товариської поваги і товариської вимогливості вихователів і вихованців визначається об'єктивними відносинами товариства, є їх відображенням, але і саме впливає на розвиток таких відносин, сприяє подоланню регресивних типів об'єктивних типів. ГАЧЕВ Георгій Дмитрович - (р. 1.5.1929, Москва), літературознавець, культуролог, письменник; д-р филол. наук (1983). Рід. в сім'ї болг. філософа, політемігранта в СРСР. Закінчив филол. ф-т МГУ (1952). Працював вчителем (русявий. яз. і літра; англ. яз.) в Брянське. З 1954 науч. сотр. в Моськ., ин-тах АН: світової літри (до 1972), історії природознавства і техніки (до 1985), слов'янознавства і балканисти-ки. Чл.-корр. РАЕН (з 1994). Досліджував проблеми формування цілісної картини світу, подолання відчуження між мисленням розсудливим і образним. По Г., народи і особистості проходять необхідні стадії духовного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Соціальна-економічна політика Мазепи" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОЛОГА - місто в Ярославської губ. на злитті рік Волги і Мологи. У 1207 Молога дісталася ростовскому кн. Костянтину Всеволодовичу, який в 1218 віддав її сину своєму Всеволоду. До 1321 Молога була частиною Ярославського долі; після цього року Мологська країна утворила майже самостійне князівство, першим князем якого був Михайло Давидович. Йому успадковував син Федір, вірний супутник Дмитра Донського в походах (1375, 1380 і 1386). Після смерті Федора (1408) мологский доля розділився на три частини; титул мологского князя отримав старший син Федора, Дімітрій. Ще в XIV в. на берег р. Мологи в. Бліцкріг - ( "Blitzkrieg" - "Блискавична війна"), розроблена нацистським командуванням військова стратегія ведіння бойових дій, яку застосовували гитлеровские генерали під час Французької, Польської і Російської кампаній. Уперше теорію "блицкрига" запропонував в 1934 французький полковник Шарль де Голль в книзі "Vers l'armee de metier". Замість нескінченних військових колон, що долають лише декілька кілометрів в день, замість нерухомої лінії фронту, що було звичайним для військової стратегії часів 1-й світової війни, коли протиборствуючі армії, зарившись як кроті в землю, обсипали один одну. Богаєвський Леонід Григорійович - Богаєвський, Леонід Григорійович, - хімік і технолог (1858 - 1911). Дістав освіту в Михайлівському артилерійському училище; будучи офіцером кінної артилерії, брав участь в турецькій кампанії 1877 - 1878 років (спогади про війну надрукував в "Військовому Збірнику" за 1903 р., № 9 - 12). По закінченні війни поступив в спб. технологічний інститут. Розробив спосіб приготування ализаринового масла шляхом безпосередньої дії сірчаної кислоти на клещевинное сім'я; ввів абсолютно нову систему апаратів для приготування ализаринового масла. Був професором спб. технологічного інституту. Влаштував в СПб.
У вступі курсової "Соціальна-економічна політика Мазепи" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОСТАНКИНО - сіло і садиба, відомі з 1558, з 1743 володіння графів Шереметевих; з до. XIX в. в межі Москви; з 1918 Останкинський палац-музей творчості кріпаків. Сама стара споруда Останкина - церква Жівоначальной Трійці (1678-92, кріпосний зодчий П. Потехин, "узорочний стиль"; дзвіниця - 1877-78, арх. Н.В. Султанов). Палацово-парковий комплекс в Останкино створений в стилі класицизму. Архітектурний ансамбль складається з палацу-театру і сполучених з ним галереями "Єгипетського" (концертний зал) і "Італійського" (банкетний зал) павільйонів. Всі споруди дерев'яні з оштукатуреними фасадами (1791-98.

Івановський Ігнатій Іакинфович - Івановський, Ігнатій Іакинфович, 1807 - 1886) - професор міжнародного права, вчився в мінській гімназії і в Віленськом університеті, де кінчив курс в 1826 р., після чого відправлений був в Московський університет і професорський інститут в Дерпте (1828 - 1832). Отримавши там міру доктора прав за дисертацію "Die libera mercatura", відряджений би за межу. У 1835 р. Ивановский повернувся в Росію і зайняв в Санкт-Петербургском університеті кафедру загальнонародного права і дипломатії (1836 - 1871). По своїй багатосторонній образованности, цікавому викладу і одушевленій мові, Івановський належав до числа. Платон (Різдвяний Порфирій Федорович) - (23 лютого 1866, Курська губернія, - 20 квітня 1934, США). По закінченні Курської духовної семінарії 6 січня 1887 рукоположен в священики; приходської священик і вчитель церковно-приходских шкіл (1887- 91). У 1895 закінчив Київську духовну академію (в 1894 пострижений в ченці), був залишений професорським стипендіатом для підготовки до заняття кафедри. Інспектор і ректор духовної семінарії. У 1898 удостоєний мірі магістра богословия, звання екстраординарного професора і зведений в сан архімандрита. У 1902 ректор Київської духовної академії, зведений в сан єпископа Чигирінського. З 1906.
Список літератури курсової "Соціальна-економічна політика Мазепи" - більше 20 джерел. ВЛАДА - здатність і можливість особистості або групи (класу, нації, партії, держави і т.д.) здійснювати свою волю за допомогою авторитету, права, насилля і інших коштів, надаючи направляючий вплив на діяльність, поведінку і життя людей в суспільстві. У той же час влада, як суспільне явище, підкоряється об'єктивним законам, не залежним від людських представлень і прагнень, що визначає і регулюючим процеси соціального розвитку, в яких економічні чинники грають вирішальну роль. Влада розподілена по всіх рівнях соціальної ієрархії в суспільстві. Виявляється вона через її кошти - багатий арсенал тактики: від. ГЛАВА УРЯДУ - посадова особа, що визначає основні напрями діяльності вищої виконавчої влади держави - уряди і организующее його роботу. Повноваження глави уряду визначаються конституцією, Федеральним конституційним законом "Про Уряд Російської Федерації" від 17 грудня 1997 р. По Конституції Російської Федерації глава Уряду - Голова Уряду призначається Президентом Росії із згоди Державної Думи. Не пізніше тижневого терміну після призначення голова Уряди представляє Президенту пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади; пропонує Президенту кандидатури на посади своїх заступників.

ВІДНОШЕННЯ - зв'язок між деякою суттю і тим, що з нею співвіднесено. Вважається, що категорію відношення в філософію ввів Арістотель (Арістотель. Соч., т. 2. M., 1978, з. 66), що писав, що щось "є те, що воно є", лише "в зв'язку з іншим або знаходячись в якомусь інакшому відношенні до іншого". Для співвіднесеного існувати - значить знаходитися в якому-небудь відношенні до іншого. По Арістотелю, суть є умова можливості відносин. Мається на увазі, що всяке відношення співвідносить сутності певних видів (або сортів, як прийнято говорити в прикладній логіці). Однак ще до Арістотеля поняття.
Посилання в тексті роботи "Соціальна-економічна політика Мазепи" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРИПТОГРАФІЯ - (від греч. "криптос" - таємний, прихований) - мистецтво листа секретними кодами і їх дешифровка. Звідси сталося поняття "криптограма", т. е. що-небудь написане шифром або в іншій формі, яка зрозуміла тільки тому, хто має до написаного ключ. У свою чергу, наукове вивчення кодів стало іменуватися криптологией. Герой книги американського письменника-романтика Едгара По "Золотий жук" Уїльям Легранд знаходить шматок пергаменту з цифрами і знаками пунктуації, що являють собою криптограму. Легранд розшифровує код, помітивши, що одна цифра зустрічається частіше за інших. ГОРДІСТЬ (ГОРДИНЯ) - (греч. hybris) - 1) в античній думці: дерзостний вихід за межі, визначувану долею; 2) в біблійній традиції: шалене домагання на рівність Богу, джерело всякого зла. Частіше, однак, гордість виражається не у відкритому бунті проти Бога, а в неприйнятті скрутних життєвих ситація, що приходять від Бога, у відмові брати на себе хрест служіння Богу і ближньому. 3) У православної аскетике: самоствердження самости, зіставлення себе Богу і миру, корінь всякого гріха, головний ворог людини на шляху до Бога, що спокушає помилковим почуттям сили і свободи, але насправді що знесилює і згубний для людини. Лише в. ВЕКТОРНО-КООРДИНАТНИЙ МЕТОД - один з методів, що використовуються при аналізі і відроблянні конструкції робочого місця, що зумовлює високу рухову активність людини. Процедура роботи при використанні методу пов'язана з виявленням, графічною формалізацією і подальшим аналізом форм реалізації в руховій активності людини механізму зв'язку предметно- і целеобразующих початків діяльності. Рішення цієї задачі пов'язане з виявленням системи координат, в якій працює людина при виконанні трудової діяльності. Аналіз відповідності робочого місця антропометричним даним, анатомічним і биомеханическим особливостям людини проводиться.

Схеми підкріплення - Різні способи застосування позитивного стимулу з метою збереження поточної частоти реакції. Згідно з теорією виробітку інструментальних умовних рефлексів, організми, що навчаються новій поведінці, звичайно отримують позитивний стимул кожний раз, коли виявляють бажану реакцію (постійне підкріплення). Це забезпечує швидке напрацювання поведінки, що підкріплюється. Після того, як частота реакції досягає певного рівня, доречно перемкнутися на схему підкріплення, що видає позитивний стимул лише час від часу. Це більше схоже на роль позитивних стимулів в реальному житті і допомагає підтримувати частоту. Гипермнезія - (греч. hyper mnesis - пам'ять, спогад) - хворобливе загострення процесів пам'яті (головним чином, повидимому, репродукції) в поєднанні з втратою здатності свідомо контролювати мнестические процеси. Може торкатися різних видів і форм пам'яті. Розрізнюється декілька видів патологічної сверхактивности мнестических процесів. Це гипермнезия: 1. пов'язана з манією і іншими варіантами психічного збудження. Наприклад, пацієнти в маніакальному стані згадують про так давні враження, про які в звичайному стані вони, здавалося б, абсолютно забули. При цьому деяким з них здається, що ці події відбувалися. КУЛЬТУРНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ - (від лати. plyralis -множинний) - наявність і визнання вільного існування і розвитку різних етнічних культур в складі єдиної національної спільності. Національна культура, мова, традиції, цінності є одним з етнообразующих чинників, що виділяють конкретну етнічну групу, спільність від інших. Концепція К.п., прийнята в західній науці, передбачає наявність в національній самосвідомості і закріплення в законодавчих актах і нормах права на вільний розвиток різних культур і субкультур, в тому числі і культури етнічної меншини, визнання даного права за всіма народами і народністю. К.п. АРТЕМОВ - Володимир Олексійович (1897-1982) - російський психолог, фахівець в області психологія мови і навчання іноземним мовам, дитячої дефектології, психології сценічного мистецтва, психології сприйняття і пам'яті. Автор коммуникативной теорії мови. Д-р педагогічних наук по психології (1940), професор. Був віце-президентом Міжнародного суспільства по фонетичних знаннях, чл. президії Японського лінгвістичного суспільства, чл. редкол. ряду зарубіжних фонетичних і психологічних журналів. Закінчив філософське відділення історико-філологічного факту Московського ун-та (1918). Протягом майже 40 років (до 1973).