На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток швидкості у футболістів

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади розвитку швидкості у футболістів ... 5
1.1. Поняття швидкості та її прояви ... 5
1.2. Основні методичні засади розвитку швидкості ... 8
Розділ 2. Особливості методики розвитку швидкості у футболістів ... 17
2.1. Особливості організації і проведення занять з футболу ... 17
2.2. Методики розвитку швидкості ... 18
2.3. Новітні методики розвитку швидкості ... 29
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Розвиток швидкості у футболістів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток швидкості у футболістів"

Курсова робота "Розвиток швидкості у футболістів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток швидкості у футболістів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток швидкості у футболістів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток швидкості у футболістів" і призначений виключно для пошукових систем.

НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ - загальнодоступні освітні установи, сприяючі підвищенню культури і проф. майстерність, незалежно від образоват. рівня і віку. Часто включаються в систему утворення дорослих. Первий Н. у. - "Вища нар. школа" ("Folke hoj skolen"), осн. в 1844 в Данії суспільств. діячем і педагогом Н. Ф. Грундтвігом. У 40 - 70-х рр. 19 в. такі уч. закладу під раз л. назвами виникли в скандінавських країнах, Німеччині і Фінляндії. Формальних прав випускникам вони не давали, уч. плани і програми офіційно органами освіти не затверджувалися. Навчання здійснювалося у вигляді популярних. ДЕРЖАВИН Микола Севаст'янович - [3(15). 12.1877, з. Преслав. нині Запорізької обл., - 26.2.1953, Ленінград], філолог, історик, методист, акад. АН СРСР (1931), д. ч. АПН РСФСР (1944), проф. (1917). Закінчив ист. ин-т в Нежіне (1900). Викладав русявий. яз. і літру в гімназіях Батумі (1900 - 04) і Тбілісі (1904 - 07). Одночасно керував Об-вом нар. ун-тов Тбілісі, де з ініціативи Д. було відкрито 12 шкіл письменності для місцевого населення. З 1912 вів науч. роботу у висш. школі і науч. установах Ленінграда і Москви: Ленінгр. ун-ті (ректор в 1922 - 25), МГУ (1941 - 49), Ін-ті слов'янознавства АН СРСР і інш. Труди з питань. Метод обговорення матеріалу, що вивчається -  реалізовується в навчанні військовослужбовців у вигляді бесід, семинарских і групових занять. Бесіда -  спосіб озброєння воїнів знаннями шляхом обговорення зазделегідь поставлених питань, коротких відповідей воїнів на них. Бесіда - це діалогічний шлях викладу і обговорення учбової інформації, коли її зміст знайомий військовослужбовцем або близький до їх життєвої практики. Вона розглядається як свого роду спрощений варіант семінару, застосовується в основному в навчанні військовослужбовців з низьким і середнім рівнем теоретичної підготовки. Основні види бесід: - розгорнена -  упор робиться. ІНДИВІДУАЛІЗМ - - поняття, вказуюче визнання пріоритету інтересу індивіда над колективним інтересом, а також визнання його блага, свободи і особового розвитку як вища мета, по відношенню до якої соціальні інститути і групи є засобом або умовою її досягнення. Як життєва позиція і світогляд І. виникає внаслідок відособлення індивіда від сім'ї, роду або соціальної групи, усвідомлення ним своєї індивідуальної визначеності відносно природи, божества, співтовариства і в процесі осмислення цінності індивіда самого по собі як раціональної, автономної і самоопределяющегося істоти. Елементи духовно-практичного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток швидкості у футболістів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кафаров Паладій - Кафаров (Паладій) - архімандрит, в миру Петро Іванович, один з самих видатних наших синолог (1817 - 1878), син священика, вчився в казанской семінарії; з першого курсу Санкт-Петербургской духовної академії пострижений в ченці і відправився в Китай з 12-й духовною місією, під начальством архімандрита Полікарпа Тугарінова. У Китаї Кафаров в перший раз залишався з 1840 по 1847 рік, старанно вивчаючи китайську мову і літературу. Рукоположенний в иеромонахи і призначений начальником 13-й місії, він в 1849 р. повторно прибув в Китай, де залишався до 1859 р.; після того був настоятелем церкви. Українців Емельян Ігнатьевич - Українців (Емельян Ігнатьевич) - думний радник; вступив в службу подьячим в Посольський наказ і з 1665 р. декілька разів їздив з посольствами в Польщу, Швецію, Данію і Голландію. У 1675 р. був зроблений в дяки і підписав, разом з боярином Матвеєвим, зобов'язання з австрийско-цесарскими послами відносно титулу російських государів. Коли Матвеєв в 1676 р. зазнав немилості, Українців взяв участь в управлінні справами Посольського наказу; в 1677 р. був відправлений другим послом в Варшаву; в 1679 р. їздив до Малороссийському гетьмана Самойловичу для наради на рахунок дій проти турок; в 1680 р. вів в. неРИС - (Ne6ris) (справжнє прізвище Бачинскайте-Бучене) Соломія (1904, д. Киршяй Вілкавішкського у., Литва - 1945, Москва), литовська поетеса. Народилася в сім'ї селянина. Дістала освіту в Вілкавішкської гімназії, а потім в Каунасськом ун-ті. Писати вірші і публікуватися початки в гімназичні роки (з 17 років). На початку творчого шляху перебувала під впливом русявий. поетів "срібного віку", символістів. Першу книгу віршів "Раннім ранком" (1927) видала студенткою. Багатогранна поезія нерис відображала різні сторони сучасної їй життя. Нарівні з ліричними в ній звучали і.
У вступі курсової "Розвиток швидкості у футболістів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Арнольд Володимир Федорович - Арнольд, Володимир Федорович, статистик. Народився в 1872 році. Закінчив курс в Петровської землеробській академії; з 1896 по 1899 рік завідував сільськогосподарським бюро херсонського уїздного земства; потім два роки стояв у розділі статистичного відділу харківського губернського земства, де виконав дослідження Змієвського повіту; в 1901 році повинен був покинути свій пост, після чого отримував запрошення у Володимир і Чернігів, але не був затверджуємо; в 1902 році прибув в Баку для завідування міською статистикою, але невдовзі важко захворів. Головні його роботи: "Досвід вивчення селянських.

Гліб Святославич (князь новгородский) - Гліб Святославич - князь новгородский, старший син великого князя київського Святослава Ярославича. У 1064 р. володів Тмутараканью, з якої два рази виганяв його князь-ізгой, Ростислав Володимирович. У 1067 р. Гліб отримав Новгород, але в 1068 р. поїхав знову в Тмутаракань, звідки в 1069 р. повернувся в Новгород. Всеслав полоцкий, в тому ж році, підступив з численним військом до Новгороду, але був розбитий і ледве уник полону. Біля того ж часу (1071) в Новгороде якийсь волхв ганив християнську віру, лаяв єпископа і говорив, що пішки перейде через Волхов. Народ слухав його, як людину. СИСТЕМА ПОЛІТИЧНА - (греч. systema - ціле, що складається з частин, роlitike - політика) - сукупність взаємопов'язаних державних і недержавних соціально-політичних інститутів, цінностей і норм, а також принципів організації і здійснення політичної влади. У структурі політичної системи виділяють інституційну (держава, політичні партії, громадські організації), нормативну (норми і цінності, регулюючі діяльність суб'єктів політики), функціональну (сукупність ролей і функцій суб'єктів політичних відносин) і коммуникативную (сукупність різних форм взаємодії суб'єктів політики) підсистеми. Термін "політична.
Список літератури курсової "Розвиток швидкості у футболістів" - більше 20 джерел. Справедливість і рівність можливостей в економіці - Президент РФ В. Путін: "У вільному суспільстві кожний працездатний громадянин має право на рівних брати участь в конкурентній боротьбі і вільно вибирати собі партнерів. Достаток кожного повинен визначатися його трудом і здібностями, кваліфікацією і затраченими зусиллями. Таким чином, дотримання принципів справедливості прямо пов'язане з рівністю можливостей". (Послання 2005 року.) Рівність економічних можливостей є механізмом реалізації рівності економічних прав. Держава є основною силою, здатною забезпечити рівність можливостей в економіці і її функціонування за. СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ - (від лати. saecularis - світський) - звільнення політики від релігійної форми, перетворення її в естественноисторический процес. Секуляризация влади привела до того, що цінності, авторитет, формообразование, функції і інші моменти політичної організації втрачають свій сакральное, надприродний зміст. Політика перетворюється в природний продукт суспільного життя, зникає її трансцендентний, наддослідний характер. Дійсним творцем суспільних відносин стає людина, політика підкоряється світському праву, яке створюється органами держави. Розвиток демократії приводить до появи політики, яка стає справою.

Ціле і частина - 1. Синоніми системи і елемента. Найбільш поширений варіант словоупотребления в сучасній літературі. 2. Ц. як суща, зберігаюча своя якість ( ціла чашка - в значенні не розбита). Ч. як елемент всередині цілого (річ, властивість, відношення), що зумовлює збереження якості. 3. Найбільш складне і слабо розроблене значення, коли Ц. і Ч. виявляються набагато більш складними освітами, ніж система і елемент. Складність полягає в тому, що в склад Ц. і Ч. в цьому значенні крім об'єктивної реальності і обьективируемой частини суб'єктивної реальності, які адекватно отржаются інформацією, входять.
Посилання в тексті роботи "Розвиток швидкості у футболістів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БЕРНАРД СИЛЬВЕСТР, Бернард Турський - (Bemardus Silvestris, Turonensis) (розум. після 1167) - французький поетфилософ, гуманіст. У сірок. 12 в. викладав в Type. Здогадка Клерваля, що він одна особа з Бернардом з Мелана, канцлером Шартра з 1156 і єпископом Кемпера з 1159 по 1167, не документована. Про зв'язок з Шартром говорить присвячення Бернардом свого головного труда "найславнішому лікарю" Тьеррі Шартрському. У цьому трактаті "Про сукупність світу, або Мегакосм і Мікрокосм" (De mundi universitate, sive megacosmus et microcosmus, 1145 - 53) в ритмизованной прозі і елегійному дистихе Природа слізно просить. ЗАРОЗУМІЛІСТЬ - негативна моральна якість, що характеризує нешанобливо-презирливе, гордовите відношення до інш. людей (до окремих особа, визначеної соціальним шарам або людям взагалі), пов'язане з перебільшенням своїх власних достоїнств я себелюбством Протилежними якостями є скромність і повага до людей. Соціальною базою В. є соціально-економічна нерівність в класово антагоністичному об-ве, що дозволяє одним користуватися привілеями в майновому положенні, правах, оволодінні духовною культурою і домагатися на роль "еліти" об-ва і прирікаючого інш. на пригноблене положення, матеріальну і духовну. Тотожність (IDENTITAT, IDENTITY) - Про тотожність я говорю у разі психологічної подібності. Тотожність є завжди несвідомий феномен, тому що свідома подібність завжди передбачала б вже свідомість двох речей однакових одна з іншою і, отже, відділення суб'єкта від об'єкта, внаслідок чого сам феномен тотожності був би вже скасований. Психологічна тотожність передбачає свою несвідомість. Воно складає характерну властивість примітивного укладу душі і справжню основу "містичної співучасті" (див.), яка є не що інакше, як пережиток первісної психологічної неотличенности суб'єкта і об'єкта, тобто залишок початкового несвідомого.

Порівняновікові особливості маніакального синдрому - Наявність маніакальних станів у дітей раннього віку признається не всіма психіатрами. До ознак маніакального синдрому у дітей відносять расторможенность влечений і нестійкість настрою. У дітей в дошкільному і молодшому шкільному віці можна передбачити гипоманиакальное стан тільки в тих випадках, коли підведений настрій з ейфорией і грубими порушеннями поведінки продовжується тривалий час. У даному віці гипомания може виявлятися у вигляді рухової расторможенности, метушливості, неслухняності, упертості і багатомовності. У препубертатном і молодшому пубертатном віці ейфорическое настрій при. Огляди і інтерв'ю - Методи опиту для отримання інформації про конкретну область людської діяльності. Огляди, як правило, проводяться заочно, так що респонденти (люди, що заповнюють анкети і опросники) не зустрічаються з дослідником, в той час як інтерв'ю має на увазі особисте спілкування між психологом і респондентом. Спочатку психолог визначає цікавлячу його область досліджень - наприклад, відношення до сцен насилля в телепередачах - і складає ряд питань для отримання необхідної інформації по цій темі. Ведучий інтерв'ю спеціально вчиться задавати стандартизовані питання, тобто питання без яких-небудь натяків або. Істерія - Син.: Невроз істеричний. Від греч. hystera - матка, історично зв'язується з уявленням про "сказ матки" як про причину захворювання. Являє собою невроз (див.), виникаючий у людей з істеричним рисами особистості, дії і вчинки яких визначаються емоціями в більшій мірі, ніж розумом. При цьому звичайні перебільшене вираження емоцій, самодраматизация, театральність поведінки, прагнення підкреслити свою "невідхильність", іноді відверта провокаційна сексуальна поведінка. Такі люди звичайно жадають підвищеної уваги до себе, прагнуть до визнання своєї виключності. Вони легко. Конформность - (лати. conformis - подібний, схожий) - 1. загальне значення - тенденція допускати вплив інших людей на власні думки, відносини, сприйняття і дії. У експериментах М.Шеріфа встановлено, що конформность особливо властива високоавторитарной особистості. Крім того, висококонформні люди виявляються досить тривожними, отягощенними почуттям провини, їм властиві емоційна нестійкість, невпевненість в адекватності своїй Мені-концепції, і в той же час вони є авторитарними і слухняними наказам начальства, навіть у разах спричинення невиправданого збитку іншій людині Протилежністю конформности є.