На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток національної системи фізичного вдосконалення

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Розвиток фізичної культури запорозьких козаків ... 5
1.1. Система фізичного вдосконалення запорозьких козаків ... 5
1.2. Фізична та військова досконалість козацької старшини ... 23
Розділ 2. Сокільський і січовий гімнастичний рух у Галичині на початку XX століття ... 28
2.1. Сокільничий рух в Україні ... 28
2.2. Січовий рух в Україні ... 33
Розділ 3. Розвиток українського спорту в ХХ ст ... 38
Висновки ... 43
Список літератури ... 45

Для придбання курсової роботи "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток національної системи фізичного вдосконалення"

Курсова робота "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" і призначений виключно для пошукових систем.

ШКОЛИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКОГО УЧНІВСТВА - (ФЗУ), проф.. уч. закладу. Освічені в 1920 в зв'язку з потребою нар. х-ва в швидкій підготовці робочих кадрів. У Рос. Федерації було створено 24 школи ФЗУ з терміном навчання 3 - 4 року. 65% уч. часу відводилося на практич. заняття, 35% - на теоретичні. Значить. місце в уч. програмах приділялося вивченню общеобразоват. предметів, т. до. що поступають в школи ФЗУ, як правило, мали освіту в об'ємі 2 - 3 кл. нач. школи. У 1920 - 21 в Зростав. Федерації функціонувало 43 школи ФЗУ (1825 учнів), на Україні - 32 (2000 учнів); в 1928- 1929 в СРСР. усього було 2519 шкіл (272 тис. учнів). Попит, що. ЛАОС - Лаосська Народно-демократична Республіка, гос-у в Південно-Вост. Азії. Пл. ок. 237 тис. км2. Нас. 4 млн. чол. (1990). Офіц. яз. - лаосский. Столиця - м. Вьентьян. До нач. 20 в. центрами освіти в Л. були буддійські храми, де ченці і послушники нарівні з вивченням ре-ліг, канонів отримували елементарні загальні знання. Світська освіта в Л. виникла після включення його в склад -Франц. Индокитая (кон. 19 в.). Система освіти будувалася по франц. зразку: 6-літня нач. школа для дітей з би років і 7-літньої ср. школа. Навчання велося на франц. яз. У 1951 був ухвалений закон об обязат. нач. навчанні. АВТОМАТИЗОВАНА ПОВЧАЛЬНА СИСТЕМА (АОС) - - комплекс технічного, учбово-методичного, лінгвістичного, програмного і організаційного обеспечений на базі ЕОМ, призначений для індивідуалізації навчання. З допомогою АОС здійснюють: 1. виявлення початкового рівня знань, умінь і навиків учнів, їх індивідуальних особливостей; 2. підготовку учбового матеріалу (пояснювальних текстів і ілюстрацій, учбових і контрольних завдань); 3. пред'явлення учбового матеріалу, адаптацію його по рівню складності, темпу представлення інформації; 4. управління пізнавальною діяльністю учнів; 5. визначення показників їх працездатності; 6. АМОНАШВИЛИ Шалва Олександрович - (р. 8.3.1931, Тбілісі), вантаж, педагог і психолог, д. ч. АПН СРСР (1989 - 91), д-р психол. наук (1973), проф. (1980). Після закінчення Тбілісського ун-та (1955) працював в НДІ педагогіки МП Вантаж. ССР (в 1983 - 91 - директор), з 1987 - ген. директор експерим. научно-пед. виробництв. об'єднання МНО Грузії. З 1964 керує експериментом по визначенню нового змісту, форм і методів нач. навчання, в т. ч. навчання дітей з 6 років в умовах школи. Система виховання і навчання Задача школи. - спираючись на всю повноту подітий. життя, додати їй культурні форми саморазвития, перетворити шк. заняття в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОРАВИА - (Moravia) (справжнє прізвище Пінкерле) Альберто (1907, Рим - 1990, там же), італійський письменник. Син архітектора. Що Захоплювався французькою культурою, Моравіа перші вірші і новели створює на французькій мові. На власні кошти видає романа "Байдужі" (1929), що розкриває проблеми буржуазної сім'ї і внутрішній світ, духовну самотність героя-інтелігента. У наступних романах і повістях помітний вплив М. Пруста, Ф. Кафки: збірники повістей "Інтрига" (1937), "Сни ледаря" (1940), роман "Обдурені очікування" (1935), в якому осмисляются також ідеї романа Ф. М. ВОРОТИНСКИЙ Михайло Іванович - (ок. 1510 - 12.06.1573), великий полководець, князь, боярин, мав почесний титул "царського слуги". Нащадок чернігівських князів. Син кн. Івана Михайловича і кн. Анастасии Іванівни (вродженої Захарьіной) Воротинських. У 1521 Воротинський був великокняжеским намісником в Костроме. У 1543 служив воєводою в Беляеве, 1544 - в Калуге, 1545 - в Ярославле і Васильгородське (Васильсурське), 1550 - в Костроме, 1551 - в Одоєве, 1552 - в Рязані і Коломне. У 1547 і 1549 ходив в походи на Казань як воєвода полку правої руки. У червні 1552 разом з іншими воєводами відобразив набіг кримських татар на. Центральна Америка - Центральна Америка (Central America), терр., на до-ой знаходяться слід, гос-ва: Беліз (бив. Голений. Гондурас), Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Нікарагуа, Панама і Сальвадор а також чотири штати Мексіки. Вони розташовані на стику континентів Сівба. і Юж. Америки, к-рі сполучаються Панамським перешийком. Ц.А. стала незалежною від Іспанії в 1821 р.; була на короткий термін анексована мексік. імперією, у розділі до-ой стояв Агустін Ітурбіде. З 1823 по 1838 р. існувала политий, конфедерація - Сполучені провінції Центр, Америки, вона включала Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Нікарагуа і.
У вступі курсової "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Стасова, Олена Дмитрівна - російська, дочка дворянина, учит-ца, робіт. на воскресн. вечерн. курсах і в подвижн. музеї учбових посібників; рід. в 1873 р. в Петербурге; оконч. средн. учебн. заклад. У револ. движ. з 1896 р. З 1898 по 1904 р. зав. технікою і секретарем Петербургської організації РСДРП. У 1904 р. належала до орг. РСДРП в Мінську, организов. явки для тих, що приїжджають з-за кордону, завідувала технич. бюро в Орлові. Чл. Северн. бюро ЦК РСДРП(би) в Москві. Арешт. в тому ж році в Н. Новгороде, перевезена в Москву, де невдовзі освобожд. під заставу. У 1905 р. під кличкою "Дельта" була секрет. городск. і.

Буткевич Тімофей Іванович - Буткевич, Тимофій Іванович - письменник, протоиерей, народився в 1854 р., вихованець Московської духовної академії. З 1894 - 1906 років професор богословия в Харківському університеті; з 1906 р. член державної ради, де завжди виступає ожесточеннейшим противником навіть самих помірних прогресивних починів. Надрукував: "Життя Господа нашого Іїсуса Христа" (М., 1883; 2-е изд., СПб., 1887, магістерська дисертація); "Релігія, її суть і походження" (кн. 1, Харків, 1904, докторська дисертація); "Нагірна проповідь" (Харків, 1892); "Півстолітня боротьба християнського богословия на Заході" (М., 1884);. ДЕФОЛТ 1998 р. - (дефолт - англ. default - невиконання зобов'язань по поверненню позикових коштів). Слово увійшло в широкий побут після прийняття урядом С. Кирієнко 17 серпня 1998 р. рішення про заморожування виплат по державних цінних паперах, передусім по т. н. ГКО (державним короткостроковим зобов'язанням), що обернулося самим масштабною в новітній історії Росії фінансовою кризою. Державні короткострокові бескупонні облігації були уперше емітовані Міністерством фінансів РФ в травні 1993 р. По суті, ринок ГКО являв собою класичну фінансову піраміду типу МММ, а залучені в неї були ледве чи не всі грошові ресурси.
Список літератури курсової "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" - більше 20 джерел. Міжнародний тероризм - Президент РФ В. Путін: "Адекватна відповідь на найбільш гострі загрози XXI віку - міжнародний тероризм, поширення зброї масового знищення, регіональні конфлікти - можна дати лише солідарними зусиллями світової спільноти, з опорою на інструменти ООН і міжнародне право". (Послання 2004 року.) З 1970х років широко використовується термін "міжнародний тероризм", який ООН визначає як "здійснення, організація, сприяння здійсненню, фінансування або заохочення агентами або представниками однієї держави актів проти іншої держави або потурання з їх сторони здійсненню таких. ЕВРАМАР. Контактні і бар'єрні функції - Контактні функції з віку у вік характеризуються міжнародною співпрацею, вільною торгівлею і інформаційним обміном, є гарантом світу і благополуччя народів, безпеки держав з різними етнокультурними традиціями. У древності і середньовіччі гарантом стабільності на рубежах євразійських цивілізацій був Великий шовковий шлях. Як тільки порушувалися матеріальні, транспортні і фінансові комунікації на рубежах цивілізацій - знижувався рівень і якість життя. Демони націоналізму і релігійний фундаментализма вийшли на дорогу війни. У "кровоносних судинах" ЕВРАМАРа утворювалися гігантські.

ІМАНЕНТНА ФІЛОСОФІЯ - субьективно-идеалистич. напрям в філософії, ототожнююче буття, пізнавану реальність, із змістом свідомості і заперечливе існування незалежної від свідомості дійсності. До цього напряму належали ньому. філософи В. Шуппе (к-рий висловив осн. ідеї І. ф.), Р. Шуберт-Зольдерн, М. Кауфман, І. Ремке і інш. У дусі вчення Канта И. ф. вважає, що предметний мир не об'єктивно даний, а конструюється свідомістю, однак, на відміну від Канта (і зближуючись з осн. тенденцією неокантианства), вона заперечує існування "речі в собі", тобто об'єктивної реальності, і, т.ч., стає на позиції суб'єктивного.
Посилання в тексті роботи "Розвиток національної системи фізичного вдосконалення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Взаємне проникнення протилежностей - концепція, наиблее яскраво розвинена в філософії Гегеля і що використовується в діалектичному матеріалізмі. Згідно з Гегелю категорією буття і ніщо, повністю переходячи один в одну, утворять становлення. Точно так само відбувається з іншими категоріями - пара протилежностей, зникаючи один в одному, формують нову категорію, що є їх синтезом. Матеріалізм, природно, переносить цей процес в сферу взаємодії об'єктивних протилежностей. Дійсно в процесі становлення щось виникає, перетворюється в нове буття, а щось преходит, перетворюється в ніщо. Але именнно щось конкретне, а не буття і ніщо взагалі. ПЕРЕЖИВАННЯ ЕСТЕТИЧНЕ - базисний рівень естетичної свідомості людини, початкова і кінцева ланка всіх видів повноцінної естетичної діяльності. Воно не тотожно ні реальним життєвим, ні елементарним естетичним почуттям (задоволення - незадоволення, приємне і інш.). Це - почуття вищого рівня, натхненні, культивовані в процесі суспільно-історичного розвитку. Величезну роль в їх становленні зіграв (і продовжує грати) естетичний досвід мистецтва. Естетичне переживання має складну внутрішню будову. Соотнесенность з певними об'єктами - реальними або ідеальними - складає його предметно-смисловий аспект. Змістовне наповнення ця сфера. Прощатися - процедура розставання після зустрічі або спільного мешкання. Формулюють ряд корисних правил прощання. Передусім прощання не треба затягувати, наприклад, довго стоячи в прихожей і викладаючи якусь інформацію, яку забули викласти до цього, і т. п. Якщо гість (або двоє-троє гостей) виявляє(-ют) бажання йти, він повинен піднятися з місця і сказати, що йому вже пора, подякувати за прийом, за пригощання. Господар не повинен вставати в той же момент, що і гість, або через дві-три секунди після нього. Це справить враження, що господар тільки і чекав, коли гість вознамерится піти. Тому господар хвилину.

СИМВОЛ - En.: Symbol Символ - це умовне вираження чого-небудь. Символічний образ може поміщатися першорядну в терапії, якщо Він звернений до найбільш глибоких шарів "Я", по той бік словесного позначення. 1. Символічний образ - не просто відображення психічної діяльності, він є носієм, матеріалом, за допомогою якого здійснюється робота. Ериксон приводить в приклад молоду жінку, яка під час гіпнозу бачила себе плаваючою під водою. Вона бачить пусті раковини. Деякі з них нагадують коштовні камені, вона викидає їх на поверхню і т. д. Згідно Еріксону, тут ми маємо справу з першою. МАРГИНАЛЬНОСТЬ ЕТНІЧНА - етнокультурная одночасна приналежність двом етнічним культурам, породжуюча подвійну етнічну самосвідомість. М.е. - слідство тривалого мешкання людини серед представників іншої етнічної спільності і залежить від того, яким є його етнічне оточення - дружнім чи ні. Обично М. е. супроводить процеси аккультурации і асиміляцію (див.). Вона характерна для нащадків етнічно змішаних шлюбів, а також для представників етнічних меншин, включених в иноетническую середу. У сучасних умовах М.е. часто пов'язана з експансією уніфікованої "європейської" урбаністичної культури, що стикається з етнічно специфічними. НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАМУВАННЯ - En.: Neuro-Linguistic Programming "Нейролінгвістічеськоє програмування (НЛП) має своїм об'єктом моделювання людської виключності. Під цим я маю на увазі визначення і кодування характерних поведенческих структур відомих особистостей для вдосконалення індивідуальної поведінки. Мета складається в тому, щоб дозволити зацікавленим особам освоїти ці навики і інтегрувати їх в свій особистий професійний репертуар простим і дійовим способом. У вибраній області особистість отримує можливість систематично досягати тих же успіхів, що і змоделювати нами найталановитіший фахівець" (Джон Гріндер. ПСИХОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ (ПСД) - являє собою психологічну структуру діяльності, організовану в плані виконання функцій конкретної діяльності (в плані досягнення конкретної мети). Важливо підкреслити, що в психологічній системі діяльності, коли ми говоримо про зв'язки між компонентами, ми маємо на увазі, передусім, функціональні зв'язки, а не морфологічні, тобто зв'язки між компонентами, що забезпечують взаємодію компонентів в досягненні мети. Будь-яка ПСД формується на базі індивідуальних якостей суб'єкта діяльності шляхом їх побудови, переструктурирования, виходячи з мотивів, ціліше і умов діяльності. Чоловік у всьому.