На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТІВ І АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ В СИСТЕМІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття соціального факту ... 5
Розділ 2. Аналіз залежностей в соціологічному дослідженні ... 14
2.1. Перехресне групування як шлях до виявлення зв'язків між змінними ... 14
2.2. Аналіз взаємозв'язку двох змінних за допомогою контрольного чинника ... 16
2.3. Метод відображення взаємозв'язків у кореляційному графі ... 23
2.4. Методи факторного аналізу ... 25
Висновки ... 28
Література ... 30

Для придбання курсової роботи "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень"

Курсова робота "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" і призначений виключно для пошукових систем.

АФГАНІСТАН - Ісламська Держава Афганістан, гос-у в Азії. Пл. 647,5 тис. км2. Нас. 16,7 млн. чол. (1988, оцінка; св. /2 -афганці). Гос. мови -пушту і даруй. Столиця - Кабул. У доисламский період на терр. А. пануючим віровченням був зороастризм, к-рий проповідувався мандруючими вчителями. У перші віки н. е. нек-рим впливом користувався буддизм і були створені буддистские школи. З поширенням ісламу (8 в. н. е.) з'явилися мусульм. уч. закладу, в т. ч. з 9 - 10 вв. - медресе. Великими центрами арабської культури стали Газні, Гур, Герат; з 17 в. - Кандагар. На деяких афганських територіях вже з 10 в. в навчанні. КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - ім. Т. Г. Шевченко, один з найбільших вузів України. Осн. в 1834 як русявий. Ун-т св. Володимира в складі 2 ф-тов - філософського (2 відділення: ист. і физ.-мат.; з 1850 - ф-ти) і юридичного. У 1841 з ініціативи Н. І. Піро-гова відкрився мед. ф-т. У складі 4 ф-тов ун-т функціонував до 1920. Тут викладали і вели науч. діяльність М. А. Максимович (перший ректор), Н. І. Костомаров, В. С. Іконников, М. В. Довнар-Запольский, Н. П. Дашкевич, В. Н. Перетц, А. Ф. Кистяков-ський, Д. А. Граве, М. П. Авенаріус, П. П. Алексеєв, С. Н. Реформатський, К. Ф. Кесслер, А. О. Ковальовський, С. Г. Навашин, В. ПЕРФОРМАТИВ - (від ср. performo - дію) - слово або висловлювання, еквівалентне дії, вчинку. Вичленение і осмислення явища, названого перформативностью, йшло з різних сторін. Спостереження над вживанням П. робилися ще Д.Юмом, а серед язиковедов - Е.Бенвеністом ("Делокутивні дієслова", 1958). Дослідник звернув увагу на те, що в индоевропейских мовах існують деякі дієслова, в певній формі виражаючий одночасний акт мови і дії: клянуся, обіцяю, дякую, вітаю і інш. Такі дієслова Е. Бенвеніст називав делокутивними, тобто отфразовими. Докладну розробку дієслова, еквівалентні дії, отримали в теорії Дж. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГІЯ (від лати. COGNITIO - знання, пізнання) - - один з ведучих напрямів сучасної зарубіжної психології, що вивчає структуру і протікання пізнавальних процесів людини. Виникла в США в кінці 50-х рр. 20 в. як реакція на характерне для бихевиоризма заперечення ролі психічних процесів і їх структурної організації в діяльності людини. Розвиток К.п. був підготовлений роботами в області гештальтпсихологии, в яких підкреслювалася роль сприйняття в навчанні, а також роботами К. Левіна і Е. Толмена, що показали залежність поведінки людини від його суб'єктивного представлення навколишньої дійсності - т.н. когнитивних карт. Дослідження в області К.п.
Кожна вагома структурна частина курсової "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЕМЛЯ - в древньоруський народних уявленнях одна з чотирьох головних основ світобудови (нарівні з водою, повітрям і вогнем). Російські люди вважали свою землю святими, обожнювали її як загальне джерело життя, матір усього живого - Мати Сиру Землю). "Гой еси сира, Земля досвідчена! Матерь нам еси рідна, всіх еси нас породила". У деяких духовних віршах земля ототожнювалася одночасно і з матір'ю, і з батьком: "Земля - мати сира! Всім, Земля, ти нам батько і мати". Ще в язичницькі часи поняття земля для російських людей було рівнозначно поняттю "свого роду-племені", малої і великої Батьківщини. Лавровський Петро Олексійович - Лавровський, Петро Олексійович - славіст (1827 - 1886). Закінчив курс в головному педагогічному петербургском інституті. У перших своїх дослідженнях розвивав думку Срезневського про язикову єдність росіян до XIV віку. Магістерська дисертація Лавровського "Про мову северорусских літописів" (СПб., 1852), підтверджуючи цю думку, указала на існування великих діалектичних відмінностей в межах древньої Новгородської області і раніше за XIII віку. Займаючи кафедру російської словесності в Харківському університеті, Лавровський зацікавив Потебню слов'янським язикознанием. Після поїздки в Прагу і. "МАКОВЕЦ" - (1922-27), союз російських художників і поетів, об'єднаних прагненням виразити в мальовничій формі духовні сутності. Членами союзу були: художники В. Н. Чекригин, Л. Ф. Жегин, С. М. Романович, Н. М. Чернишев, А. М. Чернишев, А. В. Шевченко, К. К. Зефіру, А. В. Фонвізін, Н. В. Синезубов і інш.; пізніше приєдналися Л. А. Бруні, К. Н. Істомін, Р. А. Флоренська, В. Ф. Риндін, Н. Я. Симонович-Ефимова; поети В. В. Хлебников, Б. Л. Пастернак, Маковчане організували три мальовничі (перша називалася "Союз художників і поетів "Мистецтво - життя", 1922) і дві графічні виставки, випустили два.
У вступі курсової "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ковальовський, Максим Максимович - (1851) - російський історик, соціолог і політичний діяч. Його перші роботи, написані за межею, торкаються історії французьких і англійських установ. Одночасно їм був виданий ряд робіт з питань первісної культури, соціології і етнографії. З 1877 по 1887 р. Ковалевский читав в Московському Університеті курс державного права іноземних держав і історії установ. У 1887 р. Ковалевский, що мав репутацію небезпечного радикала, повинен був залишити кафедру і поїхав знов за межу, де читав лекції в Стокгольмі і Оксфорді. Тут були написані його головні труди "Походження сучасної демократії" і "Економічне.

Християнська церква - Християнська церква (Christian Church), загальний термін, вказуючий безліч незалежних церкв, що визнають, що Іїсус Христос - Син Божий. Х.ц. ділиться на три осн. гілки: римську католицьку, православну і протестантську церкви; в останньої якби, відомі - Англіканський союз церкв, баптистська, лютеранська і методистская церкви. У 19 в. политий., соціальні і науч. рев-ции поставили перед Х.ц. безліч серйозних проблем. Зв'язок між церквою і гос-вом слабшав, що розвивалася наука ставила під сумнів традиц. біблійні догмати, особливо історію створення світу, к-рую спростовувала еволюційна теорія. ТРОШЕВ Геннадій Миколайович - (р. 15.03.1947) Радник Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 25.02.2003 м. в першому і з 30.03.2004 м. у другому президентських термінах В. В. Путіна. Народився в м. Грозному в сім'ї військовослужбовця. Батько кадровий офіцер, військовий льотчик, випускник Краснодарського авіаційного училища; учасник Другої світової війни, війну закінчив в Берліні. Освіту отримав на архітектурному факультеті Московського інституту інженерів землевпорядження ( закінчив изза смерті батька), в Казанськом вищому командному танковому училищі ім. Президії Верховної Ради Татарської АССР (1969), в Військовій.
Список літератури курсової "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" - більше 20 джерел. БАКУНИН Михайло Олександрович - революціонер, один з фундаторів російського народництва і теоретиків анархізму. За діяльну участь в революції 1848-1849 Б. був двічі (судами Саксонії і Австрії) засуджений до смертної страти. У 1851 він був виданий Австрією уряду Миколи I і після тривалого висновку засланець в 1857 в Сибір на поселення. У 1861 Б. біг з посилання і знову включився в європейський революційний рух. З цього часу і до кінця своїх днів він цілком присвячує себе служінню двом великим цілям - боротьбі з існуючими політичними режимами, з державою взагалі і теоретичному пошуку анархічного суспільного ідеалу. У найбільш. ДИСИДЕНТ - (лати. dissidentes - незгідні) перше оригінальне значення слова - в країнах, де державною релігією є католицизм або протестантизм, віруючі християни, що не дотримується пануючого віросповідання. У переносному розумінні - інакомислячі. По-друге, слово "дисидент" - це назва учасників руху проти тоталітарного режиму в колишніх соціалістичних країнах в кінці 1950 х - середині 80 х рр. У різних формах виступали за дотримання прав і свобод людини і громадянина (правозахисники), проти переслідування інакодумства, протестували проти введення радянських військ в Чехословакию (1968 р.).

ШИЛЛЕР (SCHILLER) Фрідріх - (рід. 10 нояб. 1759, Марбах, Вюртемберг - розум. 9 травня 1805, Веймар) - великий німий. поет, філософ і історик. У юності випробував вплив, з одного боку, філософії Лейбніца і Вольфа, а з інш. - Шефтсбері і Руссо. У 1790 Шиллер ближче познайомився з філософією Канта, зайнявшись серйозним її вивченням, але не погоджуючись з нею повністю. Зокрема, він знаходив, що в кантонской етиці ідея боргу розвинена дуже різко і односторонньо. По відношенню до волі і розуму людина єдина, а не роздвоєна. Воля - видова характеристика людини, і сам розум є тільки вічним її правилом. Розумно діє вся.
Посилання в тексті роботи "Систематизація фактів і аналіз залежностей в системі соціологічних досліджень" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПЛАНК (PLANK) Макс - (1858-1947) - видатний німий. фізик. Відкриття ним кванта дії на рубежі віків привело до революційної зміни вигляду фізики і суміжних з нею наук. П. був родом з старовинної сім'ї юристів, державних службовців і вчених, дістав прекрасну освіту і спочатку хотів присвятити себе класичній філології. Властива його середі прихильність до простих, суворих і гармонійних форм мировосприятия позначилася і в його наукових побудовах, і в його філософських поглядах. Пояснюючи в "Автобіографії" мотиви, що привели його до заняття наукою, П. писав: "Найбільш важливо тут те, що зовнішній світ являє. НИДАНА - (Санськр.) 12 причин існування, або ланцюг причинності, "зчеплення причини і слідства у всьому ряду існування через 12 ланок". Це фундаментальна догма буддійської думки, "розуміння якої дозволяє загадку життя, розкриваючи пустоту існування і підготовлюючи розум до Нірвани". (Ейтель, "Sans. Chin. Dict.") Порядок 12 ланок такий. (I) Джати, або народження, згідно з одним з чотирьох видів вступу в потік життя і реінкарнації - або Чатур Іоні (див.), причому кожний вигляд ставить народженого в один з шести Гаті (див.). (2) Джарамарана, або старіння і смерть, наступне за зрілістю Сканд див.). (3). Директивне і недирективне спілкування психотерапевта - (фр. directive - вказівка, від лати. dirigere - направляти) - класифікація разл. методів психотерапії в залежності від демонстрації психотерапевтом директивної або недирективної ролевого поведінки. Даний критерій оцінки взаємодії "психотерапевт - пацієнт" відображає аспект влади, а значить і відповідальність за хід і результати терапії. При директивному О. психотерапевт використовує свій авторитет, к-рий дозволяє йому зайняти в О. з пацієнтом домінуючу активну позицію. Психотерапевт жорстко контролює хід сеансу, задає питання, інтерпретує відповіді клієнта, дає йому рекомендації.

Науковий метод - Використання об'єктивних, систематичних і способів дослідження, що відтворюються. Об'єктивність полягає в тому, що дослідник не дозволяє засвоєним ідеям або забобонам впливати на збір даних. Систематичність полягає в тому, що спостереження або експерименти виконуються впорядкованим образом. Вимірювання і реєстрація емпіричних даних проводиться акуратно і з урахуванням можливого впливу інших чинників на отримані результати. Воспроизводимость має на увазі, що всі спостереження можна повторити під керівництвом інших дослідників, отримавши схожі результати. Якщо результати не. Вже бачене - відчуття того, що те, що відбувається зараз в точності був в минулому. Такий стан буває у більшості людей, але не у всіх. . Принимая. чи участь в розмові, чи будучи присутній при якому-небудь видовищі, раптово проникаєшся переконанням, що те, що ти бачиш, було вже тобою видено, то, що чуєш, було вже чути, що вимовні тобою фрази вже вимовлялися, що ти був вже тут, на тому ж самому місці, в тих же самих положеннях, відчуваючи, думаючи і бажаючи ті ж самі речі, - словом, тобою переживається до найдрібніших подробиць хвилинку минулого життя. Часами ілюзія так повна, що в кожний момент її триваючого. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ОПЕРАТОРА - заключний етап процесу контролю результатів роботи оператора. О. р. р. про. в процесі навчання направлена на рішення двох основних задач: 1) забезпечити зворотний зв'язок від того, що навчається до викладача (наявність зворотного зв'язку підвищує ефективність навчання); 2) зробити висновок про можливість допуску оператора до самостійної роботи. У процесі експлуатації СЧМ така оцінка необхідна для контролю за зміною рівня підготовленості оператора з течією часу. Діяльність оператора може оцінюватися за допомогою різних показників. Всі вони повинні враховуватися при О. р. р. про. Для знаходження. КОГНИТИВНИЙ ДИСОНАНС - (від лати. cognitio -знання dissonans- разнозвучний) - стан психічного дискомфорту, викликаний одночасною наявністю в психіці суб'єкта суперечливих, логічно несумісних уявлень, поглядів, взаємовиключаючого потреб, мотивів діяльності, які приводять порою до внутрішнього конфлікту. Наприклад, ідея чесного служіння Вітчизні може співіснувати з бажанням і наміром здійснити незаконне діяння (напр., порушити присягу, відхилитися від призову в армію і т. д.). Співіснування взаємовиключаючих потреб, мотивів в психіці без її перенапруження, без патопсихологических змін можливо завдяки роботі.