На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Роль соціального педагога у формуванні підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження ролі соціального педагога у формуванні підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі ... 5
1.1. Поняття літнього оздоровчого табору ... 5
1.2. Особливості соціально-педагогічної роботи в умовах літнього оздоровчого табору ... 14
1.3. Необхідність виховання і формування норм християнської моралі і моральних цінностей у сучасних школярів ... 18
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності соціального педагога щодо формування підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі ... 24
2.1. Соціально-педагогічні особливості дитячого колективу в оздоровчому таборі ... 24
2.2. Тематичний день як одна з форм роботи соціального педагога в літньому оздоровчому таборі ... 29
Висновки ... 36
Література ... 39
Додатки ... 42

Для придбання курсової роботи "Роль соціального педагога у формуванні підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль соціального педагога у формуванні підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі"

Курсова робота "Роль соціального педагога у формуванні підлітка у літньому таборі на засадах християнської моралі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль соціального педагога у формуванні підлітка...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль соціального педагога у формуванні підлітка..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль соціального педагога у формуванні підлітка..." і призначений виключно для пошукових систем.

БІБЛІОТЕКИ ПЕДАГОГІЧНІ - науч. і культ. установи в області пед. наук і нар. освіти. Державна науково-педагогічна бібліотека імені К. Д. Ушинсько-го РАО (ГНПБ) - найбільша в Рос. Федерації галузева би-ка зі спе-циализиров. фондом літри по педагогіці, психології і суміжним наукам; справочно-библиографич. і науч. центр для би-до соответств. профілю в Рос. Федерації. Веде історію з 1925, коли при информац. відділі Наркомпроса РСФСР була організована довідкова би-ка. У 1932 би-ка злилася з фондами Центр. пед. б-ки при відділі науч. педагогіки і на цій базі створена Центр. би-ка по нар. освіті Наркомпроса. ПОПОВА Надія Іванівна - (12.10.1877, Москва, - нач. 1950-х рр., там же), педагог, канд. пед. наук (1935), доцент (1934). Пед. діяльність почала вчителем Моськ. гір. нач. уч-ща (1894). По закінченні ист. відділення Висш. дружин. курсів в Москві (1899) викладала в нач. школі (до 1917), зав. 2-й Досвідченою школою ім. К. А. Тімірязева МОНО (1919 - 27), чл. комісії Наркомпроса з складання програм (1927 - 30). Вела викладацьку діяльність в Центр. ин-ті підвищення кваліфікації працівників нар. освіти (1931 - 32), в Гір. пед. ин-ті (1932 - 40) і науч. дослідницьку в НДІ нач. школи (1937 - 38), в НДІ теорії і історії. ЦИВІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ - - формування громадянськості як интегративного якості особистості, що дозволяє людині здійснювати себе юридично, етично і політично дієздатним. До осн. елементам громадянськості відносяться етична і правова культура, що дозволяють людині виконувати свої обов'язки по відношенню до своєї держави і шанобливо відноситися до інших громадян. Осн. мета Г.у. - виховання в людині етичних ідеалів суспільства, почуття любові до Батьківщини, потреби в діяльності на благо суспільства і т.п. Г.в. тісно пов'язано з етичним вихованням, патріотичним вихованням і правовим вихованням. Одним з основоположників. ХРИСТИАНОВИЧ Петро Іванович - (р 1851 - м. смерті неизв), діяч в області трудового навчання, один з фундаторів русявий мануализма Служив начальником же -д майстерних ст Екатеріно-слав (нині Дніпропетровськ, Україна). Прихильник природного виховання в дусі ЛН Товстого Розробляв програми для учнівства на робочих місцях В 1889 організував (совм. з II І Буланже). першу в Росії "трудову" школу - 2-класне уч-ще для дітей робітників і службовців з приготує класом і 5-літнім терміном навчання Уч-ще давало общеобразоват. і допроф. підготовку для подальшого навчання в же -д, ремесл, ср. техн. уч-щах МНП.
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль соціального педагога у формуванні підлітка..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Антікомінтерновський пакт - Договір, підписаний 25 листопада 1936 в Берліні між Німеччиною і Японією, що оформив під прапором боротьби проти Комінтерна блок цих держав для завоювання світового панування. Складався з трьох статей і Додаткового протоколу. По "Антікомінтерновському пакту" Німеччина і Японія зобов'язувалися в тісній співпраці вести боротьбу проти Комінтерна і запрошували "треті держави, внутрішньому спокою яких загрожує діяльність Комуністичного Інтернаціоналу, вжити оборонних заходів в дусі цієї угоди або приєднатися до справжнього пакту". Згідно з прикладеним до "Антікомінтерновському пакту". ВОЛХВ - (же. р.: волховь), з старої форми вьлхв, відьмак, чарівник, звідси волхование в значенні чарівничого мистецтва; слово, що збереглося донині в формах волхат (відьмак, Вологодська губ.), волх (Новгородская губ.), валхвить (передбачати, Калужська губ.) і т.д. Первинне значення слова "волхв" було, ймовірно, жрець (язич.): так, волхвами названі в старорусском повчанні жреці Ваала, в перекладі Євангеліє - маги, що прийшли поклонитися Христу. З поширенням християнства в Росії волхви вчинили опір Церкви, яка негайно почала вживати проти них заходів. Первинний літопис, що багато разів згадує про волхвів. Карпінський Олександр Петрович - Карпінський, Олександр Петрович - геолог. Народився в 1846 р. Закінчив курс в гірському інституті, де перебував професором геології. У 1885 р. призначений директором геологічного комітету і членом гірського вченого комітету. У 1886 р. вибраний членом Імператорської Академії Наук. Численні вчені труди Карпінського, вміщені у виданнях мінералогічного суспільства, Академії Наук, санкт-петербургского суспільства дослідників і в "Гірському Журналі", присвячені дослідженню геологічної будови, гірських порід, палеонтологических залишків і корисних копалин Росії, головним чином, східного схилу.
У вступі курсової "Роль соціального педагога у формуванні підлітка..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Олексій Олександрович - Олексій Олександрович, великий князь, генерал-адмірал, генерал-ад'ютант, четвертий син імператора Олександра II, народився 2 січня 1850 року. У 1871 році був призначений старшим офіцером на фрегат "Светлана", на якому здійснив плавання в Північну Америку, обігнув мис Доброї Надії і, відвідавши Китай і Японію, 5 грудня 1872 року прибув у Владивосток. Повернувся в Росію через Сибір. У 1877 році взяв участь у військових діях; споруджував переправу через Дунай. 1 січня 1881 року призначений членом державної ради; 13 липня того ж року призначений головним начальником флоту і морського відомства;.

ВОРОНИХИН Андрій Никифорович - (17.10.1759 - 21.02.1814), архітектор. З кріпаків графа А.С. Строганова, президента Академії мистецтв (до 1785). З 1777 Вороніхин вчився в Москві, можливо, у В.І. Баженова і М.Ф. Казакова, з 1779 працював в Петербурге. У 1786-90 вивчав архітектуру, механіку, математику, природні науки у Франції і Швейцарії. З 1800 Вороніхин викладав в Академії мистецтв. До ранніх робіт Вороніхина відноситься обробка інтер'єрів Строгановського палацу (1793), зведеного в сірок. XVIII в. В.В. Растреллі. Барочні пишні форми Вороніхин замінив суворими класичними, відмінними простотою і витонченістю. У цьому ж. Алексий (Дородницин Анемподіст Яковльович) - (2 листопада 1859, сіло Успенськ Славяносербського повіту Екатерінославської губернії, - 1919, Новоросійськ). Народився в сім'ї дьячка. Закінчив Екатерінославськую духовну семінарію і Московську духовну академію (1885) зі мірою кандидата богословия. З 1886 викладач Херсонського духовного училища і одночасно з 1890 місіонер Херсонської єпархії. З 1891 магістр богословия. З 1892 в Екатерінославської єпархії. У 1902 пострижений в чернецтво, призначений інспектором Ставропольської духовної семінарії. У 1903 ректор Литовської духовної семінарії в сані архімандрита. У 1904 єпископ Сумський, в 1905 -.
Список літератури курсової "Роль соціального педагога у формуванні підлітка..." - більше 20 джерел. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ - самостійна, відповідальна діяльність місцевих співтовариств людей за рішенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю відповідно до Конституції Росії, федеральними і інакшими законами, нормами, правовими актами органів державної влади суб'єктів Федерації, федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування" Місцеве самоврядування здійснюється населенням через представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування. А також безпосередньо - шляхом проведення місцевих референдумів, сходу, зборів. Цивілізационние розломи - конфлікти, лінії протистояння між цивілізаціями, наприклад, Захід - Ісламський мир. У більш вузькому значенні - зони потенційних конфліктів на рубежах цивілізацій з різними релігіями, ідеологіями і культурами. Наприклад, конфлікт між Індією і Пакистаном, Ізраїлем і Палестіной, Югославією і Заходом. Головний фронт неоголошеної війни проходить через душі людей, особливо на суперетнических рубежах цивілізацій. Між християнами і мусульманами зіткнення відбувається із змінним успіхом. Іслам переміг в Афганістані, Ірані, Сомалі, Алжірі і Чечні. Західні християни, переконані в своїй культурно-історичній.

СТИЛЬПОН з Мегари - (ок. 360 - ок. 280 до н. е.) - грецький філософа-метрик, "великий мастак в сперечанні" ( ); учень Евкліда, а також софіста Трасимаха (Diog. ; згідно Суді, написав "не менше за 20 діалогів", Діоген згадує об 9 (II 120), але в іншому місці повідомляє, що Стільпон нічого не писав (1116). Був відомий формулюванням різноманітних софистических міркувань, спростуванням розрізнення між можливим і дійсним, запереченням онтологічного значення зв'язки "є" і загальних визначень. По Стільпону, сказати "людина" - значить нічого не сказати, тому що тут не говориться ні про.
Посилання в тексті роботи "Роль соціального педагога у формуванні підлітка..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРОВИНА - вчинок, за своїм змістом що представляє порушення вимог моральності. П. бувають навмисні і ненавмисні (в залежності від того, чи прагнула людина здійснити цей П. або це вийшло крім його волі - див. Намір), умисні (довершені по злому наміру або всупереч відомим даній особі вимогам) і неумисні (довершені внаслідок помилкового розуміння морального боргу або по невіданню). Как П. можуть. расцениваться не тільки самі вказані вище дії, але і невипол-, нение дії, що наказується мораллю, а також аморальні наміри і мотиви. Розуміння того, що потрібно вважати П., історично мінялося в залежності від. РОЗПОВІДЬ - категорія структурної лінгвістики і загального літературознавства, що використовується в постмодернистской філософії науки як найбільш адекватна язикова характеристика наукових теорій. З точки зору структуралистов і постмодернистов будь-який значний по об'єму дискурс завжди осмислено може бути побудований в структурному відношенні тільки як розповідь, тобто як язикова структура, що складається із зав'язки, сюжету і фіналу (розв'язки). При цьому дійовими особами розповіді можуть бути як органічні, так і неорганічні сутності (в фізиці, наприклад, це взаємодіючі матеріальні частинки, атоми. Захист - (общеславянск., від "щит"; захищений - такий, що знаходиться за щитом, що перебуває в безпеці від ударів противника в бою) - 1. будь-яка дія, якою організм намагається себе забезпечити від руйнівного якого-небудь впливу (запалення, надмірного підвищення температури, блювоти і т.п.); 2. резистивная захист (re-siso - протистояти, протидіяти, противитися, чинити опір) реакція організму на хворобу (тобто ознаки реакції, вказуючі на протидію організму хвороби); 3. в психоаналізі - будь-яка з реакцій, яка направлена на збереження своїх психологічних структур (наприклад, свого Я від страху.

СТАТИЧНИЙ НАПИС - (від греч. statos - такий, що стоїть...) - постійний, незмінний напис, що виконується на пульті управління і інших елементах робочого місця. С. н. включають текстові вказівки (технологічні карти, інструкції, схеми наладки, довідкові таблиці і т. п.); попереджувальні знаки, написи; кодові позначення, вживані для орієнтації на робочому місці (індексація обладнання, позначення комунікацій, маркіровка і умовні позначення органів управління і контролю і т. п.). Основу більшості С. н. складають буквено-цифрові знаки. Для них розроблено декілька варіантів начертаний шрифтовой гарнітури: нормальна. МИСЛЕННЯ - процес пізнавальної діяльності індивіда, що характеризується узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності. Види М.: словесно-логічне, наочно-образне, наочно-дійове. Виділяють також М. теоретичне і емпіричне, логічне (аналітичне) і інтуїтивне, реалістичне і аутистическое (пов'язане з відходом від дійсності у внутрішні переживання), продуктивне і репродуктивное, мимовільне і довільне. Мислительная діяльність спонукається мотивами, які є умовами її розгортання і чинниками, що впливають на її продуктивність. М. людини характеризується єдністю усвідомленого і неусвідомленого. Велику. САМООЦІНКА - оцінка людиною самого себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інш. людей. Відносячись до ядра особистості, С. є важливим регулятором її поведінки. От С. залежать взаємовідносини людини з навколишніми, його критичність, вимогливість до себе, відношення до успіхів і невдач. С. тісно пов'язана з рівнем домагань людини. Розходження між домаганнями і усвідомленням реальних можливостей людини веде до того, що він починає себе неправильно оцінювати, внаслідок чого його поведінка стає неадекватною, виникають емоційні зриви, підвищена тривожність, конфлікти. Психологами встановлений зв'язок. ВОЛЬФА - ХИРШХОРНА СИНДРОМ - (одночасно описаний генетиками - німецьким U. Wolf, рід. в 1933, і американським K. Hirscrnohh, рід. в 1926; синонім - хромосоми 4р-синдром) - спадкове захворювання, зумовлене делецией короткого плеча хромосоми 4. Вияву: затримка фізичного розвитку; микроцефалия; асиметричний череп; широко розставлені очі, епикант, великі, низько розташовані, відстовбурчені вушні раковини, вертикальні складки шкіри попереду вушних раковин, клювовидний ніс з виступаючим переніссям, короткий фільтр (відстань від нижньої носової точки до червоної кайми верхньої губи), маленький рот з опущеними кутами, недоразвитие.