На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Сексуальна поведінка

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особистісних настанов до сфери сексуальної поведінки ... 5
1.1. Особливості психології жіночої та чоловічої статі та особливості сексуальних стосунків між ними ... 5
1.1.1. Розвиток статево-ролевої ідентичності ... 5
1.1.2. Відмінності між чоловіками і жінками ... 6
1.1.3. Стать і соціалізація ... 7
1.2. Загальне поняття про психологію сексуальності ... 17
1.2.1. Перетворення при статевому дозріванні ... 21
1.2.2. Загальне поняття про сексуальну поведінку ... 25
1.2.3. Сексуальність у шлюбі ... 30
1.3. Розвиток сексуальних установок ... 31
Розділ 2. Емпіричне дослідження та аналіз отриманих результатів ... 34
2.1. Діагностика оцінки особистісних настанов до сфери сексуальної поведінки ... 34
2.2. Аналіз результатів дослідження особистісних настанов до сфери сексуальної поведінки ... 36
2.3. Порівняння результатів дослідження ... 52
Висновок ... 54
Список літератури ... 58

Для придбання курсової роботи "Сексуальна поведінка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Сексуальна поведінка"

Курсова робота "Сексуальна поведінка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Сексуальна поведінка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Сексуальна поведінка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Сексуальна поведінка" і призначений виключно для пошукових систем.

УВАРОВ Сергій Семенович - [25.8(5.9). 1786, Петербург, - 4(16).9.1855, Москва], гос. діяч, граф (1846), поч. ч. (з 1811). ипрез. Петерб. АН (1818 - 55). У. дістав домашню освіту під керівництвом наставника-француза. Слухав лекції в Геттінгенськом ун-ті в Німеччині. Після повернення в Росію прилучився до гуртка А. Н. Оленіна, учасники к-рого поєднували прагнення до розвитку русявий. нац. культури з поглибленим вивченням античності. З 1806 початків службу в Мін-ве иностр. справ і 5 років провів при русявий. дипломатич. місіях за межею, де зав'яз знайомства з найбільшими политий., науч. і культурними діячами Європи. У 1811 - 22. ШУЛЬГИН Віктор Миколайович - [10(22).6.1894, Рязань, - 27.10.1965], педагог і діяч освіти. Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1917). Заст. рязанского губернського комісара освіти (1918). У 1918 - 22 працював в Наркомпросе РСФСР, в 1922 - 31 директор Ін-та методів шк. роботи (в 1931 Ін-т марксистсько-ленінської педагогіки). Чл. науч. секції ГУСа (1921- 1931). Після 1932 науч. співробітник ряду музеїв. У 20-х рр. розробляв (совм. з М. В. Крупеніной). концепцію виховання нової людини, що відповідає вимогам социалистич. ладу. Виховання трактував як складну систему соціальних зв'язків і відносин, що охоплюють всі сфери життя. АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ - перша в Росії гос. світська ср. общеобразоват. школа; відкрита в Петербурге (1726) для підготовки молоді в Академічний університет. Спочатку складалася з 2 відділень: німецького (3 року навчання) і латинського (2 року). Заняття в гімназії вели академіки і студенти Академічного ун-та. Основними були филол. дисципліни: лати., греч., ньому., франц. мови, риторика, логіка і читання антич. авторів. Викладалися також арифметика, історія, географія, малювання. Повний уч. курс був обов'язковим тільки для тих, що готувалися в ун-т, іншим дозволялося по вибору вивчати нові мови і предмети. Вік учнів не. АПРАКСИНА Ольга Олександрівна - [4(17).7.1910, м. Иваново-Вознесенск (нині Іваново), - 11.11.1990, Москва], педагог, д-р пед. наук (1971), проф. (1972). Після закінчення муз. ф-та Моськ. консерваторії (1936) викладала в консерваторіях Свердловська (1936 - 40) і Москви (1940 - 43). З 1944 в АПН РСФСР - НДІ теорії і історії педагогіки, з 1947 в НДІ худож. виховання. У 1968 - 76 зав. кафедрою муз. ф-та МГПИ ім. В. І. Леніна. муз. педагогіки. У кн. "Муз. виховання в русявий. общеобразоват. школі" (1948), що стала етапною роботою в отеч. теорії муз. виховання, всебічно проаналізувала метод. труди дорев.
Кожна вагома структурна частина курсової "Сексуальна поведінка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Хворостінін Андрій Іванович - Хворостінін (Андрій Іванович) - князь, по прозванню Старко, окольничий і славний воєвода. Уперше згадується в актах під 1544 р., коли, приблизно 20 років від роду, перебував в посаді ринди у великому полку, брав участь в походах до Полоцку і інш. і постійно їздив з государевим сайдаком. Затем Х. перебував в опричнині і в 1566 р. був посланий полковим воєводою в Болхов для захисту його від кримцев; з 1569 по 1580 р. послідовно перебував воєводою полків в Калуге, під Москвою, в Тарусе, Новгороде, Новосилі, Кашире і Деділове. Призначений в 1580 р. стрілецьким головою в государевом полицю, Х. був. Кемпіц Євген Карлович - Кемпіц (Євген Карлович, 1833 - 1871) - письменник-педагог. Освіту отримав в Харківському університеті. Жахливо бідуючи в пору студентства, Кемпіц добував шматок хліба перекладенням нот для шарманки, але це не забезпечувало його існування: він жив в комірці у якогось солдата, не обідав місяцями цілим і, нарешті, пересвідчившись в неможливості такого образу життя, відправився пішки до рідних. Кемпиц добрався до Москви, захворати, попав в лікарню і звідти відправлений в Тверь, вже на казенний рахунок. Після таких випробувань він міг задовольнятися скромною обстановкою, в якій жил до самої смерті. Сухобоков Олег Васильович (1937 м. народження) - Український археолог, доктор історичних наук. Народився в м. Трубчевське (Брянская область). Закінчив Харківський університет (1964). Викладав в середній школі в Донецькій області (1963-1966). З 1966 м. - науковий співробітник Інституту археології АН УССР. Досліджував багато які пам'ятники археологічних культур Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н. е., особливо роменской культури, і дав її перший монографічний опис застосовно до даного регіону. Розкопував також деякі волинцевские і древньоруський пам'ятники, типологічно схожі з синхронними древностями Курського краю, що допомагають краще.
У вступі курсової "Сексуальна поведінка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пестіч Філімон Васильович - Пестіч (Филимон Васильович, 1821 - 1894) - видатний діяч по морській артилерійській справі. Перед початком кримської війни П. перебував при головнокомандуючому князі Меншикове, і отримав доручення озброїти артилерією нашвидку зведені зміцнення на північній і південній сторонах бухти. П. успішно справився зі своєю задачею і потім 11 місяців знаходився серед оборонців Севастополя. Переведений в Балтійський флот в 1856 році, П. займав посаду начальника артилерії в Кронштадте, потім перебував при великому князі Костянтинові Миколайовичі і в 1884 році був призначений головою.

САВИЦКИЙ - Костянтин Аполлонович (1844, Таганрог - 1905, Пенза), російський живописець і графік. Вчився в Петербургської академії мистецтв (1862-73) у П. П. Чистякова. Будучи одним з самих талановитих учнів класу історичного живопису, отримував стипендію від імператора Олександра II (1871-73), однак через близькість до передвижникам був позбавлений права брати участь в конкурсі на Велику золоту медаль і виключений з АХ. У 1874-76 рр. жил і працював у Франції В кон. 1870-х рр. подорожував по Росії. Член Товариства пересувних художніх виставок (з 1874 м.). Один з організаторів Московського. ЛІБЕРАЛІЗМ - (від лати. liberalis - такий, що стосується свободи, властивий вільній людині) - досить широкий ідейний, соціальний і політичний рух з певною соціальною базою, системою політичних партій з програмними стратегічними і тактичними установками. Сьогодні не викликає серйозних наукових розбіжностей теза про множинність виявів лібералізму для різних епох (традиційний і новий), стадій (ранній і пізній), регіонів (західноєвропейський і восточноевропейский), ідеологій соціальних шарів (дворянський, буржуазний) або різних течій (християнський, національний або навіть соціалістичний). Тут можна відмітити.
Список літератури курсової "Сексуальна поведінка" - більше 20 джерел. ОЛІГАРХІЯ - (греч. oligos - маленький, нечисленний і arche - влада) форма правління, при якій політичне і економічне панування здійснюється невеликою групою осіб. Як один з аспектів виділяється фінансова олігархія - група найбільших монополістів, пануюча в економічному і політичному житті держави, в руках якої знаходиться переважна частина національного багатства. Іншими словами, влада здійснюється невеликою групою осіб виключно в своїх інтересах, залишаючи інших громадян держави не у справ, щонайбільше дозволяючи їм жити самим по собі. Олігархічна форма правління дуже любить прикриватися завісою. ПРИМУШЕННЯ - (COERCION) - форма впливу, що характеризується високим рівнем тиску (constraint), що надається або примуса (compulsion). Примушення може виражатися в ряді способів поводження (policies), від економічного, соціального або політичного залякування до загрози застосувати силу або ж застосування її. Деякі автори, визначаючи відмінність між впливом, владою (як владною могутністю) (power) і примушенням, розглядають вплив як найбільш всеохвативающее з цих понятті, що обіймає собою всі кошти спонукання або примуса. У цій схемі влада (power) являє собою форму впливу, похідну від примуса, тобто загрози нанесення.

ЕКУМЕНИЗМ - (від греч. oikumene - весь жилий світ) - рух за зближення, примирення і співпрацю всіх християнських конфесій і Церкв, а також одна з важливих тим релігійного філософствування. Вл. Солов'їв, першого великого екуменист Росії, запропонував метафізику Всеєдінства в підтримку основної тези екуменистов: відмінності між християнськими традиціями не так уже і важливі, якщо зосередити увагу на тому загальному, що є у християн різного сповідання, - це віра у Христа як Богочеловека і Спасителя, служіння Богу і ближньому в дусі упокорювання, любові і повної самовіддачі, спільність раннехристианского.
Посилання в тексті роботи "Сексуальна поведінка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРИСТЕВА (KRISTEVA) Юлія - (р. 1941) - франц. філософ, фахівець в області семиологии і філософії мови. Народилася в Болгарії; після захисту дисертації по структурній лінгвістиці працювала асистенткою у Леви-Строса, в 60-е роки - активний член кола "Тель-Кель"; проф. ун-та Паріж, запрошений проф. Колумбийского ун-та (США). Випробувала вплив Лакана, Дерріда і інших представників франц. постструктурализма. Текст для Значення тексту складається з взаємного накладення і взаємного перетину несвідомого і свідомого, незрозумілого і зрозумілого, вкоріненого в сфері влечений і минулого рефлексивную опрацювання. За. ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ - (Isidorus Hispalensis) (ок. 5604 квітня 636) - вчитель Церкви, енциклопедист, видатний представник "визиготского відродження". Один з самих популярних авторів раннього середньовіччя, що дав закінчену картину християнського космосу. Автор "Етимології" - енциклопедичного словника-довідника в 20 книгах (збереглося більше за 1000 манускриптів). Виходячи з параллелизма структур мови і фізичної реальності, Ісидор при описі явищ обмежується розглядом етимології їх именований: напр., важливі не причини руху небесного тіла, але чому воно так називається (qua ex causa ita vocetur). МОВИ ОПИСУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА - спеціальні символьні мови, призначені для запису алгоритмів, різного роду розпоряджень і інструкцій, що регламентує діяльність операторів. Символьние Я. про. д. про. забезпечують скорочення об'єму документів і створюють умови для компактного обозримой запису, який може бути розміщена у вигляді пам'ятки безпосередньо на робочому місці оператора. Крім того, символи сприймаються швидше і точніше, ніж текстові документи, легко читаються, на основі їх обмеженої кількості можна створити формальну мову, одийаково і що правильно сприймається фахівцями, говорячими на різних національних мовах.

Зрілість - тривалий віковий період, середня ланка життя людини між юністю і старістю (приблизно від 25 до 65 років); характеристика високого рівня окремих сторін психічного розвитку. Раніше вважалося, що в період зрілості психічний розвиток стабілізується і утворить рівне "плато", за яким після зрілості слідують його спад, зупинка, регрес. У сучасних дослідженнях (Б.Г.Ананьев, Е.І.Степанова, Л.І.Анциферова і інш.) показано, що в період зрілості психічний розвиток не припиняється. Цей вік характеризується появою нових якостей, психічних новоутворень, таких як активність людини по інтеграції пройдених ним. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ - Варіант патологічного розвитку особистості (нарівні з психогенним), що приводить до формування крайових психопатій (Див. Кербикова-Фелинской генетична систематика психопатій. Динаміка його, по В.А. Гурьевой і В.Я. Гиндікину [1980], представлена трьома етапами: 1. Повсякденне хронічне травматизирование, тривалий негативний соціально-психологічний вплив на дитину (на цьому етапі - значні динамічні відхилення і можливість встановлення причинного зв'язку між патологічними властивостями особистості, що формуються і особливостями микросреди), поступове виникнення аномальних властивостей особистості; 2. На. ВУХО ВНУТРІШНЄ - (лабіринт) (англ. inner ear) розташовано в піраміді скроневої кістки черепа і включає в себе 2 рецепторних апарату 2 аналізаторів - вестибулярний і слухового. Вестибулярний (рецепторий) апарат складається з 3 полукружних каналів, розташованих в трьох взаємно перепендикулярних площинах, і порожнині переддня, яка повідомляється з равликом слуховим рецепторним апаратом. Кісткова стінка лабіринту є футляром т. н. перетинкового лабіринту полукружних каналів. Перетинковий лабіринт повторює форму каналів, напередодні складається з 2 мішечків, заповнений ендолим-фой; простір між ним і кістковим. Потреба - 1. потреба індивіда в тому, що йому необхідно для нормального розвитку і функціонування (їжа, вода, повітря, безпека, близькість, знання, повага і мн. інш.). У людини існує величезне число потреб, існує і багато різних класифікацій потреб, кожна з яких представляє різні підходи до розуміння людини, але загальноприйнятої систематики, в якій вони всі були б інтегровані певним чином, все ще немає. Навряд чи кращої з всіх них, починаючи з самого Епікура, є теорія ієрархії потреб А.Маслоу. А.Маслоу розрізнює п'ять груп потреб: а) фізіологічні потреби; б) потреби в безпеці; в) потреби у визнанні і.