На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Дитяча спільність (колектив) у системі виховання ... 4
1.1. Чи потрібне колективістське виховання в демократичній школі? ... 4
1.2. Основні системи відносин в шкільних класах ... 7
1.3. Що таке колектив? ... 11
Розділ 2. Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу ... 15
2.1. Шляхи створення виховуючого колективу ... 15
2.1.1. Організація спільної діяльності ... 15
2.1.2. Конструювання гуманістичних і взаємовідповідальних відносин між дітьми, традицій та норм поведінки ... 16
2.2. Спрямування та корекція впливу дитячої спільності на особистість ... 18
2.3. Колективні творчі справи (КТС) ... 20
2.4. Колективне планування виховної роботи ... 24
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу"

Курсова робота "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКСКУРСІЯ учбова - (від лати. excursio - поїздка, прогулянка), форма організації уч. процесу, що дозволяє провести спостереження і вивчення разл. предметів і явищ в єств. умовах або в музеях, на виставках і пр. Е. сприяє зародженню і розвитку у учнів інтересу до знань, мотивації вчення, розширює кругозір школярів, вчить розглядати факти і явища навколишньою життя у взаємозв'язку, порівнювати їх між собою, робити узагальнення і висновки і т. д. Розвиток і поширення екскурсійного методу навчання пов'язані з прагненням педагогів подолати однобічність книжкового і вербального навчання. На позитивну роль Е. в системі. ІМПРОВІЗАЦІЯ педагогічна - (від лати. improvisus - несподіваний, раптовий), діяльність вчителя, вихователя, здійснювана в ході пед. спілкування, без передуватиме. осмислення, обдумування. Метою пед. І. є знаходження нового рішення в конкретних умовах навчання і виховання. Сущность И. складає швидке і гнучке реагування на виникаючі пед. задачі. Недостатній облік вчителем швидко змінних ситуацій шк. життя, веде до формалізму в уч. процесі, відчуження від нього учнів. І. дозволяє знімати напруження, актуализировать знання, залучати учнів в сотворчество, робить уч. процес привабливим, ненав'язливим, життєвим. Оволодіння. СТОМЛЕННЯ - стан організму, виникаючий при тривалому впливі физич. і розумових навантажень і що характеризується зниженням працездатності. Виражається в розузгодженні роботи психофизиол. систем організму, що забезпечують діяльність. Це виявляється в неадекватних змінах кровообігу, дихання, терморегуляции і інш., а при розумовому У. також в ослабленні уваги, уповільненому протіканні мислить, процесів, помилках пам'яті (відтворення). Суб'ектівно У. відчувається як втома - переживання трудності і неможливості продовжувати роботу. Однак втома не завжди співпадає із змінами в організмі, к-рі. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗГОРТАННЯ ЗМІСТУ ТЕКСТУ - такі способи розвитку теми, при реалізації яких прийоми розгортання отримують відображення в лексиці і фразеології перспективи (тимчасової, просторової, вопросно-у відповідь, композиційної, логічної і інш.). Наприклад (текст "Ми і художники" Е.І. Данілової): "Дивно різноманітні прийоми зображення людини в різні часи і епохи... // Якби ваш портрет створювався в Древньому Єгипті, особливо в період так званого Середнього царства, ви не взнали б себе. Ви були б схожі на свого фараона... // У древневосточном і античному мистецтві у вашій особі показали б не індивідуальні. .. риси, а.
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Парвус - Парвус - псевдонім відомого німецького і російського письменника і політичного діяча, соціал-демократа. За походженням російський єврей, Парвус народився в кінці 1860 років, в молодості брав участь в революційному русі в Росії, біля 1890 р. емігрував з Росії, поселився в Німеччині і взяв діяльну участь в соціал-демократичній журналістиці, особливо в журналі "Neue Zeit". У 1897 р. він зробився редактором дрезденской газети "Sachsische Arbeiter Zeitung", яка за час його редакторства різкістю свого тону викликала сильне невдоволення не тільки серед правих елементів соціал-демократії, але. Венгерова Зінаїда Афанасьевна - Венгерова Зінаїда Афанасьевна - письменниця. Народилася в 1867 р. По закінченні історико-філологічного відділення петербургских вищих жіночих курсів протягом декількох років слухала лекції в парижской Сорбонне. З 1891 до 1908 р. давала в "Вісникові Європи" щомісячні звіти про новини іноземної літератури. Ряд критичних і історико-літературних статей її, а також переказів з іноземних мов, вміщений в різних журналах і газетах. Написала декілька вступних статей в зборах творів Шекспіра, Шиллера і Байрона, під редакцією С.А. Венгерова, багато статей в I і II виданнях справжнього словника, вступні. БОКОВСКАЯ - (дон.) - станиця на березі р.Чир в Верхньо-Донському округу; до 1916 р. хутір Боків ст. Еланської; понад 500 дворів, двухклассная школа, церква, парова і водяна млини, шкіряна фабрика, склад землеробських знарядь, постійний міст через ріку Чир. До станиці належали хутори: Попів, Ковзанів, Дулецкий, Ягідної, Земцов Евлантьев, Свірідов, Подморевський, Малахов, Платов, Бячеслаїськй і Понамарев, по 150-20O дворів кожний. Земельний юрт сганици межував з вландениями станиць Усть-Хоперской, Распопінської, Краснокутської і Усть-Медведицкой.. У вересні 1920 р. на "Боковськом лугу" сталася значна.
У вступі курсової "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЯРОСЛАВСКОЕ КНЯЗІВСТВО - російське князівство, що утворилося в 1218 після розділу Ростовського князівства між сини кн. Костянтина Всеволодовича. Ярославское князівство займало обширну територію по обох сторонах Волги і її приток рік Мологи, Доби, Юхоті, Черемхи, Пажі, Курби, Которослі і за нижньою течією рік Шексни і Інопажі. Перший ярославский князь Всеволод проводив політику, залежну від вів. кн. Володимирського - Юрія. Разом з ним Всеволод загинув в 1238 на р. Сити, б'ючися проти монголо-татар. Після завоювання Північно-Східної Русі Батием Ярославськоє князівство продовжувало існувати. У 1262 в Ярославле сталося повстання.

Ляськоронський Василь Григорович (1858-1928) - Видний український історик і археолог. Фахівець з історії, археології, нумізматики, історичної географії. Член Імператорського Московського Археологічного суспільства. Уродженець Полтави. Випускник Лубенськой гімназії і університету св. Владіміра в Києві. Магістерська дисертація: "История Переяславської землі з якнайдавніших часів до половини XIII в." (1898; 2-е видавництво - 1903). У 1900-х рр. полягав приват-доцентом спочатку Московського, а потім Київського університетів. З 1909 р. - професор російської історії Ніжинського історико-філологічного інституту. Виїжджав за. Мануйлов Олександр Апполонович - (22 березня 1861, Одеса, - 20 липня 1929, Москва). З дворян. Закінчив в 1883 юридичний факультет Новороссийського університету (Одеса). У 1885 поїхав в Німеччину і 2 року слухав лекції в Берліні і Гейдельберге. У кінці 90-х рр. їздив в Англію і Ірландію для вивчення аграрних відносин. З цього ж часу примикав до ліберального народництва. З 1885 викладав політичну економію в Московському університеті; в 1905-08 проректор, з 1908 ректор. Член Державної ради від АН і університетів (1906-11). Член партії кадетів і її ЦК з 1905. Проект аграрної реформи Мануйлова ліг в основу аграрної.
Список літератури курсової "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" - більше 20 джерел. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА - (від греч. oikos - будинок, батьківщина і греч. logos - слово, вчення) - частина політики держави в області нейтралізації збитку, що наноситься людської Виникнення проблеми пов'язано з різким посиленням впливу суспільства і людини на природу. Промислова революція і, особливо, науково-технічний прогрес (50-е м. м. XX сторіччя) різко погіршили стан природи. Безконтрольність в ринковому суспільстві, в якому діяльність суб'єктів не регулюється державою, виключає природу з сфери їх інтересів і приводить до різкого погіршення екології. Ситуація може бути змінена при проведенні екологічної. ЛОББІЗМ - У XVI віці з середньовічної латині в англ. мова прийшло слово "лоббі" (англ, lobby - кулуари). Спочатку воно застосовувалося для позначення проходів або критих галерей в монастирях, а в 40-х роках XVII а. так називали вестибюль і два коридори в приміщенні палати общин британського парламенту, куди депутати йшли голосувати і де "вони могли з нагоди зустрітися з іншими особами, які не допускалися на пленарні засідання". У сучасному (політичному) значенні поняття "лоббі" уперше з'явилося в 1808 р. в протоколах Конгресу США X скликання. З середини XIX віку терміни.

ЮМА ПРИНЦИП - принцип, що затверджує, що неможливо за допомогою однієї логіки перейти від тверджень зі зв'язкою "є" до тверджень зі зв'язкою "повинен". Принцип названий ім'ям англ. філософа Д. Юма (1711-1776), що вказав, що етика постійно здійснює грубу помилку, вважаючи, що з опису того, що має місце, можна вивести якісь твердження про моральне добро і борг. З початку XX в. "Ю. п." привертає пильну увагу етиков, теоретиків права і інш. Нерідко йому відводиться головна роль в методології наук, прагнучих обгрунтувати певні цінності і вимоги. Іноді навіть затверджується, що в силу "Ю. п." етика не здатна перейти від.
Посилання в тексті роботи "Роль культурно-масових заходів у згуртуванні класного колективу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ - (від позднелат. falsifico - підробляю, від лати. falsus - помилковий і facio - роблю), науч. процедура, що встановлює помилковість гіпотези або теорії внаслідок експериментальної або теоретич. перевірки. Понятіє Ф. потрібно відрізняти від принципу фальсифицируемости, к-рий був запропонований Поппером як критерій демаркації науки від "метафізики" (як альтернатива принципу верифицируемости, висуненому логич. емпіризмом; див. Верифікація). Ізольовані емпирич. гіпотези можуть бути піддані непосредств. Ф. і відхилені на основі соответств. експериментальних даних або через несумісність з. ОБ'ЄКТ - (від лати. objectum - розташоване перед): все те, що з'являється погляду. У більш вузькому значенні об'єкт - це зміст нашої думки, що протилежно мислячому суб'єкту. У цьому відношенні об'єкт може означати (що і відбувається у Декарта) відчуття або почуття, 6 якому я думаю, або образ в моїй думці, а не обов'язково об'єкт, реально існуючий в світі. Саме в цьому значенні сучасна феноменологія (Гуссерль) говорить про ин-тенциональном об'єкт: вона виносить "за дужки" проблему реального існування; коли вона розглядає, наприклад, значення релігії, її об'єкт - це одночасно і специфічне. КОРА - (Kora) - в грецькій міфології термін для позначення жіночої невинності; психологічно даний термін означає архетипический образ потенційного поновлення або відродження у чоловіка або жінки. Явище Кори по суті біполярно (як і будь-якого архетипа) і асоціюється з диадой матері-весталки (діви). Що Спостерігається в продуктах жіночого несвідомого, Кора виявляється образом сверхобиденной особистості або самости. % чоловіки Кора представляє аспект аними і присутній в будь-якому символічному втіленні, що стосується його внутрішньої особистості. "На практиці Кора часто виявляється у жінок у.

Запорожець Олександр Володимирович - (30.08.1905, Київ - 7.10.1981) - радянський психолог, учень Л.С.Виготського. Біографія. Закінчив в 1930 р. педагогічний факультет 2-го МГУ. Працював як лаборант у А.Р.Лурія. З 1931 р. працював спочатку старшим асистентом, потім завідуючим лабораторією сектора психології Психоневрологічної академії, доцентом і завідуючим кафедрою психології Харківського педагогічного інституту ім. М.Горького. У перші роки Великої вітчизняної війни працював в госпіталі, в 1943 р. викладав на відділенні психології МГУ. З 1944 р. завідував лабораторією психології дітей дошкільного віку Інституту психології АПН. ЖИНКИН МИКОЛА ІВАНОВИЧ - (1893-1979) - відомий зростав. психолог, представник старшого покоління психологів "челпановского заклику". У 1916 р. закінчив Московський університет. Наукова діяльність Ж. була пов'язана з психологією і мистецтвом. У 1923 р. він був вибраний дійсним членом Гос. академії художніх наук (ГАХН). Його цікавили психологічні проблеми естетичної форми, портретного живопису. Найбільш стійким був інтерес до кіномистецтва, особливо до учбових фільмів. Біля 20 років він викладав у ВГИКе. З 1947 р. і до кінця життя Ж. працював в Інституті психології АПН СРСР (нині РАО), де зосередив свою. Сенсомоторний інтелект - [лати. sensus - почуття, відчуття motor - таке, що приводить в рух; intellectus - розуміння, розуміння] - тип мислення,.характеризующий доречевой період життя дитини. Понятіє С. і. - одне з основних в теорії розвитку інтелекту дитини Жана Піаже. Пиаже назвав цей тип, або рівень розвитку мислення сенсомоторним, оскільки поведінка дитини в цей період будується на основі координації сприйняття і руху. Стадії розвитку сенсомоторного інтелекту: I - стадія рефлексів. Пиаже показав, як в ході розвитку деяких рефлексів (напр., сосательного) змінюються способи включення нових об'єктів у вже. НИКТУРИЯ - стійке переважання нічної частини диуреза над денною (в нормі кількість виділеної за ніч сечі не перевищує 40 % добового диуреза), ознака порушеного кровоснабжения бруньок при захворюваннях сердечно-судинної системи, при печінковій недостатності або при ниркоподібній патології (гломерулонефрит, нефроангиосклероз). У рідких випадках никтурия зумовлена порушенням добового ритму мочеотделения при хворобах, що не супроводяться істотними змінами кровотока в бруньках (нецукровий діабет, анемії і інш.). Никтурия можлива і при відсутності якого-небудь захворювання, наприклад при.