На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Роль тероризму у міжнародних конфліктах

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження тероризму ... 5
1.1. Методологічні проблеми дослідження тероризму ... 5
1.2. Актуальні питання класифікації сучасного тероризму ... 15
Розділ 2. Тероризм як засіб тиску в міжнародних конфліктах ... 25
2.1. Глобалізація та соціоекономічні аспекти сучасних міжнародних конфліктів ... 25
2.2. Транснаціональні конфлікти та міжнародний тероризм ... 27
2.3. Терористичний акт: його суть і визначення ... 33
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль тероризму у міжнародних конфліктах"

Курсова робота "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль тероризму у міжнародних конфліктах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОБРОЛЮБОВ Микола Олександрович - [24.1(5.2). 1836, Нижній Новгород, - 17(29).11.1861, Петербург], лит. критик, публіцист, просвітник. Рід. в сім'ї священика. У 1847 поступив в Ніжегородськоє духовне уч-ще, через рік перейшов в семінарію. У 1853 - 57 студент ист. ф-та Гл. пед. ин-та в Петербурге, по закінченні к-рого очолив критико-библиографич. відділ журн. "Сучасник". Пед. ідеї Д., викладені в ряді публицистич. і лит. статей ("Про значення авторитету у вихованні", - "Микола Володимирович Станкевич", "Новий кодекс російської практичної мудрості", "Основні закони. ШАХМАТОВ Олексій Олександрович - [5(17).6.1864, Нарва, - 16.8.1920, Петроград], мовознавець, акад. Рос. АН (акад. Петерб. АН з 1899). Закінчив ист. ф-т Моськ. ун-та (1887), приват-доцент там же (1890), одночасно викладав лати. яз. в гімназії. З 1910 проф. Петерб. ун-та, перед. Відділення русявий. яз. і словесність АН (1906 - 20). Автор основоположних трудів в області славши, язикознания, історії русявий. лит. яз., диалектологии, вивчення русявий. летописания, текстології, граматики русявий. яз. Редактор випусків академич. "Словника русявий. мови" (1891 - 1916). Організував видання серії пам'ятників старо-слав. і. ЛІЦЕНЗУВАННЯ освітніх установ - здійснюється з метою проведення єдиної гос. політики в області освіти, гос. регулювання умов образоват.процесса, а також захисту прав громадян на отримання утворення, створення правових гарантій для діяльності і розвитку образоват.учреждений разл. организац. -правових форм В Рос. Федерації введено згідно з Законом про освіту (1992) Експертиза і прийняття рішення про видачу ліцензії на право ведіння образоват.деятельности здійснюється по заяві образоват.учреждения Категорії установ, належних Л, і її порядок регламентуються положеннями, затвердженими в 1994 Мін-вом. Андрагогичеська парадигма - парадигма навчання і утворення зрілої людини, людини, що усвідомлює свої потреби (в тому числі і освітні) і здатного свідомо задовольнити їх в своїй діяльності. Для такої людини вчення це діяльність, яку він сам і планує і реалізовує. Назва парадигми відбувається від грецького слова andros - доросла людина (буквально "керівництво дорослою людиною"). Ця парадигма розглядає соціальний розвиток і становлення що сформувалася особистості лише в свідомій самостійній діяльності індивіда, а не як результат зовнішнього впливу на нього. Тому освіта (що розглядається в рамках цієї парадигми).
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Британський радж - Британський радж (British Raj; хинди, радж - "правління"), стале в зап. літрі назв. періоду голений, правління в Індії (1858-1947), коли по Акту про краще управління Індією (1858) колонія перейшла під владу голений, корони, а Ост-Индскую компанію, що раніше управляла Індією, було вирішено ліквідувати. Кінець її гегемонії, поступово і часом що стихійно затверджувалася протягом попереднього сторіччя як рез-т нестримного розширення торг, інтересів, поклало індійське народне повстання 1857-58 рр. Роки розквіту раджа, що тривав полстолетия, співпали за часом з епохою імперіалізму в Британській. Диновський Конрад Конрадович - Диновський, Конрад Конрадович - юрист. Народився в 1863 р. По закінченні юридичного факультету Київського університету був відряджений в юридичну семінарію в Берліні для приготування до професури по римському праву. Перебуваючи приват-доцентом Одеського університету по римському праву, він був вибраний почесним світовим суддею міста Одеси і став із захопленням знайомитися з судовою практикою. У 1893 р. вийшла його книга "Задачі цивилистического освіти і його значення для цивільного правосуддя", провідна погляди новітньої школи вільного права (Freirechtslehre). Потім став читати в Одесі. Журавський Дмитро Іванович - Журавський (Дмитро Іванович, 1821 - 1891) - будівник славнозвісного Веребьінського моста Миколаївської залізниці. У 1838 р. поступив в інститут шляхів повідомлення. Випущений в 1840 р., Журавський був призначений на дослідження для споруди залізниці між Петербургом і Москвою. По закінченні цих робіт, Журавському було доручено скласти проекти мостів, над якими і проробив декілька років. Потім йому була доручена споруда полуверстового Веребьінського моста, що дала йому популярність. Навесні 1855 р. його відряджали на вишукування залізниці від Москви до Орла, а після повернення в Петербург поклали на.
У вступі курсової "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Алексий - Алексий, святий, митрополит київський і всієї Русі, син чернігівського боярина Федора Бяконта, народився в Москві в кінці XIII або самому початку XIV віку, отримав при хрещенні ім'я Елевферия-Симеона. З раннього дитинства виявляв прагнення до иноческой життя; 20-ти років був пострижений в московському Богоявленськом монастирі; в 1345 році рукоположен в єпископи володимирські; в 1348 році, після смерті митрополита Феогноста, відправився в Константінополь для присвячення в митрополити і отримав цей сан, незважаючи на те, що в нього був вже присвячений інший - Роман. Між ними зайнялася боротьба, з якої.

Геров Знайдений - Геров Знайдений - видний діяч болгарського відродження, поет і філолог (1823 - 1900). Закінчив Рішельевський ліцей в Одесі; з 1846 р. був першим у болгар вчителем з вищою освітою; в 1850 р. заснував перше вище училище в огреченном Пловдіве. На початку кримської війни Геров приїхав в Петербург, змінив підданство, служив російським віце-консулом в Пловдіве і в російському посольстві в Константінополе, потім губернатором в звільненій Болгарії. Головний труд Герова - "Річковик на бьлгарский мову з тьлкувание мови-ти по бьлгарски і русски" (Пловдів, 1895 - 1904; доповнення видане Панчевим в 1908 р.). КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА - ділення політичних лідерів на різні категорії відповідно до певних критеріїв. Складність і різноманіття виявів феномена політичного лідерства передбачають і різноманіття його типів. По мірі вовлеченности в систему політичних відносин розрізнюють політичних лідерів трьох рівнів. По-перше, це політичні лідери малих груп, особи, що володіють найбільшою владою в даному співтоваристві. Лідер в цьому випадку придбаває найбільш авторитетну в групі владу, яка завойовується і утримується на основі таких його особистих якостей, як психологічній комфортность, уміння знімати напруженість всередині.
Список літератури курсової "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" - більше 20 джерел. ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ - (legal restrictions of the rights of state servants) -встановлені законом умови, правила, що ставлять посадову особу в певні рамки, вийти за межі яких недопустимо Державного службовця не має право: 1) займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, наукової і інакшої творчої діяльності; 2) бути депутатом законодавчого (представницького) органу Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування; 3) займатися підприємницькою діяльністю особисто або через довірених осіб; 4) перебувати членом органу. Олексія Микола Миколайович - (1879, Москва - 1964, Женева), російський історик і філософ права. Закінчив Московський університет, в 1908-10 знаходився в науковому відрядженні в Берліні, Гейдельберге і Парижі. Викладав в Комерційному інституті, в 1916-18 професор юридичного факультету Московського університету. Один з організаторів білого руху, брав участь в боях в складі Добровольчої армії. У 1919 був професором Таврічеського університету. У еміграції викладав в Празі, Берліні, Страсбурге, Бєлграді і Женеві. Один з організаторів євразійського руху, вніс істотний внесок в розробку державно-правових основ евразийства. Автор.

МЕРКАВА - (евр. колісниця, упряжка), у вузькому значенні - агельський колісниця як престол Слави Божої в баченні Ієзекиїля. У послебиблейской апокалиптике (з 3 в. до н. е.) споглядання Меркави - Божого престолу, оточеного ангелами - кульмінація небесного сходження. Визионер переживає містичну трансформацію, знаходячи світлоносне тіло і приєднуючись (на час або назавжди) до агельський хорів, навколишніх Меркаву. У деяких випадках ця трансформація придбаває риси апофеозу, коли сам містик, подібно Богу, восседает на Меркаве. У колах "низхідних до Меркаве" (з 2 в. н. е.) споглядання Меркави.
Посилання в тексті роботи "Роль тероризму у міжнародних конфліктах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТРОКАТІ Шарль - (7 січня 1873, Орлеан - 5 вересня 1914, Війеруа) - французький філософ, поет, публіцист. Освіту отримав в Вищій нормальній школі і в Сорбонне. Убитий в чині лейтенанта в битві на Марне. Вважав себе учнем Бергсона, випробував вплив Паськаля, Леруа, Ламенне. На початку своєї літературної і філософської діяльності знаходився під впливом соціалістичних ідей; в 1900 заснував журнал "Cahiers de la Quinzaine" (Двотижневі зошити), в якому співробітничали Ж. Жорес, Р. Роллан, Д. Гальові і інш. Строкаті називають бергсонианцем християнства: він сприйняв бергсоновское вчення об тривалість і. БЛАВАТСКАЯ Олена Петрівна - (1831 - 1891) - русявий. дворянка, та, що прожила означає. частина свого життя за рубежем (померла в Англії), автор ряду робіт, написаних в мистич. ключі ("Викрита Ізіда", "Ключ до теософии", "Дослідження в окультних науках", "Таємна доктрина" і інш.). Випробовуючи тяжіння до містики з дитинства, Б. присвятила своє життя вивченню мистич. вчень Індії, Тібету, Єгипту, здійснивши продовжить. подорожі в ці країни. У 1875 спільно з полковником американської армії Г. Олькоттом заснувала Теософське про-у в США, філіали к-рого з'явилися невдовзі і в інш. країнах -. Абазія - (греч. а - без, не; basis - крок) - втрата або значне зниження здатності самостійно ходити (останнє зустрічається частіше) при відсутності паралічів, парезов, розладів чутливості і інакшої центральної, проводниковой і місцевої неврологічної патології рухової сфери, з якими цей розлад був би безпосередній пов'язано як з основною причиною його розвитку. Можуть бути розмежовані наступні клінічні варіанти розладу: 1. неврогенная абазия, викликана пошкодженням насамперед лобних відділів головного мозку, асоціативних його областей, мозочка, інших нервових структур, що.

ІМІДЖ ПОЛІТИЧНИЙ - народжується у зустрічному узгодженні особливостей особистості лідера і соціальних очікувань маси, оскільки імідж це не стільки те, що пропагується, скільки те, кому пропагується. Основними характеристиками І. п. є яскравість і виразність особистості, переконливість, образність, прагматичность, цілеспрямованість. Еффектівний И. п. повинен задовольняти декільком загальним вимогам: в ньому повинні бути риси переможця, межі "батька", цілісність різних стереотипів, відповідних соціальним очікуванням різних груп, відвертість (видима доступність). Еффектівний И. п. формується внаслідок. ЦИПИН - Геннадій Моісейович (р. 1930) - російський музикознавець, фахівець в області психології музичного исполнительства і музичної педагогіки. Д-р педагогічних наук (1979), професор (1980). Закінчив фортепианний факт Московської консерваторії (1954), аспірантуру при Академії музики ім. Гнесиних (1964). З 1964 р. працює на кафедрі музичних інструментів Московського державного педагогічного ун-та (доцент, 1969; професор, 1980). У 1967 захистив канд. дис. по мистецтвознавству. У 1976-1981 і 1994-1996 рр. зав. кафедрою муз. інструментів. Основні напрями наукових досліджень були пов'язані з психологією. АКУСТИКА ФІЗІОЛОГІЧНА - (англ. bioacoustics) - область фізіології органів чуття, що займається вивченням закономірностей процесу сприйняття звуків слуховою системою і утворення звуків органами мови. Основи А. ф. були закладені Г. Гел'мгол'цем, який створив досить струнку теорію слуху, розробив модель сприйняття складний звуків, здійснив найпростіший аналіз і синтез звуків мови. Основні розділи А. ф.: 1) вивчення фізики і біофізики сприйняття простих і складних тональних сигналів; 2) вивчення фізіологічних аспектів речеобразования і сприйняття мовних і речеподобних сигналів (шумів); 3) вивчення нейродинамических. Колективне - Колективними я називаю всі ті психічні змісту, які властиві не одному, а одночасно багатьом індивідам, отже суспільству, народу або людству. Такими содержаниями є описані Леви-Брюлем "колективні містичні представлення" /106/ первісних людей, а також поширені серед культурних людей загальні поняття про право, державу, релігію, науку і т. д. Але колективними можна називати не тільки поняття і переконання, а і почуття. Леви-Брюль показує, що у первісних людей їх колективні уявлення суть одночасно і колективні почуття. Саме в зв'язку з такою колективністю почуття він характеризує ці "колективні уявлення" як.