На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

РОЛЬ БАТЬКІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

(курсова робота з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретично-методологiчнi засади ролі батьків у навчальній діяльності дітей ... 4
1.1. Розвиток пізнавальної активності дітей у сім'ї ... 4
1.2. Роль сім'ї в формуванні готовності дитини до шкільного навчання ... 14
Розділ 2. Емпіричне дослідження ролі батьків у навчальній діяльності учнів ... 26
2.1. Обдарована дитина в сім'ї ... 30
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Роль батьків у навчальній діяльності учнів"

Курсова робота "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Роль батьків у навчальній діяльності учнів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛИСТ - особливий (епістолярний) жанр мови. Воно прямує адресату з метою повідомити йому що-небудь, повідомити про що-небудь, підтримати з ним спілкування і т. д. П. є древнім виглядом письмового спілкування. Потреба в епістолярному жанрі виникла в зв'язку з необхідністю входити в мовне спілкування при відсутності безпосереднього контакту. На відміну від контактного, безпосереднього усного спілкування, через П. здійснюється дистантное монологічне спілкування. При цьому П. як жанр вимагає особливого обліку адресантом сприйняття у відповідь адресата. За багатовікову історію існування жанр П. набув особливої. ОСОБОВИЙ ПІДХІД - послідовне відношення педагога до вихованця як до особистості, як до самосознательному відповідального суб'єкта собств. розвитку і як до суб'єкта воспитат. взаємодії. Проблема виховання особистості традиційна для педагогіки. Її значення особливо гостро виявилося з поширенням загального навчання і перетворенням общеобразоват. школи в масову (19 в.). Значить. увагу цій проблемі приділяли теоретики амер. - "всеохвативающей" школи (X. Манн, Дж. Дьюи і інш.). У кон. 19 в. в Німеччині оформилася течія "педагогіка особистості", розвиток суверенного індивіда, що проголосив метою. ФРОММ Еріх - (23.3.1900, Франкфурт-на-Майні, Німеччина, - 18.3.1980, Муральто, Швейцарія), нем. психолог, філософ і соціолог, один з гл. представників неофрейдизма. Отримав филос. освіта в Гей-дельбургськом ун-ті, психоаналитич. освіта в Мюнхенськом ун-ті і Берлінськом психоаналитич. ин-ті З 1925 вів приватну психоаналитич. практику. У 1929 - 32 співробітник Ін-та соціальних досліджень у Франкфурте-на-Майне, в до-ром склалася відома франкфуртская социологич. школа - напрям леворадикальной социально-филос. думки. У 1932 - 34 Ф. виступив з рядом статей, присвячених застосуванню ідей 3. Фрейма до соціальної. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ - - інформаційна і організаційно-практична діяльність сім'ї, освітніх установ, державних, громадських і комерційних організацій, що забезпечує допомогу населенню у виборі, підборі або зміні професії з урахуванням індивідуальних інтересів особистості і потреб ринку труда. Координується спеціалізованими профориентационними службами, в складі яких діють центри, бюро, кабінети і т.д. З 1991 створюються центри зайнятості населення (біржі праці), що роблять безкоштовні профориентационні і профконсультационні послуги всім групам населення. Вони надають (на договірній основі) допомогу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Тохтамишев (він же Тахтамишев) Анзор Асланукович - (1810/1811-17.03.1859), ротмистр (21.07.1857), з кабардинських узденей 1-й міри (тлекотлеш - з колишніх князів, знижених в дворянський стан). "Зростання 2 аршина 3? вершка, особою білий, чистий, очі желто-карие, ніс помірний, під правим оком знаки від пороху". Перебував в лейб-гвардії Кавказско-Горском полуескадроне власної Його Імператорської Величності конвою зброєносцем з 01.05.1828, юнкером - з 24.12.1830. Учасник військової кампанії в Польщі в 1830-1831. Нагороджений відзнакою Військового ордена під № 63735 (1831), знаком польського ордена "За військове достоїнство". МАЛЕЙ Михайло Дмитрович - (09.10.1941). Заступник Голови Ради Міністрів РСФСР, голова Державного комітету РСФСР по управлінню державним майном в урядах І. С. Силаєва і Б. Н. Ельцина з 21.11.1990 м. по 10.11.1991 м., державний радник РСФСР з питань конверсії в 1991 - 1992 рр., радник Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з питань конверсії з 08.08.1992 м. по 1995 р. Народився в селі Волинци Верхнедвінського району Вітебської області Білоруської ССР. Освіту отримав в Ленінградськом технологічному інституті ім. Ленсовета. Кандидат технічних наук. У 1969 - 1972 рр. інженер, старший інженер, в 1972 - 1984 рр. начальник. Косич Андрій Іванович (Косич) - Косич (Косич), Андрій Іванович - державний діяч, генерал від инфантерии (народився в 1833 році). Закінчив курс академії генерального штабу. Під час турецької війни був начальником штабу 12 армійського корпусу. Як начальник штабу Київського військового округу він рядом санітарних заходів добився того, що число хворих нижніх чинів впало з 700 до 270 чоловік на тисячу. У 1887 році Косич був призначений саратовским губернатором. Вільний від бюрократичної рутини, він усвідомлював, що для усунення невигідних умов, економічних, розумових і етичних, в які поставлена маса населення, необхідні дружні зусилля.
У вступі курсової "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Петен, Анрі Пилип - (Petain), (1856-1951), французький військовий і державний діяч, колабораціоніст. Народився 24 квітня 1856 в Коши-ла-Тур, Па-де-Калі, в селянській сім'ї. У 1878 закінчив військове училище Сен-Сир. Під час 1-й світової війни в чині генерала командував піхотною бригадою, потім армійським корпусом. У червні 1915 - квітні 1916 командував 2-й французькою армією, яка брала участь в битві за Верден. У травні 1916 призначений командуючим групою армій "Центр", в квітні 1917 начальник Генштабу, в травні 1917 головнокомандуючий французькою армією (замість генерала Р. Нівеля). 21 листопада 1918 отримав.

Сергий (в миру Іван Миколайович Страгородський) - Сергий (в миру Іван Миколайович Страгородський, народився в 1867 р.) - духовний письменник. По закінченні курсу в Санкт-Петербургской духовній академії був місіонером в Японії, інспектором Московської духовної академії, архімандритом при російському посольстві в Греції, помічником начальника японської місії, ректором санкт-петербургской духовної семінарії; тепер складається інспектором Санкт-Петербургской духовної академії. Труди Сергия: "Православне вчення про порятунок" (магістерська дисертація, Сергиєв Посад, 1895; 2 видання, Казань, 1898), "Питання про особистий. Молотів Вячеслав Михайлович - (справжнє прізвище Скрябін) (25 лютого 1890, слобода Кукарка Нолінського повіту Вятської губернії, - 8 листопада 1986, Москва). З сім'ї прикажчика. З 1902 вчився в Казанськом реальному училищі. Учасник Революції 1905 - 07 (Казань). З 1906 член РСДРП, більшовик. З 1911 студент Петербургського політехнічного інституту. Співробітник більшовистський газети "Зірка", з 1912 член редколегії "Правда", член ПК РСДРП. Неодноразово арештовувався, посилався; в 1916 біг з сибірського посилання. Кооптирован в члени Російського бюро ЦК РСДРП (Петроград). Після Лютневої революції 1917 рішенням Російського.
Список літератури курсової "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" - більше 20 джерел. Другий (Засновницький) общеказачий з'їзд - 7 - 19 червня 1917, Петроград. Зізваний Тимчасовою Порадою Союзу казачих військ (освічений в березні 1-м общеказачим з'їздом) при підтримці військового міністра А. Ф. Керенського. Брало участь біля 600 делегатів (до 11 , що існував раніше казачим військам додалося Енісейськоє козаче військо). З'їзд відкрив голова Тимчасової Ради А. Л. Савватеєв. Виступили з промовами А. І. Гучков, Керенський, П. Н. Мілюков, М. В. Родзянко, Н. Д. Авксентьев, міської голова Петрограда Ю. Н. Глебов, член ВЦИК B. С. Войтінський, генерал Л. Г. Корнілов і П. А. Половцев. Як гості були присутні і члени. Харакат ул-Ансар - (Harakat ul-Ansar; Пакистан) - ХУА. Исламистская угруповання, що бореться за приєднання Кашміра до Пакистана. Створена в окт. 1993 внаслідок з'єднання пакистанських угруповань Харакат ул-Джихад ал-Ислами і Харакат ул-Муджахедин. Лідер ХУА Маулана Садатулла Хан проголосив метою боротьбу проти невіруючих і антиісламських сил. На території Кашміра ХУА провела серію диверсій проти військових і цивільних об'єктів Індії. Також здійснює допомогу мусульманським організаціям, що знаходяться на території Кашміра, таким як Ал-Фаран (відповідальна за викрадення чотирьох іноземців в 1995). Організація.

ЛУ ЦЗЯ - [216 до н. е., царство Чу (сучасні провінції Хунань і Хубей) - 172 до н. е.] - китайський мислитель, що поклав початок синтезу доктрин древніх філософських шкіл, націленому на створення ідеологічної системи централізованої імперії. Сановник при дворі трохи імператорів династії Західна Хань (206 до н. е. - 8 н. е.), в т. ч. її фундатора Лю Бана (Гао-цзу). Основний філософський твір - "Синь юй" ("Нові мови"). Назва виражає ідею активного новаторства в противагу конфуцианской абсолютизации наслідування "древності". Висунув тезу про "єдність древнього і.
Посилання в тексті роботи "Роль батьків у навчальній діяльності учнів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НЕОПЛАТОНИЗМА ЕСТЕТИКА - естетичні переконання, що склався в рамках одного з осн. напрямів позднеантичной філософії (III - V вв.), платонизма, що об'єднав на основі гл. руху греко-римської думки. Осн. ідеї Н. е. були найбільш повно сформульовані Плотіном і доповнені Проклом. У відповідності зі своєю онтологією і гносеологией Н. дає закінчену ієрархічну систему рівнів прекрасного від сверхпрекрасного Єдиного (Блага) через духовну красу, властиву Розуму, і красу Душі до краси матеріального світу, що почуттєво сприймається і иск-ва. Еманація (від лати. emanatio - витікання), божественний вияв краси в духовно-матеріальному. ЦИЦЕРОН Марк Туллій - (106-43 до н. е.) - древнеримский оратор, письменник і філософ-еклектик. Етичним положенням відводиться значне місце в практичній філософії Ц., краї, з його т. зр., тільки і може мати цінність в житті. У основу етики Ц. кладе поширений в древнегреч. філософії (особливо в стоїцизмі) принцип, що жити повинне згідно з природою, керуючись розумом, за допомогою к-рого досягається досконалість. Людина, на думку Ц., повинна прагнути до постійному самовоспитанию і розвитку рис своєї вдачі у відповідності з чотирма осн. доброчесністю: мудрістю, справедливістю, мужністю, помірністю. Задоволення інтересів. СИМВОЛ - образ, що є представником інших - звичайно вельми багатоманітних - образів, содержаний і відносин. Поняття символа родинне поняттю знака, але їх потрібно розрізнювати. Для знака, особливо в системах формально-логічних, багатозначність - явище негативне: чим однозначніше розуміється знак, тим конструктивніше за його можна використати. Символ же чим більш багатозначний, тим більше змістовний. Символ - один з найважливіших категорій мистецтва, філософії і психологій. У психології загальній категорія символа детально розроблялася в психоаналізі і интеракционизме. Для ортодоксального.

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ - Як підхід до корекції психологічної - один з найвпливовіших напрямів сучасної психології. Його творець - німецько-американський психолог Ф. Перлз (Перле). Він успадковував ряд ідей гештальт-психології, психоаналізу і інших напрямів. Хоч він був противником створення теорій, однак сформулював ряд положень, щоб не допустити перетворення гештальт-терапії в простий набір прийомів. Принцип цілісності їм розповсюджується на проблему співвідношення між психічною і фізичною дійсністю. Будь-який аспект поведінки - вияв цілісного буття людини. Крім того, ідея цілісності означає. ГЕРПЕС що ОПЕРІЗУЄ - (син.: оперізуючий лишай, герпес зостер) - гостре вірусне захворювання, що характеризується сегментарним запаленням задніх корінців спинного мозку і міжхребетних ганглиев; виявляється висипаниями і болями по ходу ураженого нерва. Збуджувач - вірус вітряної віспи. Боліють дорослі, частіше люди немолодого віку, обличчя з ослабленою імунною системою, наприклад ВИЧ-інфіковані. Хвороба виникає внаслідок активації вірусу, що зберігся в організмі після перенесеної в дитинстві вітряної віспи. Захворювання починається з лихоманки, головного болю, болів, іноді інтенсивної, по ходу ураженого чутливого нерва. Інтеллектуалізм - (в психології розвитку) [лати. intellectus - розуміння, розуміння] - психологічний синдром, що складається в дошкільному віці і що виявляється у випереджальній вікові норми розвитку словесно-логічного мислення при отставании в розвитку образної і емоційної сфер психіки. Основою для виникнення І. є виховання, орієнтоване на ранній розумовий розвиток дитини і ранній початок навчання шкільного типу (вдома або в різних центрах розумового розвитку дошкільнята). Представленность "дошкільних" видів діяльності (гри, малювання, конструювання) виявляється істотно меншою, ніж у інших дітей, що і. СТЮАРТА - ПРАУЕРА СИНДРОМ - (описаний T. P. Telfer, потім C. Houie, з соавт.; названий по прізвищах пацієнтів - містера Stuart і міс Prower; синонім - спадковий дефіцит чинника Х) - рідке спадкове захворювання з групи геморагічного діатезу, пов'язане з дефіцитом чинника Х згущаючої системи крові. Течія захворювання у гомозигот важка, у гетерозигот може бути легким або латентним. Клінічно виявляється підвищеною кровоточивостью (петехиально-плямисті крововиливи в шкіру, подкожні гематоми, носові, десневі, маткові кровотечі, кровотечі при травмах і операціях). У важких разах крововиливу в головний мозок і профузні.