Самовизначення дошкільників

(курсова робота з психології)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження проблеми самовизначення дошкільників.....5
1.1. Особливості формування ціннісного ставлення до себе на ранніх етапах онтогенезу.....5
1.2. Розвиток особистості дошкільника.....14
1.2.1. Засвоєння етичних норм.....14
1.2.2. Емоційно-мотиваційна регуляція поведінки.....16
1.2.3. Формування особистісних якостей у дитини-дошкільника.....20
1.3. Психодіагностика самовизначення, особистісних якостей і міжособистісних відносин у дошкільників.....23
Розділ 2. Експериментальне вивчення методів дослідження особистості у дошкільному віці.....28
2.1. Опис методики дослідження.....28
2.2. Аналіз результатів дослідження.....33
Висновки.....38
Література.....40
Додаток.....43

Для придбання курсової роботи "Самовизначення дошкільників" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Самовизначення дошкільників"

Курсова робота "Самовизначення дошкільників" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Самовизначення дошкільників", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Самовизначення дошкільників" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Самовизначення дошкільників" і призначений виключно для пошукових систем.

ІГРОВА ТЕРАПІЯ - метод леч. впливу на дітей і дорослі, страждаючі разл. емоційними порушеннями, страхами, неврозами і інш. У основі разл. методик, що описуються цим поняттям, лежить визнання гри впливовим чинником розвитку особистості. Одним з перших гру в практиці подітий. психотерапії в якості вспомогат. методу застосував 3. Фрейд (1913). Він ставив своєю задачею виявлення через ланцюг асоціацій "істинного джерела символич. гра". Пізнє М. Клейн (1932) використала гру як осн. метод психотерапії в подітий. віці. Метою такої гри було доведення шляхом інтерпретації до свідомості дитини його собств. дій. ШПЕТ Густав Густавович - [26.3(7.4). 1879, Київ, - 17.11.1937], філософ, психолог, педагог. З 1898 вчився на физ. ф-ті Київського ун-та, в 1900 виключений за участь в с. русі. У 1901 відновлений, в 1905 закінчив ист. ф-т. З 1907 в Москві: викладав на Висш. дружин. курсах, з 1909 - в ун-ті Шанявсько-го. У 1910 відряджений в Німеччину для поглибленого вивчення філософії, читав лекції по філософії і естетиці в Геттінгенськом ун-ті. У 1916 захистив докторську дисс. і був вибраний проф. Висш. дружин. курсів; в 1918 - 23 проф. Моськ. ун-та. У 20 - 30-х рр. читав курси історії, педагогіки і психологій в Воєн. ин-ті РККА, в. АРНОЛД Томас - (13.6.1795, Каус, - 12.6.1842, Регбі), англ. педагог, реформатор ср. привілейованої школи (паблик скулз) в Англії. Закінчив Оксфордський ун-т (1818). З 1828 директор паблик вилиць в Регбі. Гл. задачу педагогіки А., слідуючи Дж. Локку, бачив в нравств. вихованні, вважаючи ідеалом вихованої людини "джентльмена-християнина". Йому належить оригінальна пед. система, названа "вагою-живленням характеру". У Регбі А. застосував ідею паралельного пед. впливи: мл. учні підкорялися старшим, а старші займалися вихованням своїх мл. товаришів (т. н. система фагов). Інтернати. АВТОНОМІЯ - (греч. autonorma - незалежність, від autos - сам і nomos - закон) в психології, здатність особистості до самовизначення на основі собств. переконань. Виявляється в незалежності людини від тиску авторитету інш. особистості, групи або соціального інституту. З политико-правової точки зору А. означає суверенність особистості як громадянина, її соціальну і юрид. захищеність як суб'єкта гражд. прав і свобод. У психології і педагогіці А. розглядається як індивідуальна позиція людини, краю характеризується самостійністю і незалежністю у виборі мотивів, ціліше, стилю поведінки і т. п. Потреба в А.
Кожна вагома структурна частина курсової "Самовизначення дошкільників" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мартос Іван Петрович - Мартос, Іван Петрович - російський скульптор (1754 - 1835). Закінчив курс в Академії Мистецтв з малою золотою медаллю і відправлений в Італію. У Римі займався в майстерної Торвальдсена і малював з натури, в майстерної П. Баттоні, і з антидо, під керівництвом Р. Менгса. Був професором, потім ректором Академії Мистецтв. Павло I, Олександр I і Микола I доручали йому здійснення важливих скульптурних підприємств. Простота і благородство стилю, майстерна композиція (особливо в багатоскладових барельєфах), правильність малюнка, відмінне ліплення, майстерне укладання драпіровки - складають відмінні. Хлопова Марія Іванівна - Хлопова (Марія Іванівна) - дочка московського дворянина, наречена царя Михайла Федоровича. У 1616 р., коли царю минув 20-й рік, вирішено було його одружувати; вибір його пас на Х., яка, на початку наступного року, з новим ім'ям "Анастасиї", вміщена була "у палаці вгорі". Разом з нею наблизилися до царя і її найближчі родичі, з яких її дядько, Гаврило Васильович Х., своєю близькістю збудив заздрість в родичі царя, М.М. Салтикове. Однажди Х. захворіла. Незважаючи на запевнення придворних лікарів і швидке видужання Х., Салтиков встиг запевнити царя в. Хвостів Василь Семенович - Хвостів (Василь Семенович, 1756 - 1832) - сенатор, письменник. Вступивши в службу в 1774 р. в артилерію сержантом, Х. невдовзі покинув її і добровольцем відправився в Сибір, де з чином капітана був прирахований в кінного рота Коливанського гірського батальйону, а в 1783 р. залишив військову службу, зайнявши посаду радника цивільної палати колишньої Коливанської губернії. Після трирічного перебування в посольстві "кавалером" при надзвичайному після в Константінополе і потім семирічної відставки, Х. в 1803 р. був призначений губернатором знову встановленої Томської губернії і протягом.
У вступі курсової "Самовизначення дошкільників" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ларош Герман Августович - Ларош, Герман Августович - письменник про музику (1845 - 1904), син викладача французької мови. Вчився в петербургской консерваторії (по класу композиції Н.І. Заремби і А. Рубінштейна ) разом з Чайковським, з яким зберіг близькі відносини. Був професором теорії і історії музики в московській і санкт-петербургской консерваторіях. Його стаття: "М.І. Глінка і його значення в історії музики" ( "Російський Вісник", 1867, кн. 10, і 1868, кн. 1 і 9; окремо, М., 1868) відразу висунула його на одне з перших місць серед наших музичних письменників і критиків. Тримаючись консервативно-академічної точки зору, він.

ДІАЛОГ - (від греч. diАlogos - розмова), вигляд усної мови, розмова, бесіда між двома (або більш) особами, в якій учасники міняються ролями автора і адресата (на відміну від монолога, де кожний виконує тільки одну роль). Фрагменти мови кожного з учасників діалогу називаються репліками. У повсякденній мові діалог складають короткі репліки з активним використанням жестів і міміки. У різних видах діалогу (наукова суперечка, ділові переговори і т. п.) репліки можуть являти собою просторові виступи, мови. Переписка - це епістолярний діалог, де репліка - лист. Драматургічний текст являє собою діалог. ЛІБЕРАЛІЗМ - одна з найвпливовіших ідейно-політичних течій. Основоположниками ліберальної суспільно-політичної традиції можна назвати Дж. Локка, Ш. Л. Монтеськье, А. Сміта, А. де Токвіля. Ідейні джерела Л. тісно пов'язані з Раціоналізмом і Освітою. У центрі уваги Свобода трактується в негативному значенні як "свобода від...", як звільнення людини від соціально-політичних форм контролю з боку держави. Свобода людини передбачає непорушність таких принципів, як достоїнство особистості, її автономність, терпимість. Ідея індивідуальної свободи зв'язувалася з приватною власністю, яка розглядалася.
Список літератури курсової "Самовизначення дошкільників" - більше 20 джерел. ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ - об'єднання індивідів на основі спільних інтересів, прагнучі вплинути на політичні інститути з метою забезпечення прийняття найбільш сприятливих і вигідних для себе рішень. Існують різні типи Г.і. Один з варіантів типології орієнтований на різні сфери діяльності: організовані інтереси в економічній сфері і в світі труда (підприємницькі об'єднання, споживчі союзи і інш.); організовані інтереси в соціальній сфері (об'єднання захисту соціальних прав, груп самопомощи і інш.); організовані інтереси в сфері дозвілля і відпочинку (спортивні союзи і т.д.); організовані інтереси в сфері релігії, науки. Грімм Давид Давидович - (1864, Петербург, - 1941). Народився в сім'ї архітектора. Закінчив приватну гімназію і юридичний факультет Петербургського університету (1885) зі мірою кандидата наук. У 1886 залишений в університеті для приготування до професорського звання. Правознавець, фахівець з римського права. Приват-доцент Юрьевського (Дерптського) університету (з 1889), Петербургського університету (з 1894). З 1899 екстраординарний, з 1901 ординарний професор і декан юридичного факультету. Видний член кадетської партії, член її ЦК (кооптирован в червні 1915). З 1907 член Державної Ради від.

ІСТИННИЙ - відповідний дійсному стану речей, але є також і невідкриті, невідомі істини. "Безліч кольорів покривала це дерево минулою весною" - тут слово "безліч" є цілком указуемим числом, навіть якщо його ніхто не знає; тому пропозиція, яке т. про. виражає число, є для мене об'єктивною істиною, навіть якщо цього числа ніхто не знає" (Бернард Больцано). Проти старого, що йде ще від Арістотеля положення про те, що істинність думки полягає в його відповідності (лати. adae-quatio) фактичному стану речей, висувається заперечення, що така істина не може бути пізнана без одночасного пізнання самої.
Посилання в тексті роботи "Самовизначення дошкільників" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІДЕАЛЬНЕ - філософське поняття, зміст якого оформляється в опозиції " категорія для фіксації специфічної субстанції - субстанції духа. У такій традиції, як ідеалізм, мислиться як самодостаточная реальність, що конституюється поза просторово-часовим континуумом. У рамках традиції матеріалізму трактується як спосіб буття об'єкта, як відображення в психічному світі і життєдіяльності суб'єкта; конкретно-наукове поняття в психології. Проблема И. стала актуальною і очевидною по ряду причин. Основою виступив стабільний дослідницький інтерес до знання, а через нього - до людини. У обьективистском (науковому). МЕЛЕАГР - Син калидонского царя Ойнея і Алфеї, учасник походу аргонавтів і калидонской полювання. Алфее було передбачено, що її син помре, як тільки догорить поліно, що палало в цей час у вогнищі. Алфея вихопила головешку з полум'я, погасила її і сховала. Завдяки цьому М. залишився живши і досяг зрілого віку. Розповідь про смерть М. пов'язана з міфом про калидонской полювання. Ойней забув принести жертву богині Артеміде, і за це богиня наслала вепра, що спустошував країну. Щоб убити звіра, зібралися найбільші герої Греції. Переможцю була обіцяна голова і шкура вепра. У одну з учасниць полювання аркадянку. НАПРУЖЕНІСТЬ ПСИХІЧНА - специфічна реакція особистості на скрутну ситація; психічний стан, зумовлений передбаченням несприятливого для суб'єкта розвитку подій. З допомогою Н. п. здійснюється перехід від одного рівня регуляции до іншого, більш адекватного чому склався обстановці. Н. п. характеризується активною перебудовою і інтеграцією психічних процесів в напрямі домінування мотивационних і емоційних компонентів. У структурі Н. п. виділяють побудительно-регуляционний (мотивационний, емоційний і вольовий) і исполнительно-регуляционний (пізнавальний і моторний) компоненти. У залежності від впливу Н. п. на психічні.

ШНАЙДЕР - (Schneider) Курт (1887-1967) - німецький психіатр і патопсихолог. Разом з К. Ясперсом вважається основним представником феноменологічного напряму в психіатрії. Освіту отримав в ун-тах Тюбінгена і Берліна (д-р медицини, 1912), Кельна (д-р філософії, 1921). Після захисту в 1919 р. дис. для заміщення посади доцента працював у Г. Ашаффенбурга в Кельнськом ун-ті. З 1931 - екстраординарний професор і директор Лікувального ин-та Німецької дослідницької психіатричної клініки в Мюнхене. З 1934 р. - професор гістології і невропатології ун-та. Потім - ординарний професор психіатрії і директор Психіатричної. Скроневої частки синдром - симптомокомплекс пошкодження скроневої частки головного мозку. Розлад утворять наступні основні ознаки. 1. При пошкодженні поперечної скроневої звивини порушується слух на стороні, протилежній вогнищу пошкодження. Роздратування цієї області спричиняє появу слухових галюцинацій (див.). 2. При поразці переднього відділу верхньої скроневої звивини порушується аналіз звуків власної мови, а при частковому пошкодженні виявляються парафазии (див.) і параграфии (див.). Глибоке розташування патологічного вогнища в скроневій частці приводить до появи афазии, аграфії і алексии (див.). 3. При. ВОЛЮНТАРИЗМ - (від лати. voluntas - воля) -течія в філософії і психології, що оголошує волю вищим принципом буття, протиставляючий вольовий початок спочатку розуму {интеллектуализм), а пізніше об'єктивним законам природи і суспільства і що затверджує незалежність людської волі від навколишньої дійсності. Хоч ідею В. можна прослідити зі середньовіччя - від Августіна, Вільгельма Оккамського і Дунса Худоби з його "воля вище за мислення", оформлення В. в філософське вчення сталося в XIX в. У Канта, Фіхте, Шеллінга і (особливо) Гегеля воля розумна і є джерелом етичного початку. У Шопенгауера воля -. ЕТИКА - Основні положення концепції Динамічної психіатрії: а) людині органічно властива спочатку конструктивна агресія; би) що людину треба розуміти як істота, яка живе в групах і вносить свій внесок в ці групи - людина в будь-якому віці принципово здатна змінюватися і розвиватися, хворобу треба розуміти як обмеження, а не як зникнення здібності до розвитку, хвороба і симптоми означають також заклик про допомогу до навколишнього хворого середовища для того, щоб знов знайти свою здібність до розвитку; в) що Я-ідентичність людини (тим самим, і його здоров'я) завжди включає в себе переслідування вишепоставленних.