На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Росіянізми в мові ЗМІ

(курсова робота з української мови)

Вступ ... 3
Розділ 1. Росіянізми в телевізійному мовленні і у текстах періодичних видань та журнальному тексті ... 5
Розділ 2. Лексичні росіянізми ... 11
2.1. Вживання повнозначного російського слова замість українського ... 11
2.2. "Приховані" лексичні росіянізми ... 20
Розділ 3. Граматичні росіянізми ... 24
3.1. Морфологічний рівень ... 24
3.2. Синтаксичний рівень ... 32
Висновки ... 37
Список використаної літератури ... 39

Для придбання курсової роботи "Росіянізми в мові ЗМІ" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Росіянізми в мові ЗМІ"

Курсова робота "Росіянізми в мові ЗМІ" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Росіянізми в мові ЗМІ", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Росіянізми в мові ЗМІ" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Росіянізми в мові ЗМІ" і призначений виключно для пошукових систем.

ВИХОВАТЕЛЬ - особа, що здійснює виховання, що приймає на себе відповідальність за умови життя і розвиток особистості інш. людини. У понятті В. об'єднуються проф. роль і гражд. особова позиція, прийнята на себе однією людиною і що реалізовується по відношенню до інш. людини або до колективу. Профессия В. відома з часів античності. У ср. віку і в новий час в нек-рих уч. закладах воспитат. функціями наділялися особливі посадові особи - класні наглядачі, класні дами і інш. Заможні верстви населення запрошували в сім'ї домашніх п. У совр. системі суспільств. виховання затверджені спец. посади, реалізуючий. ГІГІЄНА ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ - розділ гігієни, що вивчає вплив разл. чинників навколишнього середовища на організм дитини і розробляючого гигиенич. нормативи, направлені на охорону і зміцнення здоров'я, гармонич. розвиток і вдосконалення функціональних можливостей організму дітей і підлітків. Предмет вивчення Г. д. і п. - гігієна уч. процесу, трудового навчання, физич. виховання і режиму дня; гігієна труда працюючих підлітків; гігієна стр-ва, благоустрою і обладнання шкіл і подітий. установ; гігієна живлення. Будучи комплексним науч. розділом, Г. д. і п. використовує застосовно до подітий. і підлітковому віку дані. ОЛІМПІАДИ предметні - змагання школярів по общеобразоват. предметам, сприяючі підвищенню інтересу до вивчення шк. дисциплін, виявленню талановитих учнів. О. дозволяють учнем перевірити і критично оцінити свої можливості, визначитися у виборі подальших шляхів своєї освіти. Проводятся О. шкільні, районні, міські, обласні, в масштабі країни і міжнародні. У О. беруть участь школярі з 4-го кл., але якби. часто організуються О. для старшеклассников. О. проводяться органами освіти, РАО, РАН і за участю інш. науч. і суспільств. орг-ций. У оргкомітет О. входять вчителя общеобразоват. шкіл, викладачі вузів. МИСЛАКОВСКИЙ Зігмунд Кароль - (4 8 1890, Нове-Място нині Піліца, - 1971, Краков), польск педагог, проф. (1927) У 1913 закінчив филос. ф-т Ягеллонського ун-та в Кракове Захистив в ньому докторську дисс по педагогіці (1925) З 1915 працював вчителем в гімназії, в 1920 - 23 директор вчи тельской семінарії в Любліне З 1927 керівник кафедри педагогіки Ягеллонського ун-та, одночасно в 1927 - 29 директор пед.ин-та в Катовіце З 1933 ред журн "Pedagogiczna kultura" ("Педа гогическая культура") В 30-х рр. брав участь в діяльності краковского відділення Об-ва робітника ун-та Під час 2-й світової.
Кожна вагома структурна частина курсової "Росіянізми в мові ЗМІ" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗИККУРАТ - культова споруда в древньої Месопотамії, багатоярусна будівля з сирцового цегли з храмом головного бога міста вгорі. У кон. 4-го тис. до н. е. шумерский храм являв собою ступінчасту вежу, що стоїть на високій платформі. У зиккурате не було внутрішніх приміщень, за винятком верхнього об'єму, де знаходилося святилище. У 2-м тис. до н. е. сформувалося три типи зиккуратов. Перший, поширений на півдні, мав прямокутну основу з сходами для проходу. У зиккуратов другого типу, що зустрічалися на півночі Месопотамії, основа була квадратною, а замість сходів були пандуси. Третій тип будівлі поєднував. Королівство Обох Сицилії - Королівство Обох Сицилії (Sicilies, Kingdom of the Two), королівство на Ю. Італії, в до-ой входила Сіцілія і материкові землі Юж. Італії з центром в Неаполе. У 1799 р. франц. рев. армія захопила Неаполь, оголосивши королівство Партенопейської республікою. Король Фердінанд, що біг в Палермо (Сіцілія) під захист англ, флоту, повернувся в Неаполь в червні під охороною ескадри адмірала Нельсона і наказав стратити сто итал. патріотів, звинувачених в співпраці з французами. У 1806 р. йому знову довелося шукати англ, заступництва на Сицилії, коли Наполеон зробив неаполітанським королем спочатку свого брата. Ахлов Казі - (1834-не раніше 1915), поручик (29/30.08.1871), з малокабардинских князів Гиляхстанової прізвища. У "експедиції проти горців" в 1855. Учасник Кримської (Східної) війни 1853-1856, нагороджений срібною медаллю з написом "За хоробрість" для носіння в петельці (1855), бронзовою медаллю в пам'ять Кримської (Східної) війни 1853-1856. Перебував в лейб-гвардії Кавказско-Горском полуескадроне власної Його Імператорської Величності конвою зброєносцем з 22.12.1857 (прибув 15.01.1858), юнкером - з 31.05.1858. По закінченні встановленого терміну служби в конвої зроблений в чин корнета.
У вступі курсової "Росіянізми в мові ЗМІ" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МИКЛУХО-МАКЛАЙ Микола Миколайович - (5.07.1846 - 2.04.1888), етнограф і суспільний діяч. Народився в сім'ї інженера-шляховика. У 1863 поступив в Петербургський університет, але в 1864 був виключений з нього за участь в студентському русі. Продовжував освіту в Німеччині (в Гейдельбургськом, Лейпцигськом і Йенськом університетах, до 1868). У 1866-68 відвідав Канарськиє острова, Мадейру, Марокко, беріг Червоного моря з метою вивчення морської фауни, разом з тим виявляв велику цікавість до культури і побуту народів цих місць. У 1870-80-х Миклухо-Маклай займався переважно дослідженнями по антропології і етнографії.

Шугуров Михайло Федорович - Шугуров (Михайло Федорович, 1829 - 1891) - історик і педагог. Закінчив курс на філософському факультеті Московського університету; перебував інспектором інституту благородних дівчат імені імператора Миколи I, потім директором феодосийского вчительського інституту. Брав участь в академічних виданнях творів Державіна і Хемніцера. Головні його труди: "Вчений ступінь імператриці Екатеріни II" ("Російський Архів" 1867); "Сімейство Робеспьеров" (ib., 1867); "Риси російської політики в 1819 р." (ib., 1867); "2-е вересня 1812 р." (ib., 1867); "Дидро і його. РОСІЙСЬКИЙ НАРОД - (самоназвание: "Росіяни") нація, що створила Російську державу. Складається з трьох родинних гілок - Велікорусов, Малорусов і Білорусів, що відбулися від древньоруський народності (IX - XIII віку), чого склався з восточнославянских племен. У IX віці в межах території нинішній Європейській Росії жили наступні союзи восточнославянских племен: новгородские слов'яни - біля озера Ільмень і по Волхову; кривичи - по Західної Двіне і на верхів'ях Дніпра; дреговичи - між Пріпятью і Березіной; радимичи - між Дніпром і Сожью; северяне - по Дніпру до Сули; поляні - по Дніпру від.
Список літератури курсової "Росіянізми в мові ЗМІ" - більше 20 джерел. НАШІ - російський молодіжний рух. Освічене 1 березня 2005 р. як противага радикальним молодіжним організаціям лівого і правого глузду. Засновницька конференція руху відбулася 15 квітня 2005 р. Рух фактично є правонаступником іншої молодіжної організації - "що Йдуть разом". Основна мета руху, що декларується - глобальне лідерство Росії, зрозуміле не як її військово-політичне домінування над іншими країнами і народами, а як "вплив Росії в світі, заснований на привабливості російської культури, образу життя, політичного, економічного і соціального пристрою". Досягнення цього. ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - порядок визначення результатів голосування, при якому мандати розподіляються чітко пропорціонально числу поданих голосів. Ця система широко поширена в сучасному світі. У країнах Латинської Америки, напр., вибори проводяться тільки за пропорційною системою. П.і.с. застосовується при виборах всього парламенту (Данія, Португалія, Люксембург, Латвія), або тільки нижньої палати (Австралія, Австрія, Бельгія, Польща, Бразілія), або 1/2 склади нижньої палати (ФРН, РФ). У більшості країн, що застосовують пропорційну систему, до розподілу мандатів допускаються тільки ті політичні партії, списки яких.

ОКУЛЬТНІ НАУКИ - Наука таємниць природи - фізичних, психічних, ментальних і духовних; званих Герметичними і Езотеричними Науками. На Заході такої можна назвати Каббалу; на Сході - містицизм, магію і філософію Йоги, причому об останню Чели в Індії часто говорять як об сьому "Даршане" (школі філософії), тоді як миру профанів відомі лише шість Даршан в Індії ці науки зараз, так само як і протягом віків, приховані від натовпів, по тій грунтовній причині, що вони ніколи не були б оцінені егоїстичними освіченими класами, також як не зрозумілі неосвіченими; причому перші могли б зловжити ними для власної.
Посилання в тексті роботи "Росіянізми в мові ЗМІ" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Категорія - (греч. kategoria - вказівка, свідчення) в філософії - основні поняття, що відображають найбільш загальні і істотні властивості, сторони, відносини явищ дійсності і пізнання (?) [2]. Категорія є результатом узагальнення людським розумом явищ дійсності і виділення в них відносно стійких частин, що представляють самостійну мислительную (пізнавальну) цінність. У найпростішому випадку категорією є будь-яке слово. Категорії усвідомлюються і створюються по мірі просування пізнання в глибочину явищ. У сучасній філософії категорії розглядаються як чисто суб'єктивна (що цілком природно) і "зручна" форма. СОЦИАЛЬНОСТЬ - пакетне поняття, простір адекватних інтерпретацій якого: 1) співвідноситься по об'єму із змістовної і функціональної "нагруженностью" термінів "історія", "культура" і т.п.; 2) относимо до предметностям класичної і некласичної соціології; 3) відображає взаємообумовленість индивидного ( "атомарного", "ядерного") буття людей, з одного боку, і над-індивідуальних структур соціальної статики і соціальної динаміки, з іншою. Нерозривну єдність фрагментированних одиниць людського буття і колективних форм їх існування /читай: спільне, коллективистское за формою відтворювання дискретної соціальної реальності -. АНАЛІЗ ЕКЗИСТЕНЦИАЛЬНИЙ - один з напрямів сучасного психоаналізу, заснований на комбінації ідей З. Фрейда і М. Хайдеггера; направлено на дослідження особистості у всій повноті і унікальності її існування - екзистенции. Його творець - швейцарський психіатр і філософ Людвіг Бінсвангер, учень і друг Фрейд і К. Г. Юнга. Він істотно модифікував теорію і практику психоаналізу, орієнтуючись на дослідження справжнього буття особистості, що виявляється при поглибленні особистості в себе з метою вибрати незалежний ні від чого зовнішнього "життєвий план". Аналіз екзистенциальний виходить з філософської.

ФЕНОМЕНИ СПРИЙНЯТТЯ - (від греч. phainomenon - таке, що є...) - незвичайні, несподівані явища при сприйнятті інформації. Виділяють наступні Ф. в. Первий Ф. в. полягає в тому, що постулат "безпосередності" ідентифікації знайомих об'єктів є абстракцією. Реально ідентифікація - процес двухетапний. Першим етапом є дифузна, груба орієнтувальна оцінка об'єкта, на другому етапі проводиться більш точна оцінка- конкретна класифікація сформованого на першому етапі "базового образу". У реальній діяльності людини ці два етапи можуть виявлятися і позначатися на якості рішення задачі при дефіциті часу. Второй. Статевий відбір - Відбір специфічних характеристик, сприяючих успіху тварини при спаровуванні в шлюбний період. Існує два вигляду статевого відбору: 1. Розвиток характеристик однієї підлоги (звичайно самців), що дозволяє твариною суперничати один з одним за доступ до самиць в період спаровування (внутриполовой відбір). 2. Розвиток характеристик, що дозволяє твариною однієї підлоги залучати представників іншої підлоги (міжстатевий відбір). Суперництво внаслідок статевого відбору буває найбільш запеклим, якщо існують значні відмінності у величині батьківського внеску між підлогами (представники однієї. Геніальність - (genius) Як поняття, Г. тісно пов'язана з обдарованістю, креативностью і раннім розвитком. Починаючи з исслед. Ф. Гальтона в 1869 р., присвяченого видатним людям його часу, навколо визначення Г. не втихають спори. Хотя Г. і обдарованість іноді вважаються синонімами, Г. має на увазі особливо рідкі і видатні досягнення, в той час як обдарованість, зокрема в контексті здібності до навчання або творчого таланту, визначалася менш суворо. Осн. на оцінці продуктивності визначення Г. дав Алберт: геній - це людина, "к-рий виконує протягом тривалого часу. .. значну роботу, що впливає сильний чином на мн. Течія і прогноз епілепсії - Прогноз при епілепсії як захворюванні з хронічно прогредиентним течією малосприятливий, однак іноді спостерігається і повне припинення процесу. Несприятливими ознаками є ранній початок хвороби, наявність малих припадків, переважання великих епілептичних припадків над абортивними, схильність їх до серийности, наявність епілептичних статусів, глибоке порушення свідомості в послеприпадочном періоді, частота і тягар присмеркових станів в межприступном періоді, виникнення припадків і вдень, і вночі. Міра доброкачественности або злоякісність течії захворювання в більшій мірі пов'язана з асиметрією поразки.