На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Розвиток гнучкості у школярів

(курсова робота з фізичної культури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження розвитку гнучкості у школярів ... 5
1.1. Поняття гнучкості ... 5
1.2. Фактори від яких залежить прояв гнучкості. Фактори, що визначають рівень гнучкості ... 6
1.3. Методи навчання на уроках фізичної культури ... 11
Розділ 2. Методика розвитку гнучкості ... 19
2.1. Методика розвитку гнучкості ... 19
2.2. Вікова динаміка природного розвитку гнучкості та контроль за її розвитком ... 26
Розділ 3. Комплекс вправ для розвитку гнучкості ... 30
3.1. Метод динамічного розтягування ... 30
3.2. Метод статичного розтягування ... 34
Висновки ... 42
Література ... 44

Для придбання курсової роботи "Розвиток гнучкості у школярів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Розвиток гнучкості у школярів"

Курсова робота "Розвиток гнучкості у школярів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Розвиток гнучкості у школярів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Розвиток гнучкості у школярів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Розвиток гнучкості у школярів" і призначений виключно для пошукових систем.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА - підготовка фахівців початкової, середньої і вищої кваліфікації для роботи в певній області діяльності. Як і загальна освіта, професійне орієнтується на розвиток особистості, але специфич. мета складається в адаптації учнів до особливостей вибраної сфери труда в інтересах реалізації здібностей і інтересів особистості. П. про. відрізняється від загального характером і спрямованістю знань, що освоюються, умінь і навиків, формуванням і вдосконаленням тих особових установок і якостей, к-рі узгодяться з вибраними професією і спеціальністю. Система П. о., забезпечуючи квалифи-кац. структуру. СЕНТ-ИЛЕР Карл Карлович - (1834, С.-Петербург, - 1901, там же), діяч освіти, вчений-зоолог, методист в області викладання єств. наук. Закінчив відділення єств. наук С. ун-та (1856). У 1863 вивчав в Бременській вчительській семінарії досвід ньому. зоолога А. Любека, послідовником к-рого був. Пед. діяльність початків викладачем єств. наук в петерб. гімназіях, Патріотіч. дружин. ин-ті, на воен. курсах (1864 - 78). У 1877 - 98 директор С. вчительського ин-та. Чл. вченого до-та МНП. Виявив себе як вчитель і методист-новатор. У ст. "Про викладання природних наук в загальноосвітніх закладах" ("Пед. сб.", 1865. РАЙНИС Ян - (псевд.; наст, ім'я і фам. Яніс Плієкшанс). [30.8(11.9). 1865, хутір Варславани, Дунавська волость Курляндської губ., нині на терр. Латв. Республіки, - 12.9.1929, Майорі, похований в Ризі], латиш, письменник, суспільств, діяч. Закінчив юрид. ф-т Петерб. ун-та (1888). Працював юристом в Вільнюсі і Елгаве. З 90-х рр. 19 в. ідеолог руху латиш, демокр. інтелігенція "Яуна страва" ("Нової течії"). Ред. (1891 - 95). газ. "Диенас лапа" ("Щоденний листок"). У 1897 - 1903 жив в посиланні в Пськове і Слобідському (Вятская губ.). З 1905 в еміграції в. ОСВІТА - згідно з Законом РФ "Про освіту" це - цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, що супроводиться констатацією досягнення громадянином (учнем) встановлених державою освітніх рівнів (освітніх цензов). По МСКО ЮНЕСКО (Міжнародна стандартна класифікація освіти) термін "освіта" включає в себе всі види цілеспрямованої і систематичної діяльності, здійснюваної з метою задоволення освітніх потреб. Мається на увазі, що під освітою розуміється організаційний і стійкий процес комунікації, породжуючий навчання. Отже, освіта є передусім відносний.
Кожна вагома структурна частина курсової "Розвиток гнучкості у школярів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СИНКЛЕР - (Sinclair) Ептон Білл (1878, Балтімор, штат Меріленд - 1968, Баунд-Брук, штат Нью-Джерсе), американський письменник. З 15 років підробляє твором гумористичних розповідей і віршів. Визнання отримав роман "Цар Мідас" (1901). У п'єсі "Принц Хаген" (1903) і романові "Щоденник Артура Стірлінга" (1903) ще немає соціального протесту, письменника більше цікавить психологія героїв. У 1903 м. Синклер знайомиться з ідеями соціалізму, що вплинули величезний чином на його творчість. Він став пропагандистом соціалізму в США, написав перші в Америці твори про робочий клас. Синклера. Марков Микола Євгенійович - Марков, Микола Євгенійович (в Державній думі - Марков 2-й) - політичний діяч (народився в 1866 р.), великий землевласник Курської губернії, син Е.Л. Маркова (див. вище). Закінчив курс інституту цивільних інженерів; був голосним курского губернського земства; в 1905 р. був одним з організаторів курской Чорної Сотні. У 1907 р. і потім в 1912 р. вибраний в Державну думу, де з'явився одним з найбільш видних ораторів крайньої правої. Всі мови Маркова повні нападками на євреї, на масони, інтелігенцію, жидокадетов і т. д., відмінними крайньою грубістю тону; 27 травня 1913 р., при обговоренні кошторису. Балканський криза 1885 р. - кризова ситуація на Балканах, виникла у вересні 1885 р. і що привела до загострення австро-російських відносин. По Берлінському трактату 1878 р. Болгарія по Балканському хребту була розділена дві частини - північну і південну. Північна Болгарія ставала автономним князівством з правом вибирати князя, мати свій уряд і свою армію. Східна Румелія ставала автономною турецькою провінцією, якою управляв губернатор з християн, що призначається турецьким султаном. У 1879 р. болгарським князем став А. Баттенберг. У вересні 1885 р. в головному місті Східної Румелії Філіпполе болгарськими.
У вступі курсової "Розвиток гнучкості у школярів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Захарія - тобто Господь пам'ятає, або пам'ять Добродії, - поширене між євреї ім'я. 3) Чотирнадцятий цар ізраїльський, син і спадкоємець Ієровоама 2-ого; після шестимісячного правління царством був убитий Селлумом в 772 р. до Р.Хр. (4 Цар. 14:28; 15:8 і яскраво-червоний.). 2) Син Варахин, один з двох вірних свідків з боку пророка Ісайі (Іс. 8:2). 3) Радник царя Озії; після його смерті царя стали осягати невдачі (2 Пар. 26:5). Може бути цей Захарія, або попередній, є батьком Авії дружини царя Ахаза, матері Езекиї (4 Цар. 18:2; 2 Пар. 29:1). 4) Син священика Іодая, безстрашно викривав идолослужение у часи.

Національно-визвольне повстання в Сербії - Розвиток товарно-грошових відношенні, пристосування поміщицького господарства до новий умовам, а також процес формування сербської нації, що почався супроводилися загостренням соціальних і національних протиріч в Сербії. Особливо непримиренними були протиріччя між турецькими і отуреченними сербськими поміщиками, з одного боку, і пригнобленим сербським селянством, з іншою. До початку XIX в. найбільш розвиненим в економічних відносинах був Белградський пашалик. Султанское уряд вимушений було в 1793-1796 рр. надати Белградському пашалику деякі автономні права. Незважаючи на це, яничари встановили в 1801 р. в. Короленко Володимир Галактіонович - (15 липня 1853, Житомир, - 25 грудня 1921, Полтава). Батько - уїздний суддя, мати - дочка польського поміщика. Вчився в Петербургськом технологічному інституті (1871 - 74), потім в Петровської сільськогосподарській академії (1874 - 76). У 1876 за участь в студентських хвилюваннях засланець в Кронштадт. У 1877 поступив в Петербургський гірський інститут. У 1879 - 81 знаходився у в'язницях і посиланнях. У 1881 за відмову від присяги Олександру III засланець в Якутську область. У 1885-96 жил під наглядом поліції в Нижньому Новгороде, активно брав участь в ліберальній опозиції, співробітничав в ліберальних.
Список літератури курсової "Розвиток гнучкості у школярів" - більше 20 джерел. Тесленко Микола Васильович - (1870 -? ). Закінчив Вітебськую гімназію і юридичний факультет Московського університету. Брав участь в статистическо-економічному дослідженні переселенського руху в Сибір. Присяжний повірений (1899), відомий криміналіст. Голова 1-го Всеросійського з'їзду адвокатів (1905), організатор безвідплатних захистів по політичних справах. Голосний московської Міської думи і Московського губернського земства. Член 2-й Державної Думи. Член ЦК партії кадетів з 1906, товариш голови ЦК. Великий землевласник, був тісно пов'язаний з московським банком братів Рябушинських як їх довірене. ДЕТЕРМІНІЗМ ГЕОГРАФІЧНИЙ - концепція, що пояснює явища суспільною життя і політичною розвитку особливостями природних умов і географічним положення країни або регіону. Ця концепція почала складатися ще в глибокій древності. Вона накопичила багатий досвід опису різних форм взаємодії суспільства і природи. На стику соціальних і природних наук виникли нетрадиційні підходи до вивчення політичного розвитку держав. Родоначальником Д. м. вельми часто називають Гекатея Мілетського (ок. 546-480 до н.е.), автора тракт "Землеопісаніє". Внесли свій внесок у виникнення концепції, що розглядається і батьків класичних, традиційних наук:.

РОСІЙСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ РУХ ЗА РУБЕЖЕМ (РСХД) - белоемигрантское об'єднання, що ставить, згідно із заявами його лідерів, задачу залучення віруючої молоді, виробітку у неї христ. світогляду, а також підготовки "оборонців віри і церкви" для боротьби з совр. матеріалізмом і атеїзмом. Створення РСХД проголошене на з'їзді емігрантської молоді в Пшерове (Чехословакия, 1923). Активну роль в його становленні зіграли религ. філософи С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Зеньковський (перший голова РСХД) і інш. Це в значить. мірі визначило загальну спрямованість руху, центр к-рого влаштувався в Парижі. З перших днів свого існування РСХД стало на шлях.
Посилання в тексті роботи "Розвиток гнучкості у школярів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІСТИНА - (греч. aletheia, лати. veritas) - 1) Відповідність нашого мислення реальності, що є метою філософських і наукових пошуків. 2) Розкриття реальності або виявлення буття. Тут питання про точність відповідності знання реальності і про суворі методи отримання і перевірки знання перестає бути першорядним: буття може "виявити себе" в більшій або меншій мірі, розкриття може зростати в ясності або глибині або не зростати. Але залишається в силі трактування істини як відповідність реальності її розумінню; реальність з'являється багатопланової, що має внутрішню глибину, так що для її розуміння потрібні. ПОП-АРТ - (англ. pop art, сокр. від popular art - загальнодоступне позов-у) - одна з течій в иск-ве модернізму. Виникло в 50-х рр. XX в. в США і Великобританії спочатку в живописі і скульптурі, претендуючи замінити незрозумілий масовим глядачам абстракціонізм "новим реалізмом", а потім розповсюдилося на інш. сфери буржуазної масової культури. Повторюючи екстравагантні прийоми дадаизма, представники П. використовують в своїх композиціях реальні побутові предмети (консервні банки, старі речі, частини автомашин і т. п.) і їх механічні копії (фотографії, муляж, репродукції, вирізки з коміксів і. АУТОЕРОТИЗМ - У широкому значенні - поведінка, при якій індивід отримує сексуальне задоволення від власного тіла. По визначенню Фрейд (1905), важливе місце займає відношення потяга до його об'єкта: потяг направлений не на інших людей, але знаходить вдоволення в тілі самого суб'єкта (з. 181). Мається на увазі відсутність об'єкта загалом (іншої людини), але не обов'язково ситуація безобьектности, оскільки часто в процес залучена представлена в фантазії частина об'єкта (наприклад груди). Більш того сексуальний потяг може відділитися від несексуальної функції, що раніше визначала залежність даного суб'єкта від.

Поведінка девіантне - [лати. deviatio - відхилення] - система вчинків або окремі вчинки, що суперечить прийнятим в суспільстві правовим або етичним нормам. Основні види П. д. - злочинність і не кримінальна (непротиправне) аморальна поведінка (систематичне пияцтво, користолюбство, розбещеність в сфері сексуальних відносин і пр.). Зв'язок між цими видами П. д. полягає в тому, що здійсненню правопорушень нерідко передує те, що стало звичним для людини аморальна поведінка. У дослідженнях П. д. значне місце відводиться вивченню його мотивів, причин і умов, сприяючих його розвитку, можливостей попередження і подолання. У. НЕВРОЗ - (neurosis) Цей термін, виниклий у другій половині XVIII в., спочатку означав хворобу нервів. Пізніше, в XIX у., він вживався для позначення "функціональних розладів", тобто хвороб, виникнення яких зв'язувалося з функціональними порушеннями роботи нервової системи, структурними змінами, що не супроводяться. З того часу як Фрейд відкрив, що один з неврозів, ІСТЕРІЯ, є розлад особистості, а не нервів, термін став використовуватися для позначення саме тих душевних розладів, які не є хворобами нервової системи. КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ розрізнює наступні типи неврозів: психоневроз зумовлений. Блонський Павло Петрович - (14.05.1884 - лютий 1942) - російський педагог, психолог і філософ. Біографія. Середню освіту отримав у другій київській класичній гімназії. У 1907 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. З 1908 р. викладав психологію і педагогіку в московських гімназіях. З 1913 р. - приват-доцент Московського університету, Вищих жіночих курсів і університету Шанявського. У 1918 р. захистив дисертацію "Філософія Дамба". Викладав в 1-м і 2-м Московських університетах. Один з організаторів Академії соціального виховання в Москві, перший її викладач і професор (1919-31). У. ДОСВІД - En.: Experience 1. Гіпнотичний сеанс - це передусім досвід. Це досвід тілесний, досвід емоційний і досвід межличностной зустрічі. Він зачіпає всю психіку. Такий досвід може бути дуже оригінальним, наприклад, коли оживають диссоциированні спогаду. Це також досвід, від якого чекають результату. Навчитися випробовувати важливіше, ніж намагатися зрозуміти (Rosen, 1982/1986). І дуже важливо говорити про досвід, коли ми звертаємося до наших пацієнтів, щоб їх установки були орієнтовані в цьому напрямі. Гіпнотичний досвід не є ні статичним, ні непорушним. Його можна уявити собі як потік взаємодіючих образів.