На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Аналіз ідей розвитку психологічної готовності учнів до подолання життєвих труднощів в науковій літературі ... 6
1.1. Дослідження вченими-психологами особливостей молодшого шкільного віку ... 6
1.2. Навчання життя - ключове завдання сучасної освіти ... 10
1.3. Програма психологічної підготовки дітей до подолання життєвих труднощів ... 15
Розділ 2. Психологічна готовність до подолання життєвих труднощів як психолого-педагогічна проблема ... 20
2.1. Діти з психологічними травмами (з неблагополучних сімей) ... 20
2.2. Психологічний захист особистості ... 23
2.3. Кризові стани та критичні ситуації ... 31
2.4. Психологічна підтримка ... 32
2.5. Емпіричне дослідження рівня дитячої депресії і невротизації ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів"

Курсова робота "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕФЕКТОЛОГІЯ (від лати. DEFECTUS - недолік і греч. LOGOS - слово, вчення) - - наука про закономірності і особливості розвитку дітей з фізичними і психічними порушеннями, про принципи, методи, форми організації їх виховання і навчання. Осн. задачею Д. є розробка теоретичних і прикладних основ системи комплексної - медико-психолого-педагогічної - допомоги дітям різного віку з різними порушеннями в розвитку. Як область наукового знання Д. почала розвиватися на початку 20 в. в зв'язку із задачами будівництва в різних країнах державних систем спеціальної освіти, ядро якого склали школи для сліпих, глухих і мислено відсталих дітей. Ведучим і на довгі роки єдиним в Росії. ШМИДТ Отто Юльевич - [18(30).9.1891, Могильов, - 7.9.1956, Москва], суспільств, і гос. діяч, вчений, акад. АН СРСР. (1935). і АН УССР. (1934). Закінчив Київський ун-т (1913), з 1916 приват-доцент там же. Після 1917 один з організаторів нар. утворення і видавничої справи в Рос. Федерації. Чл. колегії Наркомпроса і зав. Главпрофобром (1920 - 21). Зав. Госиздатом (1921 - 24). Гл. ред. 1-го изд. БСЕ (1925 - 42), чл. редакц. рад МСЕ і інш. енцикло-педич. видань. У 1930 - 32 директор Арктичного ин-та. У 1932 - 39 нач. Главсевморпути, керівник ряду експедицій по освоєнню Півночі. Герой Сов. Союзу (1937). Ініціатор. КОМЕРЦІЙНІ УЧИЛИЩА - - в Росії професійні загальноосвітні середні учбові заклади. Перше К.у. створене в 1772 при Московському виховальному будинку (статут розроблений І.І. Бецким; в 1804 переведено в Петербург як самостійний учбовий заклад). У 1804 відкрите К.у. в Москві. У 1862-93 на кошти купецтва осн. К.у. в Одесі, С.-Петербурге (Петровськоє), Москві (Александровськоє), Харкові, Ризі (комерційне відділення в політехнічному училищі), приватні чоловіче і жіноче (1892-93) в Одесі і інш. Найбільш відомі К.у.: Тенишевское, Лісове, А.П. Нечаєва в С.-Петербурге, Практична академія комерційних наук в Москві. Морально-бойові якості -  визначають особистість воїна, його поведінку в мирний час і в бойовій обстановці. Включають моральні, психологічні, професіонально-бойові і фізичні якості. Моральні якості військовослужбовця  - якості особистості: її моральна спрямованість, етичні риси вдачі воїна, його світогляд, ідеали, суспільно корисні інтереси, почуття обов'язку, патріотизм, ненависть до ворогів, почуття інтернаціоналізму, особистої відповідальності за захист своєї Вітчизни, почуття честі, колективізму, взаємодопомоги і т. п. Психологічні якості військовослужбовця  визначають психологічну підготовленість.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БЕНЕДИКТОВ - Володимир Григорійович (1807, Санкт-Петербург - 1873, там же), російський поет. Почав писати в період служби в Ізмайловськом полицю в чині поручика (нач. 1830-х), що відбилося в перших віршах. Після відставки (1832) присвятив себе двом заняттям - поетичній творчості і кар'єрі чиновника (з 1832 по 1858 служив в Міністерстві фінансів і інших відомствах - і дослужився до чину дійсного статского радника), на що згодом літературні критики звертали увагу як на суперечність і що відобразили в образі Козьми Пруткова його творці. У 1830-х рр. вийшли дві книги віршів: "Вірші Бенедіктова". МОНДРИАН - (mondrian) Пітер Корнеліс (1872, Амерсфорт, поблизу Утрехта - 1944, Нью-Йорк), голландський художник, один з основоположниковабстракционизма, творець теорії неопластицизма. Вчився в Академії мистецтв в Амстердаме (1892-97). До 1911 м. писав традиційні реалістичні пейзажі. Після знайомства з кубистами почав створювати композиції на основі вільно сконструйованої і просторової сітки, що. У 1914 м. з'явилися перші повністю безпредметні полотна 42-літнього художника. Мондриан розграфлював поверхню картини на прямокутники і квадрати, зафарбовував геометричні поля, що вийшли те інтенсивними. Вяземський Павло Петрович - Вяземський, Павло Петрович, князь - письменник (1820 - 1888), син Петра Андрійовича Вяземського. Вчився в Петербургськом університеті, служив спочатку у відомстві міністерства іноземних справ, в 1856 р. призначений помічником опікуна петербургского округу, а в 1859 р. опікуном казанского округу. У 1862 р. перейшов в Міністерство внутрішніх справ, був головою санкт-петербургского комітету цензури іноземної, а з 5 квітня 1881 р. по 1 січня 1883 р. - начальником головного управління у справах друку. У цей час за його участю була розроблена програма офіційної народної газети "Сільський Вісник".
У вступі курсової "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Джонсона президентство - Джонсона президентство (Johnson presidency) (1963-69), термін перебування Ліндона Б. Джонсона (1908-73) в посаді 36-го президента США. Член Демократичної партії, Д. представляв шт. Техас в Конгресі (1937-60). У кач-ве віце-президента в адміністрації Джона Ф. Кеннеді після вбивства останнього був негайно приведений до присяги як президент США. Д. рішуче діяв з метою відновлення довір'я, наполягав, щоб Конгрес прийняв внесені попереднім президентом законопроекти про соціальне забезпечення і гражд. правах. Отримав переконливу перемогу на президентських виборах 1964 р., на к-рих на пост.

Східні слов'яни (анти) - одна з трьох груп древніх слов'ян, (праславяне) що виділилася нарівні із західними і південними (склавени) слов'янами з спільнослов'янської (венеди ) етнічної спільності. (Див. історичну карту "Слов'яни в 6 - 11 вв. Візантійська імперія в 6 - 11 вв.") Утворення східних слов'ян датується 1 тисячоліттям до н.е. - другою половиною 1 тисячоліття н.е. Спільні риси етнічного вигляду східних слов'ян склалися в 6 - 9 вв. на території Східної Європи. На цей процес впливала полиетническая середа, з якою взаємодіяли слов'янські племена (балти, угро-фінни, тюрки, араби, скандінави і інш.). До 9 -. НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович - (р. 07.11.1956) Міністр внутрішніх справ Російської Федерації в уряді М. Е. Фрадкова з 09.03.2004 м. і в уряді В. А. Зубкова з 24.09.2007 м. у другому президентському терміні В. В. Путіна. Народився в м. Жетигаре Кустанайської області Казахської ССР в сім'ї кадрових співробітників органів внутрішніх справ. Батько був підполковником, начальником колонії, там же працювала і мати. Дитинство і юність Р. Г. Нургалієва пройшли в селищі міського типу Надвоїци, в семи часах їзди на поїзді від Петрозаводська, куди батьки прибули по комсомольській путівці в числі тих, хто поїхав освоювати Північ. Після.
Список літератури курсової "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" - більше 20 джерел. Ідеологія - система поглядів, ідей, понять, в якої концентрируетсятся відносини власності, відношення людей до дійсності і один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, містяться цілі соціальної діяльності, направленої на закріплення або зміну суспільних відносин. Ідеологія - надбудова на економічному базисі в сфері свідомості і засіб захисту класових інтересів. Ідеологія захищає інтереси того або інакшого класу і завжди є класовою. Принципово існують дві основні ідеології - ідеологія експлуатуючого класу (на сучасному етапі - буржуазії) і ідеологія визискуваного класу (на сучасному етапі -. БРОМБЕРГ Вольф Файвельович (Веніамін Федорович, партійна кличка - Воля) - (1904, Херсон - 31.7.1942, Магадан). Член партії "Хистадрут" з 1917, потім Сіоністської соціалістичної партії (з 1920) і Сіоністського соціалістичного молодіжного союзу (з 1923). Член ЦК ( "Мерказа" - центра) Сіоністського соціалістичного молодіжного союзу з травня 1924. У 1-й половині 1920-х рр. організовував осередку Сіоністської соціалістичної партії і Сіоністського соціалістичного молодіжного союзу в містечках колишньої "смуги осілості". У 1924-26 редагував журнал "Югенд Фарбанд" (спільно з А. Фаєрмарком). У 1922 арештований Одеським ГПУ, але невдовзі звільнений. Знову арештований у Києві.

НАРБУТ Казимир - (1738-1807) - представник еклектичного напряму в філософії епохи Освіти в Білорусі і Литві. Вчився в пиарской школі в Щучине, потім в Любешовськом новициате і пиарском коллегиуме в Дубровіце. З 1759 - в Віленської пиарском коллегиуме, біля чотирьох років - в пиарском училищі в Римі. Після повернення в 1764 призначений професором і префектом в Дубровіцу. Потім переведений в Вільно. З 1773 по 1775 як вихователь сини литовського подскарбия знаходився в Німеччині і Франції. Потім працював в Едукационной комісії в Варшаві. Після третього розділу Мови Посполітой відійшов від справ, жил в селі під Лідой.
Посилання в тексті роботи "Розвиток в учнів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АБДУ (Абдо) Мухаммад - (1849, поблизу дельти Ніла - 11 грудня 1905, Александрія) - арабо-мусульманський мислитель, представник реформаторського руху в ісламі. Випускник університету "ал-Азхар" (1877). Найближчий соратник Джамал ад-Дина ал-Афгани. Будучи головним теоретиком антианглійського повстання Орабі-паші, в 1882 висланий з Єгипту. У 1884 в Парижі заснував разом з ал-Афани таємне суспільство "найміцніший зв'язок" ("алУрва ал-вуска") і видавав однойменну панисламистскую газету. Після повернення в Єгипет (1888) - голова Адміністративної ради ал-Азхара. Добився введення в. КІНЦЕВЕ - филос. категорія, що характеризує всякий определ., огранич. об'єкт (річ, процес, явище, стан, властивість і т. д.). Кожний пізнаваний об'єкт дійсності виступає в недо-ром відношенні як К. Определенность К. додає його межа. Вона може бути просторовою, тимчасовою, кількісною і якісною. Межа і відділяє кінцевий об'єкт від інших і зв'язує його з ними. Тому До., з одного боку, володіє відносно самостійним, відособленим буттям, а з іншою - зумовлене чемто іншим і залежить від нього. У цьому укладається диалектич. суперечність К. Наїболеє глибоке уявлення об К. дається знанням властивою йому заходи, краї. КОНФЛІКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНИЙ - зіткнення інтересів, потреб, влечений особистості, виникаючі при умові їх зразкової паритетності по інтенсивності і значущості, але різної спрямованості. Поніманіє К. в. істотно залежать від концептуальної орієнтації дослідників. Психоаналитическая і психодинамическая традиції внесли величезний внесок у вивчення К. в., що особливо неусвідомлюються; один з "найлюбиміших психоаналітик К. в. складає ядро комплексу Едіпа. Найбільш поширена типологія К. в. поділяє їх на мотивационні і когнитивні. Традиція дослідження мотивационних К. в. сходить до К. Левіну, який бачив в них боротьбу.

ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ - (людини) - міцний поведенческий захисний паттерн (схема, стереотип, модель), освічений з метою забезпечити захист людини від усвідомлення явищ, породжуючих тривогу. Деякі автори під 3. м. розуміють зовнішнє паттерни мислення, що спостерігається, почування або дії, які функціонують як обхідні маневри, як уникнення турбуючих явищ або як трансформатори того, що породжує почуття тривоги. Інші ж автори вважають зовні і види, що реєструються, що спостерігаються захисної поведінки усього лише зовнішніми, а іноді навіть приватними виявами прихованого внутрішнього психічною процесу, який, на їх. ИМАГО - Термін, уживаний замість поняття образ з метою підкреслити, що багато які образи, зокрема образи інших людей, виникають суб'єктивно відповідно до внутрішнього стану і динаміки суб'єкта. Іншими словами, термін имаго має на увазі, що багато які образи (наприклад, образи батьків) виникають не з дійсного досвіду переживань, пов'язаних з батьками, а засновані на несвідомих фантазіях або є похідними від діяльності архетипов. Имаго функціонує подібно очікуванням або фільтру, через який сприймаються певні категорії людей. Отже, имаго впливає на почуття і поведінку відносно інших людей, визначаючи те, як ці. ДЕТЕРМИНАЦИЯ - взаємозалежність і взаємовплив систем. Будь-яка суспільна система функціонує, взаємодіючи не тільки з природою, але і з інш. соціальними системами, які утворять по відношенню до неї зовнішню історичну середу. Кожна соціальна система, будучи частиною (елементом) світової спільноти, детерминируется цим цілим, надаючи на нього, в свою чергу, зворотний вплив. Вплив зовнішньої історичної середи на розвиток суспільства виражається, зокрема, в дії закону історичної кореляції. Роль різних чинників в системі Д. конфлікту не є однаковою: якщо одні детермінанти визначають його виникнення, функціонування і. Американський психологічний фонд - (American Psychological Foundation) Осн. в 1953 р., А. п. ф. (APF) був задуманий радою директорів Американської психол. ассоц. (АРА) як інструмент перспективного розвитку психології на благо об-ва. Внески повинні були збиратися з всіх членів, а управління фондом по статуту ставилося опікунській раді, в склад к-рого, серед інших, входили 7 останніх екс-президентів АРА. З самого початку вищими посадовими особами А. п. ф. були виконавчий директор центральної адміністрації і скарбник АРА. Через неск. років опікунська рада почав виділяти гранти на підтримку діяльності, що має на меті розвиток психології як.