На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Складання предметного каталогу

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження предметного каталогу ... 5
1.1. Поняття і предмет у предметизації ... 5
1.2. Мова, види та функції предметних рубрик ... 6
1.3. Прийоми формалізації мови предметних рубрик ... 10
Розділ 2. Етапи розвитку теорії та методики предметизації ... 13
Розділ 3. Основи методики складання предметного каталогу ... 18
3.1. Поняття загальної і спеціальної методики предметизації ... 18
3.2. Загальні положення формулювання предметних рубрик ... 19
3.3. Суть і послідовність процесу предметизації документів ... 24
3.4. Предметизація видань з окремих галузей знання і деяких видів документів ... 27
Висновки ... 42
Список використаних джерел ... 44

Для придбання курсової роботи "Складання предметного каталогу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Складання предметного каталогу"

Курсова робота "Складання предметного каталогу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Складання предметного каталогу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Складання предметного каталогу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Складання предметного каталогу" і призначений виключно для пошукових систем.

ДРЕВНІЙ СХІД (виховання і навчання) - - Терміном "Д.В." прийнято означати всі цивілізації Древнього світу, за винятком греко-римською (див. Античність). Деякі цивілізації (індійська, китайська) продовжували розвиватися і після завершення епохи древності (1 в. н.е.). Древній Єгипет. Терміни, що означали писаря, освіченого людини, були відомі вже в Древньому царстві (3-е тис. до н.е.). У джерелах Середнього і Нового царств містяться згадки про школи різного типу: при резиденції фараона, храмах, окремих відомствах і канцеляріях, а також про т.н. будинки життя, в яких зберігалися і переписувалися старовинний папірус. Школа готувала. ГИЛФОРД ДЖОЙ ПІДЛОГА - (7.3.1897, Аврора, шт. Небраска - 1976) - американський психолог. Освіту отримав в університеті штату Небраска (1918-1924, бакалавр гуманітарних наук, 1922; магістр, 1924), в Корнеллськом університеті (1924-1926, доктор філософії, 1927), пізніше - знов в Небраське (доктор права, 1952) і в університеті Південній Каліфорнії (доктор соціології, 1962). З 1920 м. по 1924 м. працював як асистент викладача в університеті Небраськи, з 1924 м. по 1926 м. - в Корнеллськом університеті, з 1926 м. по 1927 м. він - викладач психології в університеті Іллінойса, з 1927 м. по 1928 м. він - асистент. СОВІСТЬ - - здатність людини, критично оцінюючи свої вчинки, думки, бажання, усвідомлювати і переживати свою невідповідність повинному як власна недосконалість. З культурно-історичної точки зору ідея і поняття "З." складаються в процесі осмислення різних механізмів самоконтроля. На відміну від страху (перед авторитетом, покаранням) і сорому (в якому також відбивається усвідомлення людиною своєї невідповідності деяким прийнятим нормам), С. сприймається автономної. У якості етичного регулятива вона орієнтує на виконання досконалості і виражає відповідальність людини перед самим собою як суб'єктом вищих. ІМПЕРАТИВ - (від лати. imperativus - владний), веління, вимога, наказ, безумовний принцип поведінки. Поняття "категоричний І.", введене Е. Кантом в "Критиці практич. розуму" (1788), означає в його етиці нравств. закон, що свідчить: "Поступай тільки згідно з такою максимові, керуючись якою ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом" (Кант Е., Соч., т. 4, ч. 1, М., 1965, з. 260). Т. о., Кант обгрунтовував ідеї рівності в моралі: моральні вимоги незалежно від їх змісту завжди мають універсальний (загальний) характер і розповсюджуються на всіх людей.
Кожна вагома структурна частина курсової "Складання предметного каталогу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КРІПАЦТВО - з 1497 по 1861 м. форма феодальної залежності селян; прикріплення їх до землі і підкорення адміністративної і судової влади землевласника. Оформлялося протягом XVI-XVII вв. (див. Вихід селянський). Процес посилився після прийняття Укладення 1649 м., що юридично оформив кріпаччину. Але все ж до петровскому часу холопи і кріпаки, працюючи на пана на панській запашке і в його господарстві, не були обкладені державними податками, а крім того, значна їх частина (кабальні холопи) мали, згідно з традицією, право виходу на свободу після смерті свого пана. У епоху Петра відбувається злиття в єдиний стан. Шашин Олексій Єгорович - Шашин (Олексій Єгорович, народився в 1851 р.) - слепец-місіонер, уродженець Ніжегородської губернії. Дев'ятнадцяти років Ш. залишив православ'я і перейшов в розкол спасова згоди. Уважне вивчення Святого писання і витворів святих батьків привело його знов в православну церкву, коли йому було 22 року. Вирішальний вплив на приєднання його мав архімандрит Павло Пруський. З 1876 по 1880 рр. Ш. прожив як послушника у архімандрита Павле і під його керівництвом засвоїв прийоми полеміки з розкольниками. Уважно стежачи за місіонерською літературою, Ш. добре знає навіть новітні твори про російський розкол. АЛЬФОНС V - Король Арагона і Сицилії з Арагонської династії до 1416-1458 рр. Король Неаполя в 1435 -1458 рр. Син Фердінанда I і Елеонори Альбукерке. ЖЕ.: з 1415 р. Марія, дочка короля Кастілії Енріке III (рід 1401 р. Помер 1458 р.). Рід. 1394 р. Помер 27 липня 1458 р. В 1420 р. Альфонс вів війну з генуезцями за Корсику. Тоді ж у нього з'явилася можливість отримати згодом неаполітанську корону. Бездітна королева неаполітанська Жанна II попросила у Альфонса допомоги у війні з герцогом Анжуйським Людовіком. За це вона обіцяла йому усиновлення, а після смерті - Неаполітанське королівство. Альфонс погодився.
У вступі курсової "Складання предметного каталогу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТОЛШЕВСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ - чоловічий монастир в Воронежської еп., знаходиться на правому березі р. Усмани в 40 км від Воронежа. Заснований в 1-й підлогу. XVII в. відлюдником Костянтином. У н. XX в. мав два кам'яних храми: в ім'я Всемілостівого Спаса і Успенія Божієй Матері. У монастирській бібліотеці зберігалися книги XVII-XVIII вв. ТОМСК, центр Томської обл. і Томського р-на. Розташований на південному сході Західно-Сибірської рівнини, на правому березі р. Томи, в 60 км від її впадіння в Обь, і на берегах р. Ушайки. Населення 473 тис. чол. Заснований в 1604 як російська міцність в басейні Томі. З 1629 - центр області.

КОЛЬЦОВ Олексій Васильович - (3.10.1809 - 29.10.1842), російський поет. Народився в заможній сім'ї скототорговца. Батько, людина крутої вдачі, з дитячих років визначив сину торговий терен. Грамоту Кольцов осягав на будинку, в уїздному училищі не проучився і двох років, але пристрасть до читання виявилася в ньому дуже рано. У 16 років, переживши глибоке потрясіння від книги І.І. Дмітрієва, починає сам писати вірші. До н. 1830-х стає відомим в культурному колу Воронежа "поетом-міщанином", пише вірші, передвісники майбутніх "дум" - "Велика пойма", "Божий мир", "Молитва". Перші публікації відносяться до 1830, але серйозно у. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ЯПОНІЇ - загальна характеристика народонаселення в Японії і тенденцій його розвитку. Японія - перша країна в Азії, в якій в сірок. ХХ в. стався демографічний перехід від другого до першого типу відтворювання населення. За першу половину ХХ в. населення Японії збільшилося з 44 млн. до 83 млн. людина. Ще на початку 1950-х рр. воно щорічно зростало на 1,5 млн. людина.  Однак вже в сірок. 1950-х рр. тип відтворювання населення в Японії почав швидко мінятися. Ці зміни торкнулися показника народжуваності - (чоловік, що народився на 1000 жителів за рік): 1947 р. - 34; 1960 р. - 19; 19; 1970 р. - 19;.
Список літератури курсової "Складання предметного каталогу" - більше 20 джерел. ТОЛЕРАНТНІСТЬ - (англ., фр. tolerance - терпимість від лати. tolerantia - терпіння) - терпимість по відношенню до інших людей, відмінних по їх переконаннях, цінностях і поведінці. Толерантність як характеристику коммуникативности і самоиндетификации потрібно віднести до культурного явища. Толерантна політична культура означає шанобливе відношення до будь-яких політичних виявів, які не суперечать існуючому законодавству. Толерантність в політиці можна вважати результатом вирішення багатьох соціальних протиріч на загальній соціальній основі і розвитку демократії в формі правової держави. Низький рівень толерантності. ПРАВА СПРАВА - російська політична партія, створена шляхом злиття ряду партій, що декларують ліберальну спрямованість. Засновницький з'їзд партії пройшов 16 листопада 2008 р. Цьому заходу передували позачергові з'їзди трьох російських партій ліберального глузду - Демократичної партії Росії (однієї з найстаріших в країні, виниклій ще в радянські часи), "Цивільної сили", встановленої напередодні парламентських виборів 2007 р., і Союзу правих сил (СПС). Партійні форуми ухвалили рішення об самороспуске і об'єднанні організацій трьох партії в єдину ліберальну партію. Створення "Правої.

ПСИХОСОМАТИКА - (греч. psyche - душа, дух і греч. soma - тіло) - міждисциплінарний напрям психології, психіатрії і загальної медицини, виступаючий як комплекс теоретичних переконань і методів дослідження, діагностики і терапій, що засновується, переважно, на психоаналитически орієнтованих уявленнях про взаємозв'язок психічного і фізіологічного (душевного і тілесного) і визнанні очолюючої ролі психічних чинників в підтримці здоров'я, виникненні і лікуванні захворювань. Поняття "психосоматичний" уперше було використано Гейнротом в 1818. Набуло поширення в 30-50-х 20 в., коли в США почалося видання журналу.
Посилання в тексті роботи "Складання предметного каталогу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕРЕЖЛИВІСТЬ - моральна якість, що характеризує дбайливе відношення людей до матеріальних і духовних благ, до власності (Відношення до власності). Б. звичайно протиставляється марнотратству, невиправданій розкоші, безгосподарності. Уперше поняття Б. придбаває велике значення в моралі буржуазія епохи первинного накопичення капіталу Початківець капіталіст, що гостро потребував грошей для розширення виробництва, в своїй моральній свідомості протиставляв доброчесність Б. моралі марнотратства і розкоші, що сповідалася феодальною аристократією, що володіла тоді осн. масою суспільного багатства. Ета Б. МУДРА - (санскр., букв. друк, знак, символ, прикмета) - 1. Назва певного положення рук, долонь, пальців, до-ой символізує к. ідею в ході ритуалу; рідше - назва специфич. пози тіла. Слово М., як правило, є другим компонентом загальної назви символич. жесту, напр. дана- "символ даяния", абхайя-М. - "символ безстрашності". М. є обязат. третім компонентом ритуалу, символізуючи "дію тілом" (нарівні з "дією мові" - вимовленням мантр, і "дією думкою" - дхьяна, самадхи). М. широко представлені в будда. иконографии, скульптурі і ритуальних танцях. 2. Маха-М. -. ЕМОЦІЙНІ СТАНУ - стани, викликані переживанням людини його відношення до зовнішнього світу і самому собі і що характеризуються змінами кількісних і якісних параметрів відповідей на сигнали зовнішньої середи. тісно пов'язані з індивідуальною семантичною значущістю поступаючої до людини інформації і є як би корекцією, що вноситься людиною у відповідь, визначувану тільки інформаційною структурою подразника. Напр., можна встановити закономірне посилення Е. з. по мірі зростання ціни рішення. Це положення визначає і зв'язок Е. з. з найбільш загальними функціональними станами оператора (адекватна мобілізація і.

АФИБРИНОГЕНЕМИЯ - спадкова хвороба, зумовлена відсутністю в плазмі крові фибриногена. При афибриногенемии згортання крові не наступає. Це відбувається при вмісті в плазмі крові менше за 0,5 г/л (50 мг/100 мл) фибриногена; в нормі зміст фибриногена становить 2 - 4 г/л (200 - 400 мг/100 мл). Афибриногенемия зустрічається надто рідко, успадковується по аутосомно-рецессивному типу. При цьому будь-яка травма у дитини приводить до кровотечі, а коли дитина починає ходити, з'являються екхимози, гематоми, крововиливу в порожнину суглобів. Діти з афибриногенемией рідко доживають до зрілого віку. Діагноз встановлюють при. Динаміка групова - [греч. dynamis- сила] - сукупність внутригруппових соціально-психологічних процесів і явищ, що характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи: освіта, функціонування, розвиток, стагнацію, регрес, розпад. До процесів прийняття групових рішень; нормообразование, тобто виробіток групових думок, правив і цінностей, формування функционально-ролевой структури групи; згуртування; конфлікти; груповий тиск і інші способи регуляции індивідуальної поведінки, тобто всі ті процеси, які фіксують і забезпечують психологічні зміни, що відбуваються в групі за час її. ТРЕНАЖЕР - технічні засоби навчання, реалізуючий модель системи ерратической і що забезпечують контроль за якістю діяльності що навчається. Існують декілька критеріїв для їх класифікації. По критерію обобщенности дій, що освоюються розрізнюються: 1) тренажери широкого призначення; 2) тренажери для навчання. конкретним спеціальностям - штурманів, зв'язківців, операторів комп'ютера і пр. У залежності від способу обліку моделі діяльність оператора виділяється: 1) тренажери для вдосконалення професійних дій; 2) тренажери для розвитку професіонально важливих психофізіологічних якостей - наприклад, тренажери. Опис психодиагностической методики - Категорія. Набір характеристик, які вказують область застосування даною методикою. Специфіка. До цих характеристик відносяться наступні: Заголовок (автор, методика для...). Тип методики (метод думок, шкалирования, проективний метод і т.д.). 1. Концепція тесту (те, що вимірюється). 1.1. Теоретичне обгрунтування. 1.2. Структура тесту (тестові батареї, субтести). 1.3. Приклади пунктів. 2. Конструкція тесту (попередні версії, джерело формулювань, проби). 3. Статистичні критерії. 3.1. Об'єктивність (в аспекті проведення, обробки. інтерпретації). 3.2. Надійність (стабільність.