На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження художніх технік та прийомів виконання образотворчих завдань ... 5
1.1. Образотворче мистецтво в системі дисциплін естетичного циклу ... 5
1.2. Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для 1-4 класів ... 9
1.3. Проблема інтегрованого навчання образотворчому мистецтву ... 16
Розділ 2. Практика використання художніх технік і прийомів виконання образотворчих завдань ... 20
2.1. Методика ознайомлення учнів з видами образотворчого мистецтва ... 20
2.2. Використання нетрадиційних технік на уроках образотворчого мистецтва ... 32
2.2.1. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з таким видом техніки як плямографія ... 32
2.2.2. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з технікою - гратографія ... 33
2.2.3. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з технікою монотипія на склі ... 34
2.2.4. Методика проведення занять з образотворчого мистецтва при ознайомленні з технікою - монотипія "близнята" ... 35
Висновки ... 37
Література ... 39
Додатки ... 41

Для придбання курсової роботи "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань"

Курсова робота "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" і призначений виключно для пошукових систем.

ІРАН - Ісламська Республіка Іран, гос-у в Південно-Зап. Азії. Пл. 1648 тис. км2. Нас. 56,2 млн. чол. (1990, оцінка). Офіц. яз. - фарси (персидський). Столиця - Тегеран. Перші школи на терр. І. виникли в період Араб. халифата (7 - 9 вв.). До сірок. 19 в. панувала религ. система освіти, представлена мектебами і медресе. Світське уч. заклад европ. типу - Дарольфонун (Будинок науки) був відкритий в Тегерані в 1852, готував воен. фахівців, викладачів і чиновників. У 1872 - 73 в Тегерані осн. світська школа иностр. мов "Моршиде", в 1875 в Тебрізе - пед. школа. У 1898 виникло про-у освіти, до-ой. СМИРНОВ Анатолій Олександрович - [24.10. (5.11). 1894, Руза, - 24.5.1980, Москва], психолог, д. ч. АПН СРСР. (1968). і АПН РСФСР. (1947), дер психол. наук (1951), проф. (1949), засл. деят. науки РСФСР. (1958). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1916). У 1920- 1923, 1933 - 80 - в Психол. ин-ті (в 1945 - 73 директор). Працював також в інш. уч. і н.-і, установах Москви (Ін-т методів внешк. роботи, Ін-т ср. школи, МГУ і інш.). У 1950 - 64 чл. През. АПН РСФСР, в 1958 - 59 і, про. віце-президента. У 1955 - 58, 1965 - 80 гл. редактор журн. "Питання психології". У 1957 - 63 през. Об-ва психологів СРСР. Науч. творчість С. розвивалася. СЛІПОТА - - найбільш різко виражена міра аномалій розвитку і порушень зору, коли стає неможливим або вельми обмеженим зорове сприйняття внаслідок глибокого зниження гостроти центрального зору і звуження поля зору. Розрізнюють абсолютну (тотальну) С. і практичну С. Прі абсолютної С. на обидва очі повністю відсутні зорові відчуття. Практічеська С. характеризується залишковим зором, при якому зберігаються світловідчування і цветоощущение. Сліпі діти - це діти, у яких повністю відсутні зорові відчуття або є світловідчування або залишковий зір - 0,01-0,05 на тому, що краще бачить оку з корекцією очками. Час - (ст. славши. - вертіти) - тривалість, тривалість чого б те не було. Розрізнюють час астрономічний ( що вимірюється тривалістю звертання Землі навколо своєї осі), істинний (що вимірюється за реальним в даній місцевості часом зміни дня і ночі) і середнє, що обчисляється між першими двома величинами. Розрізнюють також психологічний час, визначуваний по суб'єктивному сприйняттю людиною тимчасових відрізків і кількості прожитих подій. Для людини час - це потік подій, постійно поточних, сменяемих один одного і пов'язаних між собою. По людському сприйняттю часу вивчаються ритми життя.
Кожна вагома структурна частина курсової "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Міклашевський Олександр Миколайович - Міклашевський Олександр Миколайович - економіст (1864 - 1911). Закінчив курс в Московському університеті. Отримав міру магістра політичної економії і статистики за дисертацію: "Гроші, досвід вивчення основних положень економічної теорії класичної школи в зв'язку з історією грошового питання" (М., 1895). Служачи в міністерстві фінансів, брав діяльну участь у введенні в Росії золотої валюти. До цього періоду відноситься його робота "Грошове питання в літературі і явищах дійсного життя" (Санкт-Петербург, 1896). У 1896 р. зайняв кафедру політичної економії і статистики в Юрьевськом університеті. Ходзько-Борейко Олександр Леонардович - Ходзько-Борейко (Олександр Леонардович, Chodzko, 1804 - 1891) - польський письменник. Освіту отримав в Віленськом університеті. Збори його віршів (балад, легенд, елегій) вийшли в 1828 р. в Санкт-Петербурге під заголовком "Poezye: Alex. Chodzki" (2-е изд., Познань, 1833). Служив російським консулом в Пруссиї, вживаючи вільний час на вивчення сучасної персидської літератури. Плодом цих занять з'явився виданий на англійській мові збірник персидської народної поезії: "Specimen of the popular poety of Persia as found in the adventures and improvisations of Karroglu the. Варвари - (по-грецькому і по-латинському чужоземці) - у древніх греків і римлян загальна назва всіх чужоземців, говорячих на незрозумілому ним мові. На початку н.е. воно частіше застосовувалося до германців. У новий час слово варвари стало означати сукупність народів, що вторгалися в межі Римської імперії (варварське завоювання) і що засновували на її території самостійні держави (королівства). Правові документи цих народів відомі під назвою варварські правди. Варвари загрожували межам Римської імперії протягом декількох віків. Готи, вандали і інш. племена в пошуках нових земель для грабунку і.
У вступі курсової "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕЛЕВИН - Віктор Олегович (р. 1967, Москва), російський прозаїк. Народився в сім'ї військового. Закінчив Московський енергетичний ин-т (1989), вчився в аспірантурі МЕИ і заочно в Літературному ин-ті ім. М. Горького (не закінчив). Літературний дебют - публікація на сторінках журналу "Хімія і життя" розповіді "Дід Ігнат і люди" (1989). Пелевин - автор книг: "Синій ліхтар. Розповіді" (1992); "Омон Ра" (1993); "Чапаев і Пустота. Роман" (1996); "Життя комах. Романи" (1997); "Жовта стріла. Повісті, розповіді" (1998); "Generation.

Куторга Степан Семенович - Куторга, Степан Семенович - зоолог (1805 - 1861). Поступивши на фізико-математичний факультет Санкт-Петербургского університету, він звернув на себе увагу видатними здібностями і був відправлений в Дерпт, потім за межу для приготування до професури. У 1833 р. він зайняв кафедру зоології в Санкт-Петербургском університеті; зверх того, Куторга викладав мінералогію і геогнозию в головному педагогічному інституті. Перебував один час цензором Санкт-Петербургского цензурного комітету і інспектором приватних учбових закладів Санкт-Петербургского учбового округу. Він був талановитим популяризатором. ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ - У сучасній політології існує декілька підходів до визначення політичного лідерства: 1) лідерство - постійний пріоритетний вплив з боку певної особи на все суспільство, організацію або групу; 2) лідерство - це управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана з прийняттям владних рішень, це керівна посада; 3) політичне лідерство - це особливого вигляду підприємництво, здійснюване на політичному ринку, при якому політичні підприємці в конкурентній боротьбі обмінюють свої програми рішення суспільних задач і передбачувані способи їх реалізації на керівні посади; при цьому специфіка політичного.
Список літератури курсової "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" - більше 20 джерел. ПРАВО - сукупність загальнообов'язкових правил, регулюючих суспільну поведінку, або встановлених, або санкціонованих державою. Термін "право" використовується для позначення двох понять: 1. Об'єктивне право - це сукупність або встановлених, або санкціонованих державою загальнообов'язкових в межах сфери своєї дії правил (норм права), регулюючих суспільні відносини. За недотримання даних правил передбачаються покарання. Як правило, в світському суспільстві право не регулює питання етики, моралі і т. п., за винятком окремих випадків (наприклад, заборона жорстокого поводження з тваринами). Право. "Бреттонвудсськиє Інститути" - основа світової валютно-фінансової системи, включають Міжнародний Валютний Фонд і Всесвітній Банк Були були встановлені в липні 1944 року представниками 44 країн на валютно-фінансовій конференції в Бретттон-Вудсе в штаті Нью-Гемпшир (США). Прародителем цих міжнародних фінансових інститутів був славнозвісний англійський економіст Джон Кейнс (1883 -1946). МВФ і ВБ, відомий під загальною назвою як "Бреттонвудсськиє Інститути" розташовані в Вашингтоні. Вони заклали основу формування світової валютно-фінансової системи, покликану підтримувати світовий економічний порядок. Проект угоди об МВФ.

Беллерофонт - (греч.) - "вбивця Беллера" - син коринфского царя Главку (варіант: Посейдона), внук Сисифа. Первинне ім'я Нове ім'я він отримав після того, як убив коринфянина Беллера (варіант: рідного брата). Передбачають, що слово "беллер" було догреческого походження і означало "чудовисько". Потім воно стало незрозумілим і було осмислене як ім'я власне. Побоюючись помсті, Б. біг в Арголіду, де його прийняв тиринфский цар Прет. Дружина Прета Сфенебея закохалася в Би., але була знехтувана ним, після чого звинуватила його в замаху на її честь. Повіривши наклепу, але не.
Посилання в тексті роботи "Різноманітні художні техніки та прийоми виконання образотворчих завдань" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СІРА - один з філософських елементів - так звана "філософська сірка" - і світових принципів, енергія і душа природи, своєрідний "нунцій" сонця на Землі, направлений для розв'язання найважливіших проблем. Видимо, не випадково саме сіркою і вогнем були знищені Содом і Гоморра. Втілює чергову стадію переходу тієї або інакшої речовини з одного стану в інше. З первинного стану речовини, свідчили алхіміки, виходить ртуть, потім сірка, нарешті, Велике Роблення. Під останнім мається на увазі кінцевий продукт, що виходить внаслідок з'єднання з іншою, також активною речовиною або матерією. Тут в. ГІПОТЕЗА AD НІС - (від лати. ad hoc цьому, для даного випадку) - припущення, висунене з метою розв'язання вартих перед теорією проблем, що випробовується і логічно не пов'язане з її основними постулатами і положеннями. Прогноз нових фактів і адаптація до отриманих експериментальних даних - це найбільш важливі проблеми, з якими стикається будь-яка наукова теорія. Розв'язання цих проблем в принципі неможливе без розвитку її початкової структури шляхом введення додаткових гіпотез, побудови приватних теорій і спеціальних моделей. Не всі прогнози теорії і спроби адаптувати її до отриманих експериментальних даних. ВІДПОЧИНОК ОПЕРАТОРА - час для відновлення працездатності, вільний від виконання основної роботи. Основними видами О. про. є О. про. в робочий час і О. про. в неробочий час. При організації О. про. в робочий час необхідно визначити моменти початку перерв в роботі, їх тривалість і спосіб проведення. Конкретне розв'язання цих питань залежить від особливостей даного виробництва, правильно відповісти на них без спеціального обстеження неможливо. Загальні ж рекомендації зводяться до наступного. Перерви в роботі можуть бути регламентованими і нерегламентованими. Регламентовані перерви призначаються на основі динаміки кривої.

КАУФМАН - Володимир Іларіонович (1885-1951) - російський психолог, музикознавець, літературний перекладач. Канд. педагогічних наук (по психології, 1935), доцент БРЕШУ. Закінчивши гімназію 209 (1903), поступає в Петербургський ун-т на юридичний факт, після закінчення якого (1908) залишається при ун-ті для приготування до професури по кафедрі цивільного права. Публікує ряд робіт по праву і видає вісім переказів книг Ж. Жореса, Ж. Ренана, П. Кропоткина. Після 1917 р. веде педагогічну роботу, в тому числі в системі Наркомпроса РСФСР по складанню методики навчання і виховання підлітків в школі. З 1923 р. - науковий. ФЕЛЛИНГА СИНДРОМ - (описаний норвезьким лікарем I. A. Folling, рід. в 1888; синонім - фенілкетонурія, тип I) - спадкове захворювання амінокислотного обміну, пов'язане з недостатністю ферменту фенилаланин-4-гидроксилази. Дефіцит ферменту порушує перетворення незамінної амінокислоти фенилаланина в тирозин - попередник катехоламинов, що приводить до швидкого накопичення фенилаланина і продуктів його метаболізму (кетонових кислот) в організмі в перші тижні життя і їх прямому токсичному впливу на центральну нервову систему. У перші місяці життя діти можуть виглядати абсолютно здоровими, добре. Сенільние психози - (senile psychoses) Сенильні (старечі) психози характеризуються малопомітним початком і поступовим, безперервним погіршенням психич. функціонування аж до настання летального виходу. Спочатку поведінка хворого може представлятися лише як акцентуація преморбидних особливостей його особистості з наростанням егоцентричности, але по мірі прогресування розлади з'являються і посилюються: когнитивний дефіцит (напр., зниження пам'яті), апатія і зниження інтересу до навколишнього, неохайність, нездатність до умовиводів, делирий, спутанность і дезориентировка. У нек-рих випадках частиною. Гештальпсихология - (німий. Geschtalt греч. psyche - душа, logos - слово, вчення, наука) - психологічна школа в Німеччині (1910-е рр.), головна ідея досліджень якої складається в тому, що психологічні явища потрібно розглядати як первинно дане і організоване структурне ціле (гештальти), а не як механічну суму перцептивних елементів. Виникла в противагу структурализму (атомістичної психології) і що набирав в ті роки силу бихевиоризму. Багато які відкриття гештальтпсихологии. увійшли в структуру сучасних знань, особливо в області сприйняття і когнитивной психології. Основні представники: М. Вергеймер, К.