На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток дітей дошкільного віку

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження психології дітей дошкільного віку ... 5
1.1. Дитинство як предмет науки ... 5
1.2. Психоаналітична теорія ... 8
1.3. Теорія соціального навчення ... 10
1.4. Специфіка психічного розвитку дитини ... 11
1.5. Стратегії дослідження психічного розвитку дитини ... 13
Розділ 2. Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку ... 19
2.1. Фізичний розвиток ... 19
2.2. Соціальна ситуація розвитку ... 19
2.3. Гра та її значення для психічного розвитку дошкільнят ... 20
2.4. Трудова діяльність та особливості навчання ... 22
2.5. Сенсорний та інтелектуальний розвиток ... 23
2.6. Психологічні особливості розвитку особистості дошкільника ... 26
Розділ 3. Психологічна готовність дітей до школи ... 28
3.1. Психологічна готовність дітей до школи. Шестирічні діти ... 28
3.2. Психологічні основи діагностики розумового розвитку дошкільнят ... 30
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Розвиток дітей дошкільного віку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток дітей дошкільного віку"

Курсова робота "Розвиток дітей дошкільного віку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток дітей дошкільного віку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток дітей дошкільного віку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток дітей дошкільного віку" і призначений виключно для пошукових систем.

СІРІЯ - Сірійська Арабська Республіка, гос-у на Бл. Сході. Пл. 185,2 тис. км2. Нас. св. 13,7 млн. чол. (нач. 1994, оцінка), преим. араби. Офіц. мова - арабська. Столиця - Дамаск. Освіта на терр. С. має тривалу історію, в до-ой залишили свій слід воспитат. системи неск. древніх цивілізацій (див. Древній Схід, Античність, Візантія). До 5 - 6 вв. тут була розвинена культура і писемність. Терр. С. в нач. 7 в. завойована арабами; Дамаск став одним з центрів мусульманської культури. У кон. 11 в. терр. С. захоплена турками і згодом стала частиною Османської імперії. Перші общеобразоват. школи (гос. і. ТИМЧАСОВИЙ КОЛЕКТИВ - організоване об'єднання учнів, що створюються в таборах труда і відпочинку, в туристич. і експедиц. групах, загонах і інш. В. до. може створюватися всередині постійного колективу на певний період для виконання колективної творчої справи (див. Коммунарська методика). Будучи типом воспитат. колективу, В. до. володіє загальними з ним ознаками, але і має свої особливості; кратковременность функціонування, різнорідність складу, відносна автономність існування, колективний характер життєдіяльності, завершений цикл розвитку. Макс, термін існування В. до. не перевищує звичайно 40 - 45 днів, а найбільш. МОНРО Підлога - [1869 - 1947], амер. педагог, історик педагогіки. У 1897 закінчив Чікагський ун-т. У 1897- 1938 викладав в Колумбійськом ун-ті, перший директор Междунар. пед. ин-та при ньому (1923). Очолював ряд уч. закладів в США і за рубежем, брав участь в діяльності разл. просвітить. місій, вивчаючи шк. справа в країнах Лати. Америки і Азії, розробив проекти реорганізації шкіл. У "Історії педагогіки" (1907; русявий. пер. ) М. виділяв в кожному ист. періоді центр. ідею, лежачу в основі виховання: так, первісне виховання з'являється як "непрогрессирующее пристосування", східне - як. ЧАВЧАВАДЗЕ Ілля Григорійович - [27.10(8.11). 1837, з. Кварели, нині місто, Грузія, - 30.8(12.9). 1907, похований в Тбілісі], вантаж, письменник, суспільств, діяч. Разом з А. Церетелі очолював демокр. суспільств, течія вантаж, "шестидесятников". У 1857 - 61 вчився в Петерб. ун-ті. З 1864 перед. Об-ва поширення письменності серед грузин. Під керівництвом Ч. про-у вело широку роботу по організації нар. шкіл, виданню підручників, читанню популярних науч.-просвіт, лекцій і т. п. З сірок. 60-х рр. редагував ряд лит. і обществ. грузнув, периодич. видань. З 1906 чл. Гос. ради. НайВидніший представник демокр. сил Грузії.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток дітей дошкільного віку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛЖЕДИМИТРИЙ - 1) Л. 1-й назнвал себе сином Івана Грозного, але очевидно таким не був; у Росіян вважався збіглим ченцем Григорієм Отрепьевим, зта версія совершенво неспроможна, оскільки Л. І - освічена людина зі світськими манерами; по всіх вероятиям, відбувався з якої небудь бічної гілки литовського правлячого роду Гедіміновичей, що постійно сперечався у Рюріковичей за право на володінні всією Руссю. Перед своїм виступом Л. І проживав деякий час в Сичи серед Запорожців. У 1604 р. він заявив себе претендентом на московський трон і при підтримці польсько-литовського рицарства і Козаків рушив на Москву проти царя. Ягн Микола Олександрович - Ягн (Микола Олександрович) - відома винахідник-самоучка (1849 - 1905). Вчився в Петровско-Разумовской землеробській академії. 20 років він вже виступив зі своїми першими винаходами: гігрометром, зробленим для фізичного кабінету академії, і пульсуючим насосом, з яким потім працювали Д.І. Менделеєв і професор Кирпічев і яким і тепер ще користуються в Німеччині. За ці винаходи Я. отримав диплом інженера-механіка. Пробувши в академії 3 року, Я. її покинув, прагнучи до такої роботи, де йому можна було б застосовувати свої технічні пізнання і невдовзі поступив на чавунно-ливарний завод Воєйкова в Симбірської. Карбонарії (вуглярі) - таємне політичне суспільство, виникле в Італії на початку XIX століття і що ставило собі метою політичне об'єднання Італії і встановлення в ній вільних демократичних установ. У 1811 р. карбонарии, перейшовши з тактичних міркувань на сторону французького правителя Італії, Мюрата, дістали право легального існування, і з цього моменту починається зростання організації, число членів якої невдовзі дійшло до 600 тисяч. Організація карбонариев була вельми неоднорідна по своєму складу, головну її масу складали представники середньої буржуазії. Першу спробу повстання карбонарии зробили в 1817 р. в.
У вступі курсової "Розвиток дітей дошкільного віку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Тіхомандріцкий Олексій Микитович - Тіхомандріцкий (Олексій Микитович, 1814 - 1853) - ординарний професор університету святого Володимира (з 1851 р.), брат попереднього; закінчив курс в головному педагогічному інституті по фізико-математичному факультету; був спочатку вчителем російської мови, історії і географії в рижской гімназії. У 1842 р. Тихомандрицкий був відправлений за межу - один рік провів в Берліні, займався хімічними роботами під керівництвом Лібіха. Після повернення в Росію в 1844 р., Тіхомандріцкий призначений виконуючим посаду ад'юнкта університету святого Володимира по кафедрі технології, якою присвятив все інше своє.

Релігійні війни у Франції - Релігійні війни у Франції (French Wars of Religion), дев'ять релігійно-политий, конфліктів у Франції, що протікали з перервами між 1562 і 1598 рр. Їх очолювала феод, знання, що прагнуло обмежити владу династії Валуа, її підтримували, з одного боку, протестанти-гугеноти, а з інш. - фанатики-католики. Війни ускладнялися участю Іспанії, Савойі і Рима на стороні католиків і Англії, Нідерландів і ньому. князів на стороні протестантів. Поворотним моментом Р.в. стала Варфоломеєвська ніч (1572), після чого виникла нова партія помірних католиків на чолі з сімейством Монморанси. Однак їх. Тітов Олександр Андрійович - (27 серпня 1878, місто Ростов Ярославської губернії, - не раніше 1958). Народився в сім'ї підприємця, відомого археографа, палеографа і етнографа А.А. Тітова. У 1897 поступив на природне відділення Московського університету, за участь в березні 1899 в студентських хвилюваннях був виключений з університету і висланий на батьківщину; перебував під негласним наглядом поліції. Для завершення освіти в тому ж році виїхав в Німеччину, де продовжував курс природних наук, переважно хімії, в Лейпцигськом і Берлінськом університетах. Крім того, слухав лекції по філософії і психології. Осінню 1903 захистив.
Список літератури курсової "Розвиток дітей дошкільного віку" - більше 20 джерел. Японія. Цивилизационний код - Країна "Висхідного сонця" добилася благоденствия з опорою на національні традиції. Японці не релігійні, багато хто з них одночасно вважає себе синтоистами (язичниками), буддистами і християнами. Для японця справедливе те, що доцільно. Характерна прихильність до стабільності, до стану рівноваги і прагнення до соціальної рівності, усредненности і неприйняттю крайнощів. У Японії не дуже багато багатіїв і небагато убогих. У основі менеджменту лежить колективізм японців. Відносини людей в фірмі будуються як відносини між членами однієї сім'ї. У японській традиції домінує звертання всередину свого. ПОЛІТИКИ - (POLITICS) - людська діяльність, пов'язана з прийняттям і проведенням в життя рішень, наділених достоїнством уповноваження з боку суспільства, для якого вони приймаються. Безліч значень, в яких вживається це слово, неможливо відобразити в єдиному формулюванні. Терміном "політика" означається діяльність або процес, тоді як "політична система" має на увазі наявність структур і типових (patterned) відносин. У практичному побуті політика отримала назву "мистецтва можливого", "мистецтва управляти", визначена як піклування про того, "кому що, коли і як отримувати". Її звичайно.

КОНСТРУКТИВІЗМ (математичний) - напрям в метаматематике і побудовані на його основі математичні теорії (конструктивна логіка, конструктивна теорія множин, арифметика, аналіз і т. д. і т. п.). Виникло в 40-50-е рр. XX в. в СРСР як результат "схрещування" основних математичних ідей интуиционизма (Л. Брауер, Г. Гейтінг і інш.) з аутентичною теорією пізнання марксизму, де процес пізнання трактувався не як процес пасивного відображення свідомістю об'єкта, а як активна діяльність мислення з ідеальними об'єктами, изоморфними по своїй структурі матеріально-предметної діяльності людини. Найбільш видними представниками.
Посилання в тексті роботи "Розвиток дітей дошкільного віку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ - поняття, що характеризує один з самих поширених і ефективних підходів до суті культури - деятель-ностний. Він має своєю теоретичною передумовою ідеологію західноєвропейської Освіти, в якої Д. стає основою всієї культури. Перші кроки до цього зробив Кант, а в ранг загальної основи культури Д. поставив Фіхте, що розглядав суб'єкт ("Я ) як чисту самодіяльність, як вільну активність, яка створює мир ("не - Я ). Найбільш розвинену раціоналістичну концепцію Д. дав Гегель, що тлумачив її як всепроникаю-щую характеристику абсолютного духа, як розумного целеполагание, що породжуються його іманентною. "ХУАЙНАНЬ-ЦЗИ" - один з найважливіших пам'ятників даосской філософської думки, авторство якого приписується Лю Аню (ок. 180 - 122 до н. е.), правителю земель "на півдню від ріки Хуай" (звідси його прізвисько Мудрець з Хуайнані і назва тексту). Лю Ань був внуком Лю Бана, фундатора династії Хань, знаходився, як і його батько, в опозиції двору і був примушений покінчити з собою, коли його плани по скиненню влади стали відомі імператору Насправді "Хуайнань-цзи" являє собою продукт колективної творчості запрошених Лю Анем вчених даосов і був складений, як вважають, між 160 і 139 до н. е. У якійсь мірі. ЕКВІВАЛЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ - (від лати. aeguus - рівний і valens - такий, що має силу, міцний...) - різновид предметного (в більш вузькому плані - фізичного) моделювання, коли на моделі реалізовуються явища, не подібні оригіналу в значенні фізичної або математичної подібності, але еквівалентні в тому або інакшому значенні. Тут подібними вважаються явища, які тільки в якомусь значенні (напр., в значенні результату), відносно яких-небудь приватних процесів, або окремих сторін цих процесів або деяких функцій дають умовно подібний изофункциональний результат (Г. В. Веников). Прикладами такого моделювання застосовно до діяльності.

Піаже (PIAGET) Жан - (9.08.1896, Невшатель - 16.09.1980, Женева) - швейцарський психолог, фундатор Женевської школи генетичної психології, найбільший фахівець дитячої психології і психології розвитку інтелекту. Біографія. Після закінчення Невшательського університету отримав міру доктора природних наук (1918). Працював в лабораторіях Т.Ліппса, А.Біне. Учень Т.Симона. Професор університетів Невшателя (1926-29), Женеви (з 1929), Лозанни (1937-54). З 1929 р. - керівник Інституту Ж.Ж.Руссо, з 1940 р. - завідуючий кафедрою експериментальної психології і психологічною лабораторією Женевського університету. У 1955 р. створив. ПСИХОЛОГІЯ ТРУДА - галузь психології, що вивчає закономірності формування і вияву психічної діяльності людини (процеси і стану, особливості особистості) в процесі його труда. У цей час дослідження по П. т. проводяться в різних галузях виробництва, культури і наук. У рамках П. т. склалися промислова психологія, транспортна психологія, авіаційна психологія, космічна психологія і т. п., велике значення придбавають дослідження в сфері управління і обслуговування. Зародження зарубіжної П. т. зв'язують з створенням системи Тейлора. У Росії робочі рухи людини, фізіологічні критерії встановлення тривалості робочого дня і інш. нікотин - [nicotine] - Алкалоїд, що є головною психоактивним речовиною в тютюні. Він надає як стимулюючий, так і розслабляючий вплив. Породжує ефект збудження на електроенцефалограмме, а у деяких людей - підвищену здібність до концентрації уваги. У інших він зменшує неспокій і дратівливість.Нікотин вживається в формі вдихаемого тютюнового диму, "бездимного тютюну" (при жуванні тютюну), нюхального тютюну або нікотинової жуйки. Кожне затягування вдихаемого тютюнового диму містить нікотин, який швидко поглинається через легкі і доставляється до мозку протягом секунд. До нікотину розвивається значна. РЕАКЦІЯ УСМІШКИ - (SMILING RESPONSE) Специфічна афективна відповідь немовляти, що з'являється між другим-третім місяцями життя. Цей термін використаний Шпіцем (1959) для позначення першої стадії розвитку об'єктних відносин і Я. В відмінність від ендогенной усмішки, існуючої від народження, реакція усмішки, або соціальна усмішка, є відповіддю на зовнішню стимуляцію. Вона відображає зсув до екзогенному функціонування, соціальної взаємодії і активної интенционольному поведінки. Спочатку ця афективна реакція викликається сприйняттям будь-якої людської особи, тобто специфічним гештальтом, що являє собою рухому.