На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі

(курсова робота з педагогіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження розвитку розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі ... 6
1.1 Позакласна діяльність та фактори впливу на неї в загальноосвітній школі ... 6
1.2. Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра ... 10
Розділ 2. Дослідження особливостей розвитку розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі ... 19
2.1. Стан позакласної роботи в сучасній школі ... 19
2.2. Особливості організації позакласної роботи ... 22
2.3. Види позакласної роботи та методика її проведення ... 29
Висновки ... 43
Література ... 45
Додатки ... 48

Для придбання курсової роботи "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі"

Курсова робота "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" і призначений виключно для пошукових систем.

РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА. Принципи православної освіти - - Християнська освітня традиція глибоко пронизана педагогічним початком. Новий Заповіт, витвори батьків Церкви, найбагатша духовна спадщина християнських мислителів полни найглибшої мудрості, що відноситься до освіти, виховання і навчання людини. Офіційне визнання державною владою (кінець 80-х рр.) справжньої ролі Православній Церкві в житті рос. суспільства зробило можливим поширення її освітньої діяльності і публікацію педагогічних трудів православних мислителів. Важливе значення має ознайомлення з найважливішими принципами православної освіти (в текст без посилань на публікацію. ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОСВІТИ - - система заходів, направлених на пріоритетний розвиток общекультурних компонентів в змісті освіти і т.ч. на формування особової зрілості що навчаються. Система освіти як би повторює шлях розвитку науки, де інтелект в його технократичному різновиді випередив розвиток свідомості науки як цілого. Предметні знання в школі залишаються роз'єднаними, логічний аспект переважає в збиток историко-культурному і социокультурному. Зв'язки між предметами встановлюються на основі міждисциплінарних наукових знань, а не через загальнолюдський зміст шкільних дисциплін. У результаті навчання набуває. ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ - - галузь психології, що вивчає факти і закономірності психічного розвитку дитини. Дослідження в області Д.п. мають важливе значення для педагогічної практики, визначення програм і методів учбово-виховальної роботи, здійснення індивідуального підходу до учнів. Задачею Д.п. є вивчення умов і рушійних причин онтогенеза людської психіки, розвитку психічних процесів (пізнавальних, вольових, емоційних), а також різних видів дитячої діяльності (гри, труда, вчення), формування якостей особистості, вікових і індивідуальних психологічних особливостей дітей. Д.п. виділилася в самостійну. КОМПОНЕНТИ ТЕКСТУ - тематично, а іноді і структурно самостійні частини тексту, в яких відбиваються типові для текстів одного жанру (відповідно до типових цілей і задач, що вирішуються в текстах кожного жанру) фрагменти дійсності, інформація про яких складає предмет мови в тексті. Так, в анотаціях на художні твори, наприклад, реалізовуються, як правило, 3 - 4 компоненти з наступного набору: характеристика теми і ідеї твору; загальна оцінка твору; короткі відомості про автора, його творчість; характеристика структури твору, що анотується, короткий переказ фабули; характеристика головних героїв;.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Платон - (430-348 рр. до нашої ери) - великий грецький філософ, родоначальник ідеалістичного напряму в філософії. Народився в Афінах і належав до багатого і знатного роду. Афинская аристократія переживала в той час стан занепаду, що все більше відтісняється від влади торговими класами афинского суспільства, і ця обставина відбилася на світогляді філософа. Згідно з основним переконанням Платона, справжнє буття належить тільки ідеям, т. вічним і незмінним сутностям, що осягаються думкою; мінливість же матеріальних речей, що почуттєво сприймаються виникає з того, що в них буття ідеї якимсь незрозумілим чином. МОСКОВСЬКІ ПОВСТАННЯ - повстання 1382 р. викликане втечею з Москви феодалів і облич князівської адміністрації під час походу хана Тохтамиша. Віче московських городян і селян сусідніх сіл організувало оборону. Після триденної облоги татари обманом захопили Кремль. Повстання 21 - 29.06.1547 м. почалося після величезної пожежі. Повсталі розгромили двори багатьох феодалів, убили князя Ю. Глінського, вимагали у Івана IV видачі інших Глінських. Жорстоко пригнічене. "Соляний бунт" 1648 р. викликаний стягуванням недоплат по соляному податку і насильствами державної адміністрації. Масові виступи нижчих і середніх шарів. Гейман Василь Олександрович - Гейман, Василь Олександрович - бойовий генерал (1823 - 1878). Взявши участь в 1845 році, на Кавказі, в Даргинської експедиції, Гейман був важко поранився в ліве плече. До 1861 р. Гейман брав участь у всіх справах Кабардинського полку з горцями, причому в 1855 р. знов важко поранився. По замирении Східного Кавказу Гейман перейшов на правий фланг кавказької лінії. У 1862 р., начальствуючи Нижне-Абадзехским загоном, оволодів Даховським ущелиною і аулом Хамиши. Протягом 1863 р. Гейман, з'являючись в самих неприступних і диких місцях, приводив горців північного схилу Кавказу до покори. У 1864 р. за.
У вступі курсової "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАВЗОЛЕЙ - (лати. mausoleum, від греч. mausхleion), монументальна похоронна споруда. Назва відбувається від імені правителя Карії (царства в Малій Азії) Мавсола. Його усипальня в Галікарнасе (нині Бодрум в Туреччині; 4 в. до н. е.; архітектори Сатир і Піфей) вважалася в древності одним з семи чудес світла. Споруда оригінально з'єднувала в собі грецький ионическийпериптер на високому ступінчастому постаменті і пірамідальне завершення. Цоколь був прикрашений рельєфним фризом із зображенням битви з амазонками, над яким працювали найбільші скульптори того часу - Скопас, Леохар, Бріаксис, Тимофій. Споруду вінчали.

Сіль - евр. крейді. Сіль, в достатку є в Мертвому морі і по його берегах. Євреї вживали її як приправа і для запобігання їжі від псування і гниття (Іов. 6:6; Іс. 30:24). Закон вимагав, щоб при всяких жертвоприносинах вживалася сіль (Лев. 2:13; Ієз. 43:24; Map. 9:49) і для цієї мети вживали велику кількість солі (Езд. 6:9; 7:22). З Ісх. 30:35 (евр.) видно, що сіль додавалася також і до св. курінню. По Ієз. 16:4 новонароджені немовлята натиралися сіллю. Сіль, як запобігання від псування продуктів, є символом важливості і сили, чому і Спаситель називає Своїх учнів сіллю світу (Мат. 5:13; Срав. Лук. 14:34;. Нижній Дунай. Геоекономическая трансформація - Регіон є "сейсмічно" активним в геополітичному відношенні. Тут виділяються дві історичних області в українському і румунському Прідунавье, відповідно, Південна Бессарабія (Буджак) і Добруджа. Буджак має відносно невеликий термін перебування в геостратегическом просторі Російської/Радянської імперії. Депресивна в економічних відносинах територія України володіє високим потенціалом соціальної напруженості. Україна за роки незалежність втратила функції головного комунікаційного вузла на Нижньому Дунаї, поступившись лідерством сусідньої Румунії. Незважаючи на економічні.
Список літератури курсової "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" - більше 20 джерел. МАЛИШКИН Олег Олександрович - (р. 07.04.1951) Суперник В. В. Путіна на президентських виборах 14.03.2004 м. Народився на хуторі НовоСтепановськом Облівського району Ростовської області. Освіту отримав в Новочеркасськом політехнічному інституті по спеціальності "гірський інженер". Трудову діяльність початків з 16 років. Після закінчення виступів у великому спорті п'ять років працював на шахті вибійником в лаві. У 1988 р. створив і очолив спортивний клуб. У 1991 м. вступив в Ліберальнодемократічеськую партію Росії. У 1997-2001 рр. глава адміністрації Тацинського району Ростовської області. З його. СВІДОМІСТЬ ПОЛІТИЧНА - відображення і осмислення людьми політичного буття, а також предметне відношення до нього. У структуру С.п. включаються політичні норми і цінності, політичні переконання і уявлення, теоретичні і емпіричні знання. С.п. формується в процесі політичної социализации. Функції С.п.: 1) регулятивная (С.п. регулює соціальну поведінку людей на основі сприйняття дійсності, а також на основі сукупності політичних ідей, норм, представлень і переконань); 2) пізнавально-інформаційна (люди вимушені постійно робити вибір, в тому числі і політичний; все це підштовхує їх до пізнання світу політики, до.

ЄДИНЕ - (греч. en) - 1) суцільне, нероздільне на частині, безперервне; 2) Парменидово буття, божественна першооснова, незбагненний абсолют. У протилежність поняттю "єдність" (греч. menas), в Е. не мислять різноманітності, частин, множинності. Аристотель розрізнював Е. як акциденцию безлічі і як Е. саме по собі (т. е. як безперервність, субстрат) і класифікував його на вигляд: нумерическое, ейдетическое, формально-родове і пропорційне. Він також допускав можливість мислити Е. як щось ціле, одиничне або як спільність. У діалозі "Парменід" Платон поставив проблему, як сумістити нерухоме і.
Посилання в тексті роботи "Розвиток розумових здібностей молодших школярів у позакласній роботі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАВЬЯ-НЬЯЯ - (санскр.- нова ньяя, тобто новий метод, нова логіка, - в протилежність старої классич. ньяе), пізній варіант инд. филос. школи ньяя, відмінний переваг. інтересом до проблем логіки, а також епистемологии, граматики і фізики. Основоположник Н.- Гангеша, або Ганге-шопадхьяя (13 в.), автор трактату "Таттва-чинтамані", в до-ром уперше з'являється саме назв. Н.-н. Інші представники 15-16 вв.: Пакшадхара, Рагхунатха Широмані, автор комм. до труда Гангеши; один з найбільш плодовитих авторів Н.-н. Матхуранатха Тарка-вагиша (17 в.). Н. розвивалася преим. в Мітхиле і Бенгалії. Н. розробила. ХРИСТИЯНСЬКИЙ СИНДИКАЛІЗМ - історично і ідеологічно пов'язаний з церквою напрям реформіст, профрухи. Його зародження сталося в 80-х рр. 19 в., коли в зап. країнах стали виникати перші христ. синдикати. У 1920 утвориться Международ, конфедерація христ. профспілок (МКХП). У її склад увійшли 11 зап. проф-центрів, що об'єднували в своїх рядах біля ЗЗбб тис. чоловік. Ідейн. основою МКХП стало соц. католич. вчення, сформульоване в папській енцикліці "Рерум новарум". Зміни, що відбулися відтоді в світі і в самому хряст, профрусі, привели до перебудови основ його діяльності, що виразилася у відмові МКХП, перейменованої в 1968 в. Геній - термін, що використовується вельми довільно і часто в деякому умовному розумінні. Більше усього "геніїв" ("легенд", "див", "ідолів" і т.п.) уміщається в свідомості обивателя, ними звичайно вважаються досить "розкручені" і нерідко вульгарні "зірки" поп-арта або завсідники мас-медіа. Більш серйозна інтерпретація терміну відноситься до особистостей, які внесли фундаментальний, нескороминущий і притому творчий внесок ("геній і злодійство несовместни" - А.С.Пушкин) в історію науки, мистецтва, техніки і суспільств. Наукових.

МАРТИНА - БЕЛЛ СИНДРОМ - (описаний британськими лікарем P. Martin, 1893-1984, і генетиком Джулієй Белл, J. Bell, 1879-1979; синоніми - синдром фрагильной Х-хромосоми, синдром ламкої Х-хромосоми, Х-зчеплена розумова відсталість з макроорхизмом). Основні діагностичні критерії: розумова відсталість (від помірної до глибокої), великі і відстовбурчені вушні раковини, виступаючий лоб, масивне підборіддя. Додаткові ознаки: прямокутна особа з тонким довгим носом, гиперплазия нижньої щелепи, високе небо, подслизисті міжгір'я неба, широкі кисті і стопи, гипермобильность суглобів. З пубертатного періоду виражений макроорхизм (збільшення. ЛОГОГРАМА - (від греч. logos - слово gramma - письмовий знак, запис) - реальне слово, що передає яке-небудь поняття. У якості Л. можуть використовуватися власне слова, словосполучення, абревіатури, фрагменти слів, скорочення. Протилежним по значенню є ідеограма (від греч. idea - поняття) - письмовий знак, що означає яке-небудь поняття. Наприклад, слово п'ять є Л., а цифра 5, що має те ж значення,- ідеограмою. Л. і ідеограми широко застосовуються для формування статичних написів на робочих місцях операторів. КЛ., що використовується як статичні написи, пред'являються наступні вимоги: 1) необхідність узгодження. терапевтичне навіювання - En.: Therapeutic suggestion 1. Що Проводиться в рамках гіпнотичного сеансу або поза ним, навіювання володіє особливими достоїнствами. Гассне (по спостереженню Месмера), вірячи, що звертається до демонів, за допомогою авторитарного навіювання контролював діяльність органів пацієнта, наприклад, міг змінювати його пульс (Laurence & Perry, 1988). Чи Розумно вдосконалити терапевтичне навіювання, якщо воно вже і так довело свою корисність? Чи Потрібно побоюватися небажаних або чисто симптоматичних ефектів? Така постановка питання дуже схематична: якщо брати до уваги, що просте навіювання, зроблене. ФІЗІОЛОГІЧНА АКУСТИКА - область фізіології органів чуття, що займається вивченням закономірностей процесу сприйняття звуків слуховою системою і утворення звуків органами мови. Основи Ф. а. були закладені Г. Гельмгольцем, який створив досить струнку теорію слуху, розробив модель сприйняття складних звуків, здійснив найпростіший аналіз і синтез звуків мови. Основні розділи Ф. а.: 1) вивчення фізики і біофізики сприйняття простих і складних тональних сигналів; 2) вивчення фізіологічних аспектів речеобразования і восприя тия мовних і речеподобних сигналів (шумів); 3) вивчення нейродинамических показників слухової.