На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток спритності у футболістів

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Структура спеціальної підготовленості і розвиток фізичних якостей кваліфікованих футболістів ... 6
Розділ 2. Особливості методики розвитку спритності футболістів ... 12
2.1. Розвиток спритності футболістів ... 13
2.2. Вправи на розвиток спритності ... 19
Розділ 3. Методи вимірювання і вдосконалення спритності ... 25
Висновки ... 30
Список використаної літератури ... 32

Для придбання курсової роботи "Розвиток спритності у футболістів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток спритності у футболістів"

Курсова робота "Розвиток спритності у футболістів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток спритності у футболістів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток спритності у футболістів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток спритності у футболістів" і призначений виключно для пошукових систем.

ОРФОГРАФІЯ - (греч. orthographfa, від orthos - правильний і grapho - пишу), правила, що встановлюють одноманітність способів передачі мови на листі. О. визначає передачу звуків (фонем) буквами; злите, роздільне і дефисное написання слів і їх частин; вживання великих букв; способи перенесення. Іноді як синонім О. вживається термін "правопис", що має і більш широке значення, що включає пунктуацію. У зв'язку з культурним і соціальним значенням О., її нормалізація в кожній країні складає предмет науч. досліджень лингвистич. орг-ций общенац. значення. Результати цієї роботи відбиваються в. МЕТАСООБЩЕНИЕ - термін, що вживається в двох основних значеннях. Перше - для розмежування буквального значення висловлювання, заснованого на семантиці вхідних в нього елементів, виражених вербально (словесно), і актуального (коммуникативного) значення висловлювання, витікаючого з контексту ситуації, мовного контексту, що передається і за допомогою невербальних коштів (акустики мови, кинесики - жестів, міміки і т. п.). Коммуникативное значення висловлювання і називають М. Напрімер, фраза Я погано себе відчуваю з буквальним значенням "Я нездоров" може передавати за допомогою вказаних вище. СПАДКОВІСТЬ - - передача тих або інакших рис, особливостей (в генетичних термінах - ознак) від предків до нащадків. Забезпечує біологічну спадкоємність поколінь, збереження серед поколінь специфічних для кожного вигляду особливостей - морфологічних, фізіологічних і т.д. Матеріальні носії Закони перекомбинирования батьківського спадкового матеріалу при злитті двох статевих кліток такі, що генотип кожної людини виявляється унікальним; за винятком монозиготних (однояйцевих) близнюків на Землі практично немає людей з повністю ідентичними генотипами. Тобто унікальність кожної людини закладена вже в його Н. СИСТЕМА КОШТІВ УЧБОВО-ВИХОВАЛЬНОЇ РОБОТИ - Може бути представлена як єдність трьох її підсистем: 1. кошти, так званої, виховальної роботи (комплексні  - колективні творчі справи, колективна організаторська діяльність, творча гра, творчі свята  - і спеціальні  - виховальні заняття, тобто заходи для вихованців); 2. кошти учбової роботи (учбові заняття різного роду, починаючи з уроків); 3. різні види і форми товариського спілкування вихователів і вихованців. Реалізація комплексного підходу до здійснення учбово-виховальної роботи передбачає встановлення певних взаємозв'язків і взаємозалежності всіх цих груп коштів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток спритності у футболістів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Головкин Гавріїл Іванович - Головкин, граф Гаврило Іванович - державний діяч (1660 - 1734), канцлер і сенатор, родич цариця Наталії Кирилівни; з 1676 р. перебував при царевичі Петрові стольником, а згодом верховним постельничим. При царівна Софії виявив особливу прихильність Петру, якого супроводив під час втечі від задуму стрільців в Троїцкую лавру (в 1689 р.), і відтоді користувався постійним довір'ям Петра. Супроводив царя в першій подорожі його в чужі краї і разом з ним працював на верф'ях в Саардаме. У 1709 р. на Полтавському полі цар поздоровив Головкина, який вже з 1706 р. стояв у розділі посольського. Рязанов, (Гольдендах) Давид Борисович - (1870-1938) - найстаріший член нашої партії, ще на початку 90-х років організовував робочі кухлі в Одесі, а потім, після 5-літнього висновку в "Хрестах", емігрував за межу, де примикав до лівого крила соціал-демократії. Брав участь в закордонній с. групі "Боротьба" на початку 900-х років. У 1905 р. перший час працював в Одесі, потім став керівником і організатором профспілок в Петербурге. У період реакції вимушений був знову емігрувати за межу, де за дорученням німецької с. партії працював по виданню творів Маркса і Енгельса, а також по історії Інтернаціоналу. З самого початку війни. РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ - З роду Владимиро-Суздальских князів. Син Юрія Володимировича Долгорукого і половецкой кн., дочки хана Аєпи Осеневича. Кн. Новгородский в 1138 - 1139, 1141 рр. Кн. Переяславский в 1149-1150 рр. 1150 р. В 1148 році Ростислав з'явився в Київ до Ізяславу Мстіславичу і оголосив, що він рассорился з батьком, який не хотів дати йому волості в Суздальської землі. Изяслав дав йому Городец Остерський, Бужськ, Межібожье, Котельніцу і ще два міста. Але після повернення з суздальского походу бояре донесли Ізяславу на Ростіслава, неначе той багато зла що задумала, підмовляв проти нього берендеев і киян, і якби Бог.
У вступі курсової "Розвиток спритності у футболістів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Курочкин Василь Степанович - Курочкин, Василь Степанович - сатиричний поет (1831 - 1875). Вчився в 1 кадетському корпусі і дворянському полицю; служив в армії, потім у відомстві шляхів повідомлення. Писати вірші початків ще в корпусі і звернув ними на себе увагу свого вчителя, відомого Ірини. Введенського. Спочатку Курочкин працював не тільки у другорядних журналах, але і для ринкових видавців. Популярність його почалася з часу появи його переказів Беранже, чудових по яскравості і оригінальності передачі (окремо, СПб., 1858, 1864 і 1874); багато хто з них досяг у нас величезної популярності. Пробудження суспільного.

Бажанов Олексій Михайлович - Бажанов (Олексій Михайлович), професор агрономії в горигорецком інституті і зоотехніки в лісовому інституті; народився в 1820-х роках, помер (перебуваючи помічником опікуна виленского учбового округу) 13 серпня 1889 року. Відбувався з духовного звання, вчився в калужской семінарії і горигорецком інституті, курс кінчив в 1851 році. Призначений викладачем сільського господарства в московській семінарії, він продовжував вивчати свій предмет і в 1856 році за дисертацію: "Про обробіток пшениці, з описом порід, що розводяться в Росії", удостоєний мірі магістра сільського господарства. Московське суспільство. ПЛЮРАЛІЗМ - (від лати. plures - "безліч") - світоглядна концепція, виходить з множинності основ буття світу, множинності втілень різних культур, з рівного права на існування різних непорівнянних цінностей, культур, політичних переконань, приватних думок, з різноманіття форм суспільного самовираження людей. Плюралізм вимагає рівноправного співіснування і вільної конкуренції в суспільстві різних, часто радикально протилежних "образів життя", ідей, систем поглядів на майбутнє держави і суспільства, на шляху його розвитку. Плюралізм прийнято вважати атрибутом демократії, невід'ємним.
Список літератури курсової "Розвиток спритності у футболістів" - більше 20 джерел. РЕСПУБЛІКА - (лати. respublica - суспільна справа) - форма державного правління, при якій вища влада належить представницьким органам, що обираються населенням на певний термін. Главу держави з республіканською формою правління звичайно називають президентом (від лати. praesidens - такий, що сидить попереду). У сучасному світі республіками є більше за 140 держав. У залежності від способів розподілу влади між вищими органами державної влади виділяють президентську, парламентську і змішану республіки. Особливістю президентської республіки (моделі розподілу влади, уперше виниклої в США і Латинської. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУ - Відповідальність уряду - один з елементів відносин між представниками виконавчої гілки влади і законодавцями. Існує дві форми відповідальності уряду - колективна і персональна. Важливою особливістю парламентської системи організації влади є наявність колективної відповідальності уряду. Системою затверджується верховенство законодавчої влади і декларується принцип, згідно з яким уряд, що позбавився довір'я законодавчого органу, повинно піти у відставку. Механізм колективної відповідальності уряду може бути різним. У Великобританії уряд може час від часу не набирати достатнього числа голосів в.

РЕЛІГІЯ - Індивідуальне, система орієнтирів метапсихическому (психейному), спроба повернення до архаїчних родових початків. Сакральні тексти тих або інакших релігій не допускають ні прямого, ні алегоричного тлумачення і містять в собі досить довільні легенди. Набагато важливіше коллективистский елемент релігійності, відповідні йому ритуали, обряди. Виникнення і підтримка тієї або інакший Р. можливо завдяки наявності в суспільстві певного контингенту легко і легковірних людей, що вселяються, осіб з особливим спектром емоційності. Подібні суб'єкти складають головний корпус будь-якої конфесії. Завдяки.
Посилання в тексті роботи "Розвиток спритності у футболістів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ - вивчення методів пізнання, що використовуються наукою. Кант і услід за ним Коген (Марбургская школа) поклали початок сучасної епистемологии і показали принципи і методи ньютоновой фізики. Теорія науки була доповнена Кассирером ("Erkenntnisproblem", "Проблеми пізнання в філософії і сучасній науці"), Брюнсвіком, який вивів форми математичної думки, зокрема нескінченно творчий характер концептуальної думки ("Етапи математичної філософії), і Вюйеменом ("Філософія алгебри", 1962), який, спираючись на роботи Кавайеса по аксіоматиці і алгебраїчному. НЕПРОТИВЛЕННЯ ЗЛУ НАСИЛЛЯМ - принцип поведінки і вчення, засновані на тлумаченні насильства (в т. ч. і революц. насильств. боротьби) як безумовного зла. Це вчення складає соц. ядро різних мелкобурж. ідеологій, будучи відображенням пригноблення людини породжуючими политич. і економимо, безправ'я суспільств, силами, відображенням неорганізованості людей, їх відчаю і упокорювання. Ідея Н. з. н. властива мн. релігіям і религ. системам (джайнизму, буддизму, християнству, ісламу і інш.). Оскільки для послідовників непротивленства будь-яке застосування сили - антидуховна акція, роз'єднуюча людей, вони в принципі. Сприйняття глибини - (depth perception) Диференціальне сприйняття відстані, зване звичайне Що стосується зору, є два основних класи ознак глибини: монокулярні і бінокулярний ознаки. Монокулярні ознаки включають градієнти текстури, величину, руховий паралакс, акомодацію, лінійну перспективу, взаємне розташування об'єктів, затінені деталі і чіткість зображення. До бінокулярний ознак відносяться конвергенція і ретинальная диспаратность. Деякі з цих ознак можуть діяти одночасно; звичайно якоїсь один з них підкріпляється інш. У експерименті важко встановити, які саме ознаки діють в даний момент часу. Зрітельноє В. м.

МЕЙНЕРТ - (Meynert) Теодор (1833- 1892) - австрійський психіатр. Фахівець з анатомії і фізіології мозку. Д-р медицини, професор. Один з наставників 3. Фрейд і В.П. Сербського. Керував психіатричним відділенням Венської міської лікарні, в якому 3. Фрейд проходив лікарську практику в 1883 р. У його лабораторії 3. Фрейд вивчав гістологію нервової системи і досліджував проблеми розвитку спинного мозку. Результати досліджень М. були опубліковані в неврологічних журналах. Визначив напрям деяких нервових шляхів, що забезпечують рухові і чутливі функції. Висунув ідею про головний мозок як проекційну поверхню, що. АНАЛЬНОСТЬ (ANALITY) - Термін широкого застосування, що відноситься до характеристик анальної стадії розвитку, тобто періоду від одного до трьох років. Оскільки в процесі фізичного дозрівання формується здатність контролювати сфинктер, увага дитини зміщається з оральний зони до анальної, яка надає нові способи задоволення либидинозного потяга (в цьому випадку це називається анальним еротизмом) і виникаючого агресивного потяга, який означається як анальний садизм. Для анольно-садистської стадії характерний вияв обох влечений не тільки в зв'язку з анальними функціями випорожнення і заборони, але направлених також на. Опросник межличностной залежності - (Interpersonal Dependency Inventory). Р. Гиршфільд. Адаптація О. П. Макушиной. Призначений для виявлення залежності від інших. Опросник складається з 48 тверджень, міра згоди з к-рими респондент виражає по 4-балльной шкалі: 1 бал - не характерно для мене; 2 бали - трохи характерно для мене; 3 бали - цілком характерно для мене; 4 бали - дуже сильно характерно для мене. Твердження розподіляються по 3 шкалах: 1) Емоційна опора на інших (ЕО) - потреба в опіці, захисті, радах з боку інших, надмірна залежність від внеш. оцінки, від чужої думки; 2) Невпевненість в собі (Н) - перевага позиції. Синдром ипохондрический - характеризується: 1. прикованностью уваги пацієнта до соматичних відчуттів; 2. невідступними думками про соматичне захворювання, що є, що нерідко представляють марення хвороби (звичайно важкої, невиліковної або ганебної); 3. пригніченим настроєм з тривогою і страхами, асоційованою переважно з представленнями уявної хвороби; 4. нерідко тілесними сенсаціями, в тому числі уявними хворобливими відчуттями (сенестопатиями); 5. частими звертаннями за медичною допомогою і тенденцією до самолечению, яке може заподіяти значний збиток стану здоров'я пацієнта; 6. відсутністю об'єктивних ознак хвороби, яку.