На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Системи індикації

(курсова робота з інформатики)

Вступ ... 3
Розділ 1. Системи індикації ... 4
1.1. Види і основні характеристики індикаторів ... 4
1.2. Дисплей як засіб спілкування ... 8
1.3. Конкуренти електронно-променевих трубок ... 16
1.4. Вбудовані індикатори ... 22
Розділ 2. Елементи індикації в сучасних ЕОМ ... 30
Висновки ... 34
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Системи індикації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Системи індикації"

Курсова робота "Системи індикації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Системи індикації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Системи індикації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Системи індикації" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - (ВНД), интегративная діяльність висш. відділів центр. нервової системи (ЦНС), що забезпечує поведінку, тобто оптимальне пристосування організму як цілого до внеш. миру. Структурна основа ВНД у всіх ссавців (в т. ч. у людини) - кора великих півкуль і підкоркові структури мозку. Мозкові структури, як правило, многофункциональни, тобто жорсткого зв'язку осн. виявів ВНД з певними відділами мозку не існує. Процеси ВНД складають матеріальну субстрат психіки. Термін "ВНД" введений І. П. Павловим, що вважав його рівнозначним поняттю "психічна діяльність". Непо-коштів. попередником. ГРАМШИ Антоніо - (23.1.1891, більш Яскраво-червоно, про. Сардінія, - 27.4.1937, Рим), итал. политич. діяч, автор трудів з проблем виховання. У 1911 - 14 вчився на филол. ф-ті Турінського ун-та. У 1913 вступив в итал. социалистич. партію. Фундатор (1919) і керівник Італ. коммунистич. партії. У 1922- 23 делегат від Компартії Італії в Виконкомі Комінтерна, жил в Сов. Союзі. З 1924 в Італії, в 1926 арештований фашистами і в 1928 засуджений до 20 років висновки. У ранній публіцистика, гл. труді "В'язничні зошити" (русявий. пер. ч. 1, 1991), а також в "Листах з в'язниці" Г. виступав за. НЕВРОЗИ у дітей - - група функціональних нервово-психічних розладів, що виявляються в специфічних симптомах при відсутності грубих органічних змін нервової системи. У сучасній психіатрії Н. відносять не до власне психічних захворювань, а до "прикордонних" розладів. Прічиной Н. є невротичний конфлікт - порушення значущих життєвих відносин дитини (наприклад, хронічна фрустрация соціальних потреб). Н. завжди викликається психічною травмою, яка згодом відбивається в клінічній картині Н.: в переживаннях дитини, його сновидіннях і т.д. З течією часу психічна травма стає менш значущою і Н., як. МЕТОДИКА УЧБОВОГО ПРЕДМЕТА - - приватна дидактика, теорія навчання певному учбовому предмету. На основі вивчення різних форм взаємодії викладання і вчення в навчанні конкретному учбовому предмету М.у.п. розробляє і пропонує викладачу певні системи повчальних впливів. Ці системи втілюються в змісті освіти, що розкривається в програмах і підручниках; реалізовуються в методах, коштах і організаційних формах навчання. М.у.п. тісно пов'язана з дидактикою і спирається на її загальні положення. Засновуючись на принципах виховання, методика розкриває цілі навчання предмету, його значення для розвитку особистості школяра. Для.
Кожна вагома структурна частина курсової "Системи індикації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Макарський Олексій Леонідович (1946 м. народження) - Курский вчитель, організатор дитячого і юнацького туризму (з краєзнавський схилом). Випускник природно-географічного факультету КГПИ (1970). Трудова біографія проходить в школах Курського району. У 1970-е -1980-е рр. входив до керівних органів ВЛКСМ і ДОСААФ по Курської області. Ентузіаст дальніх шлюпковий і пішохідних походів, А. Л. Макарський зумів організувати навколо себе представників декількох поколінь курских підлітків (включаючи так званих "важких"). Заснував і багато років очолював юнацький клуб "Гренада" при курском Палаці піонерів. Разом з своїми юними. Шкловський Ісаак Володимирович - Шкловський (Ісаак Володимирович) - талановитий публіцист і белетрист, відомий під псевдонімом Діонео. Народився в 1865 р. в єврейській сім'ї, в Елізаветграде, де і вчився в гімназії. Писати початків з 16 років, вміщуючи в південних газетах вірші, розповіді, критичні статті. З 1886 р. по 1892 р. був встановлений в Средне-Колимске Якутській області, де одночасно з побутом инородцев вивчав нові мови; друкував в "Одеських Новинах" і "Російських Відомостях" беллетристически-етнографічні нариси, з яких перший - "До полярного кола" - вийшов окремо і по-англійському. З. Нассау-зіген (NASSAU-SIEGEN) - Нассау-зіген (Nassau-Siegen), принц Карл-Генріх - російський адмірал (1745 - 1808). Поступив добровольцем на французьку військову службу; супроводжував Бугенвілля в його кругосвітній подорожі (1766 - 69). У 1779 р. зробив невдалу спробу захопити острів Джесей. Під час війни Іспанії з Англією Нассау-зіген, перейшовши в іспанську службу, командував плавучими батареями у Гібралтара. В кінці 1786 р. Нассау-зіген прибув до Росії, зближувався з Потемкиним, брав участь в приготуваннях до подорожі імператриці 1787 р., знаходився в її свиті під час її перебування на півдні і після розриву між Росією і Портой.
У вступі курсової "Системи індикації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Східне питання - назва групи проблем і протиріч в історії міжнародних відносин останньої третини XVIII - початки XX в. Суть його - суперництво європейських країн на Ближньому і Середньому Сході. Виникнення і загострення східного питання обумовили три чинники: занепад і криза Османської імперії (Туреччина); зростання національно-визвольного руху проти османского ярма; загострення протиріч серед європейських країн на Ближньому Сході, викликаних боротьбою за розділ світу. Для Росії східне питання складався з трьох основних частин: відносини її з Туреччиною і європейськими державами з приводу турецького.

Діктіс Крітянін, Щоденник Троянської війни - грецький твір I в. н. е. Автор видавав себе за учасника Троянської війни, невідомого Гомеру. Його щоденник, написаний по-финикийски, був, з чуток, знайдений в гробниці під час землетрусу в 13 рік правління імператора Нерона (66/67 рр.), який наказав закінчити його переклад на грецьку мову. Прозаїчний грецький текст, відомий в Візантії ще в VI в. н. е., загинув, але в 1907 р. був виданий знайдений в Єгипті папірус з його уривком, що датується початком III в. н. е., що підтвердило як існування грецького оригіналу, так і адекватність латинського перекладу, що зберігся. Цей переклад виконав, ймовірно, в IV. СИСТЕМА ПАРТІЙНА - (греч. systema - ціле, що складається з частин, і лати. partis - частина) - сукупність політичних партій в державі, а також система зв'язків між ними. Виділяють однопартійний, двопартійну і багатопартійну системи, а також їх різновиди. При цьому є у вигляду не просто число існуючих в даній політичній системі політичних партій, а кількість партій, що реально беруть участь в політичному житті країни. Французький вчений Ж. Блондель називає однопартійний таку систему, при якій одна партія отримує на виборах більше за 65% голосів виборців, двопартійну - при якій дві найбільш впливові партії отримують в.
Список літератури курсової "Системи індикації" - більше 20 джерел. Глобальні загрози - трансгранична злочинність - Президент РФ В. Путін: "Ми також готові до ефективного партнерства з всіма країнами в боротьбі з такими викликами сучасному миропорядку, як міжнародний тероризм, трансгранична злочинність і наркоторговля". (Послання 2005 року.) Трансгранична злочинність включає в себе контрабанду, незаконну торгівлю зброєю, фінансову махинации, відмиття грошей, рекет і шантаж. Після розпаду Радянського Союзу Росія виявилася оточеною новоутвореними незалежними державами СНД, недостатньо контролюючими власні межі, що викликало сплеск трансграничної злочинності. Загальна протяжність меж Росії. ТЕРОРИЗМ - політики страхання, придушення або знищення політичних противників, конкурентів насильними діями, аж до фізичного знищення. Систематична дестабілізація перетворює тероризм в сучасну глобальну проблему. Тероризм, тісно пов'язаний з організованою злочинністю загалом і наркобізнесом зокрема, являє собою одну з найбільш серйозних проблем, яка не тільки загострилася в кінці ХХ - початку ХХI в., але і виявилася, по суті, в числі головних загроз безпеки. Тим більше що сучасні його форми володіють цілим рядом нових крес. Це зумовлене, по-перше, рівнем технологічного розвитку і можливостями впливу.

Дане і взяте - (data і capta) - за допомогою цих категорій в коррелятивной онтології кокретизируется розуміння буття-існування як співвідношення в застосуванні до співвідношення об'єктивної і суб'єктивної реальності. Ці види буття для будь-якого сущого виступають як заходи існування і неіснування один одного. Оскільки одне суще у взаємодії з іншим (в тому числі в людському пізнанні, яке є окремим випадком взаємодії) вимушено долати його опір (вважатися з ним як з чимсь об'єктивним, незалежним від суб'єктивної реальності першого, зовнішнім закономірностям, що підкоряються ), остільки це друге суще дано першому.
Посилання в тексті роботи "Системи індикації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФЛОРЕНСКИЙ Павло Олександрович - русявий. релігійний мислитель і вчений-енциклопедист. Розвивав ідеї "філософії всеединства Соловьева; прагнув обгрунтувати її не тільки релігійно-філософськими положеннями, але і науковими затвердженнями, взятими з області фізики, математики, філософії, мистецтвознавства ("Стовп і затвердження істини. Досвід православної теодицеи, 1914). Об'єктивний заходів ф. розглядав як вияв веши споконвічних духовних і одночасно матеріальних, преривних і безперервних структур, виступаючих як первинні символи н организующих природу і культуру в формах "всеединства. Звідси його. ЩАСТЯ - емоційно-підведений стан задоволення людини своїм життям, досягнутим метою, виконанням заповітних бажань. Уявлення про щастя пов'язані з конкретними умовами людського буття, становищем людей в суспільстві, характерними для даної епохи цінностями і ідеалами, а також з тлумаченням людиною значення життя. Щастя кожна людина розуміє по-своєму: хтось бачить його в досягненні особистого благополуччя, хтось - в любові, хтось - в пошуках істини, в творчості, хтось - в боротьбі за свободу і процвітання батьківщини і т. д. Але як би людина ні розуміла щастя, прагнення бути щасливим відображає. ЕТНОС (ЕТНІЧНА СПІЛЬНІСТЬ) - (від греч. ethnos - плем'я, група, народ) - історично що склався на певній території стійка сукупність людей, що володіє єдиною мовою, загальними відносно стабільними особливостями культури і психіки, а також загальною самосвідомістю (свідомістю своєї єдності і відмінності від всіх інших подібних освіт), зафіксованою в самоназвании. Неодмінними умовами виникнення Е. є спільність території, мови і єдність психічного складу, а його характерними рисами вважаються: 1) самоназвание (етноним), в певних випадках пов'язане з найменуванням території мешкання (топонимом); 2) територіальна.

Тестова тривожність - (test anxiety) Терміном Т. т. означають фізіолог., психол. і поведенческие реакції на стимули, що зв'язуються індивідуумом з ситуацією перевірки або оцінки. Т. т. являє собою окремий випадок загальної тривожність і характеризується почуттями зростання сознавания своїх дій і безпорадності, що сприймається, к-рі часто приводять до погіршення результатів виконання тестів або, в більш широкому контексті, всіх типів когнитивних і академічних випробувань. Звичайно в Т. т. виділяють два компоненти - сумнів в собі і емоційність. Компонент сумніву включає самовосприятие. Компонент емоційності. ПАРИГИН - Борис Дмитрович (р. 1930) -російський психолог, філософ, соціолог, д-р філософських наук (1968), професор (1969). Завідував кафедрою філософії Ленінградського державного педагогічного ин-та соціально-економічних проблем АН СРСР. З 1992 р. - зав. кафедрою соціальної психології Санкт-Петербургского Гуманітарного ун-та профспілок. Область наукових досліджень - історія і методологія психології, соціальна психологія. Розробив концепцію розвитку вітчизняної соціальної психології як системи наукового знання, досліджував історію становлення соціально-психологічною думки в Росії і її місце в системі наук. Нейролюпус - Енцефалопатия при системної червоної волчанке (ВКВ). При ВКВ на фоні загального нездужання, слабості, похудания, артритів або артралгий, лихоманки, високої фоточувствительности, серозита, тромбоцитопении, гемолитической анемії, васкулита, миозита, міокардиту, нефриту поразка периферичної або центральної нервової системи (ЦНС) виникає у 75% хворих, звичайне на фоні активного волчаночного процесу в інших органах і системах (зокрема, у випадках "волчаночних кризов"). При цьому можуть страждати черепні нерви, можливі периферична сенсомоторная невропатія, синдром Гийена-Барі. Афазія моторна ефферентная - Син.: Афазія Брока. Слідство пошкодження області нижніх відділів премоторной зони в задній частині нижньої лобної звивини (зона Брока, коркові поля 44 і 45). При цьому розладнана експресивна мова, порушується граматична побудова вимовних фраз і окремих слів. Артикуляція звуків можлива, однак утруднене перемикання з однієї фонеми на іншу. Мова уповільнена, що погано артикулювалася, вимагає значних зусиль, рясніє численними литеральними і вербальними персеверациями (повтореннями), що позначається, наприклад, розладом здібності до чергування окремих складів (ма-па-ма-па). Через пропуск допоміжних слів і.